AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "gRAB mE!" by Dino of Divine Stylers

               _______________
              |        \______________
              |               |
            ____________  _________________  |    ________
    ______________/      \__\_________    \___________|_    |
  _____\___     /       \\     _    \     _/    |
 |    |/    _/        \__________________/\     |    |
 |    /     \________________/          \_________________|
 |    \__________/   .               .
 |    |        |      rOadhOgz     | __________
 |    |________ ____________          _________\     \
 |    |_    |/      \ ________________\__    ________/_
 |    _/    /       \\/         /    |     |
 |    |    /        /    |_    /\__________________|
 l________|    \_______________\_________/    /   .
      l________|    . l____________________/   |
              |               |
  iT'S iN aRT wE tRUST!  l_______________   Mo!/aC!  |
                      \______________|


          [ =zEn= ] [ sATAN'S FIRe ] [ DiABLo ]
        [ sAL-1! ] [ Mario ] [ Twister ] [ Hybrid ]
         [ Jopiter ] [ Inferno ] [ The Doctor ].....::::::::::::::::::::::::....... .  .    . .....  .....::::::::::::
::::::::::::    `:::::::'           _________      `:::::;
::::::'                      \___   |       :::
:;;'   _______         _______________  /  ___|___________  ::
:    \  __|_________    \   _______/__/_  \     ___/  :
.   ____\_______    / _______\__  \/    /_____\     \    :
   \    \/  ___/___\_______ \    ____/  sF!\     \   .
    \____     \     ___/  \______/       \     \
0-5 day   \\________\     \_______(Ö) b A C K F I R e (¬)
 a m i         \     \     +31.(0)73.PRIVATE
  ___________________ \ - - ---'    +31.(0)73.5215288
 _\  ______________/         ____________________ sATAN'S FIRe
 \   ________/_ __ ___________  _\   _____________/  tHE rEAPER
  \    \ _____ __________  /  \   ________/____  RiGOR MORTiS
  \    \|   |/ \________/______\   \/     /    =zEn=
   .    \   /______|       \     ____/   mICKy zOMBIe
      ____\  |   |       /\________/
0-7 day    :_____|   |      /
 p c           :      /  rOadhOgz dHQ^aPPLYHQ / ttAb WHQ
              .
.----- -- - - --- -  ---'     `-  - -- -- - - - ----- -----------.
|  uPLOADER:mORtiMEr tWANg    nODE:2       dATE:09-10-95 (Sun) |
|  lOCATiON:[*] R O Y A L [*]  aREA:nEW uSERS   tIME:23:04:04    |
`---------------------------------------------------------------------------'                                  
         --*-- xROADs x-ADDEr v1.0 By RaPiDo/XRoADS --*-- 
                                  
