AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Words" by Cyber Kid of Dask
             |               [addies above please]
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
         'words' |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
      _____________|________
 _________ /        ---  \____________      __________________ ck
 \    \     ____________  ___   /___________\      _____/___
 \________\    /  |   |___________/   \   __         /
    /__________/   |       \_____________________________ _____/
             |                    (____/  
             |
             |
             |
             |
             |
          word | ord; (fx. microsoft word) mikrosoft ord.
         'words' | ascii collection af ck for dask i 1997.
             | (nogen siger man kunne bruge afs.com, men det
             | er stadigt lige ul€seligt :)
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
         'index' |
             |
    _________    |
    \__   /__   |                  _________.
     (_______/   |     ,________________________\   _/_______ 
   ____________________|___________)        _   /   `   _/
  /      _            ___,     /          /__
  /____________')      ____________________  _____________,     /
   |ck    /_____________\         (____/     /_________(,
   |                                |
   |  01 - 'the cosmic girl' ..................... new cg staff  |
   |  02 - 'the ritzy moose' ...................... aod friends  |
   |  03 - 'dask' ................................. dask slaves  |
   |  04 - 'katharsis' ............................ kts fanclub  |
   |  05 - 'remorse' ............................... rmrs peeps  |
   |  06 - 'urban warriors' ........................ uw friends  |
   |  07 - 'tcp' ................................ late tcp logo  |
   |  08 - 'abfluence' ............................. ad friends  |
   |  09 - 'twisted' ............................ twisted heros  |
   |  10 - 'jedi arts' ............................. ja friends  |
   |  11 - 'renegades' ............................ rng dudines  |
   |  12 - 'skrammel' ................................ skrammel  |
   |  13 - 'serial' .............................. serial ascje  |
   |  14 - 'elite int' ........................ elite int peeps  |
   |  15 - 'digital desire' .......................... dd dudes  |
   |  16 - 'hellgate' ........................... hg supporters  |
   |  17 - 'poul n' .................................... voting  |
   |  18 - 'uffe e' ............................ voting shittah  |
   |  19 - 'ap systems' ........................... army-motion  |
   |  20 - 'flunk' ............................... flunk design  |
   |                                |
   |                               _|
   |_____________________________________________________________(
             |
             |
             |
             |
             |
          index | (se indeks) = index librorum prohibitorum (lat.)
             | fortegnelse over forbudte b€ger, den katolske kirkes
             | liste over b€ger det er forbudt l€gm€nd at l€se;
         indeks | (lat. index, af indicare angive) forskydelig viser;
             | (anat.) pegefinger; register, indholdsfortegnelse;
             | tal el. bogstav til afm€rkning af ens st€rrelser;
             | forholdstal ml. to st€rrelser; se ogs€ index;
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
   01 - 'cosmic girl' |          
             |
             |
             |
             |      _,      
             |    ____\_____,   
             |  __(_,    )___  
             | ,__) __________  /_ 
             |_\\___\ .  . )____))_
             |   \________,_/   '
             | ,__ / _  | _\   
     c o s m i c __|__/ // /(_  | _)\\   g i r l
           _\__ ` (/_/______|____\)  
           \___ _/`\_______|____/   
            `---'  )     (   
             |  _/      \_  
             | ._\______________/  
     ._______________|__|     |   \________________________.
     |ck        _|__________|______\__           |
     |         (___________\--------'           |
     |    _______                _________   |
  _____________/    \_____________,        /_   )   |
  /         _       __/___________    /_____/    |
 /  ______________')___________    _   (,___  ______________________
 /___________)      /      ___/  _   /___)     _     /
     |       /____________/ /_____/          ')________/
     |  ____________  _       /_________________________/
     |  /   __  /____')___         __________    |
    _____/   ')       /  ________  /     /    |
   /  /___________     /____/    \__/     /___   |
   /_____________/ /_________   /_____________________/  \   |
     |           /________/     /______________\  |
     |                              |
     |         soon back online! promise!        |
     |____________________________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
         kosmisk | (gr. kosmikos) vedr. verdensrummet; k. str€ling
             | str€ler fra verdensrummet best€ende af partikel-
             | og gammastr€ler; k. poesi person som s€ger at give
             | udtryk for verdensrummets uendelighed.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
 02 - 'the ritzy moose' |   
             |
             |
             |
             |
             |
       .__________ |
    _____|     / |
  ___ /   |  .____/__|____________            _,
 /__//   ____|       _   /       , ,______\______
   /_______|  |_______   /  /       /____)      _)___,
            /___ _____/        _\ ________________ /_
          ._____|_(___/___________________(__( .   .   )__(_ _.
