AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "MiNi diZZY o.o6" by Yop of Decent


                          .______.
  ____________/\ _ _______ _ ___/\ _ __________ __|   |___________
  \____._____ \\  ____/  __ //____  ____/  \   |     /
     |  /  \ ___)______ \/   \ ___)______\   |  _.____/
     l_________/________ /_________/________ /|\_____|____|
 = == ======================\/yop ===========l___\/_|================== == =

              - ASCii dEVElOPMENt -

                - PRESENtS -

              - MiNi-diZZY o.o6 -

               - bY YOP/dECENt -


     dESCRiPtiON lOGO # ooo59 ....................... AMiNEt
     dESCR{¦tiON lOGO # ooo6o ...................... OUtlAWS
     dESCRiPtiON lOGO # ooo6| ........................ REAl!
     dESCRiPtiON lOGO # ooo62 ..................... illUSiON
     dESCRiPtiON lOGO # ooo63 ........................ DAiSY
     dESCRiPtiON lOGO # ooo64 ........................ iRiS!
     dESCRiPtiON lOGO # ooo65 ........................ EthiC
     dESCRiPtiON lOGO # ooo66 .................... thE EdGE!
     dESCRiPtiON lOGO # ooo67 ...................... PASSiON
     dESCRiPtiON lOGO # ooo68 ........................ ROYAl


     EXTRA bONUS lOGO # ooo37 ......... SilENtS iN thE NiGht
     EXTRA bONUS lOGO # ooo38 ................ hiddEN ENtRY!
     EXTRA bONUS lOGO # ooo39 .................. REAl & lSd!
     EXTRA bONUS lOGO # ooo4o ...................... SUSPECt
     EXTRA bONUS lOGO # ooo4| .................... ElMStREEt
     EXTRA bONUS lOGO # ooo42 ................ GEGEN dROGEN!
     EXTRA bONUS lOGO # ooo43 ........... AdVANCEd ChEMiStRY                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo59   |
              |         |
              |   AMiNEt!   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

               /\    .____.
         __/\ ___ / \\ ___ _|  | _ ____ _ _____
         / .__\  \/  \ __) \  |  ___/    /
        / __/ \ \/   \ | \  | ___)____ ___/
        /___|  \_||   \_| |\___|______ /_|yop
        ====l_____\=l_______\ _|===========\/=======
                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo6o   |
              |         |
              |   OUtlAWS   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

            ._ - --[ OUtlAWS ]-- - .__
         __/\ _| \ _ ____. _ __/\ __.| \ ___/\
        /  \\ l \\   /|___ .__\ || \\ _ //__
        / |  \  \ __/ l  \ __/ \ /\  \_\/  \
        \______/____/_| ____ //_|  \/\____/______/
        .-------------------\/--l_____\yop --------.
        |                     |
        |                     |
        |                     |
        `------------------------------------------'


                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo6|   |
              |         |
              |   REAl!   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

        _________/\ _ __ ____ _ ____/\ ___. REAL!
        \___.___ \\   ___/  .___\\  |______
          | / _/___ ___)_____ ___/ \ l   \
        yopl__\    \______ /_|   \______ //
        «=======\_______\=====\/==l_______\=====\/=»

                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo62   |
              |         |
              |  illUSiON!  |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

        ___ _. _ __/\
        (___) |___ _ //___- -- ---- ---------------.
        |  | l  \_\/  \  I.L.L.U.S.I.O.N.  |
        l___|___ //_______/<-----------------------'
          yop\/

                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo63   |
              |         |
              |   DAiSY   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|
                        .______
          _______/\ ___/\ ___ ___/\ __|   /
          \__.___ \\ .__\ __) _ //___l  //
            | /  \ __/ \ |__\/  \ __/
            l______/_|  \_|________/_|
          «===========l_____\yop ===========»
                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo64   |
              |         |
              |   iRiS!   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

        ______ ____/\ ______ _____/\    - -.
        (______)___ \\ _____) __ //____ .----'
        |   | / _/___  |___ \/   \`- iRiS -.
        l______|__\    \__|___________/     |
        <----------\_______\yop -------------------'
                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo65   |
              |         |
              |   EthiC   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

