AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "boards & poems" by Gozz of Honey


                 first a

     sorry for a lot of swedish text, but I really like 'em.

            it's for the swedish fans.

            the ascii is for everyone.

         to request more ascii call the slammer.


          greetings to behemoth & shapechanger.
     l  o  g  o  s  :


        D e a t h  R o w
        I n t e r c h a n g e
        W a s t e l a n d s
        A n o t h e r  S t e p
        H o m e l e s s
        E v e r y w a r e
        S l a m m e r

        3 l e  ( f i l e  i d )
        A n t h r o x
        D o m i n i o n
        E u p h o r i a
        J o r m a s
        J o r m a s  ( f i l e  i d )
        P r e s t i g e
        R o y a l  ( f i l e  i d )
        D r e a m  T h e a t r e
        S o  W h a t
        D o w n
        P C
        T o p  1 0
        U p l o a d

        D e s o t o
        M a d b o y
        N u m e n
        P h a s e
        T r e a c h
    Jag sa

    TROR du på mig?

    om jag försöker

    Du log och sa

    att du läst mer mogna dikter än mina

    och undrade sedan om du skulle hjälpa mig med läxorna

    när du kom hem.

    Jag svarade inte,

    du stängde dörren

    och jag tänkte

    att vi någonstans gått skilda vägar

    att gapet var för stort

    När du sa att du läst mer mogna dikter

    än mina

    så avfärdade du mig

    Mognad kan bara förstås av den som kommit dit

    Och vore du där

    förstod du

    att när du gått

    så gråter jag

    För gapets storhet

    och för att du inte tror på mig

    Vill du

    kan du finna mig

    i mina dikter
      _______.
    ____\__  _|_________  __________ _________  ______ _____
   ./   _/  \.  _  /_./  _.  \_\    /__._\ ___/   \.
   |_   \   :_ /___/ |_  \:   /\__    |_  \_  zZ  :
   ./      :/__________/____ :   /  /_______./  /________:
   |      ·-----------------: ___/------------|   ----------
  _|               :         |
  \.               .         ·
   :   ___________ __________    /\ _____.
   :  ./  __  /  __  /_.___ / \  __:   INSANE USHQ
   .  |_  \  /__  /   |  /  \ \
      /_____\   /___________|_    \__\
      -------\___/-------------/_________\---


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
       CLASSIC, QUARTEX & MOTION SHQ, LSD SCHQ & EUPHORIA WHQ
...... OLDSKOOL CONSOLE SHQ, FAIRLIGHT C-64 SHQ, DIVINE STYLERS ASCII WHQ
:  :   .________________ ___________  ___________
:... :_____|_   \    /_\  _  /__./  __  /   · AMIGA
:  |   |/   / \__    \_ /___/  |_  \  /__  · C64
:  |   /_____/  /_______|/__________|/_____\   /  · CONSOLE
:  ·   |                   \___/   · PC GAMES
:...    ·   ' it's always been there '     ______
 _______ . ______ ____  __________    .______ /  __/__ ___________
./  __/__._\ ___/  \./  _.  \_._____:_  ./  \_  \  _  /__.
|  /   |_  \_    |_  \:   :   :/  l__  / zZ \_ /___/  |
l__________./  /_______:/____ :   /:   /______ /____\_____:/__________|
      |          : ___/ :   :
     _|          :        3 NODES RINGDOWN (33k6)
     \.
      :   PRINCIP · SYS · SLAVER · IRONCODE · FLATLINE · SNAPCASE
      : HURRICANE · PITCH · LOGIC · BILBO BAGGINS · UFOK · RING+RING
      .

