AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "m 3 s s a g 3 f r o m g o d" by Trivial of Low Profile
                           ·
                           :
 [SOF LP!-LSD.TXT]  
                           ·
                           .
                           .
           IN ©DOLBY SURROUND - WHERE AVAILABLE                           ·
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                .           :
               ©  . _ o _ °      :
               · Ø /¬\ (_) .      :
              . . /Oo.\ ¬ ·  .__.  :
               ¤ .(_____) °.___:|¬ `--. :
            .________(___)__ :| `'   | :
            :       ¬`-'     `-|
 ___ ____      _|__             __:_
:/ _\/  /. _________/  /_____ ____   ________/ _/_____ _________
|  \  _ |/ _   /_    //  /_____/  _  /. \_  // _   /:
:____\ /__:  /____/ /________\_    / _ /  |___/____\  /____/ |
   \/  :__________| |   :/________\__\\\____: :   :__________|
          _____:_      _______     |t^/lp!
         ./   /_ _________/   ·\ ___ _:__
         |_    // _   /.    \\/ _\/  /.
 :/_______\  /  / |_________\ \  _ | 
            :/____\______|    |____\ /__:
            |              \/·
         ______ |    ___________ _________:___
        ./  _/_:______/     ·\/  ._   /.
        |_  \_    /      \\  |/    |
        :/_____/_______\______________\____________:
            |               |
            :m 3 s s a g 3 f r o m g o d:
            :               :
            -·-----------------------------:
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
    .:.............................................:..........:... . . .
    :                            :
   ¶r NØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#ØØØØØØØØØØØ#µ,_      I
   ¬µØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ#P°'___µ,_ ¬¶#ØØØØØØØØ#Æ\      1
    ØØØØ@ØÑØØØØØØØØØØØØØ#@@@ÑØØØØØØØØ´ ,gæÑØØØØÑL  ¬#ØØØØØØØØMK     U1
   \µØØØ  ¬ØØØØØØØØØØ#,æ€Ñm_¬¶ØØØØØ´ '¯¯  ¯¯¯°·  MØØØØØØØØØ/    ¢µ1
   ØW1   '°ØØØØØØØØL¬@°~ - ¶ØØ@  +   ¸   ¬  ¶ØØØØØØØQç    \¼Ø1
¸,(_µ_¨¶# ¸ _¸ '#ØØØØØ# _µµ¸  ¬'¸¸¸¸__  4#  ç ' 'JØØØØØØØѸ ¸  ¾µØØ1
ØØØØØ#_ #K  ðØ&,#L¬#ØØØØØØØØØØ#_  *¶*Ñ*ÑØØMµ_   JMm___ÆØØØØØØØØÑj¯ ¹ jÆØØØ1
ØØØØØØÞ J#\ ¶MEWØ0Ø#_¶ØØØØØØØØØØ   ___  ¯76*¸    ¬°ÑØØØØØØØØØ® p_$ÆØØØØ1
ØØØØØN :   ÆØØØØØ#¬ØØØØØØØØÑ´  µ*¶¶¶M#&µ_ ¤/     ¬¶ØØØØØØØ#® WÑØØØØØ1
ØØØ#  . _¸_¬Ñ#ØØØØL0ØØP µµ_  ï°_µµµµ__ ¬Øm  ´  -._   ØØØØØØØØ®ÆÑØØØØØØ1
Ø@M¯    ÉWØ&_¬ØØØØ#_ØØL ¬¶°  -MØØØØØ__ ¬¶Q _  ·,_- _ÆØØØØØØØØÑØØØØØØØ1
/    · ¸ÀÆØØØK¬¶ØØ#Q¶Ø  __ _µµØØØØØØØØ€ Jج5_  ¬¶xL °ÑØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
    : aMØØØØØ#m¬¶Ñ@L¶  ¶®ÆØØØØØØØØØØØØQ ¬M_     ._ ¶ØØØØØØ®ØØØØØØØØ1
    :'ÆØØØØØØØ´µ€€wµ__  °°2ØØØØØØѶ¶ÑÑØ _¶#    ,_   ¬ØØØØØØØØØØØØØØ1
    :jØØØØØØØÞæØØØØØØ@_ /\ÆØØØØØØ_µæ€Þ , V#    ¶#r   0ØØØØØØØØØØØØØ1
    :¶ØØØØØØØ ØØØØØØØØØM_ÆØØ®M#ØØØWMØØØF 1Z'     ØF   ÆØØØØØØØØØØØØØ1
    =ØØØØØØØ# ØØØØØØØØ#®W^ØØØÑÆØØØØÑWÑ@ JÇ ,     j   gØØØØØØØØØØØØØØ1
    ÆØØØØØØØ# `ØØØØØØØØW®M#ƶØØØØØÑ®M'¯ Æa     ,#  JØØØØØØØØØØØØØØØ1
    0ØØØØØØØ# ¬/ØØØØØØØØØØØFJØØØØØØØ´ µM/    _µØØw_µÆØØØØØØØØØØØØØØØØ1
    wØØØØØØØØ# QXÆØØØØØØØM'JÑØØØØ@°  g# _   _¹ ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
 _,xfÆÆØØØØØØØØØØ gØØØØØØØد  _¯¯__,,w gØK¹  ,Lã# ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
_®ÑØØØØØØØØØØØØØØÞgÑØØØØØØØF æØØØF_®SÑ@ µM¬.   ¬/¹', ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ1
®ØØØØØØØØØØØØØØØØÞãØØØØØØØF JØØØKãØØØK /0E    ãÑNÞ 7ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØF
ØØØØØØØØØØØØØØØØØQ ØØØØØد I_¬¶' ÑÑP¯ ¶P'     ¯ ,ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@
ØØØØØØØMM4MØØØØØØç¶ØØØØØ J1     ~       æØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ@0
ØØØØØØ°~  '°ØØØØØ# ¬#ØØK á1    _        ¬ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØQ
ØØØØØÞ¹ :  JØØØØØ_\_  _æ@   æØØØØÑm___      ¶ØØØØØØØØØØØØØØØØM¯
