AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "bbs-colly" by Garflozzy of Dask
     GarFlozzy of Dask/Pengo/Insane Presents An Bbs-colly


                             ÜÜÜ   ÜÜÜ
      ßÛÛÛÛÛÛ   ÜÜÛÛÛÛÛÜ    ÜÜÛÛÛßßÛÛÛÜÜ ÜÜÜÛÛÛÛÛ   ÜÛÛÛÛÝ
    ÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÜ  ÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÝ ßÛÛÛÛÛÝ ÜÜÛÛÛÛÛÛÛ
  ÜÛÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÜ  ßÛÛÛÛÛÜÜÜÜ   ÞÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛÛÛß
 ÞÛÛÛÛÛÝ  ÛÛÛÛÛÛ   ßßßßß ÛÛÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛß
 ÛÛÛÛÛÛ °° ÛÛÛÛÛÛ  ÜÛÛÛÛßÜÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛÝ  ÛÛÛÛÛÛÛÛßgf
 ÛÛÛÛÛÛ ±± ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ßÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ± ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛßßßÛÛÛÛÛÜÜ
 ÛÛÛÛÛÛ ²² ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ±± ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ²ÝÞÛÛÛÛÛ  ÛÛÛ °° ßßÛÛÛÛÛÜÜ
 ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÜ ²²ÞÛÛÛÛß ÞÛÛÛÛÛÝßÝÞÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÜ ±±Ü ßÛÛÛÛÛÛÜÜ
 ÞÛÛÛÛÛÝ ß ÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛÛ ²²Ý  ßÛÛÛÛÛÛÛ
  ßßÛÛÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛ  ßÛÛÛÛÛÜÜÛÛÛÛÛÛ  ßßÛÛÛÜÜÛÛÛÛÛÝ ÜÛÛÛÛÛÛ    ÞÛÛÛÛÛÛÝ


                And A Litle Bit Of


 Ö[email protected]$$$$&'~ýö.~^`,.+~^~+,.~^`+,.+~^~+,.~^`+,.+~^~+,.~^`+,+~^~+.,'^~öý~'[email protected]&·
 G&ý'~ý           P  E  N  G  O            ý~'ý&G
 G'Ö8888$$`'&G&$Gg·ÖgGGyuGggGGy· ÖG88$$~ý$G88· ÖgGGyuGýGggGu·ÖgGGyuGýGggGuu·'G
 Y $;;;;$$  $;;;;;&i;;&$ü&i;;&$g;;;;$$ $;;;;$$&i;;&$  $ii$$&i;;&$  $$$$&$ Y
 G $iii;;$ $;;;;g$$i;;YG.,   $iii;;$ $iii;;$$i;;YG $$$$&&$i;;YG  $;$$&& G
 $ $i;;ii$ ýGuuuu½ $G;;GGG$G;; $ii;ii$ $i;;ii$$G;;GG    $G;;GG  G;iii& $
 G Giii88G     i;iii$ý`   G88i88G G8ii88Gi;iii$ $$$ill;i;iii$  $ill;G G
 $ $88888&     &88i88.&88i88$88888& $88888&&88i88 $i;;ii&88i88  88iii& $
 $ Ó888G$½     ÓGYYYYYGGYYY½ÓGG8GG½ ÓG88GG½ÓGYYYYY_GGGYY½ÓGYYYYY.GYYYYG½ $
 $G.__..,                               ,..__.G$
 Ó$$$$$$&,.s'.~^`,.+~^~+,.~^`+,.+~^~+,.~^`+,.+~^~+,.~^`+,+~^~+.,'^~'s.,&$$$$$$½
                               ascii by GarFlozzy


Why i have made this is becoz all are mailing me whit could you made an menu,
upload,download (and so on) for me? and it is hard to make 4-5 difrent menu
pictures etc. so i have made an bbs-colly! (there is more than on of upload
etc.) but here wee go!

