AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "sHADOW aT vOOdOO cREEK pART 2" by Relief of Twisted
-[sof]--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
  ©  ¹ 9 9 5  t W i S T E D  p R O d U C T i O N S
-------------------------------------------------------------------------------
               nam..nam..nam..      _                           _
   .____)\ _______________________________________________ /(____.
   |   \/                        \/   |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                        .______________|______
 _____|________________________________________________|          /
_)                          __|          /
|                          \_.        __/.
|          _                 |___________________|
l____________________)\              ____|       |
 _____|________________\__________________________(_________     |
_)                         _______/______  |
|                        ________________(____|____.
|          _                           |
l____________________)\              ________________________|
 _____|________________\__________________________(_         |
_)                         /__________________|____.
|                         (_____          |
|          _                           |
l___________________)\              _________________________|
  ___|_______________\__________________________(____________________|____
  \______________________________________________________________________/
 _____|_______________________________________________________________|____
_)                                    (_
|                                     |
|            _                         |
l_______________________)\                __________________l
 _____|___________________\_____________________________(___     |
_)                         _______/______  |
|                        ________________(____|____.
|          _                           |
l____________________)\              ________________________|
 _____|________________\__________________________(_________________ |
_)                             _______/__|_____
|                             _________________(
|          _                  \      |
l____________________)\              ________\(rLf)/-T! |
   |        \__________________________(          |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |  _                           _  |
   l____\\___________________________________________________//____|

                 o f                       :::
      ::     .:           :::          ::::
      ::  ...:::::           ::    .      :::·
     .::.::::······ ....       ...::....::::      :::
  ...:::::::·      :::: ..  :::::::::::········      :::
  :::··· :: ....::   ::: .:··:. ::··   ::          :::
  :·   .:: ·:::::   ::: :: :: ....... :: ..........  ...::::
     :::  :::: .  ::: ·:::· .:···:::: :: ::······:: .:····:::
     :::  ::: .:: ::  . ::   ·:: :: :·     ::   ::
     .:::  :::.:·:: ::  :: ::....  ·· :: :....::::: ::   ::
     ::::   :::· ::::  .:: ·····::.. :· ::········· ·::.....:::.
     ::::.   :: ·::· .:::    .:·  ::       ····· ···
     :::::   :  :: .::::    .:·   ·
     :::::      · ::::::   .::·  .········:::::::::::::
             ...........:::·         ····::::· xCz
           .::::::::::·····             ::·
          ·······      _                           _
   .____)\ _______________________________________________ /(____.
   |   \/                        \/   |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |              · __ ·              |
   |     _ ___________/\__ : _\/_ : __/\___________ _     |
   |     \\\____ ______ / ¦ \/\/ ¦ \ ______ ____///     |
   |        \\\______ \_|._ _.|_/ ______///        |
   |          \ ___ _)| \/ |(_ ___ /          |
   |          \/ / \__¯`'¯__/ \ \/           |
   |            / / /  \ \ \            |
   |          sYz \/  `····'  \/            |
   |                                |
   |                                |
   |           sha-sle-ke-lik-ker            |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |  _                           _  |
   l____\\___________________________________________________//____|
   ______  ______  ______ _____  ______  ______ l_    _____
  l/______)l/______)l/______)(_______l/______)l/   )l______,(_______
  `    `  \  `--      --'`---              --'      _                           _
   .____)\ _______________________________________________ /(____.
   |   \/                        \/   |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |  _                           _  |
   l____\\___________________________________________________//____|                  _______
               __.-·¯ _  _ ¯·-.__
              _/ _.-·¯   ¯·-._ \_
              (/ _____/\_ _/\____  \)
             __/ (______°_X_°_____)  \__
             \   _  C_____) _    /
             \___ `------------'   / xCz
           _______\______ ¯¯¯ ________/_______
          :_)      `-------'       (_:
          |  r e l i e f  r e t u r n s  i n  |
          |   .__ ___  ____          |
_______________ __._|_____| //  \ `----.|___ ____ ____| _|__
    __  // |    __   \ ----'`  '`----``----'`----'`--·--'
    \_    |    \______/             |
     |    |     \                |
  _  |    | _    \               |
____\\___|    |_\\_______/               |
     `--------' |    ,  . ____ ____ ____| ____ _|__
    .__ ____  | .__ __`----'`----'`----'`----'`----'`----' .__ __
________| //  \___|_| // \  ___________  ___________  |____| // \
        /  __ ____/__/  _____ \_/  _____ \_/  _| ____/________
    \______/   \_    /   \_______/   \_______/   \_      
    /   /    |   /       /       /    |     
  _     \ _  |   \ _     \ _     \ _  |     
___\\___|   \_\\___|    \_\\___|   \_\\___|   \_\\___|     
    `--------' | `--------'   `--------' tGø`--------'-T! `--------------
          |                    |
          |_     p a r t  t h r e e    _|
          : )___________________________________( :


      _                           _
   .____)\ _______________________________________________ /(____.
   |   \/                        \/   |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |  _                           _  |
   l____\\___________________________________________________//____|                            . ... ... ... ...
                            : :       :
       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...    .
       :                         :    :
                                .    .
    ..:::::::::..   .   .     ...          : ... ..:
  ..::··   ··:::::. : .      .:::··:.      .   .   . .
 .::·· :.   .....::·_ _____|__ .::·   ·     . : .  :  . :
.::· ..::::::::::··· __ _   | /.:::· _______   ________  _ ____|___
·::::..  :: . __  ·:\_/   /·:·:: __\_____ \__:__\ _____/__: _  | /
  ··:::.·:: | |    /______/__ ::   ·:|  |  |   ·:| _/   /
    ·:::: : |_|____/___   ··:::::··  :  |  :    | \______/___
     ·::. . . | | . . |____|_/ :: _ ________|_|__|_______|_|___    /
      ·:· :  . : :  :  |  :· . .    | : | . . | : |____|__/
       .         .  · :     .  . :  ..  :czar|
       :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..:    .
        .                  ... ...  .
        :                  :   :  :  ... ...
    ... ... ... ... ...             .   .  .  :   :
    :    :     :             :.. ..: ..:  .   .
    .    .     .                .    :.. ..:
    :    :.. ... ..:                :
    .                         .
  Hu Hu buddys! yes its this time again..and this time it collection numba 19
  from me b-D and boy am i tired now or what??!?! its 09:51 and i havent  
  sleep since i woke up at 10:00 yesterday! Yeah like you carre one bit! I  
  just got Cncd,The album and dam thats a cool cd!! i've been listtening to
  it all night and its still so exellent.You should go an buy it right away. 
  Ah x-mas is comming up,fuck! hate this time a year!! and im getting a extra
  gift from the phone company in january!! sigh!! not a good thing to wait 
  for.Oh well thats life,and its sucks dick.Fcuk TeleDanmark,ther so dam expe
  nsive,and i dont got any cards right now..bollox!!!!!

  Soon its time for the event of the year,and i've been woeking my but of
  working with my music.So now its about finnished,just need to work a few
  hours on a pc so i can complet my tune for the multi-channel.Just you wait
  and hear....its gonna be slamming,both of them...and i still need to compose
  the tune for our demo...AARRGGHH!!!! Archangel was sopposed to compose some
  of it,but i havent heard from him for almost 2 weeks now...dam!!!!! my life
  is in ruins!!!  

  Well enough borring shit about my life,guess nobody is reading this anyways
  so lets continue with the main attraction.....


                        rELiEf/-T!/pZL/fLD/rYL/lSD     . ..          .  · :     .  . :  ..  
   . .: :. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..:.. .. ...
 : . .:     .                  ... ...  .
        :                  :   :  :  ... ...
    ... ... ... ... ...             .   .  .  :   :
    :    :     :             :.. ..: ..:  .   .
    .    .     .                .    :.. ..:
    :    :.. ... ..:                :
    .                         .