                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


                      __________
       /\ _____. _________ ________ \    /___________
    .___ / \  __:/  _.  \   /___\   /_\  _  /___.
    |  /  \ \ |_  \:   \____   \_    \_ /___/  |
    |_    \__\ /____ :   /  /_____/ /________/     _|
    /_________\---------: ___/------------ - _______.  zZ  \.
    _______   __________·    ._______ ____\__  _|______  |
   ./   /___./  _.  \_._____:_   /   _/  \   /___|_
   |_   /  |_  \:   :   :/   |_   \   :____   /
   /___________/____ :   /:   /_____/ /___________:  /_____/
   .  - ------------: ___/-:   :-----------------------------.
   |         ·                     |
   |_  NODE #1: +46-8-157472     NODE #2: +46-8-6124141  |
   ./                              |
   |  RAM JAM WORLD HEADQUARTER · SHOWTIME SITE! VOTE HERE!  |
   |                              |
   |    nightshade/rj · vietcong/ds!^eph · payday/rj    |
   |       oden/rzr · phenox · mr.nielsen/esq       |
   |____________________________                |
                 /________________________________|
      ' a bit faster '


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


 __________           __________
./  _.  \. ._______ ________\    / ______ ____  ________  _______
|_  \:  _|__:_   ./  __  \\   /_._\ ___/  \._\__  /_./  __/
 /____ :    :/   |_  /   \_   |_  \_  zZ |_ /___/ |_  \
    : _______/_____/ /__________ /______./  /_______:/__________/_____\
    :     ___________       _|    |_
 _________   \     /   ________\     /_____.
 \    /_____ \\   /__. ._\__  /_\\    _  _: another step
  \____    /  \_    | |_ /___/      _/  \ --------------
    /______/   /________|  /____________   \______\
                       \ _______\
                        \/


  f a t a l  f a t a l  f a t a l  f a t a l  f a t a l  f a t a l


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·

  ______ _____  ___________  ____     ________
 ._\ ___/   \./  __  /_._\__ \ ____ ._\__  /______________.
 |_  \_    |_   / zZ  |_  \ \/  /_|_ /___/  _ _   .. |
 ./  /________:/____________./  \ /____:/__________\     : |
 |              |_   \/               |
 |__             ./                 __|
  ./             :                  \.
  |              .                  |
  |            _______   ________ ________  ________·
  |           ./   /___._\__  /_\   /___\   /_____
  |           |_   /  |_ /___/ _\____   \____   /
  `-----------------------/___________/_________\----/_____/----/_____/


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·

        :________
  ________ _:_ _  _/______  _______ _____
 ._\__  /__\:  ._\__  /__./  __//  /____. _________________.
 |_ /___/  :  |_ /___/  |_  \ /  /_  |         _|
  /__________ :\  //__________ /_____\\_____  _|         \.
   .     \· /           /_______\    put info   |
   |      \/                     here    |
   |                                 |
   |            /\ ____. ________  _______ ________   |
   |_  and here!  .__ / \  :/  _.  \_./  __/ \__  /__  |
   ./         | /  \ _|_  \:   |_  \   /___/   |
   |         |_  zZ \_\ /___ :  / /_____\ _____________ |
   `-------------------/________\-------: __/------------------------'
                     :
                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·    ____.                         .____
   _\___|-·----------------------------------------------·-|___/_
  ._\          distler\jrm · qen\ssp          /_.
  |                                |
  | +46-8-6231366 [ a so cool multinode system ] +46-8-6230196 |
  |                                |
  _____  _____  ________ _____ _____ _____ _____ _______  _______
 /  /__./  /_./  _.  \.\____\/_  /.\  _\/____/._\__  /_./  __/
 /____  |_  / |_  \:  _|_  \/  _|_  \/  _|  /__/ |_  \
   /_____/_______/___ :  \_/___ /   \./ zZ \____\___________/_____\
 -----------------------: ___/----/_______|_______\----------------------
  |          :                      |
  |                                |
  |    fast amiga  ·  magic pc games  ·  quality ascii   |
  |_ ____.        da jormas swedish one       .____ _|
   //____|-·----------------------------------------------·-|____\\    SHIT!

    Jag hinner inte!

    Nej!

    Vad är klockan?

    Skynda på!

    Bussen går om 2 minuter!

    Vart är mina skor?

    Aaaah!!

    Jag hinner inte

    måste springa

    Bussen går

    Tåget går

    Tiden går

    Jag går inte

    Men klockan går

    Alldeles för snabbt

    Åååh!