           .---------[ EthiC ]---------.
        _______|___ ________ _. _ _____ __|_/\
        \_  ____/    / l_____ ___) _ //____
        | ___)_____ ____/  _   \  |  \/   \
        l________ /_| ______|   \\__|__________/
        <----- | -\/------ yopl_______\ -- | ------>
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           `---------------------------'
                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo66   |
              |         |
              |  thE EdGE!  |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

           .--------[ thE EdGE ]--------.
        ______|____ _____/\ _____/\ _ ____|____
        \_  ____/_____ \\ __ //____  ____/
        | ___)______ /  \ \ \/   \ ___)______
        l_________ /______/__________/________ /
           |  \/           | yop\/
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           |              |
           `----------------------------'
                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo67   |
              |         |
              |   PASSiON   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

                           .____.
        _______/\ _/\ ___/\ ____/\ ____ __/\ _|  |
        \__.__ \\.__\ _ //__ _ //__ __)  \\ \  |
         | ¬___/__/ \_\/  \_\/  \ | |  \\  |
         l__| __|  \_____/______/__|_____/|\___|
        <=========l_____\============ yopl____|====>


                     __
              .-----------^\/^--.
              |   ooo68   |
              |         |
              |   ROYAl   |
              `-----------------'

        o|   |o    2o    3o    4o 44
        |--------|---------|---------|---------|---|

          - -[ ROYAl ]- - ._______
        ________/\ _____/\ _|   /__/\ __.
        \__.___ \\   \\ l  // .___\ |______
          | / _/__|   \ ___/ ___/ \ l   \
          l__\   \_____/__| ____|   \_____ //
        -------\______\--------- yopl______\----\/-


                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo37     |
            |             |
            | SilENtS iN thE NiGht! |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
                          .________.
   _____/\ _ _______ __.  _ __ __________ _ __|    | _ __________
_ __/ __ //____ ______)  |________  _____/   \    |      /
  \___ \/   \   |  l    \ ___)________ \    |   ______/
 _ _____________/______|__________ //__________ / |\_______|_____|
  «========================= yop\/======l____\/__|============ ==== == =
          _____ __ _ _             ._______.
    _ _ __ _____\  _____ __ _ _      ______ ___|    |
      _  _ __ ____\            (______)  \    |
                        |   |  \    |
 ___________________ __. _ __ __________    l______|  |\______|
 \         /  l_______  _____/   = ==l_______|=========»
 \_____   _____/  _    \ ___)________
    l_____| _ _____|    \\_________ /        _____ __ _ _
«================== ===l_________\== =====\/= == = _ __ ____\  _____ __ _
                           _ _ __ ____\
  ___ _       ._______.
_ __\ ___ _  ._______|    | _ __ _ ____/\ _ ____. _ __ ____________
  _ __\    |    \    |_ ___) ___ //_____  l_______      /
        |    \    |   | \ \/   \ _    \  ______/
        |    |\______|_____|_____________/__|    \\__|
    = == ===l_______|========== ===================l_________\==========»

                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo38     |
            |             |
            |   hiddEN ENtRY!   |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|

                           ._____.
  ___ __ _  .___. _ ___ _ __/\ _ __/\ _ ______ __|   |  _ __ ___
  \     |  l___ ___)___ \\ __ \\  ___/  \   |     /
_ ___\  __ _ |  _  \  | /  \ /  \ ___)_____\   | _ __  /__ __ _
     \  l___|  \\ _|_______/______/_______ /|\____|  /
 _ __ ____\ «====l_____\=====================l__\/_|yop ==» /____ __ _


              ._____.         ._________
  ____ __ _ ___________ __|   |_________ __/\ ___|    / _ __ ____
  \     \__  ___/  \   |    /__ \\  l   //     /
_ __\  __ _ | ___)_____\   |  ____/ / _/____ ____/ _ __  /____ _
     \   l________ /|\____|___| _ ___\    \_|     /
 _ __ ____\ «=======l__\/_|=================\________\======» /___ __ _

               ____ __ _
               /        ____ __ _
          _ __ ____/ hiddEN ENtRY /
                  _ __ ____/                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo39     |
            |             |
            |    REAl & lSd!    |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|      ____________/\ _ _________ _ _____/\ _ __.
      \_____.____ \\    ____/   .___ \\  |_______
         |  / _/___ ___)_______ ___/  \  l    \ .--- -
         l___\    \_________ /_|    \________ // `----------.
    .--------------\_______\yop ----\/--l________\-------\/--------------'
    `----------------------------------.
       .----[         ]-----'
       `---------------.
        .-------------'
        `--. ______.  _ ______/\ _ _________/\
    .----------' \_  |______ __ //_____ ____  \\
    `----.    |  l   \__ \/   \  /   \
   .-------'    l_________ //___________/__________/
   `--------------------------\/yop ---------------------------.
                  .-----[     ]-------------'
                  `----------------.
                     .----------'
                     `-- - -


