AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "the end complete" by Chrombacher of Epsilon Design
 
 ...     _ _                     _ _   ...
 ::::     \\\ sTAGE 1 cOMPLEtED <> pAsSED tHRoUGH TY ///   ::::
 :::_  .___.  \                    /    _:::
 :://-- |  |-----\ 24h Static Telnet on broadband ADSL /--------// ::
 |. .___. _:____ _ ___                       _:
 _ _|  |_ \_  // // /____  __ _ cONSOLES/aSCII/aMIGA/gRAFF/=C64 \:
 \\\_  _/__/ /___ _   /__||/// mACINTOSH/mUSIC/sAMPLES ____  |
  |_ \_\    \ /____/  _   _____ _   _____   ./ _/  .
 .  /_  \________\________\\  ._) _ \\______\__ \____|  \_ _ _: _
 :   \______\\t^/lp!    ____ |  _/   /   /  \ _|  _////__\\
               /  /___ \   \ __ \\ _/__\|  \   :/
 > [email protected] < _ /  / __//__\______\\_\ /_____/ \  \  :
 :   _         //_____\\:   \   /___|  \_________\ _.
-.----\\-----------------------|  |----- .-----------||-------- ----/:
 | tHE iDEA oF sTYLE iS tHE kEYl___|tO aLL fORMs oF rOCKiNG - TY 9603 |_
[email protected][email protected]

[theendcompletebychrombacherofepsilon^design-hardhittinghonestasciistylesince92]

       . 'I SNÖLYKTANS  SKEN  SÅ  SMIDER  VI PLANER 
        MED SVARTA THERMOBYXOR,VARM CHOKLAD OCH BANANER .
       . DÖD  OCH  FÖRINTELSE  KANTAR  VÅR  STIG .
       . EN MARDRÖM SOM SKAPATS  AV SNÖBOLLSKRIEG!' :
       :.............. ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ ...............:
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
         _ __   : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
           /   .       \   .
  ______.     //\          /\\   ______.
 ___\ __ |____ ______ \__ _.____ __ ____  \ ___\ __ |____ ___________
\\  \\) |  //   / (/  \  (/  /_  \\  \\) |  //  ____  //
 \  \_. _  / / /.  \ _ / /  / /   \  \_. _  /  _/ /  /__
 /______|_|______\ __|_ /___\/___\______\   /______|_|___________\____\)
      -o- --\ : /-------- -__/      \__ - --------- -o-
          \ ·/  ._ _____(/       \) ____ _.
     .Mo!\al.  \//  -+\           \   /+-
           /  _|_   · C.hrombache.R ·   _|__ _
             -+/_ __/          __ _\+-
              :. (/________________.____\)  :
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ 
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
            _ _ :____ _____ _______ ___ _ _
              :  _/ _  \ _  / .
              : / //  / //__/_ 
              . /  /  / ______/ . 
               \_ / _\__/    :
            _ _._:_\__/ ____________:__ _ _
                         .
              . ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
              . ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ : 
             ..: ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :..
            ___:            :___
          ____) |     ePsiLoN    | (____
 _ __ ____ ________)   :     dEsigN!    :   (__________ ____/\__
                               ._______._ _  /
____________ _ ______/\ _ __/\ _ ___ _ __.  _ _____/\ ___|    _/ /_ _\
\_   ____/_ ___   \\ _ //____ __)_.  |_____    \\  \    |  \/
 |  ___)_____ '______/__ \/   \  |  |   \ |   \ \    |
 |_________ /___| _ _____________/____|_______ //________/__|\______|
      \/                 \/ yop        ._______._
    ____________/\  _ _____ _ ___/\  _ __  _ ______/\  _ __|    _/
    \___.____  \\   ___/  __ //____ ___)__.  ___ //____  \    |
 __/\__  |  /   \ ___)______ \/   \   |  \ \/   \ \    |
 \  /_  |__________/____________________/______|______________/__|\______|
 /_ ____ ________    .            .    ________ ____ __ _
  \/       )____  : ^hardhitting honest^ :  ____(
            )__| ascii-style since'92 |__(
             :            :
             ... ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ . .
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
            _ _:____ __________ _____ _ _
              :  _/___/ _  \  .
              . /  /  //  /
              . /  /  /  /   .
               \______/  /   :
            _ _ _______ /____/_______:_ _
              .          :
               ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
              . ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              . ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ |
              | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
 ______           | ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :
_|  |_ _____       : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ .
\_  _//  /  ______  : ½½½½½½½½½½½½½½½½½½ . 
 |  |/ __/___--\  _/  .        _ _ _:
 |  | \\   \ ___\-------- -     - -----|
 |  /|  /   / \:   \.          |
 |  -|--/______\\--\_______\          |__ _ _
 |  :______     _________ _______________  |    ___________ _
 |  __\  _/ _ _____\    /--\_ __     / -|------\\-- -
 | \\ ___\-----   _\   \   :/    /  |:
 |  / \:   \   \\   \___ /    / __ _|.
 |  ----\_______\------\\   // \________/ /  |     ______
 |  : |     \_ _  \\____//  _ __ ________ | _ ___ _|  |_
 |  . |          _______\________  // |    \\_  _/
 | ______ ______ _____ \\ _  \\ __   /  / | _______ |  : ______ __ _
 | / ___/--\ __ \\  _\ //  _: :/  /  / ·--\  _// |  ---\  _//
 ··  \:  / :/  \  \\//  \  /  /  /----\  __\---:  \  __\---- -
//_____\ __________/----\//____/ _____/  /   /  \:  ·\  / \:   \
--------\_____\---------------\\____|--\____\:  /-----\______\ :----\______\
    |                  \____\\__ _   \  |ns.
    |_____                   |      \ |  _ _
  - --//------------- - t h e        . .:|________ _ ·\ | ___\
                e n d-  ----------//-     \\|
                    c o m p l e t e .  \|