    · 
      _                           _
   .____)\ _______________________________________________ /(____.
   |   \/                        \/   |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   |         bONK!   ....                |
   |              :..:                |
   |              :................         |
   |                   :  ..:...        |
   |              ..........:  :.: :        |
   |              :          :...      |
   |              :          :..:      |
   |              :                  |
   |             ..:......               |
   |           ....:.......:               |
   |           :......:                 |
   |           :     bONK!             |
   |          ...:                    |
   |        ....: :.....                  |
   |        :     :.:                  |
   |        :                        |
   |        :..............                 |
  · |         :.:     :                 |
  : |               : ........            |
  : |               :..:......:            |
  ¦ |               :....:  :            |
  ¦ |      bONK!           :..           |  
  | |                   :.:           |
  | |  _                           _  |
  | l____\\___________________________________________________//____|
  l____ _ _
   
   
   ____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : 2 mortherfucking gigz!            |  :
:...|        comment : sort of nice                 |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


           .::::::::::::::::::::::::::.
 ____________________ ::::::::::::: ::::::::::::: ______________________
\\  _                :::::::::::::         _  / 
 \\ (/)        .::::::::::::::::::::::::::'         (\) //
 \\         :::::::::::::                  //
  \\         ::::::::::::: :::::::::::::          /
.____\        ::::::::::::: :::::::::::::         /____.
|           ::::::::::::: :::::::::::::            |
| ._        . ::::::::::::::::::::::::::::            |
| l \  _. ____ __|__ .  ____  ____ ____ .  ____ ._/ .____ ___. |
`----\ / | \__/  \___ l--/ \__/__,\  ' \-- l__/ \__ l \ |\ / \__|--'
(rLf) \/         /                 `   --'
. ..... ...................................................... ..... .
: : __:__:_   ._________.  _______  __________________ :__:___:_ :
: :/ _____/______`_________'___/ _____/______________    /_:\   / :
:._/ \_______/          \_______/ \   _____________\  /_.:
:`--------------------------------------------------------T! ----(--)--':
: :  : :                          : :  : :
: :...: :....................................................: :...: :

- ---------^÷ 2---m-O-T-H-e-R-F-U-C-K-i-N-G--^--G-i-G-Z-!-!-! ÷^-------- -

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : airwalk                   |  :
:...|        comment : good look with new new crew drakar      |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

     _     ._____________________________________.
   .__)\ _______|_____________________________________|___________ __.
   |  \/    ·                   ·     // |
   |                                 |
......|                                 |......
:   |            _______________     .__________   |   :
:   |      ___________ \_____________/ ________|     /   |   :
:   |  .______)_______ (___________________)   __|__   /    |   :
:   |  |     ____  |)        (|   \___  ___/.    |   :
:   |  | _        | _        | _   |________|    |   :
:   |  l_)\  __________l_)\  __________l_)\  _|        |   :
:   |    \__((rLf)     \__(       \__(     .___________ :
:  ________        ___________ _________     _______|     / :
: _)   /\________.______)_______ (_)    /_________)   _|     /  :
: |   / \_   |     ____  |    (_    |   \_.    /.  :
: | _ _/      | _        | _        | _   |________|  :
: l_)\  __________l_)\  __________l_)\  __________l_)\  _|-T!     :
:   \__(       \__(       \__(       \__(    |   :
:   |                                 |   :
:   |                                 |   :
:.....|                                 |.....:
   |                                 |
   | _                              _ |
   l__\\_________._____________________________________.________ /(__|
          |_____________________________________|    \/

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : brid                     |  :
:...|        comment : none                     |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


 _|___
  | /__________________________________________________________________
                                    /___ _
              ________
      _________   ___\______/_  ________       _____
     /  _____/___ /       / _____/______________\_  \
    _//   ______ /_____________ /  \___ _____/_ ______/  \
    \________________/(rLf)   /_______l_________\_____________\-T!


____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : brutal                    |  :
:...|        comment : los brutalos style              |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

                                     .
                                    ___|_
   __________________________________________________________________\ |
_ ___\

         ________               _________
  _________  / _____/______   ________  _______\______ \________
 /  _____/__ /  \___ _____/_____\  _______\     ___ \\______/_____
_//   ______/_______l_________\  \  \__   \________________/\_     \_
\________________/(rLf)   \_____________|    _.|-T!   /________________/
                      |    ||
      b ÷ R ÷ U ÷ T ÷ A ÷ L     l_________|
 .
 _|___
 | /__________________________________________________________________
                                    /___ _

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : capcom                    |  :
:...|        comment : mm..a bit hard to read            |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


  ,-------.____       ,--------------.     __,------.______
._/  _________/__,------.______  ---_______|-------.____  --    /_.
`-----\----------'  --   --------:----'_/  __________---------------'__
-T!      `------/-----------'    `-----\----------' ._/  `-' _ \
                               `-------\ /  \_.
          C ÷ A ÷ P ÷ C ÷ O ÷ M        (rLf)\/-------'

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : deviastor                  |  :
:...|        comment : really nice colly man!            |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

    ____          ___         _______  ____________
 _____\_ \_______ _______ /  \______   _____\_ __/____\__   __/
_/ ____/  \ __ /__\   \/  \\____/_____\____ \_____   \_  _.|
\____________\\__/  \____________/   \   __ \\__________/  ______
   (rLf)\_____________/   /____________\__________/-T!   l_ / __ \_____
                                 _/  \    /
                                 \____________/
        d · e · v · i · a · s · t · o · r        / ____/____
 ______________________________________________________________ / \__ ___/_
/____________________________________________________________///_____l_______\
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : digital pyramid               |  :
:...|        comment : kefrens                   |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

                  /\
                  / \
                 //  \     .----.
                 //   \    .-`----'-.
 diGiTAL pYRAMiD        /    \   `---`----'.
                /     \    .--`----'
     ____   _ _______ /  ._______.   `----'  ______
  ______\_ \._______ ___/_______`_______'________________\___ \
._/ ______/  \_.______ \_____/ \_.     \_.   __/   _ \\_____
`---------------'  ---------------'-----------'   |_.-----------____/____
      `-------------'         `----------'-T  ._/ \_    \_.
             /           \       `---------------'
            /       ______   _   _ _______.
  __________.    / ______  ____\___ \  / \ .___________'_  ____
  / ___   |____  / / ____/____   _ ___/  `-' _ \    _____\_ \
._/ \________|  /___._/ \__ ___------------------\ / ------------'__/  \_.
`-----:---'\________ `------l---------'       \\/------' `--------------'
       -------------'             \\(rLf)
         /                 _\\
         /______________________________________\

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : fairy land                  |  :
:...|        comment : hash land                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

            .___________________________.
            |              |  ....    .......
    .________________|_________.         |   `:::.   .::::::·
    |             |   _______   | .____::::.  .::::::·
    |     ___________  _______ \_____/ ______|  `::::. :::::::
    |    _)    __/___)____ (__________)  __|  /`::::. :::::::
    |    |   ______(  __  |)   (|  \_. __/. `::::::::::::
    |    | _   \ | _     | _   | _  |____| `::::::::::·
    |    l_)\  __\l_)\  _____l_)\  __l_)\  |     `::::::::
    |      \_((rLf) \_(     \_(   \_( ._________:::::::______.
    |                        |    .:::::::·   |
    |                        |  :::::::::::·    |
    |     _____     _______ _____ _____   _______        |
    |    _)  /_____.____)____ (_)  \  (_____)____ (_  .__________|
    |    |  (_   |   __  |   \\  |  _____/ |  |_____|
  .____________| _    | _     | _  \____| _     |____l_______.
  |      l_)\  ____l_)\  _____l_)\  _\-T!l_)\  _____|      |
  |        \_(    \_(     \_(     \_(         |
  |                                    |
  |                                    |
  l________________________________________________________________________|


____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : final impact                 |  :
:...|        comment : GET A EXTRA NODE!!!!             |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