                pwm.__
               ,¶Æ  _4#._
             _,mmØL_ JØؤ°¬µ
            ,Æ° __ ¬^¤ØØ@  ¬L
            æ'  ¸ØØØØæµ_¶Q   ¶
           Æ  g_ÆØP¶¶ÑØØص  °L
           ¬=..#Ø#'   '@ØØL  ,Ø
             7Ø'    ¬¶#  Æ
             7Ø    ,=¶ØF JL
             ¶Ø    Øù JØØLØ
              ØQq.  j  JØØØF         _,
    .................. Ñ# Ø\    ØØØ?ç .......  __,æ@Ø_ ....
    ................ .,JQr     ØØØ_¶ . ___ææ@@'  ,Ø'.....
    :................ ÆLF¶ °¤ø  (ØJ#Ñr_µæ*#¶''    ÆF.....:
    ................... _µµ_____ÆØØ_&ææ# __...----ø [email protected]
    :         ,æØØØØ#ØØØØØØØØØØØÞ'     Æ ØL   :
    :................æØØØØØØØØØØØØØØØØ@'...........F ,@.......:
    .................ØØØØØØØØØØØØØØØØ#............æ Ø.........
    :         #¶ØØØØØØØØØØØØØ ___ _µ   # ØF    :
    :        jLjØØØØØØØØØØØØ@ ¥@@@@ÑÑ_ Æ [email protected]     :
    :        @ ØØØØØØØØØØØØØ~  #_  '#_,¹_#     :
    :        ,¹ÆØØØØØØØØØØØØ#   ¶#_ ¬Øج'@m__    :
    :        7 ØØØØØØØØØØØØØ#    ¶µ_    'ÑææØ  :
    :        Æ ,ØØØØØØØØØØØØØ    _Æ@     ¬Øع  :
    :        # Ø( ¬''''¶¶¶Ø®Ø  _,4~      j#  :
    :       aQ Ø     ¬ÑF æ'        Ø   :
    :        ¶,JØ      Øæ `#_       Ø   :
    :        L Ø      ¬[email protected] `ص      ,F   :
    :        ¶µØ       Ñw ¬Ñ_      j~   :
    :         ÑØ  __    ¬Ñ_ 'w     #   :
    :         Ø   L     ص  ¶,    JF   :
    :         Ø  øØ     Ø#¸ ¬ÑÑ*wµææØ    :
    :         Ø  (~      JFÑ  ¬''''     :
    :       ._ ,¹   Ø      JL¬Q         :
    :       J'^Q_   Ø      ¬Lµ &        :
    :       _F  'Þ._ Æ°      _#3QMµ      [©Mt:rYl]
    :      ¸ P    ¸/þø¤r-----''''____MØ        :
    :     æÆØÆw._._ ?Q  _ææææØØØØØØØØØØØØæ__      :
    :   _ØØØØØØØØøÆ®  ¬w _ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØw     :
    :   µØØØØØØØØØØØØØæµ__4ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#     :
    :   ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØP     :
    :   ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@      :
    :   ¬¶@@@@@@@@@@P¶¶¶¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#'      :
    :            ''¶¶@@ØØØØØØØØØØ@P~       :
    :                ¬''¤¤¤°¯         :
    :   __________ _        ___ __      __ _ __:______ __
   ___:____/ __,   ¬÷\___     _/  ¬÷/______,.__  __  _    ¬÷/
______\___ ¬÷\____________\ \ ______ _  _ __,   /___/  _/____  _/_
\   ________\    |   _\/ _, ¬ ___\ _______/ _ _______ ________|
 \_________ __/     |______\ /    / \_/----- l   ÷|  \_/
    : \_/          \/--------/ ©Mt    |______|  :
    :       _________      _____________ __   :
    :     ______\___  ÷\      \ __,    ¬÷/   :
    :     \   ________\__________ \____________/    :
    :     \_________ __\/ __,   ¬÷\          :
    :          \_/ /______________\         :
    :                             :
    :       ÷ fRiENdSHiP iS tHE kEYwORd ÷       :
    :                             :
   tHE bOARD wHERE yOU cAN oRdER aSCII fROM dASh, tOMMY aNd mORtiMEr.
  a NiCE aMiEXpRESS tOOlS cONfERENcE, mEMbER Of fAT-nEt, rEQUESt aREa
 zOMbiE zOO iS aLSo tHE bOARd WhErE tHE CHiPMUsiC mAG,-eUROSliSK!-,iS mAdE
  nO AMiNEt cRAP, nO tROUblEmAKERs, nO bULLSh¡T, nO fAKeS, nO pEEcEE
    :  nO nEW uSER pASSWORD aNd nO sYStEM pASSWoRd EiThEr  :
    :   fREE lEECh On 'eURoSliSK' aND Of COz oN aLL    :
    :   cONfUSiON,ROYaL & dIVINE sTYLER'S rElEASeS!    :
    : cLUB lAND cONFERENCE fOR rAVE, tRANCE,hOUSE,gOA,aCiD  :
  fRESh Ch¡PmUSiC cONfERENcE, aLSo fREE lEEChEs iN tHE cLUBLAND cONf.
    :  cOMPOs, aSCiiCOllECtiONs, aNd a KiCKiNG mESSEgEbA5e  :
    :                             :
    :· cONfUS¡ON wHQ · rOYAl Aff¡LiAtEd · dIVINE sTYLER'S HQ ·:
    :                             :
    :                             :
    : gODfATHER => dJ G¡ZMo/CONfUSiON^ROYAL^dIVINE sTYLER'S! :
    :                             :
    : PiMP'S => tOMMY/OffSPRiNG^NOICE^SPiN^dIVINE sTYLER'S!  :
    :   mORTiMER tWANG/ROYAL^CONfUSiON^dIVINE sTYLER'S   :
    :    lA fAYETTE/pURPLEtURTLE dASh/CONfUSiON      :
    :        tbM/bASEMENT%PRO^ARTS           :
    :                             :
    :.............[ + 4 6 - 1 3 - 1 3 8 0 5 5 ].............:
    ...........................................................
    :                             :
    :.........................................................:
    ...........................................................
     __________     ______    ___   ______
    __\_____  \ _______\   \,-----/___)___/   \   _________
   /    /   \/  ____/\_  \   /   /    \--,/  ____/__
   /    /   /   _____/     /   /   \    \  ______/
   `-------------/________/dNo--------/______/-------\_______\______/   
                   _____
 ________   _____  ______,-----/  /____________________ ________
/   __/-----/  /_ /   /   /   `  / ____/__ __  \/   __/-----/
\________  /  __/ /   /   /     /  _____/ \  _/\________  /
   \______/  /___/____  ___/`--------/_______/______\    \________/
      `-------/  `----'              \_______/

              [[[deViNE sTYLERs]]]

                 presents
                a colly called


   ___________     __________      ________   ,------/
  /    __/_________\______  \  ,-----\____  \  /   /_______ 
 _/     \___   /   _/ _/___/   _____   \_/   ____   \_
 \_____________   /-------\    \________________/_________________/
        `------'    \________\
          ______       ___________   ,-----/
          /   \,------\  /  ____  \  /   /
         /   \     \_/  \_______/ /_____/
         /_______\ /    /      /  _____
             \/_______/`----------/dNo (___/  [grab me!]         (c) 1995 diNO/dS!^dVE, All rights reserved!
          _                   _
,-----------------//   B U L L S H I T  S T A R T   \\-----------------.
          `--------------------------------------'

YEA, my first colly ever in Devine Stylers (not the last I hope!)
Anyway, DS! is a New Ascii/Chip Music group, and we just whant's to bring 
happyness to everybodey on this globe! This is like DS!'s 4:th releaze or 
something (don't realy know, bcoz the DS! are soOOOO fast :)), ehh. well..
feel free to use all my logo's however you whant, but never remove the 'dNo'
tag!. let's go on... Hope ya like da colly!
                                dino/ds!^dve
          _,------------------------------------._
,-----------------//   B U L L S H I T  E N D !    \\-----------------.
                                           ' mother nature is a bitch '