                           ___
  __ ___ _____  ______   ________  ________ / /\__  _______
  / /\/ /\/  /\_/  __/\___/  _  \_/  _  \/  ___/\__/ _____/\
 / / / / /  / /  //  /  //  /  //  /  //  /  ___/_\_\
 / / / / /  / /  /   /  /   /  /   /  /   /  //   /\
/_/ /__/ /____/ /__________/__________/____/_____/_________/__________/ \
\ \ \ \ \  \ \     \     \  \   \     \ _/  _  \ /
 \_\/\__\/\____\/\__________\__________\____\_____\_________/  //  /\
                              /  _/_  / \
    . ..logo..................for................ .  /___/ /___/  /
    ..:.:.:.............. . .:.:.......... . .:..  \ / ____/\__/
    :  .           .          :  \/  //   /\
    :  supplex (diz)     cap^supplex     :  /  /   / \
    :  pahn         pahn        :  /__________/  /
    :  bad karma       pahn        :  \ / ___/_\_ /
    :  ashes to dust     pahn       __: ___\_\____   \
    :  atd          pahn       / /\/ //  //   /\
    :  all toys die     pahn      /_/ /__//___________/ \
    :  eviljoker       eviljoker    \ \ \ \\      \ /
    :  büro digital     biogenesis    \_\/\__\\___________\/
    :  boondocks       sal-one       :
    .  daytona        daytona       .
      vanity circus     roodolph      .
    .  remorse        spinsane
      sense         ansichist      . 
      tristar redsector   trsi
    .
    .  Blahblahblah..Yes,it's a new collection  .
    :  and as usual I can't stick with a style 
    :  more than one collection in a row. So, 
    :  here are some new ones.Well.. hope that  .
    :  everyone is a regular at the forum at  . 
    :  asciiscene.org as I am. Well,that'll be  :
    :  it. Live long and prosper!        :
    :                       :
    :..        -Jonas a.k.a Chrombacher ..:
    . :... . .  . . .............. . . . ..: . 

    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Supplex (diz)                //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: cap^supplex                 //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .

         .cRb/e^D.. ___ _ _ __ sUppLex __ _ _ ___.
         .__ ____ / /___________ ___ ___ _ __/ /
         | / __/_/ / \ _ \ _ \ /_/ _/_ __/ _/ .
         : _\___  /  // /// / /  __/ \_ \ :
         ./_ //  // _/____/____ //  //  /__/ |
         . \___/\___/__/ /__/  \___/\___/__/______|
                               .
         .                     .
         :                     :
         :                     |
         |__________________________________________|

    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Pahn                    //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Pahn                     //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
                  _ _ __
        __ _ _   _ _ __/ ____ \__ _  _ _ __
    _ _ __/ _________  _____ /  /\______________ \__ _
    ________/  _   \___\__ \_ __   \  _   \______
    /   /  _//   / ___/  / //   / //   /   \
   /   /  /_______/  //  / /   /  /   /    /\
   \______\____/\  \__________/__/   /___/   /_______/ \
    \   \  \ \___\     \ /______/\ /_____/\    \ /
    \______\___\/  \_________\\   \ \_\   \ \_______\/
   - --cRb/e^D-- - -   - - ---\______\/--\_____\/--- - -


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Bad Karma                  //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Pahn                     //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
          .
 _ _ __ ____   /  .     ___ _ ______________
_ _ __// _/___ / __/_  _____/_ \  /      /
    / __  \/___\__ \_/  __  / /  .b a d./
   /  //  /  __/ /  //  /__/      /
   /  /  /  //  /  /  / /.k a r m a./
   \_ / _____ / __/\_ / __/ /      /
  .cRb\___/ /  \___/   \___/  /      /
     ___/  / ____  ______ _/__ ____  /____ 
    _/ /  /__\__ \_/ _  \/  _\/_ _\_/\__ \_
   / __/  _/ ___/  _//  /  / /    __/  /
   / \   \  //  / \  /  /_/    //  /
  / ___\______ / __/___\    / /______ / __/
  /   \   \___/_ _ __\_____/    / \___/e^D.
 .    .         /      /
              /      /
          _ _ __/___________/


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Ashes to dust                //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Pahn                     //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
          ___                _______     __
   ____ ____  / /__ ____ ____  _____  _____/ __  /_ ____ _/ /__
 ___\__ \/ __/__/ _  \ __/_/ __/_ __\  /__ /  __ /  / / __/_/  __/_
 / ___/ /\___ \ //  / ___/\___ \\_\\_//_//  // /  /  \___ \ // /
/  // /  // / /  / //  // /_    /  / /  /  / // / /  /
\_ / _/__ / _/_/  /_ / __ / _/ /__ ___\_ / _/\ / ____ / _/ / __/
 \__/.cRb\__/ /____/ \__/ \__/  __/_/ _ \__/  \__/e^D.\__/ \__/
    _ __ ____________________/  // / // /________________ __ _
   ///_//___________________/  /  / /  /________________//_///
            _ __ __\_ / ___ / _/__ __ _
             _ _\\_\ \__/  \__/ /_//_ _


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Atd                     //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Pahn                     //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
               __ _ __      _ _ __
          __ _ _ __/ _____ \__ _ _ __/ ____ \__ _
        __ _/ ______  /  /\_  _______/_  \
     _ __/ _____\___ \_/  ___/__/  ___/  /\ -cRb/e^D
   __________/   ___/  /  //     //   /__\_______
  /     /   //  /  /    /  /   /     /\
  /_________/   /   /  /    /  /   /__________/ \
  \     \___________/\___________/__________/\     \ /
  \_________\     \ \     \     \ \__________\/
        \__________\/\__________\__________\/


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: All toys die                //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Pahn                     //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
    ____ ____  ____
  ___\__ \  /__/_ /__________ ___ __ ________________ _____
  / ___/  / __ / __/_____//__//_///        \\  /
 /  //   /  / /  /     _ ____         \\_/
 \_ / ___ /_ _/_ /_ _ /__ _____ __  /_____       \
  \__/  \__/  \__/ __/_/ _ \/  / / __/_      /
     /    /  // / // /  / \___ \     /
.cRb/e^D./    /  /  / /  /\___/  // / ___  /
    /     \_ / ___ / _/_ / ___ / _/__/ /___/____
    /      \__/  \__/  \__/  \__/ ___/ ____/ __/_
   /           _ __ ___ ____/ /  //   / ____/_
   / . a l l      ///_//__//_____/  /     //  /
  _\    t o y s           \_ / ____/\_ / __/
  / \\       d i e .         \__/  /  \__/
 /___\\__________________________________________/