                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo4o     |
            |             |
            |     SUSPECt     |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|

                ___ _  _ ___
          _______ _ /__ _   _ __\ _ _______
 _____________ _ /______ _           _ ______\ _ _____________
 /____________ _                       _ ____________\
          .___
    _____/\ _ __|  \ _ ___/\ _ ________/\ _ ______ _ __/\ _ __________
  _ __/ __ //____ l  \\ __ //____ __   \\  ____/ __ //____    /
    \___ \/   \   \__ \/   \ ¬______/ ___)______ \/   \ ____/
 _ __ _____________/______/__________/__| _ __ ________ /________/__|
                            \/yop
 _____________ _                       _ _____________
 \_____________ _ _______ _           _ _______ _ _____________/
          \_______ _ ___ _   _ ___ _ _______/
                \___ _  _ ___/

                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo4|     |
            |             |
            |    ElMStREEt    |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|


                      _ __ ____ ________
                    _ __ ____ ________  /
                            /  /
            /\                 /
__________ __. _ ___ / \\ _ __/\ _ ________ _/\ _ _______ _ _______ _ ______
\_  ___/  |_____ \/  \ _ //____   /_ \\   ___/   ___/    /
 | ___)_____l   \ \/   \__\/   \ ___/ / _/___ ___)_____ ___)_____ ___/
 l________ /____ //_||   \________/_| ___\    \______ /_______ /_|
«=========\/=====\/===l_______\===============\_______\ yop \/========\/======»

      /
      /  /________ ____ __ _
     /________ ____ __ _                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo42     |
            |             |
            |   GEGEN dROGEN!   |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|

                ___ _  _ ___
          _______ _ /__ _   _ __\ _ _______
 _____________ _ /______ _           _ ______\ _ _____________
 /____________ _                       _ ____________\
                WiR SiNd
                             ._______.
      _____/\ _ _________ _ ___/\  _ ________ ___|    |
      / __ //____  ____/  __ //____  ____/  \    |
     // \ \/   \ ___)______\ \/   \ ___)______ \    |
     \____________/________ /_________/________ / |\______|
                \/        l___\/__|
                               ._______.
  ___________/\ _ ___/\ _ ______/\ _ ___/\  _ ________ ___|    |
  \____.____ \\ ___ \\     \\ __ //____  ____/  \    |
     |  /  \ / _/___ |   \ \ \/   \ ___)______ \    |
     l________/__\    \_______/__________/________ / |\______|
           \_______\yop          l___\/__|

 _____________ _                       _ _____________
 \_____________ _ _______ _           _ _______ _ _____________/
          \_______ _ ___ _   _ ___ _ _______/
                \___ _  _ ___/
                       __
            .--------] bONUS [---^\/^-.
            |             |
            |     ooo43     |
            |             |
            |  AdVANCEd ChEMiStRY!  |
            `-------------------------'


o|   |o    2o    3o    4o     5o    6o    7o  77
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|


            ._______     ._____.
   ____/\ _ ___/\ __|   /__/\ _ __|   |___/\  _ _______ _ ___/\
   / .__\\ ___ \\ |  // .__\\  \   | _ //____  ___/_____ \\
  // __/ \ /  \ l  / __/ \  \   | \/   \ ___)_____ /  \
  /____|   \______/_____/___|   \ |\____|_________/_______ /______/
«=======l______\===============l______\_|=======================\/yop ======»

  <----[ AdVANCEd ChEMiStRY ]---/\---- ---- -- - -        .________
 ____/\ _ __.  _ ________ _ _ / \\ _ ___ ___/\ _ _________ _/\ __|    /
 / _ //___ l_____  ___/  \/  \ ____) _ //____    /_ \\ l   //
//  \/  \ _   \ ___)_____ \/   \  |__\/   \ ___/ / _/___ ___/
\__________/_|   \\______ /_||   \___|_________/__| ___\    \_|
«============l_______\=====\/===l_______\=====================\_______\=====»