    Vill bara försvinna

    Hur ska man orka leva

    när man måste stressa såhär?

    Hinna till tunnelbanan

    hinna till skolan

    Möte kl. 12.30

    Ta med papprena från förra gången

    Möte Kicki kl. 14.00 vid T-banan

    Sola kl. 17.00

    Köpa solbriller

    Ta med

    Hinna till tunnelbanan

    hinna till skolan

    Hinner inte tänka klart

    Vad ska jag skriva?

    Tredje raden utan att ha sagt ett enda skit

    Vill bara flyga härifrån

    Fan vad jag hatar skolan

    Det är bara ett helevete att gå upp på morgonen

    och plocka ihop alla jävla böcker och skit som man inte ens

    hittar

    Det här är STRESS!


                  ___.
                 _\ :_. _______   ________
              ._____\_  |/   /___._\__  /__
              |_   /  |_ zZ /  |_ /___/
               /__________|/___________/__________
            --------------------------------------------


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
           __________ ____ _ ___             ________
 ________   .____\    / \   __/_  _______ ________  ___\   /
./  _.  \.____:_  \ zZ /_._\ ___/  \./  __/  __  /_._\  \_  /_
|_  \:  _:  :/   \_   |_ \_    |_  \   /   |_  _/   \
 /___ :  \_____/_____/ /______./  /_______:/_____\ __________:/  \_______\
------: ___/-------------------|    \.----------------------/_______\------
   :            |________|

                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
  ______.
 __\__ _| _________ ___         ._______   __________ _ ._______
./  _/ \./  _  ._\_ \ ___ .   .____:_   /  ./  _  .____:_   /
|_  \  |_  /  |_ \ \/ /_:   :  :/  /   |_  /  :  :/  /
 /________:/________./  \ /___:   :____/____/:   :/________:____/____/
--------------------| zZ \/----·   ·----------·   ·----------------------


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·                              .
 _______  ___ :____ _______. _____ __  ________  ______:_   _:______
._\__  /_./  \:  ./  _ _:_\ ___/ \./  _  /_./ __  /  ./  _.  \.
|_ /__/ |_  :  |_ _/ \|_ \_ zZ |_  /   |_ \  /__  |_  \:  _|
 /_________/_________ / \____./  /_____:/_________:/___\  /  /___ :  \_
           /______\ |________\         \__/    . : ___/
                              .    : ·
                              :    :


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
  ______.
 dA \   :_. ___________  ___________ _____ _____ __________  _____
.____\__  |/  __  /_./  __  /.\____\/_  /./  _.  \./  /__
|_   /  |_   / zZ  |_  \  /_|_  \/  _|_  \:  _/____  \
 /__________|/____________:/_____\   //___ /   \./____ :  \_  /_____\
----------------------------------\___/-----/_______|------: ____/----------
                              :


                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
                 ____.
                dA\  :_. ______ ______ _ _____ __ _____
                .__\__ |/ _ ./  __/ \/  /  \  /_
                |_  / |  / |_  \ ___/ zZ / . \__  \
                 /______|______:/____\ /____/  |  \/____\
                ------------------------------ - |____\-----                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·                       ·
 __________. _______ _______  ____ _______:   :_______   _______
./  _  _:/  __/_\__  /__/  /__\   /__.  ./  __/___ ._\__  /__
|_  _/ zZ \|_  \ |_ /__/ /___  \\_   |  l__  \_  \|_ /__/
 /  \______\/_____\ /__________ /_____\/______|  ./____/_____:/_________
/_______\------------------------------------:   :----------------------
                       :

                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·

                 ______.......  _____  _______ ______
                ./  __/ ..  :./  /__./  _. ./   /__
                |_  \   :  /  /_ |_  \: |_ zZ /
                 /____\.........\_____  _/___ :  /________
                ------------------/______\-----: ___/-------
                            :