                            ...................
................     .....................     :         :
:       :     :          :  .....:       ...:
:       :     : ________     :  :          :..:.....
:    ____________________ \______/ _____ _____ : _______ _____      :
:   _)        ___/__________)  \  (_____)____ (_)  /_____.   :
:......|       _______(   (_   \\  |    __ |  (_   |   :
    |   _     \  | _   | _  \____| _     | _    |  ...:
    l_____)\  _____\ : l_)\  __l_)\  _\  l_)\  _____l_)\  ____|  :
  ____________\__((rLf)..:   \_(   \_( .:   \_(     \_(    :...
  \_____________/   : .____ ___________ : _______ ___________ ____.  :..:
 ________________ _______|  (_)  ____ (_____)____ (_)  _____(_)  l__ :
 _)       (_)   | _ |   \__  |    __ |  (   |  ___/___.
 |   _     | _ _ l /__| _   |___| _     | _     | _ |   |
 l_____)\  _____l_)\ \ /-T!l_)\  _|  l_)\  _____l_)\  _____l_)\  ____|
     \__(     \__\/    \_(     \_(     \_(     \_(
 ..............:.....  :          :.....:            :...
 :       :  :...:             :          ........:
 :     ...:...          ............:          :
 :..........: : :          :                :
      : :..:....................:  ·f÷i÷N÷A÷L· ·i÷M÷P÷A÷C÷T· :
      :.....:          :...............................:

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : forgotten worlds               |  :
:...|        comment : forgot my smoke...              |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


                 fORGOTTEN wORLDS
        ______                 ____________
    _______/ __ \____ ______           \__   __/
 _____/ ____/__ \    / ____/____________ __________|   _|_____
_/     ____/_________/ \__ ____/_ ____/__\__   __/  / ___ /____
\____________/(rLf)   /_____l________\\______/ \_ _.|l___/ \___/   \_
                   /______________/  ||  \______________/
   bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH        l______|    ______\  \
 bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH         /  ___ \  _\
bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH  /_______\   \\
 ______ bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH bLAH       \______\
_/   /\______________    ______ bLAH bLAH bLAH bLAH ___________
\     \   \_ __ \______ ____/____________  ______\_   __/________
 \______/_________/ \      \__ ____/_ ____/__/_ _____/  ______    \_
        \__________________l________\\_    \__________\ \___________/
                    /_____________/-T!


       .-~  ~--'~-.  ._ '-.
       /   ./_  Y  '-. \
      Y    :~   !     Y
      lq p  |   /     .|  Women are like elephants...
     _  \. .-, l  /     |j   We never forget.... :)
    ()\___) |/  \_/';     !
     \._____.-~\ . ~\.   ./
          Y_ Y_. 'vr'~ T     
          ( (  |L  j     
          [nn[nn..][nn..]
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : fuzz                     |  :
:...|        comment : Hope we get a chat soon 8)          |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

       _________________________________________________
      ._)                        (_.
      |                          |
      :  ________             ________   :
    _______/  ____/__   ___________________\__  /-T! ________
  ._/       ____/_____\         ______________\__  /
  `-----------------'    \   --------------'     _______/
      :(rLf)  `--------------------'    `--------------'
      |                          :
      |_         f . u . z . z         _|
       )_______________________________________________(
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : insomania                  |  :
:...|        comment : finnaly i got i right            |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

________________________.                   ._________________
            |                   |
      _ ________________                 |
       _ _____________/ ______ ______ _______    ___________
______________________________)   \   (__\  __(_____._)  .  (__________
               |   \\   | \______  |   |
        _       | _   \_____| _   (/  | _  :
_______________)\   ______l_)\  _\ -T!l_)\  _______l_)\  _______________
      (rLf)\____(     \__(    ___\__(__    \__(
         .__________ ______ ______ \_______/    ____________________
__________________|     (_)   \   (___________._____)____
         | _    |   \\   |)    (|    __
    _   _ l /________| _   \_____| _    | _
________)\   \ /     l_)\  _\  l_)\  ___l_)\  __________________
..........\______\/.....|    \__(     \__(    \__( .................
            :|                   |:
            :|                   |:
.......................:|                   |:................
            l_____________________________________|

          i . n . s . o . m . a . n . i . a

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : killers                   |  :
:...|        comment : the bong                   |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


   . 
  .:::.
 :::::::,
.:::::::::
::::::::::
`::::::::'
 `::::::'...........           .......................... . .  .
 :::::: ·:::::::·            :
 ::::::  `::::             :
 ::::::   :::             :
 :::::::  ::: ____.      ____  :
::::::::  :::·_`____'_ _____  /___/____:_____
`:::::::`:::::.    \_. __/__/ \_    __ /___ ______   _____________
 :::::::  ·:::----------' \_ ----------- \__/  \_.____/____ _\  ______
 `::::::  `::.-T!  `-----------'  `-------------'\__ ___/________  /_.
 ::::::   :::   ·           :(rLf)`-----l--------' ----------'
 ::::::   ::::  :           :
 :::::::   :::::  :           :
:::::::::. .::::::. :.....................:


____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : marc ryder                  |  :
:...|        comment : dibidibidubidubidadidadi           |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


____________________         ________
          \ ._____________\_____ \  _______     _______
           `-' _ .      __ \\_/ _____/______ / _____/_____
------------.:--------\ / `------------------- \___ _____/_. \___ ____/_
  ........::: ........\/--------'      `-------l---------'-----\    \
·:::::::::::::::::::::::                      -T!\--------\
 ·:::::::::::  ·::::   m · A · R · K  r · Y · D · E · R
  :::::::::::  ::::                     _______
  ::::::::::: .::::_________           _______   / _____/______
  :::::::::::::::·\     /_______    _____/ ___ /____/ \___ _____/_.
  :::::::::::·::.._\__________   \_______\_   \___/  --------l---------'
  ::::::::::: ·::::-------------------'______/  -------------------- - -
  ::::::::::: ·::::(rLf)   `--------------------'
  :::::::::::  ·::::
  :::::::::::  ·::::.
  :::::::::::   ·:::::.
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : mo'soul diz                 |  :
:...|        comment : more weed                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

  .____________.
  |      |
  | mO' sOUL |  
  |,---. .____|__  _ 
 ._/   `-' _  \_/_)__________________
 `--------\ /        _________-T!
rLf|    \/---------__________   /_.
  |      |    ----------------'
  |      |
  |      |
  | _     |
  l_\\_________|
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : mo'soul #1                  |  :
:...|        comment : more sleep                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

__________________________
             \ .____________
              `-' _
----------------------------\ /   --------------.___________________________
               \/-----------  --
  M O ' S O U L        `------------------------------------------

    __________________,-------.________   __________
________\    _________  --     ________\    _________
__________________   /-------------------   \     _____/______________
(rLf)   - ----------'        `------------------ \_
                          -T!`-------------------------
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : mo'soul #2                  |  :
:...|        comment : more music                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

           ____
           /_  \ .____________
         ._//   `-' _
         `---------\ /   --------------._______
            (rLf)\/-----------  --      /_.
                   `-----------------------'

    ___________________,------.________   __________
    _\    _________  --     ________\    _________
   ____________   /-------------------   \     _____/______
      -----------'       -T!`------------------ \_     \_.
                           `-------------------'
             M O ' S O U L

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : morbid                    |  :
:...|        comment : bonk!!!                   |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

                                    ___|_
   __________________________________________________________________\ |
 _ ___\

______      ______    ______          _______
   \ .______/ __ \_____/ ____/_____________  __\_____/__    ________
    `-' _   \      \__ ____/_ ____/___/      \_______\_
________\ /  _________________l________\ ______  _________   _____/
  (rLf)\/____/           \______________/   -T!\________________

             M  O  R  B  i  D
 _|___                       
 | /__________________________________________________________________
                                    /___ _


