AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "TrAnCe" by Budgie of Doggystyle
               .
        .___________ _|_ ______________________________.
        |       |                |
        :  bOONDOCKS · oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE  |
 . _______ __ _|_ ____       ______      ________ :   _____
 _|_\_  / .  | .  \_ __ ______\_.  \ ______ _\_.  /__| ___ / __/__
 | /  / |  : |  /  \|  /  l  \/ .  \  l___/\_ |/  /___  /
 : \  \______|______/   \  /_________/  |  \________/ / _/_______/_
 _l______/sc  :  _/  \____/     \__________/ _/   \___)     |
|        .  \_____|              \______|       |
|                               :       |
|hELLFiRE & lSD wHQ!·tRISTAR & rED^SECTOR iNC., sUNFLEX iNC. & lFC aMIGA eHQ!|
|   tRiSTAR & rEDSECTOR iNC. cONSOLE aND gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!   |
|              sNEAKERS eUROPEAN hQ              |
|    tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. /X-iNNOVATiON wORLD diSTRiBUTiON sITE   |
| cLASSIC^qUARTEX hQ! · dREAMCHARTS, dEViOUS dEZiGNS & dATA dIVISION dHQ! |
|      -g^sTYLE! & tWISTED wHQ! · pRO aRTS & rOADHOGZ eHQ!       |
|                                      |
|                 mASTERS aRE:                |
|      -·>s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·cOLONEL·gAZ P·eCS<·-      |
|                                      |
|    rUNNING oN aN aMIGA 4ooo wITH a cYBERSTORM o6o/5o mHZ/22 mB!    |
|   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!  |
|                                      |
|  +31-(o)-548-54O-653  +31-(o)-548-521-716/521-848    +tEL-NET    |
|   -·>16k8 dUAL<·-     -·>33k6 dUALS!<·-    23:30-06:00 gMT +1  |
|                                      |
l_________._ _                         _ _._________|
 ________ |  -·>nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORd!<·-  | ________
|________||                            ||________|
     :    uPLOADEd bY SHALLoW     oN nODE #02    :
     .  tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: 07:26:50 , 12-11-1996  .
 
å

                   \
            .___ __________\
    		:
			¦
 			:
			.
			:
			.
			.

			.
			:
			¦
			:		   _/
			¦		   (__
			|		  ____)
			¦		  `-.
			:		  ¸'
			.		  (__
					  __)
				      /
			.	 _
	(_)
    o
	.°

            °

             _._______________________._
     . .....     _\|            |/_    tF!/u'R!
     .____ :.........\ |   ____.       | /.............. .
     | _(___________ ______)_ | _____    ___  ._______
     | \_   /  /__\   _/ |/ ___(____. _(___)_ |   /____
     |  '  /  /  \  `  | \_   |/    \| 7__/  /
     |_______/|__________\_______|___/   |_________\_________/
     . .............. .      /_______| . .............. .
             /_|  b u d g i e  |_\
             /|_______________________|\

                      - oF -


                     o
                   . °
                  .
            _             .
           (_)    .        o
			o           __°
			.°          (__) 
               .         o
                    .°
   ________.
 ____)    |
 | _ _ ,   | ·Ac!D/dGs·
 ¦ \((:::-.  |    ____  ____   ____   ____    ____
 · / ·'' _\ l___ __/  /_  ) ¬\__  ) ¬\__  ) ¬\__  / | (__ ____ _
 /   (__) , ,-\ ___/ (,-\\____ (,-\\ __/ (,-\\ __/ (,-\\ |  (, , )/ |
 /   ¸_/ ) \_\_ \) .° __¸ (_) __¸ `-- __¸ `-- __¸  ____) ) ¯ |
 ·   ' `/  ( (_   _/(_   _/(_   _/(_ °·  _/(_  _) )   |
 ¦    /  _  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯    ·° |
 | °    _,-'\  _____ °·  ____   _____   ____          |
 | .°   ) __/__ \  \__  / | (__  )  /__  ) ¬\__   ­­,--,­­  |
 | _ , ,-\\____ (,-\\ ·° (,-\\ |  (,-\\ / (,-\\ __/ (, ,  / oo \  |
 l_/(_ \_\_  \) __¸  ____)_¸  ____)_¸ _/  __¸---'  ( (  \\__//  |
    ( (_   _/(_  _) (_  _) (_   _/(_  ·°_/ /  / \/ \  |
      ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯   ¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯  · / ,__, \  |
                 ,  _           ¦ )_) ( ____|
     --- D · O · G · G · Y · ) · | · Y · L · E ---   l________(


			       .  °
			     o
			    °
			   .

 			  °  		 _
 					(_)
					o
					.°

          _________      __ ______
     __ _______\__ ____//____ ____\_\\_  \ ___________ _ _____ _
 _ ______\_\\____  / __/_  __/__\ _____/  \ \/ ___  __//// ___///_
 \\\  ____ | /  / \/ |_____  | ___/_   \ \ / |  |_|________ |
  |  | / | / __/___  | | /  | \/  |   \ / |  |    | / |
  |  |/___|_\ \___ \ _ | |/  |______|-----'\/  |____|    |/  |
  |____|    \_______\\\_________|            !shp_________|
                    P r e z e n t z ...
 - ----------------------------------------------------------------------- -
 							o
 						.

 					 °
 					.


                 _
 				(_)
                o
				.°


 					    o
                      .°


                o 	 o
                 °.  .°
			  a NeW aSCII COLLECTIoN!

                 nAMEd . . .

 (_
 _)
 \__
  _)
  (_  	 _
   \ 	(_)
   ·		o
		.°      		  o .
		             .°   .       ·
						 .	   _/
						 °·.    (_
						   °   __)
			 ___			   .	  (_
			((___))				  ,)
			  o	             __)
			 _ °.               \
 			(_) 				 _)
 			o 				 /
			.°               ·

  						   ·


                         .
                     .   :
                    ::   ::
                     ·:.  ::   .  .
                      ::    O·  .
                    o   ,øøøø, ° ::
                :   . ° _.ØØØØØØØØ._ ::
                 ::.  O )' _ __ `(
                  ·::  _\____ ____ /_  ° .
                    · \( o( )O ) / o. ::·
                  . o  (\__/ \__/ _) O
       __________________   O   / (__,¬ _ \  ·
    _.____)       _ /___ ______/  _ _ _\ \___ o. __
     |          \/      \__ ¯|¯ ¯ __/  .  /
    ____.   _______    _____   ____`-°----'_______  / _______
   __\  |_ __\ __ \ ___\\ _ (_____)  \____ __) ___/ /__) ____/
  _)  ___/__)  _/ (__\   (_    __ \_ \\  )____/   _/----.
  \_  \     \      __/  \   \      _  /   _  ÷|
   /____\   .____\  _._____|   \_____\   .____\   .____\   |
      \____|   \____|   |______\   \____|   \____|   \____|
                         \ __ /  $Ð!/dGs
     ·    - t  R  a  n  c  e -    \ \/ /
   _ ___\_________________________________________\ ____ _ _
     /                    . \/
     ·
                         ·
						  .
						     .
						      .

						       .
							.
					.
 			  .


	   .


	.