          |ck _\_              \_________,__/  /, |
          |  /__\  ._____          / _    _\    |
  _____________ | ________|   \ ________________/__/_____.  \\    |
  \   __  /____/    _   \\__        //   |____\)   |
  _\  _/ __/  __________| ______\  _____________    |  (    |
  \_____\    /        /______))_    _/________|_____\__  |
      \______/.                 |    |     |  |
     .___   |       __________________ |_______|_________|  |
   ____|  \_______ _________/   ---   ___)___________________  |
 __ /  _.  _   \/   --- ____________________     _    /  |
  //_____|   \__________________\      |   /     /   /   |
     |______\ .              |____________  ______/   |
          |                    (____/      |
          |                            |
          |    the ritzy moose, thats what they call him.    |
          |________________________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
             |
          ritzy | [rit'si] smart, flot, hypermoderne; (neds.)
             | storsnudet, snobbet.
          moose | elg, elgsdyr.
             |
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
       03 - 'dask' |   
             |
             |
             |
             |
             |     .____________________________.
             |     |ck             |
     _____________ |______  |   ______       ___|___ _
     )      /__/   \__|____(  __/,____________/    )' 
 _______/________     _               `_______/____
 /    ___  /__________')_________________ __________/      \
/_______________/    |     |    ,_/___)    /______________\
             |     |              |
             |     |              |
             |     |              |
             |     |              |
             |     | danske          |
             |     | ascii           |
             |     | kreativister       |
             |     |____________________________|
             | 
             | 
             |
             |
             |
          ASCII | (fork.) american standard code for information
             | interchange.
       kreativist | kreativ person. se kreativ.
         kreativ | (efter eng. creative, til create skabe, lat creare,
             | creatum) skabende; kreativitet-en evne til
             | nyskabelse; id€rigdom og evne til at realisere
             | ideerne.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
    04 - 'katharsis' |
             |
             |
             |
             |
         .______|___________________________________________.
         |ck                        |
     _________|                         |
 _ ____/    /|   ______  __________ _________       |
 ')  /________/_|_ __/   \___\    /_/    /       |
 /_____\      \/   _   \_        .__/_____     |
     \_________________')______________________|    \________|___ 
         |           _______  |________   _   \ _,
 ._____________ |   _____     (__  /,__     /______')______\\ 
 |  ___   /__|____(  _/,_________ /_______/  ____      |
 |___________/            /_____________( __/______   |
   ,_/_______________________ _____            /   |
         |     /___)  /___________________  //_   |
         |                  (_____/    |
         |                         |
         |                         |
         |                         |
         |                         |
         | katharsis                    |
         | ascii                      |
         |__________________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
        katharsis | se katarsis.
        katarsis | (gr. katharsis renselse) renselse en person m€tte
             | gennemg€ f€r han betr€dte et helligt sted; den
             | lutring af sindet som kunsten fremkalder; i
             | psykoanalysen: befriense for forstyrrende komplekser
             | ved afreagering.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
     05 - 'remorse' |
             |
             |
             |
             |
        ._________|____________________________.
        |ck                  |
        |                   |
 ,____________ |  _________________________,    |
 |  __   /_|___/   _      _  (__________|____
 |_________,/       /   ______/ _         \___________
   /_______________ ________/   /___/      ---    __  /_____
        |  (____//_      ,/____________________________/   \
       _|__                  |   ,_/______________\
     _ __( __/,____________________        |
     //          _   /        |
     /_______ ______    /   /        |
       /___)  /_____ _____//_        |
        |      (___/,          |
        |                   |
        |                   |
        |                   |
        |                   |
        | remorse               |
        | ascii                |
        |______________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
         remorse | samvittighedsnag, anger; r-ful, angrende; r-less
             | ubarmhjertig, grusom, sambittighedsl€s; (ascii
             | grp.) fjenden.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
  06 - 'urban warriors' |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
         ._______|___________________________________________.