____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : nuclear waste                |  :
:...|        comment : nope thats not it              |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________  ...................                       _ __
  :         :....                     \ _\/___
  :         :...:                      \/\ /_
  : _____     : ______              _______    \/ /
 _____\  \   ______/ ____/__________  ______ _____\____ \_______
 /  __ \  _\____\   \ \    \_____/___/ __ /__\_   __ \\_____/____
/______\   \\  \  \\_________/\_   \_\__/   \___________/\__ ___/_
  :  \______\__________/(rLf)/____________/__________/-T!  /_____l_______\
  :  _____     :                  ______    ._______.
  : _/   /\______ :  ______________   ___________/___ /_____ |    |
______\    \   \____\____ \  __/______\__    __/\__/   \_|    |
\_____\\_____/________/   __ \\______    \_  _.|_____________/|    |
<--------------------\_____________/ \___________/   || .____________|    |
....:         :             l_______||l_______________   |
:...:         :                        l_______|
  :         :
  :.................:

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : on the run                  |  :
:...|        comment : after jazy                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

 _|___
 | /__________________________________________________________________
                                    /___ _
                   _______
         ________   _______\   \
        /  __  \___ /  ___ \   _\
       _/  \    /________\    \\
  _    _ \________________/    \________\
  /    \
  _/\__ /\_           _______________      ________
 ((_ o O _))          \__     __/   ____ / ___ /______
 //__ ° __\\  oN THE RUn     |    _________/  _/  \___/    \_
   _\o/_             |   _/    _/  \_________________/
  _.|\ /|._            l______\________\/   /(rLf)
  || Y ||                     /______/
_/\_|-o-l_/\_   ________
))/\    /\((  / _____/______   _______ _   _______
  \\/¯¯¯\//   /  \___ _____/______\   _______\   \
        /_______l_________\   \  /  ___ \   _\
               -T!\___________/________\    \\
                           \________\

· · cOMMERCiAL · · 
             cALL tHESE tWiSTED bOARDS   13tH hOUR       % ÷dIS!÷ % +44-1704505845 ÷2ndz÷   aCE!    
   bOONDOCKS       % ÷wHQ!÷ % +31-nEVA!-4U! ÷3ndz÷ sAL-oNE! 
   dIGITAL cANDY     % ÷eHQ!÷ % +44-191232552 ÷5ndz÷  hYBRID! 
   eLECTRONIC CONFUSION % ÷diS!÷ % +45-31609550  ÷2ndz÷ wEBSTER! 
   rAVELAND       % ÷gHQ!÷ % +49-nEVA!-4U! ÷1ndz÷    h2O

· · cOMMERCiAL · · ____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : outcast                   |  :
:...|        comment : after your p.bill              |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

                      ..........................
                .............:            :
                :     :.:           ..:
 ....             :                :
..:..:   _________________ __:_____.________ ______. . . ..:............
 :    _)    .    (_) :   |    (_)   l__          :
 :....  |    |    |    |    |   ___/________.     :
   :  | _   :    | _   :    | _  |     |     :
   ·  l_)\  __________l_)\  __________l_)\  _______............, :
       \__(     ...:\__((rLf)     \__(   .:::::::::::·..:
     _________________ :  ___________ ________   .::::::::::::
    _)   _________(__:____)_______ (__\  ___(________. ::'
 ...... |   (     | :    ____  | \_________   | ::
   : | _        | _        | _    (/   |.:·   .:
   : l_)\  __________l_)\  __________l_)\  __________|::.   .::
   :   \__(      : \__(       \__(-T!    :::.  .:::
......:       .......:                 ::::::::::'
:  ::       :                     `:::::::::
:  ::..............:                     `:::::::'
:....:                              `:::'

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : purity control                |  :
:...|        comment : pure soul                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________                .-------------------------------.
                |              --.|
     .---------------------'               ||
     |                          ·|
     |          ______   .________.      |
  ,------------.      / ____/__ __`________'_____________------/______
._/  ---_______|_____\-----  \__ ____/_     \_.   __/________   \_.
`------\----- ._\   \ `------l--------------------'   l_. -------------'
  .-----'  `----------------'          `-----------'(rLf)/-T!
  |  _______ _______ _______  .              |
  |  \_____ \_____/ \   / __|__  _______ _______ ,  `------.
  `------------------------------\_____ \   ' \_____/ \_____,   |
                                   | 
                                   | 
                          .------------------' 
             -   - -- --------------|--.         
                          `--'

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : puzzle                    |  :
:...|        comment : yeah yeah                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


           _______       ________________     ______
  _________________\   \_____________________   _____  / ___ /_____
  / ___       \   ________   /   ____________/____ \__/   \_.
._/  \_______-----------------  __________---------  \_  -----------------'
`------:----'       `------------      `---------------'(rLf)/-T!

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : sceptic                   |  :
:...|        comment : look                     |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


 ................................         ..............
 :               :         :      :
 :               :         :      :
 :               :         :............:...........
__:____          ______ :  ____________._   _______:     :
\  __/________ ______  / __ /_:___/ ___  ____|_______\_____/_ ______ :
 \______    / ____/__/_ \__/   \_ \_____\__   /      / ____/__:_
..: \_________/ \    \___________/__:___| |   /__________ / \   : \_
:      /_____________/(rLf):       |    |   -T!/__________:__/
:         ......     :       l_______|          :
:....       :  :.....  :                 ........:
:...:   ........:     :  :....               :
     :...:       :....:  :               :
       :         :...:............         :
       :                 :         :
                         :    .....   :
                         :........:  :.....:
                             :...:
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : the gig club                 |  :
:...|        comment : the mix club                 |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

 .
 .
 :                    _ ________
 |      _______________     _____  ___ /______
 |      \__     __/________/ ._/  \___/    \_.
 |      ._|         _/  `-------------------'
 |      `--------------------\/   /
 |                _/   /_.
 | THE GiG CLUB  ________   `---------' ________
 |         / _____/______._________. / _____/_____
 |       ._/  \_______/ _`_________'_  \_______/ \_.
 |       `------------------'     ----------------'
 |        _ ________  `---------------'(rLf)
 |   ________    _____/_____
 |  / _____/_____ \_     ________,-------\ _________
 | ._/  \   `------------------'   \   \\_. _____/_______
 | `------------------'     `-------------------'  ______  /_.
 |                     -T!`--------------------'
__|__________________________________________ __ _ _  _
 |
 :
____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : treach #1                  |  :
:...|        comment : mr.swing                   |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

  _____________
  \__    __/
   |    |     _______     ________________
   |   __|____  / ___ /_________\_____   ____/_____     _______
   l___ / _____/___/_ \___/       __   \     \_______/   /
     / \___ ____/______________________________________/  _/   /
    /______l________\(rLf)              \_______\/   /
                                -T!/_____/

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : treach #2                  |  :
:...|        comment : r&b                     |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


________________________.
            |
            |        _
  .___________________|_______________//_______________________.
  _|                 /             |_
  \|                              |/  ,------/
____|______,------,_____       _,------.____      ___|____/   /
\__   ._/  ---- ____/_,------.__._/  --   /_.,-----.____  _/ (rLf)/
._| -T! `-------l---------- ___/  `------/---------'  _______/_.--\/   /
`----------'     `-----------------'     `-----\--------' /-----/
            |                    |
            |      t r e a c h         | 
            | _                   | 
            l_\\_____________________________________|
              \

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : triskelon                  |  :
:...|        comment : say what?                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________
 
       ______
_____________/ ____/_____  ______          ______
_____   __/ \__ ____/___\____/________     / ____/____
  |  _.|_____l________\     \ __/_________/ \__ ___/_________________
  |   ||(rLf)    /____________\______    \____\
  l______|              \____________/  \______________________
__________________________________         ______      ___________
               __ /___________   / __ \__________\
               \__/   \_____/_____/  \     / ___ \  _
_______________________________________/\_    \_____________/_____\   \
                  /_____________/-T!        \_________

  - - - -- ---÷ t · R · i · S · K · E · L · O · N ÷--- -- - -  -

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : trivial                   |  :
:...|        comment : mr luva man                 |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________