   .
				 _
				(_)
				o
				.°
 ..
                          __
                          _\/___
      ___  _____  ______ ______  _____ \/\ /
     .-\ |-\\ _ /-.-\ _  .-\ __ \.-\\ _ /-.  \/  _·    ·
     |  |  |  |  \___|  _/ /|  /  |_________\\_______:
     |  |  |  |  | |  | ¯\  \  |     \    !
     |  |  |___|  | |____|  \    |  _ .      |
    $Ð!`--- |____|   ---'    |_____\ - ---' (_)       ¦
      ____       .              o      |
     |__. |  _    O  - i N t r o -      /\____|dGs
        |__( )____________________________________________\
                               /
                   _ _          ·
                ______\\//______
                \       /
 _ ____________________________\ PoLisH... /_________________________ ____ _


		Ludzie, spreadowaê to, bo jak nie to DOPIERDOLë
 		raz sztachetâ a raz sztangâ, jeôli to wam nie
		pomoûe, to WPIERDOLë ze trzy noûe a  jeôli
		bëdziecie ûywi, to WPIERDOLë na  dodatek w
	 _	pokrzywy, i jak bëdziesz ruszaê gîówkâ, to i
	(_)	tak DOPIERDOLë Ci cegîówkâ... Wiëc spreaduj,
	o	spreaduj, bo jak mi sië uda, ROZPIERDOLë wam na
	.°	party uda, jeôli wam sië poszczëôci to tylko
		POROZPIERDALAM cië ma czëôci... Na co czekasz,
		no na co, spreaduj to odrazu, bo jak nie to
		doznasz ômiertelnego urazu... Wiëc czy sië to
		opîaca... POWIEDZ... chyba nie chcesz dostaê w
		îeb cegîówkâ, chyba nie chcesz byê poparzony i
		na czëôci ROZPIERDOLONY... POWIEDZ...

        ( ...prowokacja jak chuj...- kor.)

                      _
	 		   · a NeW gENER/-\TIOn ·

				 - DOGGYSTYLE! -
_ ___ ______________________/           \____________________ __ __
              /________________________\
  (_
  /
  (__
   _)
   \_					 _
   _)				(_)
   (___				o
    _}				.°
    \
     \

- ------------------------------------------------------------------------ ----
          · g U N J A · p R o D U K K T I O N ' 96 ·
- -- --------------------------------------------------------------------- -- -                    ___
                 _ _øM#@@##ââµ_
              __g, ¬@#ÂØC    ¬°NÛµ
             ¬®Z'  â@ ¯     ¬¶#_    _
             øØØØNµâ#gM#m_      ¬#ð_   (_)
           __âµNØØÂ/'jØØØÛ,9L__   ,  ¶û   o
          _ø#P'¯   `#ØØ#_°¶@#ââµ_# gâµ ØL  .°
         ,Â@¯ __âµµµ_  ¬°°¯    ¬©LdF¯¯~JØ_
         ØF  9#ØØØØ@        Â Ø   Øû_
         jØ              Ø @   ØØNM
         0k          _   ØL°ª  Ø#
          ¶#µ_ ,     ___gØ  âÂØØ,  jØF
          ¬¤##âØâµµµâµgâض°''  jØ ¬Ø#µ__ÂØØ
             ¯¯¯¬CØØ°#M    ¬Ø  9#ØØØز
                ¯__gص__ __gØ#µ  °°°
              __øÂØØE¬°¶@@@¶¶°_âØ#âµ_
             _aâ@°©Ø@¯9#MâµµµâMØ@' °ØØNâ_
            _â@° jØ@    ___¯    9#C9#µ
           jØ' âز ___ ø@'9Û ØNâµ  °Øp 9#_
           [email protected]  jØ´  °ØN#ÂF _ ÂFãð¬9#  Â# ¬¶L
           tL  ØF   0L_IØ #p _ °û   ¬ØL  #
           Nâ_jØL qØ@@@N#_ 0ÂF Âû  jØ[email protected]
            ¬°¤ØL    ¬*#µjØ#µ_ÂF  _ØØ@@¶'
             0Ø#µµ__   ¬°' ¬°' __øØØP
              ÂØF¶#ØMâµµµµµµµµµµgâØ@ÊÂ@
              °Øµ  ¯''°°°°°°''¯ jØ°
           ___µggâ[email protected]    __    ¬#âµµ__
        __µµâ[email protected]¶¶°'¯      ]#~      ¬°¶#âµµ__
      ,øØ@°'__         _Â#         ¬°*#µ_
      0®µaøض' _      __aâ#'¢âµ__      __*âµ ¬Øk
       ¬'°¶#*âÂØâââââââââ*#@¶'   '¤N#âµµøøøøøøøø5#øøÂWØ@ $Ð!/dGs   ... mY aScII cOLLEcTiOn iS rEAL tIME cALCULATEd! nEEDeD 16MB rAm :-)

		         & aGa cHIp sEt ...


			     · anD nOW StArT ·


				 _
				(_)
				o
				.°
         ____ ____  _______  ________  _____
      _____\  \/  /____\ __ \___\____  \__\  /___
      \    \ /  \_  \___/.\   /  ./  /  \_
       ·    \/   /     //  /  //  /|   /
        _______\_____/__________/____/____/___________/
        ------------------------------------------draw

        logo 01 : NORMAN  · : :::::::::::::::::::::
	 .   logo 02 : ACE               ::     ·
	 ¬.   logo 03 : AMBROSIA  ·   ..............::...    :
	 .'  logo 04 : ANADUNE   :   :   ::   :: :.......:..
	 `·¸  logo 05 : BENTON   :.....: . ..::.....:::::    : :
	 .'   logo 06 : BENTON   .       ::  :    . ..:.:
	¸'   logo 07 : BOOMBASTIC :·    .....::  :............:
  o	°    logo 08 : BUCKET   ::    :  ::....:
 .°  °	    logo 09 : BUCKET   :: .  :  ::.............
	.    logo 10 : CREDITS  ::.::....:         ::
	    logo 11 : DEPTH     ::   ...... .........::
	 °   logo 12 : DIGGER    ::   :  : :    ::
	  _  logo 13 : DIGGER  :::::::::: : ..: :    ::
	 (_)  logo 14 : DIGGER  :: :: :: :.......:    ::::::
	 o   logo 15 : DOGGYSTYLE:: ::::::            :
	 .°  logo 16 : DINX PROJECT       ...........    .
	    logo 17 : DXP    ::       :    ::
	    logo 18 : TCX    :·     ·. :    ::   .
 	    logo 19 : GABI     .......:. :........:: .:
	    logo 20 : INDEX   ·  :   ::        ::
		logo 21 : KORBALL    :   ::    : :: ::::::::::
		logo 22 : LETTER   ...:   ::        ::  ::
		logo 23 : LIFE FORCE      ::        ::::::::.
		logo 24 : MAD BART       :: .:::::::::::   ::
	 _	logo 25 : MAD BART ·      :· :     :   ::
	(_)	logo 26 : MADEL  :  .... . :: : .....  :......::...
	o	logo 27 : MADEL  :  ::   ·: :   ::   :: ::..:
	.°	logo 28 : MENU:::::::::::   :: ::::::::   :: ......
		logo 29 : MIXER    ::   ::      .....:: :  :
		logo 30 : OLDBULLS  ::::::::::::::::::::::::  .::......:
		logo 31 : PEPSON   ::  .  ·:   ::  :     :
		logo 32 : PRESENTS  ::....:  :·   ::  .     :
		logo 33 : PRINCE:::::::::::::: ::   ::    :....:
		logo 34 : QIX   __    :: ::   ::  .
		logo 35 : QJOT  ((__))   :: ::   ::   :::::::::
		logo 36 : SCUM     :::::: ·:   :·   :  . :
		logo 37 : SHARP     ::   ::   ::  : :::::: :
		logo 38 : STEVE JONES  ::   :·   .·  :     :
 		logo 39 : SUNDANCER   ::   ::   .·  :::::::::::
		logo 40 : THE END  ::::::::: °°   ::
		logo 41 : THE SOUL  :: .... :     :: .....
		logo 42 : TIMER   :: :  :     ::   ::
		logo 43 : U`RACE.... :: :....:     ::::::::: .....
 			   :	  : ::          ::     ::
               :.......::          :::::::::::::
						 :::::::::::
                         :   
 					::::::::::   
				    ::	::
   			 . ....::::::::::   ::
                        :::::::::
         				    :::::::.... .