          _                   _
,-----------------//       i n d e x        \\-----------------.
          `--------------------------------------'
no    logo name          requested by/given to     line
------------------------------------------------------------------------------         
1    U-MAN            U-MAN/whale       
2    HONEY            U-MAN/whale & all in honey
3    WHALE            U-MAN/whale & all in whale
4    SHOOT            U-MAN/whale & all in shoot
5    FINAL IMPACT        U-MAN/whale       
6    ELEMENT           U-MAN/whale & all in element
7    GUITAR STUDIO        riCKz
8    DEEP THOUGHT        jMF
9    JIHAD            jMF
10    SWITCH BACK         riCKz
11    SOS             excluziwe/SOS
12    XCZ             excluziwe/SOS
13    XCLUZIWE          excluziwe/SOS
14    NO ESCAPE          excluziwe/SOS       
15    SAVE OUR SOUL        excluziwe/SOS
16    DEVINE STYLERS       dj GIZMO/ds!/royal
17    ZOMBIE ZOO         dj GIZMO/ds!/royal
18    dj GIZMO          dj GIZMO/ds!/royal 
19    SWITCH BACK         excluziwe/SOS  
20    POINT ZERO         slasher/classic
21    EUPHORIA (SMALL ADD)    numb & dino/ds!^dve
22    MORTIMER TWANG       Mortimer Twang/Royal^dve^ds!
23    HOUSE MUSIC         Mortimer Twang/Royal^dve^ds!
24    CLUB LAND          Mortimer Twang/Royal^dve^ds!
25    SECRET GATE         Zync/Oct^dve 
26    LAST 10           Zync/Oct^dve
27    OCT^OBJECTILE        Zync/Oct^dve & all in OCT
28    UPLOAD           -*- ALL SYSOPS -*-
29    DOWNLOAD          -*- ALL SYSOPS -*-
30    NEW USERS          -*- ALL SYSOPS -*-
31    LEECH            -*- ALL SYSOPS -*-
32    CONFS            -*- ALL SYSOPS -*-
33    BULLS            -*- ALL SYSOPS -*-
34    AMIGA            -*- ALL SYSOPS -*-
35    PEZE            -*- ALL SYSOPS -*-
36    SNES            -*- ALL SYSOPS -*-
37    INFERNO           tango/led^whale 
38    TANGO            tango/led^whale
39    SCROUD           scroud     
40    NUP             nup/whale
          
          _,------------------------------------._
,-----------------//     let's start da show!     \\-----------------.

       
       


       
       
       ____ _______
001__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: U-MAN           |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: himselfe!         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

  ________       ______         ________
 /    /-------.  /   \,------\  .-----\____  \  _______\------.
_/    /    /__ /   \     \_/   _____   \_/  ___ \   \
\________________//_//_______\ /    /_________________/________\    \
               \/_______/dNo             \________\
       


       
       
       ____ _______
002__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: hONEY           |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: U-MAN & 4 aLL iN hONEY   |
\__________________//________________/---------------------------------------'                             

  _______      ,-------\  _______\------. ___________
 /   _/________  / ___  \_/  ___ \   \/  ____  \_____,------/
_/   \     \_/  \__   /________\    \  \_______/  /   /
\_______/     /___________/     \________\    /   /   /
  dNo/__________/               `---------/____  ____/
                                `----'
  
  
       
       
       ____ _______
003__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: wHALE           |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: U-MAN & 4 all in whale!  |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

  
  

  ________      _______        ________       ___________
 /    /___,------/   _/_______  .-----\____  \  ________/  ____  \
_/    /  /   /   \    \_/   _____   \_/    /  \_______/
\     /________/_______/     /_________________/   _/____    /
 `-------/dNo       /_________/         /____________/------/

       
       
       
       ____ _______
004__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: shoot           |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: U-MAN           |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
  _______    _______      ,--------\        _______
 / ____/_____ /   _/_______  /  ___  \_,--------\  /   /_
_/_________  \/   \    \_/  \__   /  ___  \_/   __/____
\     \  \______/     /____________/  \__   /    \   \
 `---------------\dNo /_________/      /____________/`---------------\
       
       
       
       
       ____ _______
005__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: final impact        |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: U-MAN           |
\__________________//________________/---------------------------------------'                     
    _______   ___ __ _______\------.     _________
   /  ___/___ /  \\//  ___ \   \ .-----\____  \  ________
  _/    __//   \/________\    \/   _____   \_/    /
  \     \/______/     \________\_________________/   _/____
   `----------\                      /____________/
  ___  _____      [ f i n a l  i m p a c t ]      ______
 /  \ /   \,-----\  _________         _______   /   /_
 /   \/  \     \_/ ___  \_  ________ /  ___/---\/   __/____
/______/______\ /   /  \_______/----\____  \/      \   \   \
        \/______/   /dNo /  _____   \____________/-------------\
           `------/  /________________/
       
       
       
       ____ _______
006__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: element          |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: U-MAN           |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

 

  _______  ______
 /  ___/___/   /  _______   _____
_/  ______/  _/____/  ___/___ /   \,----\  _______
\   \  \__________/  ______//  \    \_/  ___/___ 
 `----------\    \   \  \/______\ /   /  ______/_______\-----.
           `----------\    \/_____/   \  \/  ___ \   \
                        `------------\_______\    \
                               /   /\_______\
                               /   __/____
                              /   \   \
                              `--------------\
       
       
       ____ _______
007__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: guitar studio       |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: riCKz           |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

 