 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Donald Duck            / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

                   ,sdS$$$Sbs,
                 ,sd$$$$$$$$$$$$$s,
                ,sd$$$$$$$$$$$$$$$$$$bs,
               ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,
        .,ssdSSbs, ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,
       s$ý'~'ýT$$$$b,$$$Pý''   `'ý$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
      ` ,söS$$ý$$$ý'''ý$$$._.._ .,ssý'''ý$$$$$$$$$$$$$b
      ,d$$$ý',sýý,ssSSSss,`Q$$$$$$ýsssS$$$Ss,`ý$s,  `ý$b,
      i$ý'',s$ý,$$$$ý'~'ý$$$s$$$$$$s$$$ý'~'ý$$$s,`$$$sýSs$$$b
     ,ý  i$$s$$$ý,sd$$$bs,ý$$$$$$$$ý,sd$$$bs,ý$$$s$$$i`$$$$$b,
        $$$$$$,d$$$$$$$$$b;$$$$$$'d$$$$$$$$bs`$$$$$$$ `$$GF$$,
        $$$$$id$$$$$$$$$$$i$$$$$$i$$$$$$$$$$$,$$$$$$i `T$$ý$$
        Q$$$$;$$$$$$$$$$$$i$$$$$$i$$$$$$$$$$$$i$$$$$;  `$$,`$i
        `$$$$i$$$$$$$$ý''ý$$$$$$$$ý''ý$$$$$$$$i$$$$$   `$ `ý
        i$$$,$$$$$$$P  `$$$$$$'  V$$$$$$$'$$$$i    `
        `$$$$s$$$$$$   `$$$$'   $$$$$$$s$$$$'
       ,sSSsý$s$$$$$$b   i$$$$.   d$$$$$$ý,s$$$s,
      ,$$$$$$$s,`'ý$$$$bs,_,d$$$$bs_.,d$$$$ýý,sd$$$$$$$b,
      C$$$$$$b`$$$SSs,`',s$$$$$$$$$$s,'',dbSS$$$'s$$$$$$B
      `ý$$$$$$$b`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'d$$$$$$$ý'
        `ýT$$$$i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ij$$$$$ý'
          `'ýT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P'ý'
           ,$$$$$$$Pý''''''''''ýT$$$$$$$i
           ,$$$$$ý,sSS$$$$$$$$$$$Ss.ý$$$$$,
           i$$$$$$$$$$Pýý'''''ýýQ$$$$$$$$$$
           'ýý',ssssssdS$$$$$$$Sbsssss,'ýý'
            $$$ý$$$$$$$$$$$$$$$$$$ý$$$
            `$$$s`T$$$$$$$$$$$$P's$$$'
             ý$$$ss`ýT$$$$Pý'ss$$gf
              `ý$$$$$ssss$$$$$ý'
                 `'ýýýý''

    Maybe in your logoff?

 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Alltime              / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

                              __
  ________ ______.  ______.  __________ ______ _____ / \ ___________
 .\  _  \\   |____\_  |___\_   _/_(_____/_\  \/  \  _   /
 |  _  \   |  _/  |  _/   \     /.  \/   \  /____/____
 |____/   \ ____  \_____  \    \     |____/    \ ____   _/
   /_______\  /_____\  /_____\ _______\ _______|  /_________\  /____gf ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Bulletins    Num : 1     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


  _________ ___ ___ _ __  _ __  _ __________  _ ________ :  : _____
  \_   \  |  \  |   |   _____/  |___ ____/  \|  |/ ___/___
  |  |> /_  |  \_ |____ |____ ___/__  ___/__  |  \\  |_______ \_
  |___|>  \___   /_ |  /_ |  /_ \|  /__ |  /___|___|  |___ |/  /
    l_____/ l____/ l____/ l____/ l_____/ l_____/    l____| l_____gf


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Bulletins    Num : 2     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


 ____      ____
.\  |____ _____|  _|____  ______  _______  _____    _________ _______
|  _   \  /  \  /__ \  /_ _/  __/__|   |_ _ /_\_   /   _/
|  /  /  /| /  /  /  /  \  _\  |   _/ \/  /  /.\   \
|______ /\________\________\_________\_________|_____|_____ /_____\|______gf
    \/                          \/

 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Conferences            / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


________________________ _________ ________ ____ ________ ____ ______ ______ _
\   _  _  ._   /  _  _/_\_   /  _/_\_   /  _/  __/_\   _.
.\   \_. /  |/  /  _/ _\  /  /. _\  /  /  \_. _\  .\  \|
| \______|______/_____\____|________\_____|______/_____\______|_______|_____gf
| __                                   __ |
|_\/________ __ _     Ö Choose Your Conferences ·    _ __ ________\/_|
: \/-                                   |/ :