  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 01 : NoRmAn          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|  ¬ \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|     .:|  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
     ______                         ______
   __ :   / ________  _____  ___ ____  _____ _  __ :   /
  .--\ \|  / __\____ (_.--\ __ \ __) \/  /_._\ _ ///_.--\ \|  _/·
  ¦  _ \_  :   \/  ¬|  _/ /_   \/  ¬| _|  ¬|  _ \_  :
  |  \   ¦bD!/dGs  _|  |  \  /  __| \_   |  \   ¦
  `-----\_____| ________(------|_____\--/_//_/ -----|_____|-----\_____|
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 02 : AcE           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|	    _ _______ __________ _  ____________ _
  	  .__\\\   /__\_____ __///___\\  _______///___
   .----- |¬  _____/ /__ _   .  (___. -----'   (__------.
   ¦	  |  \__    ///   o°_   ¬|  o°·     /__  .¦
   ¦·   |:.  / dGs / 	  (_)  _|  .O  .°   /bD!÷¦
   ¦:. . `-----/______/ \______________( )_______________/ . .:¦
   `-------------------------------------------------------------'  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 03 : aMBROSIa         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|           .                .
           ¦                ¦
  :::::::::::::::::::| a · M · b · r · O · s · ¡ · a |:::::::::::::::
  ::	 	   |    		       |       ::
  ::	bD!÷_____ _  · ___ ____  _____   _______·  ________ ::
  ::	 .__) _ ///__.__) \/  /_._) ___|___ _) _____ \ _\___  (_.::
  ::	 |  |   |   \/  ¬|  \____ \ /______/_  \/  ¬|::
...::... |  /_   |   /·   |   |/  \_  _  \_    |::
:: :: :: |:. |   _|:. //   _|:.     /:. /   /   .:|::
::.:: :: `----|____( ----/______( ------._____/---/______/ _______.'::
   ::........   _________   _ ___   _____ _    .....::
	   ::  __)  ___/___ __\\(___)__.__) _ ///__. ....::....
	   ::- -\__________  \_     |  |   | :: :: ::
 :::::::::: ::      _\|  /:.    |  /_  bD!| ::..:: ::
 : ...... : :: - ---------\____/---._______|:. |   _|     ::
 : :	 : : ::.............................`----|____( .........::
 :......: :....... .           ::  	 ::
					  ::.............::  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 04 : aNADUNe         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
			  .-------------------------.
			  ¦ .øØø.a.N.A.D.U.N.e.øØø. ¦
  ____    _____   __.__   _____ _  _____. . _____  _______ _
 __) (_/\_ __)  (___ __)  (__ _)  ///__ _)  ¦_ __)  (____) ____///__
./  _  (__     \_  _  \/_ ____  \_   //___    \_____/   (_
|bD!÷ |/  ·/  _  ·/  |/  ·/  |/  ·/   ¦  \_ _  ·/\/    ·/
|:.  |  //   /  //:. |  //     //      / /  //     //
`-----|____/-----/____/-----|____/---.______/---.________/-/____/---.______/
¦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			  `--------------------------'  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 05 : bENTOn          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
   _____ ____________ _  _____  ______   _ _________  _____
  __) __|_)_  ______///____)  (____)  _(__ _ \\\  .  ¬.__)  (___
 ./   \___ (__ ___/   (_ _   \__ ___///__| · |  ·|  _   \__
 |·    |_) / \/  ·  ·/ \|·   ·/ (_| ·  \_ o°|  ||  \|·   ·/
 |:.bD!÷   _/    o° _/  ||  //    o° ·/    |  ||  //
 `---.______(----._______(------|_____/---.________/---.____.'----|_____/
             .            .
		     /| B · e · N · t · o · n |\
		    /\| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |/\
		    / \            / \
            \ ¦\           /¦ /
 		    \ ¦/           \¦ /
             \/-----------------------\/  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 06 : bEnToN          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
  _    _	  _	  _ 	  _ 	  _  	  _	 _	 _
 __\\______\\______\\______\\______\\______\\______\\_____\\______\\_____
                   ___________             \
  __________ __________ __________ _\_    ¬|__ _______.________ _ _.(_
 ._\ ______/_\_. _____/_\_.    \\\¬|    ___/ __  ¬|    \\\¬| |
 |¬  \_____  ¬| _\____ ¬|  _   ·| dGs  ·|  (__) ·|  _    | ¦
 |bD!÷ `'   |     |  ¬\   |¦    ||  \_  ||  ¬\   ¦ :
 ¬.____________.'_________.'____/\____.'_______.'_________.'_____/\____.'bD!÷
   _    _	   _	   _	   _    _    _    _    _  ¦
 _____\\______\\______\\______\\______\\______\\______\\______\\______\\__|
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 07 : bOoMbAsTiC        ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|              ___________
     _      _____)     (_____	   _
    (_)    ___)          (___    (_)
	o	.__)             (__.  o
	.°	|  * B·O·o·M·B·A·S·T·i·C *  |  .°
 ____    _______  _______  ___ ____ ____    _____ _   _
 | ___|____ _\___ (_._\___ (_.__) \/  /_| ___|______\ _ ///_. (_)
 | \____  \  \/  ¬|  \/  ¬|   \/ / ¬| \____  \ _|  ¬| o
 |  |/  \    |     |   / /  |  |/  \ \_   | .°
 `----\_____/_______.'________.'----/_______|----\_____/--|_____|
 bD!/dGs ·        _________  _____     ___     ________ _
     :.........   _\  ____/__|  __|__ _ __(__\)__ _ .__\ _____///_.
 .............  :: - --\________  \  ____///_|    ///_|  \/   ¬|
 ::   ...::  ::      _ \|  \_ \/   ¬|      ¬|       |
 ::..............:: - ---------\______/-\_______|___//_______|---\_________|
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 08 : BuCkEt          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
 __________ ____ _ _. ___________ _ _.____ _ _.  ____ ___ _ __ ________.
._\ ______/___  \\\¬|-----. _____/// ¬|.  // ¬| /  (  /// /_\_   ¬|__
|¬  \_____  ¬|   ¦  ·|(_/    ·||  ___|_/   \ ____(// ¬|  ___/
|bD!÷ `'   |      ||   dGs  ||. .--\ _________/ _/    |   |
`.____________.'____________| __________|__|_________\ ______________| ____|
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 09 : BuCkEt          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________| 		                       ___
 _____     ____ _    ________ _ _ _.  _______ _ _| _|__ _
| ____|___ _ __) ///_. _  _\ ____///_.\\¬|_ ._\ ___///_\_ ___///_
| \____  \\\_|    ¬|//_ |¬  \|   ¬| __//_|¬ ___/  (_ _ \/  (_ _
|  \|   ¬|·    |  (__      | \  (_ \|    ///_.   ///_.
`-----._______||    ¦   /---._______| \  \_      ¬|     ¬|
       |÷bD!÷    /     `---._/   /-.___________|__________|
       `--------.___/        /_____/  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 10 : cREDITs         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|   _______ _  _____  _______ _  ______  ___   ___   ______ _
  .-\ ____///_.-\ __ \ _) ___///___l___ \__(___)__ _| __|__ _)  ///_
  ¦  \/   ¬|  _/ /_ ___/  ______/      (_. ____/ (_.____  \_
  |bD!   __|  |  \ \/   \__|   _ dGs  ¬| \/   ¬|__]/  /
 . `--._____( -----|_____\-.______________/\__________|--._______| /____/ .
 |__      +         _                    __|
  )_______         _  (_)    o      _     ________(
      )___________  //_      .°  _  __\\_______(
            )__////__________________\\_(  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 11 : dEpTh          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|  ________ _   _______ _  ________ _____     _____
  /    ///_____) ____///____) ____ \) __|__ _ _._) ___|__ ___
 ./______   (__ ___/  +    /_____  ____/// ¬|  \___ (__ (______
_|bD!÷ |/    / \/     :.  | |:. \/  ___. ..  |  \   (_
\`-----.________/---.________/--.___| `---._____( `-------|_____\bD!÷ /
_\ 		  o.·¸.· d · e · p · t · H ·.¸·.o           /_
\________________________________________________________________________/  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___) 					 |
 :              //   LoGo 12 : DIggEr 		 ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __ 	 |
 |__________________________________________________//_____( )_________|  ________ _ _ ____. ________ __________ _ _ ________ _________
  \   ( \\\  ¬|    ¬\     ¬\ \\\ ______/_.    (__bD!÷
 .---\___  \    ·|  _______\-. ______\-. -----' ¬|  _   /_
 |   |/  \   ||  \|    | \|   |     |_ |/ __/ ¬\_
 |      /   ·|     .:|    .:|     /// __    /
 `._________/_______.'___________.'_________.'_________.'___\/______/
 :                                  :
 ¦ iF aRe yOu sZukAsZ tHe nOwYcH CoNtAkCiKóW, To wRiTuUj na aDryS: ¦
 `-------------------------------------------------------------------'