                   _____    ______
  ,---------/  ______   ______/  /_  ,---\___ \  ________
 /  ______/____/   /----,/   /  __/__/  ____  \_/  ___ \_
 /  \__    /   /   /_____/  /   \____________/  \_____/___
 `-------------/___________/   `------------\     /____\     \_
   _______    ______      guitar studio      \__________/
  / ____/_____ /   /_  ______    _______  _____,--------\
 _/_________  \/   __/__/   /----,__\___  \ /  /  ___  \_
 \     \  /   /   \  /   /   \  \/   \_ \__   /
  `-------------\------------\________/      \______/_________/
                    `------------/dNo       
       
       ____ _______
008__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: deep thought        |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: jMF            |
\__________________//________________/---------------------------------------'                     ______                   ___
 ______,._  / ___ \________              /__/\
 \______ \__/ \_____/ ___ \_____,._____ _      \__\/___ 
 /   /  \     \ \_____/  ___  ///----------------/\__\------.
 /   /   \_________\    \  \____/          \/__/   |
/______________\  `' \_________\  /   [ d ] e e p  t h o u g h t |
   ______         /______/                ____:_
  /   /____,._   __,.____     _____      __,.__   /   /___
  /   ____/  /  / ____ \_ _,.__/  / ____,.__ /   /  /   ____/
 /   / /  __/____/  /  _//  /  / /    \/  __/____/   /
_/   /_/  \_   \_ /   \/  /_  / / ___  /  \_   \_  /__/
\_______/______/   /_________\    /_/_____/  /______/   /_____/
    /   `/______/dNo   \_________/___________/   /______/   /

       
       

       ____ _______
009__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: jihad           |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: jMF            |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

     
     
     ___                         _
   .-/\__\------------------------------------------------\\------. 
   _|_\/__/       __,._____                 |
  /__/\       ___(________/    [ j ] i h a d       |
  \__\/ __________/    /________    _________,.____    |
   |  \    /    /    /    /   ______  \_  _,.______
 ___,.____/    /    /   __/_____,./_   \_     /____\__   \_
_/    /    /_______/    \      \_  /    /    /    /
\________________/    /________/      /___/________/    /    /
                 /____________/dNo     /_______________/
                                `'      
               
       
       ____ _______
010__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: switch back        |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: riCKz           |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

     


    ______   ____/\       _______  ___________  _______
  ___/ ___/__ /  / \____   __\   /  \______  / /   /
  \______   \/  /  \  \ ___\//  /__  /  /__/__/  __/_______
  /   /   \ /   \  \/  \/  ___/__/  /   /   \_    \
 /  _/    \_    ____\  \  /   \_ /   \_   /    /
 /   \__________\_________\/_______\__________/__________/____/    /
/______/dNo                          /________/
       _______     +46-42-XXXXXXXXX
       /   /   ____   ___________  _______
     __/   /  __/  \__ \______  / /   /
     \    /___/     \ /  /__/__/  __/________
     /  ___   \  __/   \/  /   /   \   ____/_____
     /  __/   \ \___   \  /   \_  /        \
    /______________/___/_______/___________/___/        /
                         /________________/
      
     


       
       ____ _______
011__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: SOS            |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: xcluziwe          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
     ___  _______    ,--------\  _______    ___
   ___ /\__\ / ____/_____ /  ___  \_/ ____/_____ /\__\ ___
  /__/\\/__/_/_________  \/  \__   /_________  \ \/__//__/\
  \__\/ dNo\     \  \___________/     \  \   \__\/
        `---------------\[ S O S !]`----------------\                  
       
       ____ _______
012__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: XCZ            |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: xcluziwe          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 
                  
                  
                  _____
     ,-----/______,-------/ ___\__ \_--------------------.
    _/_____/______/  ___/__/ _______/_ x C L U Z i W E |
   /______/   //__________/  \    \------------------'
       `----/dNo     `-------------\
  


       
       ____ _______
013__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: xcluziwe          |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: xcluziwe          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

  ,-----/______,-------/ ______  ______     _____   
 _/_____/______/  ___/__/   /  /   /-----.___\__ \_ 
/______/   //__________/  _/___/      / _______/_ ___
    `----/    dNo/_________/------------/  \    \/  \
 .------------------------------------------. /-------------/   \_____  
 |                     `------------. /------/  /--.
 |                            `-----. /  /  \
 |                               | \__________\
 |       x  c l  u z i v e / s o s       |  / ___/___
 |                               | _/  ______/
 |                               | \  \  \
 `-------------------------------------------------------------' `---------\
          


       
       ____ _______
014__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: no escape         |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: xcluziwe          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
          ________\-------. ,----------\
          /  ___ \    \/  ____  \_
         /________\     \  \___   /
              \__________\___________/      
   _______                          _______
  /  ___/___ ______      [ no escape ]    ________/  ___/___
 _/  _______//  __/___ ________     _______ / ___  \_ _______/
 \  \   \_\______  \/  ___/---\-----\___  \/  \______/ \   \
  `---------/    \  \      \  ____   \_  /dNo`---------\
       `-------------\___________/_____________/---/
        
        

       
       ____ _______
015__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: save our soul       |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: xcluziwe          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

       
       
       _ ______      ______
  .--------///  __/___ ,-----\___ \  _____,--\ _______
  |     _\______  \/   ____  \_/  /  \/  ___/___ _
  |    /    \  \______________/  /   \ _______///------.
  |    `-------------\       \____________\ \   \     |
  |              ______       `-----------\    |
  |       ,-------\  /   /-----._________          |
  |       / ____  \_/   /   /  ___  \_         |
  |      /  \___  /____________/  \______/____  'save  |
  |      /___________/     dNo/____\      \_  our   |
  |    ______   ,-------\       \____________/  soul'  |
  |    /  __/___ / ____  \______,--\  /   /        |
  |  _ _\______  \/  \___  /  /  \ /   _/___ _      |
  `---///    \  \__________/  /   \/__________///-----------'
     `-------------\     \____________\
    