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Chat               / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf $$$$$''      $$$$$yý^^''ýý$$Ss,      ''$$$$$ $$$$$yy
 ý$$$$    '$$$$$ýý$$$$ý    ý²$$ý,$$$$$ýý^^''ýý$$$²',$$$$±   'ý$$$Ss
 ° $$$$    $$$$±yy$$$$     $$$ $$$$$'    $$$ý $$$$$'    $$$ýý
 y$$$$    $$$$$ sssss    y$$$y ssssS    $$$yy ssssS    $$°yy
 $$$$$ssssssss$$$$$ $$$$$    $$$$$ $$$$$ssssssss$$$$$ $$$$$ssssssss$$$gf ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Download     Num : 1     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf    ___________   __________    .________ _________
  .__\_____  _/_____\__ _ _/________|    /_\____ _/___ ____ _ _
 _ _|    l    /    l   \  / \   /   |   //  ///
  ll______________/________________\____|   /l______|   //___//
 _ _ __\_ |_______\__ _ _/_____\____ l____/____  _l____/
 ///   |   /   l   \  __/   _   l    /_ _
 //____________/_______________\___\    /___________gf/
                   \_____/


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Download     Num : 2     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


                           / /(______ .:... ______
 .. . .. / /(_______         \------------/____\_   / .:  /   /
 : _______\    / _/\\___\_____\\/\     /   /   \ ____/  _/___
 : /   /   /__-\ _   \/    \    /______/    \\___   ____/
 : /______/   \   /   /\    /\______/   /--------/  /____/ ....
 :    /------/ \__________/ \-----/        .  .  / . . .. . . :
 :__\/__:. . . . ..._. . . . . .. . . .. . ..  . .  /\\__|____ :__\/__:
 :/ oO \: \-:------/            //(____ _____\_    / |/ Oo \:
 :\____/:  \   /________ __/\\__________\_  \/   /   /  :\____/:
 ... . .  \+___/    /_-\ _   /   /  /\_____/   /  .... . .
  . ........:  /________\   /   /_____/    \ gf/------/....:. .
       :........   \__________/   /---------\........:
           : Ö download.download.download · :
           :.................................:

maybe an litle bit of ck style?


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Filearea             / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


  $$$ý^'ý$$$ $$$ $$$    ,sSý^'ý$$$
  $$$  ,$°ýýyyy $$ý  '$$ýý$$  ²$$
  $$$ss $$$yy$$$ $$y  ,$±yy$$ssssSý' '$$$ $$$ý^'ý$Ss sSý^'ý$$$   '$$$
  $$$    $$$ $$$sss$$$'$$$ss yS$ý^'ýÛ$$,`$$  ,²$$ $$  ±$$ $$ý^'ý$ýý
                  $$$  `$$$ $$  $$$'y$$ssssSý'y$$  °yy
 ²²²° f i l e a r e a °²²²²²²²²² $$$ssssSss y$$    $$$ss   $$$ssss$gf


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Files               / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf:____________\/__ _______ _ __ _______   ________  ___________ _____\/__:
|      \/ .\    ___)/_ \   /__ _/   __/___\    _/   \/ |
|  __ Ö Files · |    _/ / /   /  \   _\   .\    \      |
|___\/__________ |_______|______\___________\___________|________gf _________|


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : File scan             / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


                 Ö File Scan ·

 _________ _ · _ ____   _______  _\ ______ ________ __________ _________
 .\    __ /_.   /__ _/  __/__ \    _/   _/   _  /__\_   /
 |    _/ \/ |  _/  \  _\  \.\   \    \_.  _  \_ /   /.
 |_______|______|__________\__________|_ ______\________|____|_____/_/_____gf ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Inet               / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


          ___      · ··I·N·E·T·· ·
          /__/\   .____      .____.
         _\__\/.____ |  \ ________._|  |_______
         /   |  \|   \  ___ |\_   ______/_ __
      __ _/    |  \\   \ \____|_|   \   //_/
      \_\\________|  |\_______\__   |______\   |
            _ ____|      \____/    \____gf