          .......................................
  _________________:                   :__________________
 __\        :                   :         /__
_\         :      mAMBo jAMBo       :          /_
       ______ :                   :   _ ______
____________/ ____/____ ._______.    ___       _______  ____/____
\__   ._/ \__ _____`_______'______ /  \______._____\____   \_    \_.
._|   `------l-------       \/ _________'__    _ ----------------'
`----------'-T    `----------------------    \_.-----------'(rLf)
          :           `------------' :
....................:                   :.....................
:...................:   tRiViAL of diViNE sTYLERS   :....................:
          :                   :
          :.....................................:

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : unique arts                 |  :
:...|        comment : good luck boyz                |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________
            .__________________________________.
            |                 |
       __________|__________________________________|_________
     ____)                           (____
  .____\                               /____.
  |                                    |
  |  - -- ---÷ u · N · i · Q · U · E · !  a · R · T · S ÷--- -- - - |
  |         _____  ______         ______        |
  |  ______ _____\  \ __\____/__________________\   \_______    |
____|____\   \/ ___ \  /     \  ___  \   \  \\___ /_______|___
     \  \\_____\  /____________\ \ \________________/\__/
_________________/   \______\   -T!\____\_______   : \___________________
          ____:___           _______  :         :
  :     _____\_____ \_______  __________\__ __/___:____       :
  :     \    __ \\_____/___\__    __/_____    \_      :
....:     \_____________/\__ ____/_   _.|  \___________/      :...
:             /_____l________\   ||(rLf)             :
:           :        l_______|     :          :
:           :                 :          :
:......................:                 :....................:
            :                 :
            :..................................:· · cOMMERCiAL · · 


        forthcomming productions from me 2 you

            f L U S H  p A R T  3  

             ( the next step )

     ...will this ever see the light of the day??


           a bBS sTYLED cOLLECTiON

          for all you sysops out there


         rEAL aRTiSTiC pERSONALiTY vOL. 2

       the next issue of Tango & Relief's artwork


 __________________________________ _____ ____ ___ __ _
/_________________________________//____//___//__//_// /
· · cOMMERCiAL · · ____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : ventura                   |  :
:...|        comment : in africa                  |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________                   ........      ................
 .......................       :   :      :       :
 :           :       :   :..     ·       :
 :    ____     :    ______:________:___    ______    :
__:_____ /  \________ : ______\   \__   ·__/    / ____/_____  :
\ ·  \/   \\____ /_:/_ ___ \  _\|    |  ___ / \__ ____/_ :
 \______________/\___/ : \____\   \\   _______\ /_____l________\_____
....:  (rLf)\__________:___/  \____.__\____\    \  \\_ ______\_____ \
:            :       :    \__.__________/ \     __ \\_
:.....         :.............:      :     -T!\______________/
   :         :             :.....         .
   :..................:               :         :
                            :         :
                            :.................:

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : zinko #1                   |  :
:...|        comment : cypriss hill                 |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

     ..........................................................
     :                            :
     :                            :
   ...:        _______    ______          :
   :..:    ________\_____/________\   \ ______      :
 .....: ________\__  /     \ ___ \  _\/ ____/_____ ____:_
 :   _/    ______/____________\____\   \\ \__ ____/_/ __: \______
 :.....\___________/.....................\_______\__\    \ \ :    /
(rLf) :                 :     -T!\________\___:______/
   :                 :             :
  ..:..                :             :
  :...:                :.........................:
   :
   :
   ·

____________________________.           .____________________________
      ________________|______________________|________________
      )__       |           |       __(
  _:_________/)                        (\_________:_
....|                                   |....
:  |        name  : zinko #2                   |  :
:...|        comment : luder                    |...:
  _|__________                         __________|_
  :    __\)      .           .      (/__    :
      )_______________|______________________|_______________(
____________________________|           |____________________________

            _______      ______
       _________\_____/___________\   \__________
______________\__           ___ \  _\  ____/_____________
       ____________________________\   \\  \__ ____/_  __ \________
________________/(rLf)         -T!\_______\____\      \
 _ __ ___ ____ _____ ___________________________________\_______________________
 \\_\\__\\___\\____\\__________________________________\


· · cOMMERCiAL · ·                   ............  
                  :     :
                  :     :
               .....:......  :
               ::::::::::::  : 
               ::::::::::::....:   
               ::::::::::::
               ::::::::::::
               ::::::::::::

  
         ______
    __    \  /____/_   _______  ___    _____ _________
   _/ /__  _/  /  / \_ _/  ___/__/ /_  _/  _/ ______  \_
   /  _/___/  /  /  /\/\___   /  _/___/  _/___/  /  /
  /___ /  /______________/ \__ /  /___ /  /___ /  /___ /  /
    \____/       /____\ \____/  \____/  \____/  \____/ 2F

           ( tHE lOVELY tWiSTER fRiES )           · hOTWiRE · rELiEF · tANGO ·

       · sCARFACE · dEViASTOR · pRiDE · sAL-oNE · _|___
 | /__________________________________________________________________
                                    /___ _

· · cOMMERCiAL · · 

            .

            ·
            .
            :
          ....:
          :..
           :
           :
           :
         ...:....
         :..:  :
             :
             :
             :
             :..
              :
              :
              :
         .........:
         :
         :
         :
         :....
           :
           :
           :
          ..:        ......................
          :      ......:....................:.........
...         :      :               o ° :
: :         :      :          , · ° O o .  :
:.:.................:............:            .o ·  o :
 :         :         _        ° o  .°  · :
 ·         :         )\____           .  :
______________   :........     \  //________    °    :
       \ ._______  :...    \,_____,__ //         :
        `-' _  \   :    |l)_/\_|)| /         :
----------------\ /   \_. ___,_____|_(_`O___|_\__ . . .....  :
_________________\/---------'`--_)_  ._ o\ ._/. _ (_    :.:  :
         _________    )/)/\ .o\|||| / ./     :  :
____________________   /  :    _\____¯\\/ ./_____.   :.. :
........-T!  -----------'   :...  /o.  . /__ / .  o|    : :
:...  :  / _____/_____   :..: /o  . : (_)  . o    : :
::   :._/  \_______/ \_.   .: /o  . |_ \\ .  o|  ... : :
:......:`------------------'.....: /o .   |/___\\______|_ :.:.: :
__________\    __________:_____/__________|/__ \\ _____)  :  :
____________________      (__ _  _____/| ___\\   |  :  :
(rLf)     ------------------|    ___ |l__| l_\\_____|  ·  :
........................  :  l_______| l__dto/m's \\       :
:..:          :  :                    :
           ..:....:    m E S S a G E s         :
            :.............................................:
                    :....................:

 ...phonetic... hey bud! haaber sgu du faar laved den anim snart 8)...

 ...tango...  jup jup,that sure was a nice one we made...

 ...zinko...  du maa sgu gerne sende mig den cd hvis du syntes det er sjovt...

 ...flite...  doode...please make me a tropic dreams logo...

 ...mortimer t..Where can i get hold og you at doode? please me me some logos...

 ...pride...  Du makker,er du gaaet total kold?...