       
       
       
       ____ _______
016__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: Devine Stylers       |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: Dj Gizmo          |
\__________________//________________/---------------------------------------'                  __________     ______    ___   ______
    __\_____  \ _______\   \,-----/___)___/   \   _________
   /    /   \/  ____/\_  \   /   /    \--,/  ____/__
   /    /   /   _____/     /   /   \    \  ______/
   `-------------/________/dNo--------/______/-------\_______\______/   
                   _____
 ________   _____  ______,-----/  /____________________ ________
/   __/-----/  /_ /   /   /   `  / ____/__ __  \/   __/-----/
\________  /  __/ /   /   /     /  _____/ \  _/\________  /
   \______/  /___/____  ___/`--------/_______/______\    \________/
      `-------/  `----'              \_______/

       ____ _______
017__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: Zombie Zoo         |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: Dj Gizmo          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             


 _    ________
 \\\-----\__   \_________ _____     _______   ____   
  \  ________/  ___  \/   \,----\ \   /_____\___)__________  
   \______/dNo/  \__  /  \    \_/  ___  \/   / ____/__ 
        `---------/______\ /   /   \__  /   /  _____/ 
                 \/_____/------------/_____/_______/ 
       
              [ devine stylers whq ]
         _    ________ _________
         \\\-----\__   \/  ___  \________
           \  ________/  \__  / ___  \ 
           \______/  `---------/  \__  /_
                      `--------///
                +46-13-138055        


       ____ _______
018__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: Dj Gizmo          |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: Dj Gizmo          |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
  
  
  
  __________    _______
 __\_____  \__,---\___  \_    .-------------------------------------.
 /    /   /   \/  /___  |                   |
 `-------------/    ____//__/----'    dj giZmo just pupped up!   |
        `--------' ____                       |
      _________   \___)____        _____          |
     / ______/_______/   /  ________ /   \,----\  ________ _|
     /  \_______   /   /-----\__   \/  \    \_/ ___  \\\
     `----------/____/`-----/\   ________/______\ /   /  \__  /
                 \_______/dNo     \/_____/`--------/
       ____ _______
019__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: SWITCH BACK        |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: xcluziwe/sos        |
\__________________//________________/---------------------------------------'             


                                ___
                                /\__\
 ________   _____  ________   _____  _____  _____  \/__/
/   __/-----/  /___/   /__)___/  /_ / __/---/  _/______
\________  /  /  /   /   /  __/ /    /  \_   \
   \______/`-----/_______/_   /  /___/________/_____//   /
   ,-----/     _______`---/`-------/dNo__      `-----/
  /   /____  ,---\__  \ _____  /  __/______      
  /  ____  \_/ ____   \/ __/---/  \   _/__    
 /_____________/`------------/    /______\     \_
          ___   /________/    \_________/ +46-42-ELITE
          /\__\
          \/__/ 
          
       
       ____ _______
020__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: POINT ZERO         |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: slasher/classic      |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 

                
   ______  __________   ____    ____
 ,--\__  \_/ ___ \___)___/  \-----/  /_  staff:        
 /   _____/ \__  /   /  \   /  __/            
/_____/   `-------/_____/------\___/  /___             
                   `------/_ _____________ ________
    node1: +46-        /-----\__  \/  _/__ __ \/ ___  \
    node2: +46-        \  ________/  ____/ \ _/__ \__  /
     nup:           \______/ /______/_____\   \-----/
                              `-----\dNo
       


       ____ _______
021__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: euphoria (small add)    |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: numb & dino/ds!^dve    |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 


  
  ______  _________ ______ _____   _______________ ___
 /  __/__/  /  /--\___ \/  _/_____/ ___ \_ __ \ \__)____ ______
 /  _____/  /  /   ____/  \_   \ \__  / \ _/__/   /--\__  \
/_______/ `-------/_____/  /_____//   /-------/____\   \----/  ___  \
                  `----/       `-----\dNo`----------/
 
 node1 +46-42-2XXXX1    <--* 28800 speed *-->    node2 +46-42-2XXXX2
         


       ____ _______
022__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: mortimer twang       |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: mortimer t/royal/ds!/dve  |
\__________________//________________/---------------------------------------'               ____   ___         _____ ____        ______________
 /  \,---\\_/_______________ /  /_\___)______    /  __/__ __ \
 /  \    \_/ ___ \_ __ \/  __/_/  /  \,----/  _____/ \ _/__
/_____\ /  /  \__  / \ _/__ /  /  /  \    \______//____\   \
    \/____/`--------/____\   \----/____/_____\ /  /dNo     `-----\
      _____      `-----\        \/____/  
      /  /_         _____ __ ____   _________
     /  __/ ____  _____,---\__ \\//  \----/ ______/_______
     /  /___/  /---/  /  ___  \/  \   \_ \_______   /
     `-------/  /  /  /-----------/_____\______/--------/____/
         `----/______/                 ____ _______
023__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: house music        |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: mortimer t/royal/ds!/dve  |
\__________________//________________/---------------------------------------'             