                                 __
  .---] ASCii RESPECtS tO ... [-------------------------------^\/^--.
  |                                 |
  |          - 2fast - gOZz - czar -            |
  |                                 |
  |         - skiZe - crusader - ZORRO -          |
  |                                 |
  |        - jack Danielz! - rapid! - H2o -         |
  |                                 |
  |           - Skin - Danzig -             |
  |                                 |
  |           - Stylez - Dzign -             |
  |                                 |
  |         - grimlock - shapechanger -          |
  |                                 |
  |         - diznee - manta - trival -          |
  |                                 |
  |        - MR.VAiN - hONEY - StYlEWARS -         |
  |                                 |
  |          - zAPHOD - sCOT - sMa1! -           |
  |                                 |
  |            - XCZ - StORM -             |
  |  __                              |
  `--^\/^--------------------------[ SORRY thAtS All NOW! ]---------'


            -    -  - - -- ---- ---------. .-- ---- -- - -
- -- ---- ---. .---------[ GREEtiNGZ ]---------------------' `----- ---- -- -
 - - -- -----' `------- ---- -- - -  -    -  bUd WEiSER .................................................... OUtlAWS
  CAPSlOCkMAN ....................................................... PGS
  Cocoon .................................................... Bonzai Bros
  Culture ........................................................ dECENt
  Dagobert ............................................... Progress ^ fSd
  Darklord .......................................................... fSd
  Diabolo ........................................................ dECENt
  DJ Mellow Noise ................................................ Infect
  DOOMSDAY ........................................ biZARRE ARtS ^ SAVAGE
  EXON .................................................... JORMAS ^ RIOT
  Facets Pussy ................................................... DESIRE
  FULCRUM ........................................................ dECENt
  Galahad ...................................................... Illusion
  Ghandy ...................................................... PGS ^ GOD
  Goldman .................................................. Sunflex inc.
  GOONiE ........................................................ tYRANNY
  Grave Digger ..................................................... TRSI
  hhR! .............................................................. ???
  JAViS ......................................................... ARtWORX
  Jim ............................................................... DCC
  JOGIBAER .......................................................... ???
  KEZ! ........................................................ YOGI BAER
  Krypton ......................................................... Shoot
  MAXX ......................................................... illUSiON
  MDB ....................................................... Bonzai Bros
  MOdEM bOY ..................................................... OUTLAWS
  Mr.Sony ............................................ Decision ^ Prodigy
  Mynok ........................................................... Bluna
  NECROMANCER ....................................................... ???
  NEX .................................................... Bluna ^ dECENt
  NOiSy bElCh ..................................................... LOGiC
  Odin ........................................................... Asgard
  OXBOW ......................................................... FIX LTD
  P.O.W.L. ..................................................... illUSiON
  PhUtURE ........................................................ Saints
  Pink ............................................................ Abyss
  PVC ................................................. illUSiON ^ dECENt
  Raw Style ........................................................ Lego
  Rebel ........................... dECENt ^ dECiSiON ^ NEON ^ LSD ^ REAL
  RESEt ............................................................ RIOT
  SAXON .................................................. REAl ^ OUTlAWS
  Seagoy ........................................... Interactive ^ dECENt
  Shamrock ............................................... Shoot ^ dECENt
  SiEbEN .......................................................... blUNA
  Sigma 7 ....................................................... ANtHROX
  Sodom ...................................................... ABE-Design
  SOULMASTER ........................................................ ???
  SPIN .............................................................. ???
  Sting ........................................................... Abyss
  StYlEWARS ...................................................... tRibAl
  Suicide ..................................................... Unlimited
  SYS ........................................................... hOOdlUM
  Toaster ...................................................... Illusion
  Victim ......................................................... Savage
  VNXONE! ........................................................... ???
  X-Man .......................................................... dECENt
  XCZ ............................................................... SOS
  XET ............................................................... ???
  Zorro .......................................................... Infect