 ...archangel...Hi there,hope youll make something great with that tune 8)... _|___
 | /__________________________________________________________________
                                    /___ _
     . ...
 ............ :
 :     : .
 :     :
 :     :
 :     :
 :..........:
       .______  .________ ._______  .____ __________ _____
©nUP!/wL! ___l_  /___l_   /__l_   / ___l_  \_\__ ____/_/  _/_
     /  _/___//  /  _/  /  /_/  /  /_/ \/  \-\__   \
 _ _ _ _/  \_  ¬\_ /_   \_ /____/ \_ /____/ \_   \_ /   \_
  \\\\_____.   /  \_____/___________/___________/_______/_________/
       `-----/-------'
traitor.firebird.json.phonetic.vietcong.arhangel.hotwire.scarface. ............
nup.xcz.zeus.sal1.woober.hybrid.fuzz.playmate.2cool.duff.fury.shade:     :
slaver.mickey.tactica.zany.robotnik.sca.blaise.rahiem.tecon.gifair :     :
dreamfish.axen.dj gizmo.-gil.whishbringer.acid kid.mic flair.android     :
bilbo baggins.mike.blast.yeko.mr.hyde.satans fire.scqeech.karsten. :     :
sealapex.unmad.jazy!.stratos.zaphod.flite.hell ride.dizy.count-0. :..........:
pride.zinko.kid curry.crusader.mogue.treach.uman.misfit.desoto.h2o.deviastor
tango.mortimer twang.dino.unison.deckard.fazion.nike.colonel.snuffy.lord chaos
size.fuzz.cool tj.stylewars and soo on and sooforth.....
 ............
 :     :
 :     :
 :     :
 :     :
 :..........:
   _/\_____                           _/\_____
 __/\\____ //\____ _ __ ____ __ ___ ____ ___ |_  __ _ ____/\\ ____//\__
 \   _/       /(___/_(__ |___)(___/_(____l____\      \______  /
 \____/       /_ ________)l_______ __ ________ _\        ____/
   /_________ _ __/ \\\________________\\//_______/// \__ _ _________\ ÷f!÷
 tango.misfit.uman.desoto.lord chaos.deviastor.mogue.sal-1.nup.  ............
 marc rider.vietcong.treach.hotwire.scarface.xcluzive.fatal.dino  :     :
 mortimer t.count-0.zeus.satans fire.zaphod.h2o.acid kid.flite.skin:     :
 crusader.stratos.stylwars.style.stz.tommy.danzig.drakar.amblin.  :     :
 skize.grimlock.shapechanger.nike.jedi.pride.rave.karma.manta.mess :     :
............       deviastor                :..........:
:.. .   :
::     :
:  ......:.... 
:  :   :  :
:....:.....:  :
   :     : ·
   :.........: :
      . ...: ·
        . .:


                          .____________________________
    _                      |
  .__)\ _________________.           |
  |  \/         |           |
  |      _____   |          __l____________
____l__   ____/__  /\____l__________     \__     __/______
\  __/_____\__  /   \   \______/_______   |    _.| ___ /_____
 \_____   _____/____/_________/    \ __/_____|__   || \___/   \_
  \_________/    (rLf)|/___________\_____  :..\______|______________/
 .       .:::.    |       -T\__________/::::::· _______\_  \
 ·::.    .:::· ·:.   |           | ·::::::· _/ ______/  \
  ·:.   .:·   :.   |           |  ·:::· \_______________\
  .:·:..:::·  .___:.____|_ . T.W.i.S.T.E.D   |  .:::·
  .:· ·:·    |     l__:___________________| .:::·______________
 .:·  ·    |      |            ··        /___.
 .:·       |      |                      |
         l____________|   hOTWIRE rELIEF tANGO sAL-1     |
              |     pRIDE sCARFACE dEVISTATOR      |
              |_______________________________________________|
   .____________________________________________________________________
   |                                  /
   bOONDOCKS       % ÷wHQ!÷ % +31-nEVA!-4U! ÷3ndz÷ sAL-oNE! /
   eLECTRONIC CONFUSION % ÷diS!÷ % +45-31609550  ÷2ndz÷ wEBSTER!/
   dIGITAL cANDY     % ÷eHQ!÷ % +44-191232552 ÷5ndz÷ hYBRID!/
   13tH hOUR       % ÷dIS!÷ % +44-1704505845 ÷2ndz÷ aCE! /___ _
   rAVELAND       % ÷gHQ!÷ % +49-nEVA!-4U! ÷1ndz÷ h2O                   . ...
               ............ :
               :     : .
               :     :
               :     :
              · :     :
              : :..........:
              :.. .
           c · A · L · L · t · H · E · S · e
 ______________________   _______________________________    __________
 _)      ___/__  /_____)__.  .    (_  .    (_______)_____  (_
 |     _______( (_    |  |    |  |    | _________/  |
 | _     \ _        |  :    |  :    |_        |
 l_)\  _____\)\  ___________|  __________|  __________|)\  __________|
.----\__(--------\__(-----------\__(----------\__(-(rLf)------T\__(------------.
:                                       :
:.         · f · L · O · o · D · b · O · A · R · D · s ·       .:
 :                                      :
 :....... . nAME . ......... . nUMBA . ...... . nODEZ . .... . sYSOP . .......:


 ÷  cRiTiCAL zONE     +45-X×x×X×x×    [2nD]      sCQEECH  ÷
 ÷  rIdERS tEAM      +45-×xXx×x×X    [1nD]     hELL rIDE  ÷
 ÷  wAREZ uNLiMiTED    +45-×xXx×xXx    [3nD]     gILTAHNAS  ÷
 ÷  pITSTOP        +47-xXx×xXx×    [2nD]     sEALAPEX  ÷
 _
 _)_ __  _    _  ________ _ __ _ _
 (__//__)-/_)-)-(-(_\-(__\__\_\\\----------------------------------------------÷             ... .
             : ............
             : :     :
             . :     :
              :  ......:....
              :  :   :  :
              :....:.....:  :
                :     : ·
                :.........: :
                    . ...:


          .:.........................     .
           :            : ...  .
 . . ...............:  .   _ _/________ :..:.:  .  .   ...
.____________________ ..:::· ·:.. /    /____:__ .·  ·.  :.:
|   __      /::::   :::.    /   · |.:   :. ____.  ...
|    /     /::::    ·:::.   /     .:·   :.  |  :.:
| .  /___    /::::R o Y a L::::  /__    .:::   ·:.  |
|__._____|___________\::    ::::·__________  .:::::. ...:::.__|_______
  :    dto/e^d:::::::...::::::   /__________|      \     \
  : .       ·::::::::::::·       :.... .  _ _______________\
  : :..        ········
 .:......[ DiGiTAL EXTASY  ] [ +1-ASK-AROUND ] [ 4 nODES ] [ USHQ ]....
  ·   [ THE UNDiSCOVERED ] [ +31-ASK-4-iT! ] [ 3 nODES ] [ WHQ! ] :
    : [ oNE EiGHT SEVEN ] [ +31-PRiVATE!! ] [ 2 nODES ] [ eHQ! ]..:
    . [ eLECTRONiC cONF ] [ +45-LEAViNG!! ] [ 2 nODES ] [ dKHQ ]
    . [ PiT STOP     ] [ +47-SEAPLEX!! ] [ 2 nODES ] [ NHQ! ]
    : [ STONEhENGE    ] [ +31-ASK-ELiTE ] [ 1 nODE! ] [ dHQ! ] ·
    : [ hOMELESS     ] [ +49-FiND-oUT! ] [ 2 nODES ] [ gHQ! ] :
   .:..[ uNDERCOVER    ] [ +46-ELiTEKNOW ] [ 2 nODES ] [ sCHQ ]..: ...
     [ pHOENiX 2    ] [ +46-NOT-FORU! ] [ 1 nODE! ] [ sHQ! ] .:..:.:
     [ sOUTHERN cOMFORT ] [ +61-aSK·rOYAL ] [ 2 nODES ] [ oZHQ ]   :


                                .
                                .:.
                ............      .........:::..........
. . ....           :     :...........:   .:::::.    :
    :............     :     :.:     :   .:::::::.   :
         :.:     :           :.....:::::::::......:
         :............:             .:::::::::::.
         :                   .:::::::::::::.
                             ..:..
                             ::·  .:.
             ......             ::·  .:::::..:
            .:::::::::         ...::::: .:::··:::::·
 :_____________:.__.::··___·:::::_..:::::..____.:::···:::__:::·____::·_____.
 |  ..:::..  ::.::·    :::::::·· ·:::. .:::·  :::.::·   :·   |
 | ::::··:::. ::::    :::::::   ::::.::·   :::::·    ...   |
 | ::::·  ·:::: .:   .::·:::: . ..::::.::·   .:::::  ..::··:::  |
 | ::::    ·· ::: ..::·· :::::.·······..:::   .::.::: ..::·   ::: |
 |_::::_______:._::::··_____.::::::::::::··::::..:::·_::::.::·_.______:::__|
  ·:::    ::··::::.....::··      ·::::··   ·::· ·:::....:::  :
   ·:::   ::· ::: ·····                  ··:::::·dto/m's
   ·:::...:::  :::              
    ··::::·  :·               

         Main Pie   By  rELiEf/-T!