                --------------------------------------------                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
       _______.
     ____\__  _| _______ ________  __________  ____
    ./   _/  \./  __/_\__  /__./  _.  \._\__ \ ____
    |_ zZ \   |_  \   /___/  |_  \:  _|_  \ \/  /_.
    /___________:/_____\ ___________ /____ :  \./  \ /____:
    ---------------------------------------: ____|   \/------
                        :
._________                  ._________
:__   /__.______ ____  ________  _______:__   /__. _______ ________
 / ___/  |  ___/  \._\__  /__./  _.  / ___/  |/  __/_\__  /__
 /___\   |_ \_    |_ /___/  |_  \: /___\   |_  \   /___/
  /________./  /_______:/___________/____ :  /________|/_____\ ___________
  ---------|    __ _     - --------: ____/---------------------------
      |_______\            :
                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


            _____  _________
           /  /__./  __  /_.
           /____  |_  /   :
             /_____/__________:    __________
         /\ _____. ______ _____  _________\    /
      .___ / \  __:_\ ___/   \./  _.  \ zZ /__.
      |  /  \ \ |_  \_    |_  \:  _\_    |
      |_    \__\./  /________:/____ :  \_/_______|
      -/_________\--|    __  - ------: ____/---------
             |_______\       :

                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·

       _______.
     ____\__  _| ___________    /\ _____.   .________
    ./   _/  \./  __  /_.___ / \  __:_____:_   /
    |_   \   |_   / zZ  |  /  \ \ :   :/   /
     /___________:/____________|_    \__\:   /_____/
    ----------------------------/_________\--:   :--------
                        __:   .__
                        \ .    /
      down, down, down the drain... .   \    /
                         \\  /
                         \· ·
                          \                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


 ._______ ___________. _______ _ _____________________________________.
 |_   ./   _  _:/  __/___                   _|
 ./   |_  _/  \|  /   \. t h e  p c  g a m e  s i t e \.
 |    / zZ \______l____________:                  |
 `-------/________\--------------- -------------------------------------'                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·                       ___.
   ________  _________  __________.  \_ :_. ________.
   \   /__./  __  /_./  _  _:  ./  :/  _.  :..
    \_    |_  /   |_  _/ zZ \   :  :_  :   :
 ___ __/__ _  |/__________:/  \______\____:____:/   _ __:__ ___
._\ \\__ _         /_______\            _ __// /_.
|                                   |
|        ' top 1o duplicate pumpers ( ??! ) '         |
|                                   |
| o1 [ gozz      ] [ h o n e y ] [ 99999 ] [ 1100000000 ] |
|_ o2 [ faktor & trance ] [ ÷- so cool -÷ ] [ 99999 ] [ 9999999999 ] |
./ o3 [ gozz      ] [ h o n e y ] [ 99999 ] [ 1100000000 ] |
| o4 [ faktor & trance ] [ ÷- so cool -÷ ] [ 99999 ] [ 9999999999 ] |
| o5 [ gozz      ] [ h o n e y ] [ 99999 ] [ 1100000000 ] |
| o6 [ faktor & trance ] [ ÷- so cool -÷ ] [ 99999 ] [ 9999999999 ] |
| o7 [ gozz      ] [ h o n e y ] [ 99999 ] [ 1100000000 ] |
| o8 [ faktor & trance ] [ ÷- so cool -÷ ] [ 99999 ] [ 9999999999 ] |
| o9 [ gozz      ] [ h o n e y ] [ 99999 ] [ 1100000000 ] |
| 1o [ faktor & trance ] [ ÷- so cool -÷ ] [ 99999 ] [ 9999999999 ] |
|  __                              __  |
`--·\/·--------· magicscan (c) faktor & trance 1996 ·---------·\/·--'
                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


                               _ __ __.
  .___ __ _                          // :
  :  \\                             :
  :              thank you for uploading! we hope  :
  .  ____ ._____ _________. you've checked your warez     :
    ./  \:  //  _  _: concidering all aminet-shit spread :
    |_   :    _/  \  nowadays.             :
    /_________ zZ \______\                   :
 - -------------/________\--------------- -   _______.      :
     _______   __________ _________  ____\__  _|      :
    ./   /___./  __  //  _.  \_./   _/  \.      :
    |_   /  |_   /    \:   |_   \   :      :
    /___________/______________ : ____/ /___________:      :
 - --------------------------------:--------------------------------- -
                                  :
    Det enda jag tänker på nu är att jag är stressad. Jag har inte

    kommit på vad jag ska skriva om

    Det kan vara svårt att skriva en dikt

    fast det är ju min plikt

    så jag gör det fast det är tungt som en 1000-kilos vikt.