ØØØØKY ·  ,ØØØØØØ_°MÑÑ#°   `¶#Ñ@ØØØ&¬#w     JØØØØØØØØØØØØØØØؾ
ØØØØL¸ .  JVØØØØØØK  ¸æµÆØØØØØØØØØØØØ#¬ØL t^/lP JØØØØØØØØØØØØØØØØ@
    :                            ·
    :                            :
    :                            ·
    : l O W  p R O f i L e · d A s M O K A z c H O I C e :
    ·                            :
   . .:....................................................... :... .
    ·                            :
   ...:.  tRiViALinKO · rAMONa mUShROOm · rEd dEMONsKIo   :  ·
   : :   sTRATOlINA · lE'mISFITO · zORRiNKO sTRATIVSKi   :  !
   : :         gRANdPAh aXeBlAdINsKi         :  :
   : .:................:.   .      .:..................:.. .:
   : ·        :.......:............:    :
   :              :      :    :
   :............................          :
   :                        :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
         ·       _ _          :
         -\------------///          :
 _______ ________ \__.    /_. ______ ______ ___. :______ __. _____ ____
_\   /_/ _  //  |   ·/ |/ _ /./   //  |/: _  // |/  // _ \.
\    /  /  /.  |  //  |  /  |_  /.  | : / /  /  /. /  |
/_______\___\____|____|  //____|___\___:/_____|__ _|_:/________\_____|______|
 [\ /t^/lp!]: 
            \/              : LOW PROFILE
                           : MESSAGE FROM GOD
                           : SICK OF IT ALL
                           : UAAD
   t r i v i a l i n k o \ l p !   : DIE KRANKEN BOMBER
                           : PANZERKNACKERS
                           : FUCK ALL REMOVE
                           : L   S   D
                           : ALWAYS ULTRA!
                           : BLUNTED PRODUCTIONS
 : 
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
h a n d m a d e i n  s w e d e n i s k o w i t c h :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           : IN CO OPERATION WITH:
                           :
                           : ARMAND VAN HELDEN
                           : PNPPP
                           : KRS ONE
                           : DAS EFX
                           : RAKIM
                           : ERICK SERMON
                           : JERU DA DAMAYA
                           : CHUCK D
                           : GZA
                           : GOODIE MOB
                           : OLD DIRTY
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           :
                           .  :
                           :  .
                           . .
                           : . .
                           :.
                           :.. :
                           :: :.
                           ::: :.
                           .: .: . .
                           · · ·: ·
                           ::: :: : ·
                           ::::::::.:
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
                           ::::::::::
  _______         __________        ::::::::::
 /   /__________________\     \____. _________________.  ____
 /   _/.  _    /   \  |  \ _|/   /   /  |__/__ \|_______
/_    |  _   /  |  \_________\ \    \   /_  |  /  \   /
 \______|___|/______\_________\  cG|_____\_______\_____/___   \_\    \
                           ::::::\_______\ \________\
            __            _ _. ::::::::::
          _// __________     ._______.|: )::::::::
     .____________ /    _/  ______|    |_ __________   __
    ||   _   //    _/.__/   \     /./     /_____ /
   | |   (   \__     |     \     |        ///
    :||      \ \________|   |  \________|________   /
  : ¦| |_____________\  _ /_____________\    :::::eD/_____/// /
              //__ _          :::::::::: _/
                           :::: : :::
                           :.:. : .:.
                           . : . .:
                            . . .
                            .