         Left-Overs  By  xCz,sYz,tGø,czar,dto,nUP,÷f!÷,-tre,©Mt,2F

       Musical Support By  Marcus Miller,Isaac Heayes,Artcore
                  Drum&Bass Selection 4,2Pac,Black Street
                  Chemical Brothers,Dope on Plastic 2
                  Wipeout Soundtrack,3d,Future Sound of 
                  London,Tricky,cncd & lotsa mods


       Release Date     09-12-95

       Number of Lines    2709 

       Size         122222


                    ·
                  ...:
                  :..:
                  :
                .....:.........
                :      :.:...
             .....:...       :
             :.......:      ..:.....
             :          :   :
         .........:          :......:
         :.:               :
                         :
                         ·       ÷÷ lETS hAVE a lOOK aT mY lIST oF cOLLECTiONS ÷÷WEEDF.TXT  p 203776 ????????  /\    _/\____ ____ _____   /\
                 /::\ /\/\//__  \/  / /  /\/\ /::\  
                 /::::\/::\::::/  /  / /  /:/::\/rLf:\/\
                 ::::::\::::/:/  /  / /  /:::::/:::::/::
                 :::::::\::/:/  /  / /  /::::/::::::::::
                 :/:::/:::/\/  /  /_/  /_\/\:::\:::\::::
                 /\::/\::/ /____/____ /____ / \::/\::/\::/
                  \/ \/    .  \/.  \/  \/ \/ \/
                        <> pReSENTs <>  
                      × W e e D F a c e × 
                       a aScii cOllEction x×
The-AdDict P ???????? ????????         the addict

Flush.txt P  92876 12-28-94 .------------------------------------------.
                 : ____________._______   ._______    |
                 | \¬     ¬|   ¬/   |¬  ¬/    |
                 | \·   __ |  //___  |  //___   |
                 |  \\  /¬ |  ·/' ¬\ |  ·/' ¬\   |
                 :  \___/·  |  /   ·\ |  /   ·\  |
                 :    //  |     \\|     \\  :
                 | [rLf]/______l____________\____________\ |
                 |      [÷ pReSENtS ÷]        |
                 | [ ÷ ^ ¿? F  L  U  S  H ?¿ ^ ÷ ]  |
                 |    [ ^rELieF's 3. aZkI cøL.^ ]    :
                 `------------------------------------------'
TLL-F240.LHA P 211443 02-12-95 .------------------------------------------.
                 |______________ /\____    /\____ _\/_ |
                 |\\ __  __ >/ \  >/<------>\  >/ \/\/ |
                 | \//.  ¬\\// /. _/___ __ /. _/___  |
                 | _ //   \  // |  ¬\ \/ // |  ¬\  |
                 | _/     \_/  :   \__/  :   \_ |
                 | \_____ ___/\_____  ___/\_____  ___/ |
                 `-[rLf]___/--------\____/--------\____/uAa-'
                       ·p·r·e·s·e·n·t·s·
                      -*^* Flush #2 aGa *^*-
                    a nEw aSCIi cOLLeCTIOn bY [rLf]
                   ** FiXed 040/WorkBench VerSion **
OS!-TRAI.TXT P 40896 08-15-95 o__f__f__ ___________ _____:__:_____ . ....
                 \  ____/__ __   / _  : /:   \ ____ :
                 \______  \ /____/ /__ :/_:  \ \  \:
                 ____________\ __| _ ____|__:__: ____\______\
                              : :  _____/_ :
                 ·  rEL!Ef/pZL/lSD/oS!  · :  \   \:
                 :               :____________\
                 : p r e s e n t s h i s   ·   dto/e^d:
                 :               ......    :
                 :   t'r'a'i'l'e'r     : ..:.......:
                 :.............................: :.:
OS!-TRIP.TXT P 56991 07-28-95 o__f__f__ ___________ _____:__:_____ . ....
                 \  ____/__ __   / _  : /:   \ ____ :
                 \______  \ /____/ /__ :/_:  \ \  \:
                 ____________\ __| _ ____|__:__: ____\______\
                              : :  _____/_ :
                 ·  rEL!Ef/pZL/lSD/oS!  · :  \   \:
                 :               :____________\
                 : p r e s e n t s h i s   ·   dto/e^d:
                 :               ......    :
                 :    t'r'i'p'       : ..:.......:
                 :.............................: :.:
OS!-BBS.LHA P 276131 09-02-95  _______________ ______________  _______
                 _/    _    \_\   _______/____\   /
                 \    |    / \_______    / \  /
                 \____  '  ____/______    ____/ /__/
                 [rLf]\____.__/   oS!\_______/   (_)
                 .... .....: p r e s e n t s
                 : .:..:   %b%b%s%%g%u%f%
                 :..:...... by rEL!Ef/oS!   ........ .. .
                     :....................:
OS!-TRI2.TXT P 70518 09-06-95     _ _
                   __(__(__ __ __ __ . __ _
                   (__)\ \ `--.\_)(  |( )(_|
                 .---------------'-\------------'-----------.
                 :  rEL!Ef/pUZzLe/LSD/oFFSPRING presents: :
                 :       - tR!P pARt 2 -      :
                 `--------------------------------[tGø/aC!]-'
                 [] WORLD RELEASE AT ELECTRONIC CONFUSION []
OS!-DOP.TXT P 64544 09-14-95          ______      __________
                 _________________|  /___________|    /
                 \  ___,    /l_____  ©Mt  /|_______/:
                 ¦\_____________/---|____________/--(______\¦
                 | o f f s p r i n g   p r e s e n t s  |
                 `------------------------------------------'
                       - dOPe oN pLaScTic -
                 a cOLlY bY : rEL!Ef/pUZzLe/LSD/oS!
                 [] WORLD RELEASE AT ELECTRONIC CONFUSION []
OS!-DOP2.TXT P 47107 09-16-95 ---------------' ______ `----©Mt-'__________
                 _________________|  /___________|    /
                 \  ___,    /l_____     /|_______/:
                 ¦\_____________/---|____________/--(______\¦
                 | o f f s p r i n g   p r e s e n t s  |
                 `------------------------------------------'
                     - dOPe oN pLaScTic 2 -
                  a cOLLY bY : rEL!Ef/pUZzLe/LSD/oS!
                 [] WORLD RELEASE AT ELECTRONIC CONFUSION []
OS!-DOP3.TXT P 78162 10-05-95  ___________ _/\______/_.______¦
                 .-\_  _  _/ _\  ____/__|  - -÷---------.
                 _/   |   \_ \______  \______|_ ·off· |
                 \_____________/ __________ /_____))spring! |
                  «-adk!-----\_/-------- /----------------÷
                    rEL!Ef/pZL/lSD/oS! pRESEntS     |
                   ·> dOPe oN plASTiC pARt 3 <·     |
                      tHe plASMiC hEAd        |
                 «--051095----------------------------÷-----'
OS!-DOP4.TXT P 81715 10-15-95  _____ _____  __
                 | : Y : | | |   oFFsPRiNG
                 | | | |__|-| |-----------------------.
                 | | |___ | | |   pREsENTs     |
                 | | | | | | |dOPe oN pLASTiC pARt 4:|
                 | | | | | | |bY rEL!Ef/pZL/lSD/oS!::|
                 | | | | | `--'         ..::::|
                 | | | | |-.--.-----------------------'
                 |__:__|_____|MA!-'           uaa
OS!-DOP5.TXT P 91227 10-29-95 ---------------' ______ `----©Mt-'__________
                 _________________|  /___________|    /
                 \  ___,    /l_____     /|_______/:
                 ¦\_____________/---|____________/--(______\¦
                 | o f f s p r i n g   p r e s e n t s  |
                 `------------------------------------------'
                     < dOPe oN pLASTiC pARt 5 >
                      bY rEL!Ef/pZL/lSD/oS
                 <-----------------29-10-95----------------->
-T-SATC.TXT P 106518 11-11-95    ________   ________
                 ____ \  __/_____\__  /
                 \  \ \______   ______/ · TWiSTED ·
                 \\___\  \_________/    pRESENTs
                 .------------------------------------------.
                 :     oUR fIRST pRODUCTiON       :
                 :                     :
                 :    sHADOW aT vOOdoO cREEK      :
                 :    bY rEL!Ef/-T/PZL/RYL/LSD      :
                 :                     :
                 `-(rLf)/-T---------------------------------'
-T-SATC2.TXT P 122307 11-19-95   __________         ______
                  _\_ ____  \_       _ _\____ \
                    / \  /  .· _ .  __  /  \_
                   __/  \__/| . ||`--.|- |--' _/   /
                  ._ /   \_ `-`-'`l__|`--`--'    /__:_
                  ¦ \______ /H2o!     _ ________/  ¦
                  ¦    \/               ¦
                  ¦ __   - sHADOW aT vOOdoO cREEK 2- ¦
                  ¦ /_/\ __      - By rELiEf -    ¦
                  ¦_\_\//\_\ ______________[ ·tWISTED· ]__¦
                     \/_/
-T-EXP.TXT  P 52560 11-24-95   __________         ______
                  _\_ ____  \_       _ _\____ \
                    / \  /  .· _ .  __  /  \_
                   __/  \__/| . ||`--.|- |--' _/   /
                  ._ /   \_ `-`-'`l__|`--`--'    /__:_
                  ¦ \______ /H2o!     _ ________/  ¦
                  ¦    \/               ¦
                  ¦ __    - E X P E R I M E N T A L - ¦
                  ¦ /_/\ __     - By ?????? -    ¦
                  ¦_\_\//\_\ ______________[ ·tWISTED· ]__¦
                     \/_/