                          ______
  _____   ________        ________   /  __/___ _
 /  _/_____/  ___ \_____________/   __/-----/  _____///-----------.
 /  \_   \  \__  /   /   /\_________  /________/        |
/_____//   /--------/   /   /dNo  \______/      [house music] |
|   `----/     `----------/ .-------------------------------------'
`-----------------------------------'                          ____ _______
024__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: club land         |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: mortimer t/royal/ds!/dve  |
\__________________//________________/---------------------------------------'               _______  _____         _____
 /  __/---/  /_________________/  /
 /     /   `   /  /  /  /_____     .------------.
/__________/`-----------/     /  ___  \_    | club land! |
   |         `--------/_____________/--------+------------|
   |     _____                    _____  |
   `--------/  /_______  ______ __ ____        /  /  |
       /   `   /---\___ \\//  \-----, ______/  /  |
       `-----------/  ---   \/  \    \/  __   /   |
             `-----------/-----\_______\_____  /--dNo-'
                             `---/  
       
       
       ____ _______
025__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: secret gate        |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: zync/dve^oct        |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
         
         
         ______ 
 _________   /  __/___    ________         _____
/   __/-----/  _____/____  \ __  \   ______  /  /_
\__________  /________/  __/---/ \  _/__  /  __/___/  __/  ___
   \______/    /     /____\   \_/  _____/  /___ /__/\
.--------------------/_________/dNo/ds`------/________/ `-------/ \__\/
| +46-418-19666 -33k6 |  _________      _____  _____    
| +46-418-26900 -33k6 |  / ______/_______,---\__ \ /  /_ ______
| +46-418-10014 -28k8 | /  \_______   /  ___  \/  __/ /  __/___
`---------------------' `----------/____/-----------/  /___/  _____/
                           `-------/________/       ____ _______
026__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: last 10          |
_/   \___    \_ /   /    \_request by: zync/dve^oct        |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

 ______                  _____     __________
 /   /________  ______ _________   /  /_    \_    /______
/   `    /---\__  \/   __/-----/  __/ last 10 /   / ___  \_
`-------------/  ___   \__________  /  /___ _   /   / \__  /
       `-----------' dNo\______/`-------/-//-----`-----/_________/


       ____ _______
027__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: OCT^OBJECTILE       |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: zync/dve^oct & all in OCT |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

                          __________
      ________________ ___________     /     /_
  ___   /        \/   ____/--------/     __/    ___
 /\__\  /  _______   /          /     /_______ /__/\
 \/__/ /   \______   / o b j e c t i l e /_________________/ \__\/
     `----------------/___________________/dNo/ds!


       ____ _______
028__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: UPLOAD           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             


  ____________________ ______
  /  /   / ___  \/   /_______________
 /      /  \_____/   `   /  ___  \_  _______ 
 `----------/_____/dNo `-----------/  \__  /---\___  \  _______
                  `----------/  ___   \___\___  \_
                        `------------/  __/  /
                              `----------/
                             

       ____ _______
029__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: DOWNLOAD          |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

  ________
 ___\___  \_________         
/  __/   / ___  \____  _____  
`-----------/  \__  /  /---/  /____   
::::::::::. `--------/   / /  /   \----, ______
::    `:::::::::. `----/______/  \ \  \_/   /_____________
::        `:::::::.  dNo`-----\______/      / ___  \  _____
::            `:::::::::::::.   `----------/  \__  /---\__ \
::                  `::::::::::::::::. `--------/  ___  \
::         Download rules!          `::::::::. `----------/
::                              .:: ___\___  \_
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'/  __/   / 
                                `-----------/
       
       ____ _______
030__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: NEW USER          |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

 _______
 /    \/-------,____________  ______
/   \  \   / _____/_  /---/   /
`------\________/  ______/   /   /  ________   _______________
        /_______/`-----/_______/____/__  __/-----/  ___/__ __  \
                 /   /   /_______  /  _____/ \  _/__
                /      /dNo \_____/________/____\   \
                `----------/             `------\

       ____ _______
031__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: LEECH           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

   ______     _______  _______  _______   _____
  /   /________/ ____/___/ ____/___/  __/-----/  _/__________
  /       /  _______/  _______/      /  \_     \_
  `-------------/_________//_________/ `-----------/_____//   dNo  /
                              `----------/

       ____ _______
032__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: CONFS           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

   
   ________   _________ ______    
  /  ___/-----/ ___  \/   \----\ ____________________     _
  /       /  \__  /  \  \  \/    ______/  __/--------//
 /_____________/`---------/______\    /    ____/ \__________   \
                  ^------`-------\    dNo\__________/

       ____ _______
033__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: BULLS           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             


  _____    ______________        ______
 /   `------\   /   /_____     /   /______________
 /    ---  /      /   /________/       /  __/__________
/_____________/`----------/       /`-------------/\_______     \
             `-------------/         dNo\____________/
        
    
       ____ _______
034__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: AMIGA           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             

     ______ ____     ____             ______
   ,----\___ \/  \,------\ \___)_____________    ,----\___ \
  /   ___  \ \     \_/   /  ______/______/   ___  \
  `-------------\__\ /    /_____/  \______   /--------------\
           \/_______/dNo  `----------/____/


       ____ _______
035__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: PEZE            |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             


          _________ _________    ________ _________
      ,------\____  \/   ___/__,----\__   \/   ___/__
      /    ________/   ______/   ________/   ______/
     /________/dNo  /__________/ \_________/ /__________/


       ____ _______
036__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: SNES            |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: all sysops         |
\__________________//________________/---------------------------------------'               ___  ______     _______   __ _________________      ___
  /__/\ /  __/---------/    \---\\//   ___/__  __/----------,/\__\
  \__\/ \__________  /  \  \  \/   ______/__________   / \/__/
       \________/------\________\_________/dNo  \_________/       ____ _______
037__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: INFERNO          |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: tango/led^whale      |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 