                     ° _  ×     · · ·
                      /¬\ °      \ _ /
/\         _   ·       ø / o \ ¤     · -(_)- ·     .
/ \        _( )__ _:      . / o O.\ x  __.  / | \     /\|
 \\_       (_O_)¬ :___ __. t^  (_______) .__) `--· . ·  . _/ :
-:--'.-. ___ ______ :   `-' Y ¬: _ __ _(___)___ :   __:__,--.  |¬  :
-'---' `-'¬ W   `-'      `--\)(      /_:  ._.   | ._ |   ·
          ._.  t r i v i a l i n a / l p   :¬|  · `-'`-:   |
     _     :¬`--.    _______ _.  __ ________: `----:------:-----:
_______ _\:___,--:--'  -:-------'¬  (_\:---' Y        :   ·   !
     ·   |                       :      .
         |   __  __ _|_ __  _..____       .
 triv·Blunted  :   (__)|/ ) | (__)(__\||---'-.      |_ _ _ ___ _
 Since One993  ._ _ _  ------------------ ------'      :// ¬
         .//((_\     _   ._|_| __        :
__ :___ _________| ·       \__|_| | | |/ \)        |
¬/_| `-'    :/                       ·
         .  o N t O U R w I T H d A s T Y L E   :
    _ __ __ /|                       :
    //_//_//_:         w A N K A z         ·
        ¬|                      _ _:
--------------- -:--©-wannabe-finnish-studios-eskilstunassa---\\:
         :                       |
         ._                      _:
         :/( Meanwhile in a deep forest in rovaniemi )-\:
         .                       :
         :                       .
         : fL!: Stezo perkele huomenta, rise n' shine, .
         | its 22:23Pm, we have to start drinking again .
         ·
         : sTz: No niin, satana, let me sleep, i had  |
         : 200 lapin kulta with trivial on ale pubbi  .
         | last night. pfff               .
         :
         | rePe: tudilidudilu haluatko 303'a pulluun ? :
         | sTz: ei...sinä saat keyboardin pyllyn    ·
     .   | rePe: ouuhh                 :
 ¼ __ ¢     :                       |
  / o\ ½    . <zooooooeaaaaar (trivi arrives by plane)>  |
. / O .\     ·                       :
 (______) ³  _| t^: ouhu, stezo!, arent you supposed to be  |
___(__)¬ _______\· in your favorite staircase in helsinki?   |
         |                       |
         | sTz: no im permbanned there so i have to   ·
            live here at aunt kitkunens place..   :
         : <wierd screams commin from deep in da woods> :
  .² Kitkusen  . toid toid toid shroom toid muahaehaehea mitä .
  ¼² pienessä :                       :
   ¼³.talossa : t^: ueahm? whats that?            ·
 ____|_|__ ja  :                       |
/_________\/\  | fL!: ah, thats tango, he got here by sub last:
 | __  |//\\  : night, he's been running around in there all :
 |__||___| || · | night, looking for shrooms....        ·
 rovaniemi..  |                       |
         : rEpE: Juu-u, vaikea lapsuus..        :
         :                       :
         | t^: lets take the train to helsinki and   |
         |   do some hardcore drinking?..       |
         :                       |
         | rePe: jo.. stezo, Comon..          |
         :                       |
         | < zkqueeeek, a train pops outta nowhere >  :
         :                       :
  /\  /\   |   ________________ _______ _______ ____________ ________
  //\\ //\\  |   .)__. .___ ___ Y .___ ___ ___. Y .___ ___ _.Y __ __ _
 ///\\·///\\\  |   |___| |___Y___| | |___Y___Y___| | |___Y___Y_|||__Y__Y_
 /// \\\\/||\\\ :   |________________|_______________|____________|________