-T-EXP2.TXT P 115457 11-30-95   |__    o ____|__ ___ ___|
                  l___(_/\_)|`---.l___(__/_(___|    __
                  «---------------'----------- --- - _ _\/_ _
                    eXPERIMENTAL pART dUe    \\\\/\////
                     bY rELiEf/tWiSTED      
                  - --- ------------------------------------»
-T-RAP.TXT  P 234679 12-02-95  .___.  ___. _ _________. .___   .___
                  |  |_.__\ |_//_/ ____  |_| _ \_ .__|_ _|
                  |  _/| /\ | // \___ |  _/|\\__/_| _////
                  |: |_|:  |:  |: | |: |_|:   |: |  |
                  |::. |::. |::. |::. |::. |::.  |::.  |
                  `-----`-----`----`-----`-----`------`------'
                      Real Artistic Personality
                   A Co-operation between Relief & Tango
                  «--[tGø/-T!]------------------------- --- -Hey!! det er sgu en smart fiske ide


nu skal den s0rme sv0mme videre tror jeg


   ............  
   :     :
   :     :
.....:......  :
::::::::::::  : 
::::::::::::....:   
::::::::::::
::::::::::::
::::::::::::


       if you are extremly borred then why not make me 

  Relief   Twisted  Twisted diz   Puzzle   Puzzle diz   Flood
    Flood diz   Splif Productions   Magic  Tropic Dreams
                                   .
                                   .:.
                   ............          .:::.
   . . ....           :     :............ . . .:::::.
       :............     :     :.:        .:::::::.   
            :.:     :              .:::::::::.
            :............:             .:::::::::::.
            :                   .:::::::::::::.                   .                    ...
                  .:.        ... .       .....:.:
       :.........  .........:::..........   : ............  :..
       :    :  :   .:::::.    :   : :     :....: :..
............ : .   :...:   .:::::::.   :   . :     :    :...
:     :..: .:.    :....................:    :  ......:.... .... :
:.......    .:::.                  :  :   :  :..: : :
    :   .:::::.    ..........    ........ :....:.....:  :  ..:.:
    :   .:::::::.    :.:   :    :  ..:...  :     :  :.:..
  ....:  .:::::::::.       ..: ...  :  :.: :. :.........: :   :
  :.:   .:::::::::::.      :  :.:...:     :.    . ...:   :
   :  .:::::::::::::.  .......:  :         :.....     ....:
   :    :     .   :   :.  :.................   :     :
   :.......:  .:. .:·....:    :..  ...:      :   :..........:
        . ...:::· :.:      :...:     :....:
        ::·:··     ............     :
. . ....    ·       :     :..........:
    :............     :     :.:
         :.:     :
         :............:
         :               ____µµµµµµµµµ___
              _µÆØØØØØØØØØØØØØØØØØæµ_
            _æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØѵ_
            æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØm_
           _ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØK 
           ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ& 
          JØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ# 
          ØØØØØØØØØØØØØØØØØ@¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÞ
        æm,µµØØØØØØØØØØØØØØØØØ ¬°ÑØØØØØØØØØØØØØØØØÞ_
        °ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØ    ¬¶@#ØØØØØØØØØØØØ#___
       JØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#'      ¬°¶¶®ØØØØØØ#ØØØØ#
       ¬ÑØØØØØØØØØØØØÑM°ØQ _    aç _ æØNØØØØØØØØØ@
       gØØØØØØØØØØØØÑÑÑØØØ#ÆQ    #_JØ#' 0ØØØØØØØØ#
       ¬ØØØØØØØØØÑQ  ¶ØmÆ°#L¸   _ÆØM3µÆ  ØØØØØØØØ#~
       ÆØØØØØØØØØ#¬m  °ÑØ# °#  _Ø#°#@P' JÑØØØØØØØ#¸
       æØØØØØØØØØØØ#Z#_    æØQ  ØØÞ   _ø'2ØØØØØØØØF
       ¬ØØØØØØØØØØØØØ ¬*µ____,*'   ¬¶mwww*° JØØØØØØØØ#_ 
       ¬ÑØØØØØØØØØØØ#, ¬°°°~        _ØØØØØØØØØØ#m
        _JØØØØØØØØØØØQ_           ÆØØØØØØØØØØØØÞ
        ÆØØØØØØØØØØØØØ#µ         _ÆØØØØØØØØØØØØØ´
       JØØØØØØØØØØØØØØØØb_    ____  _w0ØØØØØØMÑØØØØP'
        °#ØØØØØP¶ØØØØØØØ#¬¶w_  æØØÑ´__æ' '¶#Ñ@' ©Mt/dS!
   __     ¬''¯  ¯¯ _____ '¶*mwwwm*°¯  __  .......................
_____\_\_____________ ______\____\______________\_\___:__________    __ :
\______ _____  \__\_\_  \   _\ _____/_______ ____\ ___/ /--. ___\/_ :
   \   \ \___________\  \____\_______   /\   \________/  \\% /\/ :
   \_____\      \_____\   /___/_____/ \_____\ \__________\\/-tre!
                            :     ______   :
                            :  _______\_____\__ :
         t · W · i · S · T · E · D      :  \   __________\(!
                            :  \____\________\ :
                            :.....................:
-------------------------------------------------------------------------------
  ©  ¹ 9 9 5  t W i S T E D  p R O d U C T i O N S
-------------------------------------------------------------------------------


-[eOf]-------------------------------------------------------------------------

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

    . .__.   _   . _   _
_ _____:__| :_____)\_____:__)\____)\__ _
-\\___ l_ | _(___ _______ l____\____ _//->
  _/ _//¯\\_ \____ \/ _/ l__/ / \_
dV$\___l___ l___/__' \___l___ |___ _/-t
    : `--'   `--'  : `--' `--'
   -÷ t · W · I · S · T · E · D ÷-
   sHADOW aT vOOdOO cREEK pART 2
   bY rELiEf/-T!/PZL/FLD/RYL/LSD
ArtistRelief
TitlesHADOW aT vOOdOO cREEK pART 2
Date09 Dec 1995
Views305
Download -t-satc3.txt
Viewon ASCII Arena