 ____
 \___)_________    __________________________   ______    ________
 /   /   \------/   ____/  ___/__ __  \  /   \------/ __  \
 /   /  \  \  /   /_ /  _____/ \  _/__/  \  \  /  \_  /
 `----/-----\_______/   __/ /________/   \   \-----\______/---------/
          `----/       `------\______\dNo
               +46-42-234164


       ____ _______
038__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: TANGO           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: tango/led^whale      |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 

  ______
  /   /_          .--------------------------------.
 /   __/   _____     |    t a n g o / l e d    |
 /   /___,----\__ \ _____ `--------------------------------'
 `--------/  ___  \/   \--------,__________
     `-----------/____\     /  ______/dNo_______________
              `-------/   \_______   / ___   \
                  `------------/____/  \__   /
                           `-----------/


       ____ _______
039__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: SCROUD           |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: scroud           |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 

  ______           _________  
 /  __/-------\ ______   \ __  \  __________       ______
 \________   \/  __/-----/ \  _/__/  ___  \____________\__  \
    /_________/      /  \    \  \__  /  /  / __/  \
        /___________/`-----\_______\--------/     /----------/
                          `--------/dNo/ds!

       ____ _______
039__________/  //  __/_________,-----------------------------------------.
 /  _____/  \\__________   \  logo name: NUP            |
_/   \___    \_ /   /    \_ given to: nup/whale         |
\__________________//________________/---------------------------------------'             
 

     _________ ___________________________        _
    /     \/     /    /    /---------------\\\
   _ /   \  \    /    /    /    ___   /
   \\\-------\___________/ dNo      /    \_______/
              `---------------/__________/
          
          _                   _
,-----------------//      g r e e t i n g s     \\-----------------.
          `--------------------------------------'

Mortimer T/ds!^dve^royal - Liked da colly?! make some logos for me in the next
              colly!
Tango/led        - Hiya, I maked some logos for you, hope ya liked it!
Dj Gizmo/Royal/ds!    - Your board ir cool as hell..
Zync/oct^dve       - Write the fucking doc file :) :)
mightymuz        - Upload those h/p files to me at secret gate!
trapdoor/sr       - how is the life in skidrow these days!?
madmoose/dve       - Code on dude ! :)
Arayan/dve        - how is it with the HD crash!?
Scroud          - liked the logo!?
riCKz          - whOOOOw, SwitchBack rules :) use the new logos!
U-MAN/whale       - could you make some 'euphoria' logos for me?    
NUP/whale        - could you make some 'euphoria' logos for me?
all DIVERS        - work on!
all devine stylers    - hiyaaaaaa! I'm just da new member.. :)


... and to all other i missed (i know you are many, but just tell me that
I missed you in the greetings, so I can add you next time!)          _                   _
,-----------------//        i N f o        \\-----------------.
          `--------------------------------------'

Music support   : Hassan 1, Hassan 2, hassan 3, Hassan 4, u2, Cozmic Cubes, 
Mortimer's mod's, R.E.M. green, R.E.M. out of time, 
R.E.M. automatic for the people, R.E.M. monster, R.E.M. murmur...and more.

Food support    :

lots of 'BRAVO' juice & lots of bred, (and more)

orginal lines   : 1122
orginal size    : 48463k
          
releazed first on : (1) Zombie Zoo (2) Secret Gate (3) SwitchBack
          
Contact me at this boards for logos or just request them in yar own colly...          

Secret Gate (cosysop)  +46-418-19666, +46-418-26900, +46-418-10014
SwitchBack  (asc2 order) +46-42-283951
Zombie Zoo  (ds! whq)  +46-13-138055
Atlantic         +46-42-225121
inferno          +46-42-234164

and some more :)
          _                   _
,-----------------//        BBS ADDS        \\-----------------.
          `--------------------------------------'

         _æ®æØØØØØØØØØØØØ#m__  _______ _   ____     _ ______.
       __ÆÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØm_/ __,  ¬÷\  / ÷/_____,.__ _  _  :
       _Ø#ØØØØØØØØØØØØØØØØÈ\____¬÷\_________\___ __ __,  /_/ _/___:
      jØØØØØØØØØØØØØØØØØØ/  ______\  | _\/ ,¬ _\ _____/ ______ _:
      _ØÑØØØØØØØØØØØØØØØØ/______ _______|___\ /   \_/--- l  ÷| \_/:
      ÆÑÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØص  ___\/______/©Mt _|____|_____:
      ƶØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#°°¶ØØØØØØØ___\___  ÷\    \ __,   ¬:
      ¶/ØMØ#°¶@ÑØØØØØØØØز'   `ØØØØØ®  ________\________\__________:
      ¶Æ#    ¬°¶¶°°~   _µm ØØØØØ'\_______ __\/ __,  ¬÷\    :
       `Ø_        ¸_*° æØØØØØwø   \_/ /____________\    :
      µ*µ#mµ_      _ÆQ  ØØØØ#_æ                :
      J#'¶r¶Mm    jÆ''   ØØ#¾P piMP: dJ G¡ZMO/CNF^RYL^DS!   :
       `v7  ¬°    '    jØØØ'dUBbErS: tOMMY/OS!^DS!^NOICE^SPiN :
        Øç          ØØØ# lA fAYETTE/PTL dASh/CNF tbM/P^A  :
        ¶Ñm         æØØØL mORTiMER tWANG/RYL^CNF^DS!    :
    ._,__   ''w        ØP  
     7# '°-m._ 'Æw wmµ_   _ _Æ °._        % CONfUSiON WHQ
     7#   ¬'#°ÑWµ_ '  æØ#'  Ø        % ROYAL AffILiATED
     Æ1    `_`MØØÆW#µÆÆØ'   _Ø___µaæ*gæær  % dIVINE sTYLER'S HQ
    æF á      \_¶MØÑ*¶°°'' ______Ø  ¸ÆPÆ  % nO aMiNEt
·   Æ~ æ'-*ma__   'wÆ------°°°°''''  _w®##  . % ONlY aMiGA  
.  _p _Æ ¬-wç ãæµc  æFÆ        _*' P   % cLUB cONFERENCE
: _4 _,4   °NØ@°  æ´_ØL  ø=r=-* a_È*' ,*   · % /X cONFERENCE
: a°_æÆ__   _#'  _Æ ÆØØL  #+m.____ØP _#    . % cHiP cONFERENCE  
: æF  'm_  ,F  _P_ÆØØØL  7  ¬2Æ' _ø'     . % hOME oF Euroslisk
: ¬'   '*4W°  æ°_ØØØØØL  7  ÆP _µP      : % rEQUEST cONFERENCE
·        ¸Ø_ÆØØØØØØL  Æ[email protected]¸_øØ´    __w¤: % mEMBER oF fATNET!
:        _PÆØØØØØØØØ#  ''Ø _#j   __w#°' : % nO nUP/SySPw
:..............æ#ÆØØØØØØØØØ#   #ØØ#P  _w°~ æµµ : % CALL NOW!
                           :.%.+46-13-13 80 55....:

           >>> Sun Sep 10 21:42:18 1995 <<<

      - -( TeXTADD'O'MaNIA Vo.o2 - bY fAKTOR/mAXiMA '94 )- -
               _______________
              |        \______________
              |               |
            ____________  _________________  |    ________
    ______________/      \__\_________    \___________|_    |
  _____\___     /       \\     _    \     _/    |
 |    |/    _/        \__________________/\     |    |
 |    /     \________________/          \_________________|
 |    \__________/   .               .
 |    |        |      rOadhOgz     | __________
 |    |________ ____________          _________\     \
 |    |_    |/      \ ________________\__    ________/_
 |    _/    /       \\/         /    |     |
 |    |    /        /    |_    /\__________________|
 l________|    \_______________\_________/    /   .
      l________|    . l____________________/   |
              |               |
  iT'S iN aRT wE tRUST!  l_______________   Mo!/aC!  |
                      \______________|


          [ =zEn= ] [ sATAN'S FIRe ] [ DiABLo ]
        [ sAL-1! ] [ Mario ] [ Twister ] [ Hybrid ]
         [ Jopiter ] [ Inferno ] [ The Doctor ].....::::::::::::::::::::::::....... .  .    . .....  .....::::::::::::
::::::::::::    `:::::::'           _________      `:::::;
::::::'                      \___   |       :::
:;;'   _______         _______________  /  ___|___________  ::
:    \  __|_________    \   _______/__/_  \     ___/  :
.   ____\_______    / _______\__  \/    /_____\     \    :
   \    \/  ___/___\_______ \    ____/  sF!\     \   .
    \____     \     ___/  \______/       \     \
0-5 day   \\________\     \_______(Ö) b A C K F I R e (¬)
 a m i         \     \     +31.(0)73.PRIVATE
  ___________________ \ - - ---'    +31.(0)73.5215288
 _\  ______________/         ____________________ sATAN'S FIRe
 \   ________/_ __ ___________  _\   _____________/  tHE rEAPER
  \    \ _____ __________  /  \   ________/____  RiGOR MORTiS
  \    \|   |/ \________/______\   \/     /    =zEn=
   .    \   /______|       \     ____/   mICKy zOMBIe
      ____\  |   |       /\________/
0-7 day    :_____|   |      /
 p c           :      /  rOadhOgz dHQ^aPPLYHQ / ttAb WHQ
              .
.----- -- - - --- -  ---'     `-  - -- -- - - - ----- -----------.
|  uPLOADER:mORtiMEr tWANg    nODE:2       dATE:09-10-95 (Sun) |
|  lOCATiON:[*] R O Y A L [*]  aREA:nEW uSERS   tIME:23:04:05    |
`---------------------------------------------------------------------------'                                  
         --*-- xROADs x-ADDEr v1.0 By RaPiDo/XRoADS --*-- 
                                  

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  .--[asc2]-- aµææø -[ deViNE sTYLERs ]-.
  |      ¬ØØØØø  ________.    |
  ¦ µæØ*ÑØØÑæµØØØØ#ø ØØØØØE   ©Mt  ¦
  ·gØØØ#  ¬¶ØØØØØØØF °¤ØÑØ#ææµµ____  :
  øØØØØL   °ØØØØØ# ¸µæµæ毬°¶ÑØØØØØæw·
 mØØØØØr   ___ØØØØØWØØØØØF   ¬¶ØØØØØ#w
øØØÑÑØØ--'°¬'¯¯ ¬''ÆØØØØØK________.Ø#ÑØ#ØØø
  |  dEViVE sTYLERS pROUDLY pRESENTS  |
  ¦ a aSC2 cOLLECtiOn bY diNO/ds!^dve ¦
  |     cALLED 'gRAB mE!'     |
  · rEQUEST lOGOS+sOME oTHER gIVEAWAY's ·
ArtistDino
TitlegRAB mE!
Date01 Jan 1970
Views324
Download ds!-grab.txt
Viewon ASCII Arena