         |ck                         |
         |                          |
  _________ ____|______________  ._________   _____      |
  \    (,     ___   /____|  __  /_____/   \___________|_
 _\\_________________________/     ,___/    _     ._____/___ _
         | ,_/______________ ________________')_________|     \\
         |         '              |__________\
     ________|__  _____                  _____|___
 _ ______\___    \__/   \______________         _/ ______/
 //_________/      _     __   /________________ /___/ __|_______
      \_____________')_______________/    __    /______/     /
         |        /________________________/        /
         |                /_______________________//_
     _ ______|__________________    ____    _      |
     // ----     ___   /_______( __/_______ \ _ _____ |
     /________________________/          /  - >()__/ |
         |    /______________________ __//_-/~._,(___).____
         |             /______)    |_`-----'  _)
         |                     _/ we own _|
         |                     \ da brk \_
         |                     _\ walls  /
         |                    /_ reg_m _/
         | urban                 (_________)
         | warriors                     |
         |___________________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
          urban | by-; bym€ssig; u. district (underinddeling af et
             | county); u. guerilla byguerilla.
         warrior | kriger.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
       07 - 'tcp' |
             |
             |
             |
             |
             |
            ._|_________________________________________.
            |ck                     |
            |                      |
     _________  |                      |
_________/    /____|__________________________         |
\    _    _   _        __   /         |
 \______\    //___  ')______________________//_        |
   /________(_, (_______/  /    /            |
            |    (,_______/             |
            |                      |
            |                      |
            |                      |
            |                      |
            |                      |
            | the                   |
            | copenhagen                |
            | party                  |
            |___________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
       copenhagen | kj€bpfenhavfn.
          party | 1. selskab, fest; 2. (pol etc) parti; 3. selskab,
             | hold, gruppe; 4. (mil.) kommando, afdeling; gruppe;
             | 5. (om person) deltager; 6. (jur) medskyldig.
             |
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
    08 - 'abfluence' |
             |
             |
             |
             |
          .____|__________________________________.
          |ck                   |
          |                    |
    _____  .___|______ ______________________,     |
   __/   \__|  __  /     __     /      |
 _ /  _       _,/     _/     /____________|_____
 //_____')_________________________|_________/      (,   \ _
          |          /__________________________\\
       _______|______               ____|_______
      /   _   /_________          /  _   /
     _ /    /     ._____/__________________/   /   /
     //___  ____________|      ________________  ___,/
       (____/ |   ,_|__________________/    (___/
          |                    |
          |                    |
          |                    |
          |                    |
          |                    |
          | abfluence              |
          | design                |
          |_______________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
         fluency | lethed, tungef€rdighed, talef€rdighed.
             | (eew, abfluence er minus i ordbogen)
         design | formgivning, €stetisk udformning af industrielle
             | produkter, brugskunst, model, plan for videnskabelig
             | unders€gelse; sml. designer.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
     09 - 'twisted' |
             |
             |
             |
             |
   .__________________|_____________________________________________.
   |ck                               |
  ___|______               ______            |
   |   / _______     _________ /__  /_           |
 ____|______/   /_______ /    '/  /____/  ____        |
 \     _   _    \/    /____________( _/,_________   |
  \________\   //_________\                  /   |
   |  /______/(,    /________,_____________________ _____//_  |
   |                       ,_/___)   /____|__
   |                                |
   |       ________         _________.        |
   |  ________/    /__________________\    |__       |
   |  \   _    _   _   '    ___  ___)      |
  __|___ \_____\   //   /   ________________|____________  |
   | /_____ /_______//____ ______/_,             /___|__
   |           (___/                   |
   |                                |
   |                                |
   |                                |
   | twisted                            |
   | ascii                             |
   |________________________________________________________________|
             |
             |
             |
             | mm.. fik lige lyst til at lave en grim diz.
             |
             |
             |   ____|___   __. /___ __|___ ___ _____|_
             |  ,\  | //_/\__\ |____/ \ | /(__/_,\____|/,
             |
             |
             |
             |
             |
         twisted | snoet (fx. rope); vreden; kroget (fx. branch),
             | vindsk€v; fordrejet; forvreden (fx. ankle); skruet
             | (fx. ball); (fig) fordrejet, forvr€nget (fx.
             | report); (om tankegang) forskruet, forvreden, sk€v;
             | (om person) lusket.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
    10 - 'jedi arts' |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |    .____________________________________.