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : For Invited Only         / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


                       _________________  __________
              _________    .\   _  _  \.__\_    /
           _______)    /    |   _/  \   |  /   /.
          \\       /     |______|___________|  \______gf
    __   _____\____    // __ ______ ________ _______|   |
   ._\__ ____\_    /   __/___/_|   |_  __/__\   _   |
   |   \  /   /   \    |   _/  _\   \   \   |
   |______\ /_______\   /_______|   |____________\__________|
       \/     \  /    |   |
  _________  ________ __\ /_   __/\   |  Ö This System Is For ·
 ./  _  _\__\_    \ \/ /____|  \   |  Ö Invited People And ·
 |   /  \  /   /   /   |   ____|  Ö Membership Only! ·
 |__________\ /_______\___________|______\
       \/


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Lastones             / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf  y$$ lastOnes 'ýSsyysSý'  $$$ss  ,ySý^'Sy,$$$yý'$Ss$$$ý^'Sy,ysSý'
  ýý$  yyyyyyý^*yy$$²ssssyyýý$$  $$ýý²$  $$ýý±$' $$ýýý²  $##$$ssssyy °
  yy°  $##$±$  $$$   $$yyÛ$  $$yy$$  $$yy$$ ,$$yyy$sss$$$   $$y
  $$$ssS$ý'ýS$Sss$$$  ssS$ý'$$$ssS$ý'`ý$SsS$ý'$$$ $$ý'$$$ss    sgfý'


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Leech               / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


 _______     _ ___________ _ ___________ _ ______ _ _______ __________
 \_   |_______   _______/   _______/  ____/_____   |    _/
 _/   |   /   ____/____   ____/____  |     \_  _    \_
 \______    \___ \    \__ \    \_____    /____|     /
    l________/ l____________/l____________/  l_______/   l_______gf


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Logoff              / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

        _____________ __
    ________\
    \   _______ __________ ________ __________ __________ _______
    ·  .\   /_\__ _  /.  ____/_\  _  /.     /    /
     . |   / __/ \|  |  \   \  \|  |   ___/  ___/
      |_____  \  |  |______  \  |  |   _|   _|  .
        /______\ ______|  /______\ ______|_____\ _____gf   Ó
                                 _______\
                         __ ____________\


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Main menu    Num : 1     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


              ____
 _______._______ ________ _(____)_.____________
 \_   |   _/  _.  \    |  ._   / ____.____ ____ ._____    _
 |  \_/  |  \|   \_   |  |/   / (  |  )(___/_|  (_(_____)
 |_____/   |_____\______/______|__ /   gf---------------------------.
  .  /______|            \____/               :
  ¦                                   |
  :  [j] Join Confs     [u] Upload File(s)             :
  |  blah blah blah                          |
  ¦---------------------------------------------------------------------¦


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Main menu    Num : 2     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


____ ______ ______ _ ______ :  : ____ _________________ :  :___ ______
\_ \/  _/__\___ |____/  \|  | \_ \/  _/ _____/  \|  |  |  _/
 | \_/  |  _  |  |  \\  |  | \_/  |  ___/__  \\  |  |  |
 |___|  |____|  |____|___|  |  |___|  |__ \|  |___|  |____  |
   l____|  l____|    l____|    l____| l______|  l____|  l___gf

 hmmm....this looks like a font? an good font made by me :D


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Main menu    Num : 3     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

                        ______
    ______ ______ ________    ________|__  |______
   .\   \/   _/   __/________\_    /  \   (_.
   |   \ _  \   _\      /    /   |\   | Ö Main Menu ·
   |   \/______\______________ /________\____________gf
  _ |______|-____________________ \/ ____________________________________
 :_/                                    \_:
 |  B - Bulletins             X - Expert Mode [On/Off]     |
 |  C - Comment To Sysopr         Z - Zippy File Search       |
 |  D - Download                              |
 |  U - Uploading Files      put you info here!            |
 |_                                     _|
 : \_______________________________________________________________________/ :


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Main menu    Num : 4     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

. ...:.. .. .     .. .. .  . ....... .. .   ... .. . .  . ....:.. .
.....:..... .. . . .  ___/\ __ .       .       . . ... :.....
: ..:.....   .  ____\_ /  \ . __/\\___  . __/\\_ ________/___ :  :
:...:: . . . . /   \/   \___\ _  /_ _______  \    /  \ :....:
: .:       /_______/    \  /_\__/ \   /  \_____/   \   :
:  main menu  . . : . /---------\_____/   \____/   \ gf/--------\ . :
: ...................:...... ... .  . /------ \ /--------\ . ...:.........:
.                                       :
.                [U]pload                   :
                                       :
.         maybe you want some more in here :D
:
:........................................... ..... .. .   .