  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 13 : DiGgEr 		     ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
 ________		 - --- D·i·g·g·e·R --- -     	  _______
 \   ¬\  _____ __ |            |  _______ _ _.._\ ___ (__
|¯¯¯\__  \._\  \\/. ________ _ _. ________ _ _.\ ___/// ¬||¬ ¬\_) /
|bD!÷|/  _/|¬   \/|._\  ___/// ¬|._\  ___/// ¬| ---'   ·||·  ___/
`._______/ |     ||   \/   ·||   \/   ·|     |||| .  \_
      `---------'|      |||      ||----------÷'|___¦   /
            `---/_______\-'`---/_______\-'bD!÷      |____/  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 14 : dIGGEr          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|    ____  ___    ________   ________   _______ _  _______
  ___|___ | _(___)_ _ ._)   /_ ._)   /_ ..__) ____///_._) _.__\_
___) ___/ ||   ///_.|  l___///_.|  l___///_|| ___/   ¬|  /__  \_
\   \/  ||bD!    ||     ¬||     ¬|| \/    |   /   /
 \_________|`---.______|`---._______|`---._______|`--._________|----/_____/  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 15 : DoggyStyle        ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|             ___ _ ______,\___________
          ______) \\\\         (______
      ____ ___)     \\            (___ ____
      (_  \\    * D 0 g G y · s T y L e *    \\ _)
     .__)                         (__.
     |_______   _________  _________ _  _________ _   |___ _
  ______|____  \_ __\____  (_._)    ///_._)    ///_.----| ///_.
  /   _____/  /   \/  ¬|  7____/  ¬|  7____/  ¬|______  ¬|
 /   \|   __/ bD!/dGs   |       |       |   (   |
 \____________( ______________.'____________.'____________.'___________|
   ________ _  ____      ____ _  _____.  _____________ _
   _) _____///_ _|  _|__ _ .----|  ///_._\  |___ _ ________///___
  __\_______  \_  ____///_|_____   ¬|   ¦ ///_  ____/    |
  \   \ /   /  \/  ¬|  (   _|       \_ \/     |
  \_____\/_____/-----.______|__________( -----\_________/-.___________|  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 16 : dINX pROJECT       ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|			  ___________________
			.__)         (__.
            ¦  ______   +    |
   _____  ___    __ |   /____.   _ ¦
 __|____ |_(___)_ _ .--\ \|  /\  ¬|___ (_) :
 /  ___/ |   ///_| ·_ \_ / \_ | _/ o  ·
/  \|  |     ¬| : \  ¦ /   \ .° ·
`----\____|-.________|--÷--\___| /____|  \   :
			|	   `----\  ¦
            ¦  o         |
  _______ ______ _ ____:__ .° ______  ______| _  _______ _ ____
 ./ _____ \ _  \\\\ .· /_.__|__  (_ __) ____///_._\ ____///_. __|__ _
 | \_____/ |/ __/_  |: ¬|  ·/   \ ____/   ¬|  \/   ¬(_ ____///_.
 | _  \  |   \  ·.  | //   / \/    _|      / \/   ¬|
 |__\\___\--'\______\ __¦__.'\________/--\________(`-----\______/--\_______|
			|  			.
			| .,·.¸·.o bD!/dGs .:|
            `-----------------------'