             |    |ck                 |
             |    |                  |
             |    |            __________ |
       _______   |    |            /______  /_ |
      /__  '/_  |    |    ___________________ /____/ |
       /_____/  |________|________\         /   ____|___
        __________/  _       ___       /   \  |
  __ _______/        /   _____________________,//_______\ |
   //   /_____________ ______,/                 |
   /______________\  |(___/  |                  |
             |    |          _        |
       ___________|________|______   ________/ '   ____  |
       /   _     ___   '/____/    /________( __/____|__
      ,/_______')_________________/  _    _          /
             | ,_/_____________\   //_______________ __//_
             |    |    /_______/        /___)|
             |    |                  |
             |    |                  |
             |    |                  |
             |    |                  |
             |    | jedi               |
             |    | arts               |
             |    |____________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
          jedi | krigerstamme fra starwars.
           art | sb. kunst.
          kunst | (whee, det gider jeg rim'li godt definere).
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
    11 - 'renegades' |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
        ._________|__________________________________.
        |ck                     |
        |                      |
    ._______|_____                    |
    |  __    /___________________________,   _____|______
    |___________/     _      .____/______/  _    /
     ,_/____________   /   _____|        /   //___
        |    /____ _____/  ,_|_______________ _____/  /____
        |      (___/_,           (___/
       __|_________,  ______   ,__________________|_  ____
      /  _   /___/   \______\     _    /__( __/______
   _ ____/   /      _       ___   /          /
   //  /__________________')____________________ _______________ ___/
   /______________\               (___/   |  ,_/___)
        |                      |
        |                      |
        |                      |
        |                      |
        |                      |
        |                      |
        | renegades                 |
        |____________________________________________|
             |
             |
             | mm.. fik ogs€ lige lyst til en diz her.
             |
             |       ______________________ 
             |     __\\          //__  
             |    ._( \\  renegades '97:  // )_.
             |    |   _________________ ________|___
             |  ___|____/____  _    \_    _  \_
             |  _\   _   /__ /     \_ _____\  /
             |  \______\-------/-/____________/----------/
             |    |ck  nipnipsomkonge v1.0b   |
             |    |__  -af <name_goes_here>  __|
             |     (__//          \\__)
             |      //____________(01/01)_\\
             |     
             |
             |
             |
             |
        renegade | sb. frafalden, overl€ber; renegat; vb. falde fra.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
     12 - 'skrammel' |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
        ._________|___________________________________.
        |ck                      |
        |                       |
    ____  |  __________,                |
 _ __( __/____|__/    /                 |
 //       ________/________________         |  _____________
 /_________ _____\        ___   /__________________|___)  _    /
     /___) | ,_\_____________________/     _      _   /______//_
        |        ,_/_________________')__________/____/
   __ _______|_                      |
   //  _  (______________________________       |
   /_____/  _      _        /       |
      /_____/      /        /_____    __|___________
        |/__________ _______________/   \ ______\ |
        |     (____/   /______________\\    |
        |                       |
        |                       |
        |                       |
        |                       |
        |                       |
        |                       |
        | skrammel.baluh.dk             |
        |_____________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
        skrammel | se skrot.
          skrot | (ty. Schrot, snit, afsk€ret stykke); affald af
             | metal, sten o.l.; metallegering til fremstilling af
             | m€nter o.l.; udhugget rille i sten til kiler som
             | stenen kl€ves med.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
      13 - 'serial' |
             |
             |
             |
             |
             |
           .___|___________________________________.
           |ck                   |
           |           _______     |
           |          ,_/__  /__    |
   _____,   _____|__________________   /______/    |  _________ _
_ __( __/______/  _      __   /_____________________|__/     )'
'/         /   __________,/         _        /___
/________ ________ _____/ ,_/___________     ______')____________,/  \
   ,_/___)  _ (___/ __       /________/_     |  /____________\
        /_____|__/                  |
           |                    |
           |                    |
           |                    |
           |                    |
           |                    |
           | serial                |
           | ascii                |
           |_______________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
             |
         serial | fortsat roman (, fort€llinger, h€respil, tv-spil,
             | film, etc.); (i tv) fjernsynsserie, (i avis)
             | f€ljeton.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
    14 - 'elite int' |
             |
             |
             |
             |
       .___________|_____________________________.