                          __
  .------------] MY PROdUCtiONS iN |995! [--------^\/^----------------.
  |                                  |
  `------[ - NAME - ]----[ - lENGht - ]-----[ - ARt / tYPE - ]------'
- --.                                 .-- -
  |                                 |
  |   dCt-md05.txt ... ||3.||o bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   dCt-md04.txt .... 3|.299 bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   dCt-md03.TXT .... 29.56o bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   dCt-md02.TXT .... 26.796 bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   dCt-BS02.LHA .... 57.o88 bYtES ..... bbS-ANSi - COllY   |
  |   dCt-md01.TXT .... 46.773 bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   SX-LAST.TXT ..... 24.95o bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   SX-ldNU.TXT ..... 28.425 bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   SX-bS-01.lha .... 84.5|8 bYtES ..... bbS-ANSi - COllY   |
  |   YOP-kMdd.txt .... 54.852 bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   SHDND-Wk.TXT .... |5.656 bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   SHDND-WP.TXT .... 4o.ooo bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |   SHD-BBS1.LHA .... 7o.259 bYtES ..... bbS-ANSi - COllY   |
  |   SHD_NEWC.LHA .... 33.|oo bYtES ..... ASCii COllECtiON   |
  |                                 |
  |  __                              |
  `--^\/^-----------------------------------------------------------'

              fOR CONtACt CAll ...

          .---- -- -
          |    .--------------.
          `--------| ZONE ONE bbS |--------.
               `--------------'    |
             .-----------------------.  |
          .----| DAGObERtS REVANGE bbS |---'
          |  `-----------------------'
          |     .------------.
          `---------| StARGlidER |---------.
               `------------'     |
               .--------------.    |
          .--------| LOSt CARRiER |--------'
          |    `--------------'
          |     .------------.
          `---------| thE bOARd! |---------.
               `------------'     |
                .---------.     |
          .-----------| SYNERGY |----------'
          |      `---------'
          |    .---------------.
          `--------| tRAdERS WORld |-------.
               `---------------'    |
                .-----------.     |
          .----------| lOS ENdOS |---------'
          |     `-----------'
          |    .---------------.
          `--------| VAlhAllA bbS! |-------->
               `---------------'


   ______ ___ __ _
   \  ______ ___ __ _
   \ \
    \ \   VOR KURZER ZEIT NOCH, DA GAB ES EIN LAND,
    \ \   VERSTECKT HINTER DEM EISERNEN VORHANG,
     \   KOMMUNISTEN HATTEN UNSER HEIMATLAND BESETZT,
     \   DIE RECHTE DER MENSCHEN WURDEN VERLETZT!
         SAG MIR, KENNST DU DIE DENOZIANTEN NOCH??
        JA DIE ROTEN GENOSSEN WARTEN IN IHREM LOCH!
         DENK AN DIE STASI UND DIE MAUERSCHÜTZEN!
        DIE PDS WIRD UNS AUCH HEUTE NICHTS NÜTZEN!
        SIE MACHTEN AUS DEUTSCHLAND EIN GEFÄNGNIS!
       TODESSTREIFEN WURDEN DEUTSCHEN ZUM VERHÄNGNIS!
        SIE ERSCHOSSEN DEINE FROINDE AUF DER FLUCHT!
        NUN KLAGEN AUCH SIE DICH AN AUS IHRER GRUFT!
          ICH WILL DIR NUR SAGEN ERINNERE DICH,
        VERGESSE ALL DAS UNRECHT UND DIE MORDE NICHT!
          ICH WILL DIR NUR SAGEN ERINNERE DICH,    \
         VERGESS DIE FOLTERKAMMERN DES MFS NICHT!    \
           ICH WILL DIR SAGEN ERINNERE DICH,     \ \
         TRITT DEN GENOSSEN DER PDS INS GESICHT!    \ \
                          _ __ ___ _____\ \
                            _ __ ___ _____\   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

                .____.
_____/\ _ _____ __/\ _ ______ _|  |_______
_.___ \\  ___/ _ //__  ___/ \  |   /
 | /  \ __)___ \/  \ __)___ \  | _.__/
 l______/____ /______/____ / |\___|__| yop
.------------\/---------. l\/__|.----------.
|   dECENt bRiNGS  |    | |3.o|.96 |
| - MiNi diZZY o.o6 - |    | dONE bY: |
|  dESCRiPtiON COllY  |    | YOP/dCt! |
`-----------------------'    `----------'
- - -- -=- [Temple of Dreams] -=-- - --- --
ArtistYop
TitleMiNi diZZY o.o6
Date13 Jan 1996
Views114
Download dct-md06.txt
Viewon ASCII Arena