  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 17 : dXp           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|           __ _ ___________________
       ________) \\\\         (________
     ____)     \\____ _____. __________  (____
    ._) · dInX · ____|___ |\  |____ _____ \   (_.
    |  pROJEcT / _____/·| \_ | _/ /______/   .:|
    `----------_/  \|  || /   ·\ _ \ ----------'
          \___________|/____|  \\_\\__\ bD!/dGs
		           |_____\  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 18 : tCx           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
			  ______,\______
          __ ____)  !tCx!  (____ __
         .__) \\          // (__.
         |                |
         |                |
        __¦__    _________ _ ______. ¦
       _| :__|__ _ ._\ ______///_.\   |__:__
       \. ·____///_|  \/    ¬| \__ | ·_/
       | .\/   ¬|  \bD!/dGs | /    . \
       `--\________|----\________|/_____|  _ \
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|___\\_\  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 19 : GABi           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
     		.--------------.
            ¦ GaBi->fLoPpY ¦
      _______ _  ¦  _____   ¦_____    ___
     ._\   ///_ _ .___) _ (___ _ | ____|____ _(___)_ _
     |  _______///_|   |  ///_| \_____ (__   ///_.
     | (_l    ¬|   |    ¬|   |/  /bD!   ¬|
     `----._________|-----|________|---.______/--._______|
	 ~~~~~~~~~~~~~~~¦~~~~~~~~~~~~~~¦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			`--------------'  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 20 : iNdEx          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
     ___    _____     __,\___  ________ _ _____.
   __(___)_ _ .__)  (________|____  |___) ____///_.\  |____
   |    ///_|  _   / _____/  |  ___/   ¬| \_ | _/
   | bD!/dGs ¬|  /   /  \|    |  \/   __| /    \
   `---._______|---/_____/----\________|----\______(  /____|  \
                               |_____\


  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 21 : kORBALl         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________| _____           _______  ______  _____ _    _____
 |   |___   ________  _) __ \ __) __ \ __\ _ ///_.____ _)  /___.
 |  _| /-. __\____ (_./  _|/ _(_  _|/ (_  _|  ¬|  /___. /  ¬|
 | o \_  ·|   \/  ¬|  \_   \ \__  \ \_   | /  ¬| .:__|
 | .° | .::|bD!/dGs   |   |   \ _|_)  \_ |  _|   _·|.:::
 `-----|::::¦ -----------'-----|____\\_\\________/-|___( _____( ::::::
    ¦::::`---------------------------------------------------':::::
    :::::::.. . .. * k · O · R · B · A · L · L * .. . ..:::::::¦
    `-------------------------------------------------------------'


  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 22 : LeTTeR          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
 ._______ _________________   ______________________   ___________ _.
 | +  (_) ·       (_____)   _       (______)   .  (__)|
 ¦     +      ·     · (_)   .  .°      +    ¦
 :______    _______ _ + _____  °o _____    ______ _  ______ _  :
 ._\  /_ _ .__) ____///_._) __|_ _ _) __|_ _ .__) ____)//_._) _ ///_. .
 |   / ///_| ___/   ¬|.  ___///_.  ___///_| ____/  ¬|  |/  ¬|__
 |bD!    ¬| \/    |  \/  ¬|  \/  ¬| (_/    _|  ------' /
 `---._______|--/_________|---._______|---.______|--._______( `---\_______/  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 23 : LiFe FoRcE        ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|


     _______  ___  ______  _______ _
   __ _/   / _(___)_ -\ ___/_--\ ____///_.  ___ ______.
  ._) \_   /--.   (_. _____/ ____/   ¬| ___) //   |
  |   /__ / _|    |  |  \/    _|     o  ¦
  |    )____( ________|____|---.________(      .° :
  ¦         _______  _______  ______ _______ . _______ _
  :        .-\ ____/_ __\____ (_.--\ __ \-\ ____/__._) ____///_.
  · * LiFe fORCe * ¦  _____/   \/ ¬|  _/ /_ \/   | ----'  ¬|
  .        |   |  bD!/dGs  _|  |   \    ¦     __|
  : iSSuE : xx  |_____| ___________(------|______\-------:________(
  .                             ¦
                               :
  .                             ·

							   .

  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 24  : MaD BaRt        ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

 . ....................................    ..............
   ___ ____  _____  _______ _ ::    :: ........ ::
  __) \/  /_.__) _ (__ )   ///__::........:: :: .. :: ::
 _/   \/  ¬|  |/  \__ ___   \_ ::    :: ::.:: ::
 \\bD!÷ /   _|:. |   / |/   / ::    ::.......::
  `÷÷--/_____( -----|_____/---.______/ ::..............
  :: ........ ____    _____   _______  ______ ::.. .
  :: :: .. ::| ___|____ __) _ (__ __) ___ \ _ _ __|__ _ _.
  :: :: : ::| \____ (__  |/  \__ /_____/// / ____/// ¬|
  :: ::..: ::|:. |/  /:. |   /  /   /  \/bD!÷ __|
  ::.......::`----.____/----|_____/----/_____/----._____(  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 25 : MaD BaRt         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
	    . ___________________
	    |__) m·A·d - B·a·R·t (__ _______
		¦  +	 o 	    //   (__________
	  + ___ ____ _ .° _____ _ + _____ _      |
	o __) \/  ///_.__\ _ ///_.__\  ///_  _   ¦
	.°/   \/   ¬|  _|  ¬|     \_ (_)  . :
	_/ bD! /    |  \_   |\___    / o   ·
	\______/    __|  |   | |/   /  .°  · .
	   /_______( `-----|_____|-\_______/     :
	 _____.   _____ _  _______ _  _____ . ...:
	 | ____|___ __\ _ ///_._\ _ ///_._) __|__ _ : .
	 | \____  \_ _|  ¬|  |/  ¬|_  ____///_.:
	 |  \|  / \_   | `--------'/  \/   ¬|:
	 |     /  |   |  \   /  ·    |:
	 `---\____/-----|_____|-----\____/------\______|: °
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 26 : mADEL          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

         ___________________________________
  _______________) o   M · a · D · e · L   + (_______________
 ._)   ___ ____ .°_____ _  _____ _   _______ _  ____.   (_.
 |  .__) \/  /_.__\ _ ///_---\  ///_ ___) ____///_._\  | _   |
 `--- |   \/  ¬|  _|  ¬|  \__  \_ ___/   ¬|   |//_ ---'
   |bD! /   |  \_   |  |/   / \/    |    ¬\
   `----/_______|----|_____|---\______/---\_________|---\______\
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 27 : MaDeL          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
    ___ ____ _  _____ _ ________ _   _______ _  _____ _
   __) \/  ///_.__\ _ ///_.\   ///_.___) ____///_._\  ///_.
  /   \/   ¬|  _|  ¬|-\___   ¬| ____/   ¬|    ¬|
  /   /·   ·|  \_   |  \|  ·| \/    ·|  o  ·| _
 _/bD!  //    ||  |  ·|     ||      ||  .° |¦//_.
 \______/    __|  |  ||      |      __|     · ¬|
    /________( `-----|_____|----.______|---\______( `----\_________|  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 28 : MeNu           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