       |ck                    |
       |          ________       |
       |   ___________ /__   /___     |
   _______|_____/     /  /________/    ___|___   _____________
   /   _         /_____________________/   /_____/  _    /
  /   /   ___________/           _   _      /   /
  /____ ______/  /___________      ______\   //_________ ______/
    (___/ |         /__________/  /______/     (___/
       |                     |
       |                     |
       |                     |
       |                     |
       |                     |
       |                     |
       |                     |
       | elite                 |
       | international             |
       |_________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
             |
          elite | (fr. €lite udfalgt, af lat elidere udv€lge) egl.:
             | de udvalgte, de bedste, 'blomsten'; den kreds af
             | personer i et samfund der favoriseres mht. 
             | uddannelse, vell€nnede stillinger, indflydelse oa.
      international | mellemfolkelig; vedr. forholdet mellem nationer;
             | som ikke begr€nses til el. pr€ges af den enkelte
             | nations el. stats rammer; anerkendt af el. gyldig
             | hos alle folk.
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
  15 - 'digital desire' |
             |
             |
             |
             |
         ._______|____________________________________________.
         |ck                         |
         |                          |
         |   _________           _______    |
         |   /__   (_          /___  /_    |
       ____|_____ /_______/       _________ )___/    |
      /     /________________________/    /       |
   _____/_______          _        /       |
   /   ___  /_____________   /   _________((_       |
  /____________/     / /____________/             |
         |_______ /_____________/              |
    _________/   /_________________________          |
    \    _   _     _        /______       |
    _\\______\   //_________')_____________/    \       |
       /______(          /______________\ ___    |
         |                 ________/ /    |
     _ _____|_______________  _____    /__________/    |
     / /      _    /___( ___/__________________________ |
 ________/_____    /                  ____  /__|________
 /   ____  /______ _________________ ______________________,/   _   /
/_____________/ |  (___/       /___)         /     /  /
         |                    ,_/________ _____//_
         |                         (___/
         |                          |
         |                          |
         |                          |
         |                          |
         |                          |
         | digital                      |
         | desire                      |
         |____________________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
         digital | (lat. digitalis vedr. fingrene, af digitus finger;
             | eng. digit tal, ciffer fra 0 til 9) vedr. ciffer,
             | ciffer.
         desire | sb €nske; lyst (for til); beg€r, attr€; anmodning,
             | b€n; vb €nske; attr€, beg€re; anmode, bede.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
     16 - 'hellgate' |
             |
             |
             |
             |
         ._______|________________________________.
         |ck                   |
   _________ |            ________    |
   \    / |  _____________________    /________|____
   /  ._/,__|__/  _        /   _________ |
   /_____|       /       /______/    / |
      |___________ ______________/        /,_|_
         |  (___/   /_____________________/   \
         |              /_______________\
      _____|_______       ________      |
      /  _    /_____________/    /___________|_______ 
  _ ____/   /      _    _    _    '  _    /
  //  /___________________')______\   //______   /   /
  /_____________,/        /_______/    /___ _____,/
         |   ______             (___/
       ____|_____\                 |
         |                    |
         |                    |
         |                    |
         |                    |
         |                    |
         |                    |
         | hellgate               |
         |________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
          hell | sb helvede; spillebule.
          gate | 1. port, led, l€ge; 2. sn€ver gennemgang, bjergpas;
             | 3. vej, indgang; 4. tilstr€mning, tilskuere, 
             | udstillingsg€ster; 5. entr€indt€gt; 6. billedkanal;
             | 7. (jernb.) bom; 8. indl€b; spj€ld; kanal; get the
             | g: blive smidt ud.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
      17 - 'poul n' |
             |
             |
             |
             |
          .____|________________________________.
          |ck                  |
          |                   |
          |                _____|____
    __ __________|______________________ ________/     //_
    //  ___      -----     (,         /______
    /___________________________________________________/    \
     /    / |                /_______________,\
    /_______,/ |  ___________           |
        ____|__ /   .____/___ __        |
        \  | //______|    \ \        |
      _____\ |     |_________\         |
          |                   |
          |       .------------.__    \\\\\
          |       | stem p€  .__\  ____oO \\\
          |       | poul n!  |  __(_____ _ \\
          |       `------------' (_   /_\ /
          |                \_________
          |                   |
          | poul                |
          | nyrup               |
          |_____________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
         poul n | statsminister eller noget (soc).
             |
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
      18 - 'uffe e' |
             |
             |
             |
             |
        ._________|________________________________.