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: EvilJoker                  //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: EvilJoker                  //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
          _____________________ _ ____ _ _______
 _ __ ____  ____ /_______    __ _____/  /________ / ______
 // /_/ __/_ /  /_/ __/ /__ ____/ \ _ \ /  / __/__/ _  \
//_//  ___//  / \ / /    /  / // /_/  _/ ___/_ _//  /__ __
  /  //   /  / / /    /  / /  / \  \ //   \    // //
  \_ / ___ / ______ /_ ___ _/ ___ / _/__ \____ / _____ \_____//_//_
   \__/cRb\__/   \__/  \__/  \__/     \__/e^D
       /____________________________________/


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Büro Digital                //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Biogenesis                  //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
   __   ____
  / /__ /___/______  _____ ______________________________ ____ ___ __
  / _ \/  /__/ _ \_/ _ \               //  // // /
 / // /  /  _// /_ // / . b ü r o .        //  // // /
 /  / /  /  \    /  /    . d i g i t a l .  //  // // /
 \_ /_ __ / __/__\____ / _/__ _ _________ _ ___ _ _____//___//__//_/
  \__/__\__/_ ______ _\__/  /___ ____ ____/ /_  ____  ___
  / // // /    / ___/ / ___/ __/_/ __/ __/___\__ \__/ /____
 / // // /    /  // /  / /_   / //   __  /  /  /
 / // // /    /  /    /  //   / /   //  /  /  /
/_//__//__/________\_ /_ _____/\_ / ______ / ____ / ____ /_ __/
         .cRb\__/e^D.  \__/   \__/  \__/  \__/


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Boondocks                  //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Sal-One                   //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
    ____ _ __ b o o n d o c k s __ _  _  _ __ ____ __ _
 _ _ / __/____ _ _______ ________ _________ _____/_ /_______ ______ ____ ________
  _ ___ \__    __  \ __  \/  _   \  __/ _ __  \  __/_/_ /  / ___/_____
   /  //   /  //  / //  /  //   /  //   //    //   _/  /\_____   \
  /  /   /  /    /  /  /   /  /    /    /    \     //   /_ _ _
  \_________/\________\_____________/   \_______ _ _______\____________\_________________ _
                _ __ /_____/__ _  _  _ __http://www.asciiscene.org__ _ _


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Daytona                   //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Daytona                   //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
                 ___        __
.__ __ ___ ____ ___________ ____/ / ____ ____ _/ /__ _____  _____  ____
| // // //  //      /  __ /_\__ \/  /_/ ___/_/ _ \__/ _ \__\__ \_
|// // //  //      /  // / __ /  /   //   //  /  // / __  /.
./ // //  //      /  /  / //  \___/  /   /    /  / //  //|
/_//__//___//_.cRb/e^D._ \_ / ____ / ___ /_ __ / ___ / ______/  ___ / _//_|
              \__/  \__/  \__/ \__/  \__/   /___ _/ \__/


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Vanity Circus                //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Roodolph                   //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
                        _ ___ __ _
                   __     //__//_///
   _ ____   ____  ______  ____/ /__ ____/
  _ __  /___/_\__ \_/ _  \_/__/  __/_/  /_ ___ __ ____________
   /  /  / __  / //  /  /  // /  / \ // /      /
  /  /   //  / /  /    /  \___/ / // /      /
  \_ /_ ____ / ____/  _/______ / ____ /_ _/_//_/_______   /
  _ _\__/_ __\__/ __/___/__/ _ \__/ __/__/ /_/ __/____/  /
 /// // //  /  // /  / _// //  // /  / \___ \   /
 /// // //  /  /  /  / \    /  /  /   // /   /
///_//__//____\_ / __________\_____ / _____ // ___ / _/_____/
      .cRb\__/e^D.      \__/  \__/ \__/
               _ __ ___ /
              ///_//__//__ vANiTy ciRcuS __ _