  ___ ____  _______ _  _____ _  _____.       ·
  _) \/  /_.__) ____///_.__\  ///_ _)  |___ _     :
 /  \/ / ¬| ____/   ¬|   _  \_   ¦ ///_.   .:¦
 /   /   |(_/     |   /   /      | ------'
 `----/_______|-.__________|----/_____/------.______|bD!
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 29 : MiXeR          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

               .-------------------.
   .................... . |:·         . . ..........
 ...: ___ ____ _   __  ____    _______ _  _______ :
 : .__) \/  ///_.__(__)__ \  \.____ _) ____///_.__)  _ \ :...
 : |¬  \/·   ¬|    :¦\_ | _/ ____/  ·¬|   |/__/_  :
 : |   //   __|   .:¦:/    \ \/    : |  \    \ :
 : `----/______(-----------'¦____|  \\________._|----\____\\_\ :
 :        bD!/dGs!  :  |_____\    : . .............:
 :...................... . ¦ M · i · X · e · R ¦
		   	   `-------------------'  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 30 : oLd BULLS        ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
                _  _ _ __________
   ________  ______     __________     (__________
 .__\____ (_._)   | _______l___   /\XX/        (___
 |   \/  ¬|    ¦_/ _ ______/  / /oo\ * oLd BuLLs *  (_
 | bD!    |    :  ¬| \__|  __/ (^^^^)       ____/
 `._________.'___________ ¦________(.---`.__.'---.______ _ (__
   _____   _____.  _:_____  |::::::::::::|) ___///_ (__.
   | ___l____ _)  ¦___)·   |  ¦:::ØØØØ::::·¦_____  \_  |
   | \____ (_.   | (_:   l___:·::ØØØØ::.·.:___]/   /  ¦
   |  |/  ¬|     /¦     ·|··ØØØØ:· · ·  /_____/  :
   `--._______|¬.______/-÷-._______:| ·ØØØØØØØØ :       ·
	 		  °	   ¦ · ØØØØØØØØ ¦
				   `------------'       ·  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 31 : pEpSoN          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
             ...........................
             : P · e · P · S · o · N :
       . ..........:             :.......... .
  _______ _   _______ _  _______ _  ________ _ _ _______ _  _____ _
.__) ____///_.___) ____///_.__) ____///_._) _____///_ \\\ . ///_._\  ///_
|  (_/   ¬| ____/   ¬|  `--'  ¬|\_______  \_  |   ¬|  _  \_
|   _____.' (_/     |  _______.'   \_)  /  |   |  /   /
|bD!   \        __|    \  |       /   ·   |  /   /
`---._____\----.________( `---._____\ `----\_______/`.__________.'--/_____/
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 32 : pReSeNtS         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
						    ______
 _______ _____  ______ _ ______ _  ______ _  __ :   / ___ ______ _
.-\_ __ \-\ __ \ _) ___///__) __///_ _) ___///.--\ \|  /  __|_)  ///_
|  /____/  _/ /_ ___/   \______  \_ __/  ¦  _ \_ / : ___/______  \_
|   \   |  \\/    ¦  \/  / \/   |  \   ¦ \/   \/  /
`.___\\_\----|_____\________|____/____/--.______`-----\_____|--._______/____/
:	 _							 _	   :
¦ bD!	 (/   o  · p · R · E · S · E · N · T · s ·  o   \) dGs  ¦
|__	 	 .°					  .°		  __|
· /________________________________________________________________________\ ·
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 33 : pRINCe          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

   ________  ________    ___   _____  ________ _   _______ _
  __) ____ \__) ____ \ __ __(___)__ __)  (___\   ///_ ___) ____///__
 ./  /_____/  /_____/  \_  ·  \__.    \  _____///_ ___/    (_
 |:.   \ |:.        /  o°   | _  ·| \/   (_\/    __/
 `--.______\`------/_________/---._______|__/  / |---._______/-._______(
                      /_____bD!÷
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 34 : Qix           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

        		 	    ___.
 ·   ___/\___ __  ___/\___ __ _ _/  |____ ·
 ·   /  __ ¬\\/../    \\/. \\¬  |¬ / ·
 ::. ./  (__\  ||     \_| \_  . / .::
 `---|     \__.'`------------' /¬  | \---'
   `-------/__\==================/______|___\bD!÷
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 35 : QJOt           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
				    o
				  . ·.° .
		   ___ _ ___________OoO__________ ___
        _ ____) \\\\     ¬¬¬     // (____ _
       ._\\\    \\     ! QJoT !       ///_.
       |.________ _   ________   _______ ____    |
       ¦|    ///_.___\___  (_---(___  (_. __|__ _ ¦
       .|·  ___  ¬|   \/  ¬|  (_)  ¬| ____///_..
      /||| (_/ \  | _    __|      | \/   ¬||\
      \|`._____/ \__|\_\\_____( `.__________.'-\_______||/
      /|   /___\ bD!/dGs               |\
       `------------------------------------------------'
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 36 : sCUM           ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
  .   ________   _____ _    ____.     ___ ____ _   .
  ¦  _) _____/___ _\  ///__ _ ._)  |__ _  __) \/  ///_.  ¦
  ¦:. 1\________  \_ ______///_|   ¦ ///_./   \/   ¬| .:¦
  `---|    \)  / \]    ¬|     ¬|   /bD!   |---'
    `--------.___/---._________|-----._____|-----/_________|
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 37 : sHARp          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

 .------------------------------------------------------------------------.
 ¦   _______   _____     _____    ________ _  ________   ¦
 ¦  __) _____)___ _) ___|___ _ __) _ (___ _ |  __ ///_ / ____, \  ¦
 `--- \_________  \  \___ ///_|  _|·  ///_|· /_______//_ /______/ ---'
   |:.   \|  \_  |   ¬|:. \_    ¬||  /   /   \.
   `----._________/----|______|----|________|----/______/_______\÷bD!÷  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 38 : sTEVE JONEs       ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
 ________ _  ___     _______ _    __ _  ________ _
 ,\ _____///_._| __|__ _ .__) ____///_.____| ///___) _____///_.
 )______  ¬|  ____///_| ____/ . ¬|  ¬|  ·/ ___/  o ¬|
 |..  \|  |  \/   ¬| \/  .°+  |  ·  // \/   .° _|
 `-----\_____|---\_______|-\__________|________/---\________(bD!/DgS÷
   _______  ________  _______ _  _______ _  _______ _ . .....
  .__\ . /_._\___  (_._\   ///_ __) _____)//_._) ____///_   :
  |¬ ¬\ o ¬|  \/ o ¬|  _   /  ____) o ¬|\_______  \_  :
  |   .° |    .° |:. /  /¬|  \/   .° |  · \|  / ...:
  `---.______|__________|---/_______|--.__________|-----\_____/ :
                                 :
        .,·.¸.o s T e V e  -  J o N e S o.,·.,.    :
  . .............................................................:
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 39 : sUNDANCEr        ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
             ____ _ _____________ ___
         _________) ////      // (__________
      ______)     //          ______  (______
    ___)     _______ _  __.____   __ ¦   /     (___
   ___) .::::::. _) ____///_ _\ | _/__.--\ \|  /  .::::::. (___
 .__)  .::::::::. \______  \_ ¦   ¬|  _ \_ /: .::::::::.  (__.
 |    :::::::::: `.__\/   / ·   |  \   ¦ ::::::::::    |
 ¦    ·::::::::·   /_____/ _________|-----\____| ·::::::::·    ¦