___|_|_ _ |||/\___ _ ___(__T__)(__T__)(__T__)(__T__)(__T__)(__T__)(__T__)(__T_
      \/  |                       :
         | Välkommen till L tåget till helsingfors   |
         | tåget stannar på alla stationer, biljetter  :__.
         kan köpas i vagnar märkta med biljettförsäljnings |
         :     märke, trevlig resa.         .__|
         |                       :
         :sTz: huga, this will take ages, fukkin L train:
         :
         | t^: Voine Voine..
         |                       :
         : 2 days, 256 minutes and 56 joints later.... :
         ;         O              :
         |         _o_     ·        .
         |        __) (__ ____ _:      _ ____ _
         |       ( sTz ) :¬  ¬:___________\\_\\
         :____,----------\ lUv /--'           :
      ale  |       __\___/__:__/\ _ ____     |
       : pubi           :  \/        |
      \|/          ._____:           :
____ .______ ______.    _    |   .------------------------:
____\| _ _ Y _ _ | · o (_) .____:  :helsinki centrum perkele:
 _ |  _  |     |  |   :------------------------|
_/_\_|_____||_ ___|__Oo_o____|___|____:_______________________|
         :                       |
 lp! plaza ja  | t^: with ma finga on da trigga all ya suckaz :
  helsinki   | hit da deck, low profile mic check, bam dige |
  :_________:  : dibam digedibambams, digedibam! yo yo yo yo |
  |     |  :                       :
  |   |  |rEPe: trivi, shutup, your white, face da facts:
  |     |  : bOhEmE: Ouyh, lets go to ale pubi, my favo  |
  |   |  | place, it rules so much, juu perkele satana :
  |  ___  | _: t^: boheme, where did you come from?     :
___|___|___:__\| bOhEME: I am cornholio, where i come from we |
         . have no bungholes.... GNN WROAA RRR DOING BOI:
         | t^: Tango, youve been sharing your shrooms  |
         : with Bohemalainen again?           :
         : tANgø: DoingDoing Toid gRrnmN wOAhAh triprip :
         . t^: OhhhhE, i see ;)             .
         |                       :
         : bOhEmE: ALeeeeeeeEEEEEEEEee puBIiiiiiiiii  .
         . rEPE: jaja, hyvä, lets go inside..      .
         :                       :
         | Guardialainen: hyvää iltaa oikeutetut    |
         :                       |_ _ _
         | tango: boing boing - Shrrom?         :////
         |                       |
         | Guardialainen: Ei, iltaa oikeutetut     |
         :                       |
         : t^: Can i bring my Waterbongalainen inside? |
         :                       :
         : Guardialainen: Puhuu suomalaisen perkele   :
         .                       |
         : t^: bringalainen BongPerkele Ja Pubbi?    |
     _______:                       |
     \_____\| Guardialainen: jaja             |
         :                       |
         | t^: here, take a zip from my bong..     |
         | guard: <pFfFFuUUUUUUUUHHHHHHHHHAAAAHHhh>   |
         |    <buAAhhUUUUUUUUHHHHHHHHHAAAAHHhh>   |
         |    <tSSSmHAUUUUUUUHHHHHHHHHAAAAHHhh>   |
         | t^: oh shit, that was three, of my best   :
         :   afghan shit. Duh             .
         |                       |
         |   ( Finnish wanker guard passed out)    |
         :                       :
         :   _            _  _ __ _____ |
         .______\--( to be continued )--/____\\\_\\____\: [CROOKLYN BEATZ][INDEX PERKELE!] 