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Remorse                   //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Spinsane                   //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
                     .
                   .  /
                  /  /
       _____  ____  ___ _/_ /_____ _____ ____  ____
.__ ___ ____/ _ \ _/ __/__/ _\/_ \/  _ \/ _ \/ __/___/ __/_ ______ ___
| // //   _// /__ ____/  / /    //  _// /\____ \ ____/_   // /.
|// //   \    //   /_/    /   \    //  //    // //|
 /__//________\____ / _____/ / _/_ / ______\____  / _ / _______//__//_|
        .cRb\___/e^D  /  /_ \___/ \\\_\\__\\___/ \___//__//_///
               /  /
              /  .
              .


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Sense                    //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For: Ansichrist                  //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
   _ _ __ __ ___ _____   ____  ________ _____  ____  ___ __ ___ _ _
  _ _ __//_//__// ___/____/ __/__/  _  \/ ___/___/ __/__ /__//_//__ _
._______ _ __ ___ _\____    ____/  //  _/\___   _____/__ ___ __ _ _____.
|   //// // //  //    //   /    //   //   // // ////   |
|_____////_//__//___ / ___ / _____/  __  / ___ / ____//__//_////______|
          \___/  \___/  /____/ \___/cRb\___/e^D.


    .                                  .
   /____ 'The end complete' - (C)Chrombacher/Epsilon^Design 2003 ___ /
.___ /  /____ ____________________________________________________ /  /_____
| //  //  //                          //  //  /
| //  //  // Logo: Tristar red sector (diz)          //  //  /.
|//  //  //                          //  //  //|
./  //  // For:                       //  //  // |
/____//  //___________________________________________________//___//  //__|
   / __/                             /___ /
  /  Epsilon Design - Hardhitting honest ascii-style since 1992   / 
  .                                  .
            __         __
         .cRb/ /______ _______ / /__  ___ ___e^D.
         .__/ __/_ _ \/ / __/_/ __/___\__\/ _ \
         |  // _// /_ /___   // / __/ _// /__.
         | _ / ___\   __ / _/ / ____ / __\   |
         | \__/  \___/ \__/ \__/  \__/  \__. |
         | |                  | |
         | |  TRSI presents:          | |
         | |              __   | |
         : |__ ___ ___ ___ ___ ___ / /____ _|_ :
         ._/ _ \/ _/_/ _ \ _/_/__/_/ _// __/ _ \ _ \.
          _// / ___/ // /__ ____/ // // // _// /_
         ._\  / _ / _ / / _ /  /  / _\  .
         : \_/\__/ \__/ \__/\__/ \__/\__/\__/ \___:
         |__________________________________________|

               ---^ The end ^---

       ....                   ....
       :..:.... ....              :..:...
  . ...........:  : : :...............................: : .....
  ..:       :..:   __              ...:..:  : 
  _:_____________ _____  __/ /______           :..:   :
__/ ___/ __ / __/_\ __ \_/_/ __/ __/_____ ___ __ _         : 
  //  //__ ___/ // / / // \___   // // ///         :
__ /  _/\_ _ // __ / _____ / __ // ___//__//_///__________.    .
 \___/   \__/__\__/_____\__/__\__/_ _ [. KNIVSKARP SKIDSTAV LYFTAS - I MIDVINTERNATTENS RYMD .]
  :    __\_                      |
  :.. . ._)                        ¦    .
      |                         :
      | Main Ascii ................... Chrombacher/Epsilon^Design                                                                 ..used to be in a whole lot of other groups aswell, but they're all dead.
      | Guest Art ......................................... Mogue
      |      ........................................... Yop
      |      .................................... Ansichrist
      |      ........................................... dMG
      |      ...................................... vIETCoNG
      | Music Support ................................... G.A.T.E
      |        ..................................... Nasum
      |        .............................. Dark Funeral
      |        ........................... Cannibal Corpse
      |        ................................. Sportlov!                                                                                                                            ..totally in a metalmood this collection
      | Ice Cream ................ Carte d'or - Kokos och choklad
      | URL ......................... http://www.cearon.com/ascii
      |   ......................... http://forum.asciiscene.org
      | Quotes ......................................... Sportlov
      | Original Size ..................................... 42000
      | Editor ............................ Stinkin' wordpad v5.1
    ...:.._.__________________________________________.__|
    :                         |
    .  [. GENOMBORRAR KRISTEN LIFTVAKTS KROPP - I TRIUMF VI SPÄNNER PJÄXORNA .]
    ¦____________________________ _ _  _  _ _ ___|
                             ¦
                             :
                             :
                             .