 :     ······        ______          ······ bD!/dGs :
 .  ______   _____ _  __ ¦   / _______ _ _________ _  ______  .
    \  (__ __\ _ ///_.--\ \|  /--\ ____///_) _____///_--\ __ \
 . .--\___  \  _|  ¬|  _ \_ /:  \/    ____/   ¬|  _/ /_ .
 __ |  \|  \ \__  _|  \   ¦     . \/     ¦  |   \ __
__) `----\_____/---|___( ------\____|---\______¦--\__________|---|______\ (__
\___                                   ___/
  )______________                    _________________(
	   ___/ * s · U · N · D · A · N · C · E · r * \___
       (_______________________________________________)
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 40 : tHE eND         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|

   . ........................................
 ·   _____    ___      _______ _  :
 ¦  __)  _|__ _ | __l____ _ .__) ____///_. :
 |  \.  ___///_| \__  ///_| ____/   ¬| :
 ¦  |  ·\/  ¬|  |   ¬|·\/  bD!  | :
 :  `----\______|---|_______|-\__________| :
 ·                      :
     _______ _  _____ _  åØØØØØæ    :
 .  __) ____///_._\  ///__ ØØ 'iØi    :
   _\ ___/  ¬|  _ o \_#Ø  =ØJ . ....:
   \. ·\/    |  / .° |@#  =ØK
    `--\________|---/_______|ØØ _iØi
 			    #ØØ@#@¶  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 41 : tHE SOUL         ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
  .-----------------------.
  _¦___    ____    .:¦ _______ _
 _| ·___|__ _ | ___|____ _ :__) ____///_. ..................
 \. : ____///_| \___  \\\ ¦ ___/   ¬| : ............ :
 | ¦ \/   ¬|  |    `| \/bD!   | : :  ..... : :
 `-÷-._______|____|________|____________| : :.......: : :
  :            ¦       :.............: :
  ¦ tHe  ________   __¦_____  _____.    _____. :.........
  |sOuL! _) _____/___ _\___ . (___\  ¬|___ _ ._)  |___ _   :
  ¦   .\________  \_  \/   ¬|¬   ¦ ///_|   ¦ ///_.  :
  :   |    \_)  /  :    |      ¬|bD!     ¬|....:
  :   `-------.____/____¦______.'------¦______|------.______|
  ::.           :
  `-----------------------'
  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 42 : tIMER          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
  ______     ___  _  ___ ____  _______ _ _. ________
 __)  _|__ _ _.__(___)_//_.__) \/  /_.__) ____/// ¬|__) ___ \ _ _
 \_.  ___/// ¬|     ¬|   \/  ¬| ___/   __¦   ¬\_) \\\¬\_
  |  |\  _|:.    _|   /   _| \/    (.|:.  ______/  //
  `----.____( `---._____( -----/_____(----.________|`-----/ _    //
							  /_//_______/bD!÷  _________________ __ _____
 |        /.-'//  (_ _  _____________________________________
 ¦ tRaNcE CoLLy! //     ///___)                  |
 :              //   LoGo 43 : u`race          ¦
 ·____    _______   _____ _    __ _  _______ _  _______ _ :
__|  _|__ _ __\ __  \ .__\ _ ///_. __ | ///_.__\_ ___///_.__) ____///_·
\__  ___///_. _|/  (_|  _|  ¬|--\ \|  ¬|   \/  ¬| ____/   ¬|
 |  \/  ¬| \_   ¬|  \_   |  _ \   |      | \/     |
 |    __|  |   _|  |   |  \   _|      |  bD!/dGS |
 `---.___( ----|____( -----|_____|-----\___( ------.______|--._________|
 :                                   ¦
 ¦ tRaNCe COOLeCTIoN bY BUDGIe/DoGGyStyLe ^ BuCkEt     __     |
 |__________________________________________________//_____( )_________|
  _ ____ _   __  _ ______    _____    _____ _   _______ _
 ._\\\  |//__ | / ._\\\ __. \ _ .___) _ (___ _ ._\  ///_ _ ._) ____///_.
 |¬   ¦  (_ |/ |¬  /____///_|   |  ///_| ______///_| ___/   ¬|
 |bD!     /   |      ¬\   |    ¬| \/    | \/    |
 `------.____(   `---/__________\----|________|--._________|--.________|
				  .

				  ,
				  .
				  `.
				  .'
			     `.
				  ¸'
                 °

				Ufff...


                            _
                           (_)
                           o
                           .°
       · t H e · m U T H A P H U K K I n ' · e N d ·
      ______  __ __  _____    ______  _____ ______    ·
  : _ .-\ _  .-\\ | /-.-\\ _ /-.  .-\ ___/ .-\\ _ /-.\   \_.  :
 --!--//-|  \___|  __ |  _l  |---|  --'--|  |  |-\___  |----!--
  | /  |_  | |  |  |  \_  |  |_  _ |  |  |  |/ _|  |
  |  o /___| |_  |___|_  |___|  /____/ |_  |___|  ____\   |
  | O .     /___|  /___|  ____ ._____|/___|  |_____. $Ð!/dGs
  |               __ \ /                |
 --¡-----------------------------\/--\/--------------------------------¡--
  :                                  :
  ·                        : :::::::::     · ·
  : .....                         : ..... : .
  : :. :  U've reached end of my 1st ELITE kollektion  :..:  : : :
  :   :                           :   :..:
  ::::::::     Look 4 our 4thcummin' produkktionz:     ::::::::
     :                             :
 ··   :............   Visual Shock by Sundance.       : :::::   :
 ::   :   . ::    ? - ? - ? by Acid.      :   :....
 ::......:  ..:..::                   :........ ::
        :.  ::............. ..               : ::....
     ________________________________    .......... ........: ·:  :
   .___)               (___.  :: ... :..: :: .....
   |   Feel 3 2 uze our ELITE azkee -  |  ::....:    :: : ::
   |                   |         ::....::
   |  Our gangstaz maybe won't kill U... | .øø@@@@@.  ....... :
   |___                ____|  /= @@@@@  :   : :
    )______________________________ (__  /  @@@@@  :   : .
         .           \__(__ \_  )@@ø  :.....: ..........
        ::   ____________   (__/  )__ @@ø@          ::
 . ....     ::   [  [__] \\\\]      )  øøø__  ..........  ::
   :     ::   |__________/\|___________\  /__/ \  :  ...::  ::
  ...: ........::   [_____[(__/ ,¯    |  ¯\_/¯   \ :............::
  ::  ::          ¯¯(_[/ _______|   ,     \     ::
  ::...:: ::::        (__) /    |____ )[email protected]®  | \    ::
    :: : :.......     (_)/      |     |  \    ..
 ..... ::.....: ....::             |     | /¯\   ::
 : . :      :: .....            |     |\X  \   ..
 : :::  ........:: :  : ...          :     : \_ \
 :.......::     :...: :.:          .     . /  /

   _____                             _____
     /  Move yo lame azz and write 2 Uz - PURE AZKEE ELITE!  \
     /___________________________________________________________\


  	    4 jOIN :			  4 gettin'tha 18zt DGS'WaRez:

    sTEVe jONEs / dOGGYSTYLE		nORMAN / dOGGYSTYLE
       mAREk sTACHOn		      mIREk oKONSKI
      uL.FiNdErA 33/14		    uL.pILSUDSKIEGo 30/77
       43-100 TyChy			  43-104 tYCHy
        pOLAND                pOLAND

    ...hLORz 1oo% aNSWA... :^)

 -- -- ----------------------------------------------------------------- -- -

     4 aZkI ^ fRIENDLy sWAP:          4 sWAP:

     bUDGIE / dOGGYSTYLE          bARF / dOGGYSTYLE
      KamiL kACZMAREk            mORTEN rINGSTAD
    bOHaTeRoW wArSzAwY 1o5/3          fURUSVINGEN 5
      72-2oO nOWOGARd            2164 Skogbygda
        pOLAND                nORWAY
     pHONe: (0-932) 22-189

 - ----------------------------------------------------------------------- -