        |                     |
        |                     |
        |     .____________          |
      ____|___ ______|     _/___________ _______|______
     /    (,        _/     _/    _   '/
     /__________________________.     _/    /   /  ________
  ________  |          |________________________,/__ \
      /  |                   /_________//__\
     /____|___ ______________            |
        | //   _   /            |
        | /    /   /             |
        | /____________,/_             |
        |    /________/             |
        |                    _,|
        |                   ___\_|___
        |      .-----------.     __\,   /___
        |      | stem p€  |___  ,__/ ___________ /_
        |      | uffe e! ____\  \_ (_ . .  _) (_,
        |      `-----------'    '---\_____,_/___/
        |                     |
        | uffe                  |
        | ellemann                |
        |__________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
         uffe e | oppositions-leder eller noget (v).
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
    19 - 'ap systems' |
             |
             |
             |
             |
          .____|_____________________________________.
          |ck                    |
          |                     |
     ___________|__________________            |
    /    _       _____  /            |
    /________')___________________/             |
          | /     /  ______          |
          | /________,/ /__\             |
      _____  |         ___     ______    |
    __( ___/____|______ /________( _/________/   /_______|
    /         //          _   _    /|
   /________  _________    ._______ _____\  //______/ |
      /____/ |   /_______|   \__) /_____/     |
          |                /________ |
        _____|________                /__|___
       /   _   /                 |
       /    /   /                  |
      /_____________/_________      ____      |
         /_____________  (___________( __/________  |
       ______|_____   /___,            /  |
          |  /___   /__________________ ___/  |
          |               \___)    |
          |                     |
          |                     |
          |                     |
          |                     |
          | anonymous                |
          | psychosis                |
          |__________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
             |
         anonym | (gr. anonymos, an- +onyma navn) uden opgivet navn;
         psykose | sindssygdom der angriber personligheden og p€virker
             | realitetssansen.
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
      20 - 'flunk' |
             |
             |
             |
             |
             |
          .____|_________________________________________.
          |ck                      |
          |                       |
    ___________ |                       |
 .____/     /_|_____,                ________|___
 |  /__________/    /                __\    |
 |    ,___     /___________ _________________,    ____|____
 |_________)/_________/      (,    ._______/________/    ,/
        /_____________________________|        / _______/_____.
     ___    |           ,_|_________________\      |
      /________|_____                   \__________,|
          |                       |
          |                       |
          |                       |
          |                       |
          |                       |
          |                       |
          | flunk                    |
          | design                   |
          |______________________________________________|
             |
             |
             |
             |
             |
             |
          flunk | tror egentligt ikke det betyder noget.
             |
             |
             |
             |
             |
             |
    __       __|___
   ( /___    ___( | /___________\-+             __
 _____\  `-------'   |        / _______      ___  ( )___  
__\           |       (__\   `--,________\ )____\  `----
         'slut' |
             |
             |
        greeting | sb hilsen; (p€ skotsk) gr€d; -s telegram form
             | fest blanket.
             |
             | tcp'97 hovederne: rasmus, jonas, terkel, emil,
             | nikolaj, martin, christian, flemming og e.t.
             | klan nisterne: mrmox, patriarch, stone, riddler,
             | gdd, wild van damme, sci og trolden.
             | aod racerne: morbid, gollie, booze, serenade og
             | alle de andre :)
             | #ascii nipper: whodini, hiro, necrom, tango, etc.
             | #dkscene venner: drone, deature, ice, chromatiq,
             | baluh og m€ske et par andre.
             | resten: renegades, dask, katharsis, remorse, kwest,
             | pnc, trsi, f4cg, lgd, grs.
             |
          hvad? | ascii colly for dask i '97.
        hvorn€r? | tog mellem vejle og jelling og et busstoppested.
        hvordan? | compaq notebook.
       hvor meget? | for lidt :) 1111 linjer og ca. 60 kilobytes.
   hvorfor forhelvede? | det ved jeg sgu ikke svin. hej.
             |
             |
             |       ck^dask (5-6-97, har vi det?)
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |
             |               [addies below please]


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

    |
.________________________|________________.
|                     |
|                     |
|                     |
|                     |
|                     |
| 'words'                |
| cyberkid/dask ascii 1997        |
|_________________________________________|
ArtistCyber Kid
TitleWords
Date01 Jun 1997
Views251
Download dskwords.txt
Viewon ASCII Arena