                             .

--------------------------------^(@FiLE_iD)^----------------------------------


--------------------------------^(@FiLE_iD)^----------------------------------


                .-----------÷ Asciiography: ÷-----------.
                |                    |
             .____`-- Name:      Size:   Year: --'____.
 ______.         |                         |
./ ____|__ _ _     |    CRB_ACOL.TXT   17687    -93     |
|  \  .__ _. _     |    CRBCOLL2.TXT   44000    -94     |
|  |\ |  |______   |    CRBCOLL3.TXT   48000    -94     |
|________|  ._   \  |    CRBCOLL4.TXT   52000    -94     |
_________|_  |/   /  |    MIGHTBE.TXT   120000    -94     |
\  ._  /  |   /_ _ |    CRB^BDZ.TXT   28000    -94     |
| _|/  /____|______ _  |    CRBCOLL5.TXT   60000    -94     |
| \     ______    |    CRBCOLL6.TXT   60000    -94     |
|___\_______/ ._  \_.  |    CRBCOLL7.TXT   55000    -94     |
 _____ _|___ |/   |  |    CRB^A2G.TXT   25000    -94     |
.\  \/  /_|   |  |    CRBCOLL8.TXT   66666    -94     |
|  \ /.  .______|  |    CRB^TRiB.TXT   37000    -94     |
|   \/_. __|________  |    CRB^SML.TXT   26000    -94     |
|______\ : \_._   /  |    CRBCOLL9.TXT   56000    -94     |
    __|_  |/   /  |    CRB^SWE.TXT   160000    -94     |
_______\__  |   /   |    CRB^C2.TXT    9020    -94     |
\_  _._/ _ _____/   |    CRB^NCF.TXT   65000    -94     |
_   |/ ___|__.    |    CRB^GNR.TXT   40000    -95     |
/____.___./  .__|___ _  |    E^D-PREV.TXT   11111    -95     |
|  |___|__ |   ___ _|    E^D-MAJS.TXT   70000    -95     |
|  ._   \ |\   \  |    E^D-NAJS.TXT   80000    -95     |
|  |/   /__________\ |    E^D-NAME.TXT   50000    -95     |
|  |   /________.   |    E^D-JOF.TXT   68000    -95     |
|____|_____ __   |   |    E^D-PAL.TXT   63000    -95     |
_________|__ \._____|__ _ |    E^D-2M.TXT    30000    -95     |
\  ._   / |/     |    E^D-III.TXT    5555    -95     |
| _|/  /_________ _  |    E^D-CYP.TXT   70000    -95     |
| \           |    E^D-P9OS.TXT   30600    -95     |
|___\_______ _ _     |    E^D-SI!.TXT   212121    -95     |
|             |    E^D-DUH!.TXT   6000    -95     |
|       ......   |    E^D-FCM3.LHA  409154    -96     |
|     . ..:.. :   |    E^D-HEAD.TXT   56000    -96     |
:       :.:..:   |    E^D-TDA.TXT   60000    -96     |
.        :     |    E^D-TD.TXT   140000    -96     |
        .   .  |    E^D-HU.TXT   160000    -96     |
.             |    E^D-NMB.TXT   10000    -96     |
        .   .  |    E^D-CITW.TXT   14114    -96     |
        .   .  |    E^D-FLAM.TXT   53000    -98     |
.    .  . ..:.....:.. |    E^D-MVH.TXT   42000    -00     |
           : : |    E^D-BFG.TXT   53333    -01     |
        . . ..: : |    E^D-BKW.TXT   112000    -01     |
        : : :...: |_______ EPDA-TGH.TXT   51000    -03 ________|
                  E^D-TEC.TXT   42000    -03