       4 aZkI:			       4 aZki:

    sUNDANCE / dOGGYSTYLE		     aCId / dOGGYSTYLE
     dAMIAN wARZOCHA             aREK kAJZEREK
     uL.uSTRONNa 6/52			 uL.pATRiOToW 32d/1
      43-100 tYCHy              44-253 rYBNIK
        pOLAND                 pOLAND

  			            ... aLsO sWaPpInG!

		 _
		(_)
		o
		.°


           _ ___________ ___   .______ __
      _ _________\\\_ ______//__/ _____|:· _//_/________ _
 _________\\\_______  /  ___/_._____\____|__ |:· ___  ///_______ _
 \:· ________/_. / __/_  |  |:· _________/ |   |/___/ _______///___
  \  \ /   | \ \__ \  |  |  \ |  |  |   |__\__________  ·:/
  \  \/   |---\_____\ |  |  \|  |  |   |      \/   /
   \___________|   |_________|   \____|____|   !shp______________/
                 |______\    |_____|


	     LOGOs iN cOLLY - bUDGIE/dOGGYSTYLE^bUCKEt
		 cRaZy tExT   - bUDGIE/dOGGYSTYLE^bUCKEt
   _		 dGS		- sUNDANCE/dOGGYSTYLE
  (_)		 bUDGIe		- tHE fOUNDEr/u'RACE
  o		 dOGGYsTYLE	- aCID/dOGGYSTYLE
  .°      pRESENTs	- sHARP/u'RACE
		 tRANCe		- sUNDANCE/dOGGYSTYLE
	o    iNTRO  	- sUNDANCE/dOGGYSTYLE
	.°	 mENU		- dRAW/u'RACE
		 tHa eND	- sUNDANCE/dOGGYSTYLE   ________ _
         rAPPA     - aCID/dOGGYSTYLE     (____
         rESPECTS    - rELIEF/tWISTED     _____)
                             (___
         sIZe      - 91.9o1 kb, kuRWa!   ____)
                            (__
                            ___)
                            (_
                             )
        _
        (_)
        o
        .°

             ,------.
             /________\___
            _¦________¦---'
            (,[___/\___],)  ___________ _____________
            °\ `--' /°        \\      (_______
          ,----'\ ----'/`----,      ¬         /____
          /    \_ _/    \  __               |
         /     _~~_     \  | \              |
         /   _  ' , `  _   \ I_/oGGYSTYLES aRe:       |
        /   / dOGGY)TYLE \   \                |
        \   \  .  .  /   / Steve Jones - Gangsta,whQ   |
         \   \  `----'  /   / Acid    - Azker      |
         \   \__________/   /  Sundance  - Azker,hQ     |
          \  /____[_]___\  /  Budgie   - Azker      |
          \ / \/  | \/ \ /   Axe!    - Gangsta     |
          |\/_\/|  | |\/_\/|   Barf    - Gangsta     |
   ________ _ __ |-----'  | `-----| _ Norman   - Gangsta     |
 ____)   ////  |    -|-    | //_________________________________|
 |     // ¯  |    ,|,    |
 |     ¯    |    | |    |
 |  ----------  |    | |    |
 |  ELITE ASCII  |    | |    |
 | _ ----------  |________| |_______|
 | \\ _      ,---j----(   )----l---,
 l__\\\\________ /__________)  (__________\ aC!d/dGs
         `----------'  `----------'


                        _
                        (_)
                        o
                        .°
      _______         ______          _______
   ______\____ \______     / ____/____  _______  __\_____/__
   \    __ \\_ __/________/ \    \__\_____/__/      \
    \_____________/_____    \____________/     \____________\
         (rLf)\___________/     /______.______\-T!
      _____ _____   ____ .___ _____ ____ __|___   ____
      \  ' \____' ___\ ' |__/ \____' \___  \___, ___\ '
                 |
                 `
     ___________________________________________________________
    .__)                             (__.
    |      - aCID - sUNDANCE - tIMER - tHE fOUNDER -      |
    |_______________________________________________________________|
                   #¹
                   J#&
                   d##
                  m###þ
                  m####   _
                  J####   (_)
                  #####Þ  o
      _           J#####ß  .°
      ¬qw_          ¢#####Ñ          _ùw'
       ¬##æ_         Ø######L         sµ##
        9##ѵ_       4######Þ       _æd#Ø°
        ¬0###æw_      Ø######P      _wW###@¬
         'H####æ_     Ø######L     _æ####H°
          ¬¶#####Ww_   #######þ   _gW#####K
           'N######w_  ¬#######P  _w######H`
      _     ¬¶#######p  d######K  g######ØK
     (_)      ¬M######Wµ ¶#####ع jW######M'
     o        'N######&¶######\æ######@'
     .°        ¬7######b#####\d#####@F
               °0####W###5#####0'
          ¸___wwæ[email protected]#k##ØMÇ_µwwwwµwwµ___¸
     ___wwa&ÑÑN##############þ__]##%®$###############WØ#&æµw___
    **MH#########################'#ØH#########################HN**
      ¬¬°7Æ@@M############HØP9¯ #¹ ¬9Æ#M############M0#@Y°¯¨
           ¯¬¬¬¬''''¬''   dF   ¯'''''''¨¨¨¯

    -------------------------------------------------------------
      a  d O G G Y S T Y L E  ÷  p R o D U K K T I o N '96
    -------------------------------------------------------------


[eOF]

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
      -( [ bOONDOCKS! ] [ oNE oF tHE fASTEST iN eUROPE ] )-
  ________________________________________________________________________
 __/ __ __/  _ __/  _ __/  _ __/ ___ __/  _ __/  ____/  / __/  ____/
 \_  _ \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  / \_  _ \_____ \_
 /  / ¯¯/ _/  / _/  /  /  / _/  / _/  / _/  /  / ¯¯/ _/  /
 /___   \__   \__   \__/  \__   \__   \__   \__/  \__   \
 sAl1   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \/______\/   \
  /    \   /________\   /    \   /________\   /
 /     \          /     \          /
[·hELLFIRE&lSD wHQ!·tRISTAR aND rED^sECTOR ¡NC.·sUNFLEX iNC.&lFC aMIGA eHQ!·]
  [·tRiSTAR & rED^SECTOR iNC. cONSOLE·&·gERMAN cONSOLE sYNDICATE wHQ!·]
   [·tRISTAR & rED^sECTOR ¡NC! /X-iNNOVATION wORLD dISTRIBUTION sITE!·]
[·cLASSIC^qUARTEX hQ!·] [·dREAMCHARTS·dEVIOUS dEZIGNS·&·dATA dIVISION dHQ!·]
     [·-g^sTYLE!·&·tWISTED wHQ!·] [·pRO ARTS·&·rOADHOGZ eHQ!·]
 
     [·sYSOPS: s/\L-oNE!·mARIO·sECTORCHARGER·cOLONEL·gAZ P·eCS·]

     rUNNING oN aN aMIGA 4OOO wITH a cYBERSTORM O6O/5O mHZ/22 mB
   2 * cREDITZ fOR mAJORS! 3 * cREDITZ fOR mAJORS fROM yOUR oWN gROUP!
         --»> lATEST aMIEXPRESS vERSION 4.xX! <«--
     ---»> nO nEW uSER pASSWORD aND/oR sYSTEM pASSWORD! <«---

 +31-(O)-548-54O-653  +31-(O)-548-521-716/521-848     +tEL-NET
  -[ 16k8 dUAL ]-      -[ 33k6 dUALS ]-    -[ 23:30-06:00 gMT +1 ]-

     [-[[ uPLOADEd bY: SHALLoW     ]]-]--[-[[ nODE: 02 ]]-]
   [-[[ tIME aND dATE oF tHE uPLOAD: ]]---[[ 07:26:50, 12-11-1996 ]]-]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 _ __ _____________
  ______   _______  _______  (_
 .-\\   \_.-\\ ____/_.-\\ ___/_  |
 |  \___  |  \__ _________  |  |
 |   |/ __i   |/  |   |/  |  |
 |_____/ \_ \____/  |_____/  |  |
   /_______\ \_____|  \___$Ð!  |
 °                  |
o· BUDGIE oF Doggystyle & Bucket  |
 O    presents: 'TrAnCe'      |
   His 1tH Ascii-Collection.  ·  |
 Released at dA gRAVITY '96 Party \__|
         _ _________________\
ArtistBudgie
TitleTrAnCe
Date10 Nov 1996
Views256
Download dgs-tran.txt
Viewon ASCII Arena