 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : New user menu?          / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


                  ________       _ _____________/_
    ________ ________   _____ |    /              //
  ____\_   _/   __/____|   ||   /              ·/
  \  /   \   _\   .   /\   /   Ö New User Area ·   ø
  \ /_______\____________|  _/\  /               /
   \/        ______|   __\ /_____ _______  ___________ _________
           .\   /   \ \/  _/   __/___\_    /    _/
           |   /|   .\    \   _\   /    /.\    \
           |____________|_________\____________\________|________gf


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : New User Password         / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


            _ __/____  _____\__ _
            ___ /  / __\   \ _______
        ______ /  \   \/  \   \/  _ \ _____
       |   /   \   \  \\   \ ___/  \   |
      .:|____ /_______\   \__________\\______/_____|:.
               \_____\  gf/_____/


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Oneliner             / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gfsS$ý^'ý$Ss $$$sý'ý$Ss $$$ý^'ý$$$,`$$    $$$ $$$sý'ý$Ss $$$ý^'ý$$ýýý$$ý^'ý$$b
$$$  $$ýýý±$  $ýý ý²$  `$$$ $$  ý$$byyy $ýý  $ý$ $ýý  $±yyy$$  ,ý°$
°$$  $$yyy$$  ,$yy y$$ssssSss y$$  ,$$Û $$ $yy  ,²y$ $yyssss$$$ $$$  $gf'
ýS$ssss$Sý $$$  $$$' $$$ss   $$$sss$$$'y$$ $$$  $$$' $$$ss   s$$$


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Pcboard              / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


                  ___
 Ö  ÖPÖcÖBÖoÖaÖrÖdÖ        )_/\    ______ ______     Ó
 . ________ _________._________  \_\/ _____\   \\  /_____   :_______
 _:__\_____ \     |    /_________|__ _.     _  /_____|_   /
 \_  ______/  |____|__  __/___. __  / \|   _  (  /___ __/   |
 |     \____ |   /  \___ |  /  /____\   |  \   / \|   |
 \__________\ \_______/____   |______/ __ _\____|____|\  /____   Ö:
 :             \_____|    /_/\ _      \__/ __ \_____gf
 ã                     \_\/         /\_\
                                 \/_/


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Peecee              / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


 ______________________ _________ _____________________ _________
 \__  __ \\_  ____/_//  ____/_//  _______//  ____/_//  ____/_
 _/  ___/  /  __/  \_  __/  \_  /   \_  __/  \_  __/  \_
 \_  \______/___ \   _/__ \   _/___   _/___ \   _/__ \   _/
 :\_____l    l_______/ l_______/  l______/  l_______/ l______gf:
 |                                  |
 .     P E R S O N A L  C O M P U T E R  W A R E Z :D     .
 + ------- -- -                    - -- -------- +


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Rules               / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


   ____________ _ ____ _____ _ ___   _ ________ _ ____________ ::'
   \_   _  /_   |   \   |______  ____/_  __________/::'
 .::::/  _/ / \_  |   \_  |   /  __/  \_________ \_
::' /_____|    /_____    /___   \___ \   /____  /  /
`::.    I______/   I______/  I_______/ I_______/  I_____gf


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Upload      Num : 1     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


          ___________ Ö Upload ·              _____ _
  __ _ ____ _____/  _ ___/___   _________  ________ _______|   __
 __\/__  /   .   / \   /____./  _  \./  _  \   _  __\/__
 \/__\/  /|   |   __/   /   |   \   |   _   \   \  \/__\/
  \/ _ _______________| \___________|___________|_____|______\________ gf\/


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Upload      Num : 2     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