    En liten elev i Spånga

    blev mobbad dagarna långa

    De skar honom med kniv

    det var ett jävlans liv

    För han var en och de var många

    Svart och svart

    Rinkeby Skärholmen Alby Fittja Tensta

    det är väl så svart det kan bli

    Svart och svart

    Kaffesugen är jag också
   _______.                  __________
 ____\__  _| ________ ________   __________\    /  ___________
./   _/  \._\__  /__\   /____./  __   \ zZ /__./  __  /_.
|_   \   |_ /___/  \____   |_   /   \__   |_   /   :
 /___________:/__________ _  /_____/ /____________: /______|/____________:
---------------------------------------------------------------------------
                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·
                ______ ______
 ____     ___________ ____\__  \\ __/____ ___________ _______
._\__ \ ____ ./  _.  ./   _/   · \_   \/  __  /__   /_____.
|_  \ \/  /_|   \: zZ |_   \  ·_  /   __   /   /  /_   |
./  \ /__________ :   /_________//__________\/___________/______   |
|   \/------------: ___/----------------------------------------/_______|
·          :                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·

     .______ ____ :_____  ____     ________    .________
  ._____:_  ./  \:  /_._\__ \ ____ ._\__  /__._____:_   /
  :   :/  |_ zZ :   |_  \ \/  /_|_ /___/  :   :/   /
  :_____/______/____________./  \ /____:/__________:_____/_____/
  --------------------------|   \/------------------------------
               ·
                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


    ___________. ______ _____  __________________   ________
   ./   _  _:_\ ___/   \./  _.  \   /____._\__  /__ _
   |_  _/  \|_  \_    |_  \:   \____   |_ /___/
   /  \______./  /________:/____ :   /  /_____/ /__________
  --/________\---| zZ  \.-----------: ___/----------------------/__.
         |_________|      :               |
                                    ·                   __ ___ _ _ ___ _ _    /\
                 ._ | /-|  | ` | -_|_` |bHm __//\\_____.
      g o z z      |_ `-'-^---^-'-^---^---'   //\\  _|
                 /___________________________// \\___\
                               ·  ·


   ________  _______ _______  ________  ______  _______
   \   /__./  __/_\__  /_./  _.  \./  __/__./   _/__
    \_    |_  \   /__/ |_  \:  _|  /   | ___/  \.
    /_______|/_____\ __________/___ :  \__________l__\_  zZ :
    --------------------------------: ___/-------------/_______:
                    :    När jag hör den här musiken tänker jag på min första kärlek.

    Jag tänker på när vi båda bodde uppe i Luleå, när vi tog

    snöskootern upp till stugan. Det var en härlig dag,

    vi grillade korv och det var den bästa dagen i mitt liv.

    Men tyvärr är det slut nu.

    När jag åkte till Chile och var där i 4 månader hade hon hittat

    en ny.

    Jag tänker ofta på henne.

    För ofta.

    Ja, jag tänker alldeles för ofta på henne.


    Kanske våra vägar möts igen?


    Ja, vem vet?                           t h e  e  n
                                   d


                                    .

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

   .        _______    .
 ____|_____________ |   /________|____
<-\_ | __ . __ \|   / _  / | _/--
  / |_ \/ | \/  \  / _)__/____ \
 /  _/ \_ |  \ \  _/  |  \_ l  \_s
_/  \____/_____/ |\__\_________/_______/c
\_____|-------\_____|---------------------->
-·                   ·---
    gozz presents boards & poems
ArtistGozz
Titleboards & poems
Date01 Jan 1970
Views201
Download hny-zzbb.txt
Viewon ASCII Arena