                      Total: 2868388 Bytes

 This has been a..                   _ __ ____ __.__
                                   |//
  _.    __/\_______/\.  __/\___ __/\___ __/\ _       //
  \|_   \_ _______ |___ \_ _. \ \_ . \ \_ \/ \      //
   |/   /  \____/ __  \/ \| _/_/  |  \/ \ / \     //:
  _|   /   \    /    _`    |    \/  \    // |
  \)   \____    /    /    __     /   \/\  // |
   |     \_______/\_______/\_______/\________/_______/\\ //  |
   |                            \\//  |
   |  __/\___ __/\___ __/\_______/\.  __/\_______/\___ \/   |
   |  \_ ._ \ \_ _. \ \_ _______ |___ \_ _______ _. \    |
   |/\ / |/ _/_/ \|  \/  \____/ __  \/ __/___/ \| _/_   |
   '/\\/  ' ._   _'    _ \    /    \)    _`  \ /\ |
  ._/ \_____ |/   /    /    /    __`    /   \//\\|
 _|/    \_______/\_______/\_______/\_______/\_______/\_______/ \:
 .)/               __                  \_
_|(_   c h r o m b a c h e r \/ e p s i l o n  d e s i g n   ./
\|\/                                 |
 `--------------------------------------------------------[-vC!\sE.]--'

   ..ascii-collection - an epsilon design production (c)MMIII cRb/e^D


[theendcompletebychrombacherofepsilon^design-hardhittinghonestasciistylesince92]
                       ¡  fOR pLEASURE sINCE 1996
>> ¡ -------------------------------------- - |. - ----------------------- -
 .| w o r l d  h e a d q u a t e r s ||
 ||   bad karma - phantasy - up rough   !| _
 |!  divine stylers - dtr - ageema blues   | ;
 |   aeroholics - black maiden - mvp    |  _
 |                      |  ;
 7  g e r m a n + e u r o p e a n h q's  |
 :  lightforce - oldskool - rising sun   |
 ¡  supplex - royal - soia - low profile   |
_ |  drunken - 1oo% - true school - asl   | '...dON't pLAY uS cHEAP!'
; |                      !
 |  amiga/ascii/graffiti/handheld consoles  ___.   ______.  drn\lp!
 |  n64/snes/gb/gba/sgb/gg/ngp/wsc archive  \\ !___ \   !__ _ _ ________
 |  apple macintosh/pc audio-gfx apps/dd  \\ .__/--\\  ._  \ / ._   /
 |   =c64/atari/speccy/sample soundbank   _\ ;/   \  !/  \ !/____/_
 |                      /___/   _____/   __ /  __\
 _!  daydreaming on 5 telnet nodes. 24h/day.   `----'   `----' `----' 
\\;   . ______  ___ _ _ _________  _______              ¡
 \   !/ __ /___\_ \ /  _ __ /___\_  //  t h E  y A R d _______,|
 _\  _/  \ /   _  /  / \ /   /  /______________________\ ____|_
 /_____); ______  ) __  \ ______ /_ ___,_________________________\ !
   ,_____\   `----' `----\   `----'   [email protected]

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

 ,___,____,___,_/\,_, ,___,___, chrombacher
 \ __\__ \ __))\/| (__)_, )\_, \_    in
_/ )_|/__/__,¯\ \ /\ \ | _\ | _/conspiracy
\; ¯¯/; \;  (  ;¯¯ (; \; | \_.   with
|`¯¯¯¯`¯¯¯`¯¯¯¯;  ;¯¯¯¯`¯¯¯`¯`¯' | epsilon
| ,___,___,___|  |__, ,__, ©d |  design
| \__ \ __\ __)  | __\_\_, \_  | presents
|___)/ / )(__,¯\ _\ /(¯_\ | _/___| 'The end
  \; \;¯¯\;  (;\; ¯¯ \; | \   complete'
  `¯¯¯`¯¯¯`¯¯¯¯`¯`¯¯¯¯¯`¯`¯'
ArtistChrombacher
Titlethe end complete
Date01 Jan 2003
Views178
Download e^d-tec.txt
Viewon ASCII Arena