                          .. . ..... ...
       .... .. . . . . . . .... ... ... .:..: __\______ :
       : ________/___  / /(________ . .:  /  \_ , / :..
     . ..:..\   /  \ ___\_    /  ____/   / _/___ :
  . ....... . . \____/   \/  \______/  \___   / _____/ .:........ .
 . .... .....: .. . /-------/\   \  ....   /____/_/ ....:....... .... .
 :__\/__:  :  :.... .. /--------\ :         /\\__:____ :__\/__:
 :/ oO \: \-:------/  :.... ...... ..:  //(____ _____\_    / :/ Oo \:
 :\____/:  \   /________ __/\\__________\_  \/   /   /  :\____/:
 ... .. .  \-___/    /_-\ _   /   /  /\_____/   /  ... .. .
  . ........:  /________\   /   /_____/    \ gf/------/...... .
       :........   \__________/   /---------\........:
           :   Ö upload.upload.upload ·  :
           :.................................:

maybe an litle ck style?

 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Upload      Num : 3     / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf


 ____._____  __________ ____.    __________   _________ ___________
__\_ | __/___\_____  /_\_ |_______\__ _ _/_____\____ _/__\_____  _/___
\   l   /  \____/   |   /   l   \  __/   _   l    /
 \__________/\_______|/____________/_______________\___\    /___________gf
                            \_____/

 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Users               / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf d$$$$ý'  yyyyy$$$$$''    $$$$$ý^^''ý$$Ss,$$$$$ý^^''ý$$$ýý$$$$''
 ýý$$$   $$$$ýý$$$$ssssssyyyy$$$$$   $$Ûýýý$$$$   $$²yy$$$$ssssssyyyyy
 ° $$$   $$$± yyyy   $$Sýýý²$$   $$$yyy$$$$   ,$$$$$ yyy   $$$ýý
 yy$$$   $$$$yy$$$$   ,$$yyyS$$$ssssss$$$$$$$$$$   $$$$$'$$$±   ,$$°gf
 $$$$$ssssss$$$$$$$$$$sssss$$$ý'$$$$$ss     $$$$$     sS$$$$sssss$$$$ý'


 ____.__\/__._/------------------------------------------------\_.__\/__.____
|   / Oo \  Picture Says : Welcome              / Oo \   |
|____.\_--_/.____________________________________________________.\_--_/.___gf

    ______
 ______|  _/_ _______ ____  _ _______ _ _______ _ ___ ______ _ ______
 \_  _|_  \   ____/   |____   _ \_   __ \  _\/ _ _/  ____/
 _/ _/  \_ \_  __/__   |  \_  |___/_  |/  \_  \_/  \__  __/__
 \____/\______/_ |  \____   /__ |   \____   /____|   /_ |  \_
        l________/ l_____/ l________/ l____/   l_____/ l_______gfPuh! that was an hard one but all there have req. some board ascii's! here 
they are!!! (but i have not found MY 'style' yet :D)

If you want to Request an ansi or ascii or maybe you want to Greets (hu? :D) 
me! then catch mee on +45 area codes board or mail mee at [email protected]

Greets: Goes to all on the danish and swedish scene!


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

bbs colly by garflozzy <pno/dsk/insane>
   ܲÛÛÛÝ ÛÛßßÛÛ ÜÛÛÛßßÛÛÛÜÞÛÛ ÛÛ²Û
  mwÞÛÛÛÛÛ ÛÛ²Û ÛÛÞÛ²ÛÝ ßßßßßÞÛÛ ÞÛÛÝ
 ÜÛÛÛßÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ ßßßßßßßÛÛÜÞÛÛÜÛÛß
ÞÛÛÛÝ ÛÛÝÜÛ²ÛÛÛÛ ÛÛÝÜÛÛÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛ ÞÛÛÜ
ÞÛ²ÛÝ ÛÛÝÛ²ÛÛÛÛÝ ÛÛ ÛÛÛÛ² ÞÛÛÝÛÛ ÛÛ²Ý
 ßÛ²ÛÜÛÛÝßÛÛÛÛÛÛÜÛÛÝßÛÛÛÛÛÜÛÛßÜÛÛ ÞÛÛÛÛ
ArtistGarflozzy
Titlebbs-colly
Date01 Jan 1970
Views253
Download dsk-bbs.asc
Viewon ASCII Arena