 uno. Stz Asciis Since. nine. Eurasia diz     siebzehn. sCb diz
 dos. aalto diz     zehn. Folar Style     arton. Datatype
 tres. aalto diz    eleven. grouptop     nineteen. premium
 quatro. 2x z power   zwölf. batches      tjugo. Last Legend
 fem. abstr. halluc.  tretton. thanks      21. Dreamphase
 six. Amiga Carrier   fourteen. dicksuckinbitch tjugotvå: Digital world
 sieben. Damage     femton. ascii corner   vingttrois. Da junction
 åtta. Eurasia     sixteen. afl diz     24. Mystic Bytes

 vingt cinq. Ramjam Diz twentysix. Spaced Out Bbs 27. Planet Hemp
 twentyeight. Uzi Suic. 29. Stezo Style      trentadue. Stezo
 thirtyone.Condition 76 32. - Noone -       33. -Waiting 4 Call-


[ALL YOU SUCKAZ HIT DA DECK - LOW PROFILE MIC CHECK!]
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: sTz aScIIs sNc ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXx---------] !         ·
             -:--------------------------------:-


              _o_    __
             .)¬(.  · /·.\ ¢
             |xXx| . (____) .
         _ _______|___|_____(__)_______________ _.
        .)\\                 //(|
        :  s T E z O t e H i c a S c i i S  :  _  _
 ____  ______|   ____    ____  ____   ____ | _\/. _\/. ___
./  /____\   /_ ____\  \.  ___\_ \./  /____/ _/___/  |/  |/ /____
|_    /.   //    _| ./  /  |_    /. \  /.  |  |_   /.
:/________|______\_________\: |_____\___:/________|__/____|___:____:/_______|
        :  t^/lp! _              :
        |___   _\/_. ______  ____   ______|__
       ./  /_____/  |/  _ \./ _/_____/ _   /:
       |_    /.  |  /  |  \   /. /____/ |
       :/_________|____|___/____:___/______|_________|
        :                    |
        :     ' s i n c e 1 9 9 2 '     :
        |                    :
        | ______  _______ _______    ____  |
        :_\_  \./ ._ /./ ._ /. _____\  \._|
        :/-/   |  |/  |  |/  |/     |\|
         /   |___   |___   |    ____|_:_ _
         /_______: /_____: /_____|________\  :¬ ¬
                             ·


             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: aalto diz    ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xxXx--------] !         ·
             -:--------------------------------:-


   ____   ____  ____________ _____
 ___\_ _\. ___\_ _\./   /\  /_/  ·\
./  /// |/  /// |_  /.   /   \\
|_____\___|_____\___:/_____|______\________\
t^:                   :
 :                   :
 :_ __               __ _:
 ·//_/------------------------------\_\\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: aalto diz    ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [x-----------] !         ·
             -:--------------------------------:-


 _______ _______ ______________ ______
 / _  /./ _  /./   /\   /_/ ._ \.
/  /  |  /  |_   /.    /  |/  |
  \____:  \____:/______|_______\________|
______\/_______\t^------- -· a A L T O ! ·-:
:                     :
:                     ·
|_ _                  _ _|
:///------------------------------------\\\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: 2x z power   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xxxxxX------] !         ·
             -:--------------------------------:- _____ ___  ____   ____  _____ _____
./ ._ /./ _ \./  /___._\_ /___/  //_  /
|_ |/ | / |  /|  | /  /  /. /__/ _
:/_____:_____|________|__\____\_____|______\
·------(% DOUBLE Z POWER GIVES YOU %)------:
|                     |
|  ___  __________  ____  _______ _____:
: __\ \..\_  / _ \./  / / _  // _  /
./   _|| /  /. / |  /\ \ /__/: / /.
|______\:| \____|____|___/\___\_____|__\___|
------ --l____\-t^/lp!---------------- - --:
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: abstr. halluc. ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXx---------] !         ·
             -:--------------------------------:-


           _ _                     _ _
          :(///-------( Abstract Hallucinations )-------\\\):
 _______  ______  | ____   _______ _________ _______ ____   _:_____
/ _  /.__\_  /___:/  /______\   /_/ _   // _  /./ _/_____\   /_
  /  |  /    /_     /    /  /  /:  /  |  \   /.   /
  \____|___\_______:/_________\_______\  \_____|  \____|___/______|______\
_____\       :        /_______\ /_______\t^/lp!    :
          |                         |
          |                         |
          |                         |
___. ________ ____ :___ ___  ___  _. __________ ____ _. ___  __:_ __
 _|/ / _ /./  //  // /__./ _/___/ |/ ._ \ _ /.\ /_/ |/ _ \./ _ /./ /___
 \  /. /  |  /.  /. /| | \  / | |/ / / |  / | / | / |_  /
__/____| \___|____|____|______|__/___\__|__/__/ \__|____\__|_____|_/___:/____\
   /_____\    :            /______\         |
          |                         |
          |_ _                      _ _:
          :///-------------------------------------------\\\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Amiga Carrier  ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxX--------] !         ·
             -:--------------------------------:-


              _ _          _ _
              .)\\-· aMIGA cARRIER! ·-//(.
         _______ _:_ ____ ___. ____   ___:___
        ./ _  /./ _\/  /./  |/ _/____/ _  /.
        |  /  |  \  _ |  |_ \_  /. /  |
        |  \____:____\ /__:____:/___/____| \____|
        l_____\   : \/      t^/lp!______\
              |             :
      ____   ______| _______ _______ ___. ____|__ _______
     ./ _/_____/ _ /:/ _  // _  //  |/ _  /./ _  /
     |  \   /. /  | /  /: /  /:  | /___/ : /  /:
     :___/______| \___|__\____|__\____:____|________:__\____:
         l______\ :             |
              |_ _          _ _|
              :///--------------------\\\:

[ HITTIN DA DECK ]               _|_____    . ... .: : :...:::::::... :
               |   |      :.....:      .. :...
        ' c a u s e  |  _|_______________.____/\ ______··  :
      ·         |   |       /|   \   / .....:
 ..   ..: w e  d o n ' t |   |_     _  |      \ :...
 : .... :....        |_____|/______________|_____/\______\ _ :
 · : :.....: .  P L A Y !          _. ._____      \/ .
 .__:______  _\______      ._________ \| |   | ___ rDm
 |  \   \.____\   \ __________|  _   \ ___|   | /  \_
 |  \   \   \   \     /|  /_____/  |   |/  _/    _
 |  /   /   /   /   _  |   _ .   |   /       \\->·
 |  /_____/|___ /   //__________|   \ |______|___ /________________\
 |_____| .   \_____\ _ ..... |_____|    |
  .   . ::     \  :  :         ·
  :.....:.....:.....  · : d:a  s m o k a ' s  c h o i c e
     ::::::: . :......:  :  .. .
     ::::::: :.      :....:

[LOW PROFILE - AMERICAS MOST WANTED!]


             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Damage     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXx---------] !         ·
             -:--------------------------------:-


             _ _         _ _
             .)\\-· d A M A G E ·-//(.
   ________ _______ :__ ____ _______ ____:   _________
  ./ ._  /./ _  /./ _\/  /./ _  /./ _/_____/ _   / _
  |_ |/  |  /  |  \  _ |  /  |_ \_  /. /____/ \
  :/________:  \____:____\ /__:  \____:/___/_____|___________\
      /_______\  :  \/ /_______\    :t^/lp!
             |            |
             :            |
             .            ·
             |_           _|
             :/-· © Ventti 1997 ·-\|
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Eurasia     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXX-------] !         ·
             -:--------------------------------:-         _ _              __ _
        .\\\(-----( E u r a s i a )-----)///.
        :                  :
  _________ ___|_   ________   ____  ____  | ____.    ____
 ./ _   //  /____./ _  / _____\_ _\./  /___:_/  | ______\_ _\.
 |_ /____/ _  /|  |  /  /:/   /// |_    /   |/    /// |
 :/_________\_________|  \____|_______\___:/________\_____|________\___|
        |  /______|t^/lp!         |
        :                  |
        :_                 _|
        :/---------------------------------\:
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Eurasia diz   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xX----------] !         ·
             -:--------------------------------:-
 _________ ______    _________
./ _   /_/   /_____./ _   /----- --.
|_ /_____/ \   /|   |  /  /.eURASIA :
:/__________\___________|  \_____|--------·
|           /______|t^/lp!    |
|                     :
:                     :
:_ _ __               __ _ _|
:////_/------------------------------\_\\\\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: fOLAR sTYLe   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXxxX-----] !         ·
             -:--------------------------------:-               _ _               _ _
              .)\\--------------( f O L A R )--//(.
   _______      _____:__      _________       :
  ./   /_ ________/    / ________./ _   /       |
  |_    //    ·\   /./  _  /|  /  /.._ _     |
  :/_______\     \\______| _ /  |  \_____||///     |
      /____________\  :/  \\\____|_____\         |
              /_______|              |
           ____ :  ________ ______ _____. _______ :_______
          ./  /__:___\   /_/   //   |/   // _   / _
          |_     /.    /__  /|  ___|   /. /____/ \
          :/__________|_______\ /________\ /________|___________\
              :                  |t^/lp!
              |_                 _|
              :/--( s T Y L E )------------------\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: grouptop    ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXxx------] !         ·
             -:--------------------------------:-


 ____   __________ _______  _____   _______________ _____  ________
./ _/_____/  _   //  ._ \./  /____._\_   /\   /_/ ._ \._\_   /
|_ \_  /.  /  /.  |/  |  /|  | _/  /    / |/  | _/  /t^
:/___/_____|  \_____|_________|__________| \_____\/_______\_______| \_____\
·-- - --/_______|---------------------- --l____\-------------------l____\-- -·

             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: batches     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [XXxX--------] !         ·
             -:--------------------------------:- _ _ ______   _______ _______ ____   ____. _____ ________ ____ ___ __
.\.__\_  /____/ _  /.\   /_/ _/____/  _|/  // _  /_/  /______ /.
| |  /    /  /  |    /  \  /.  \   /.  /___/ \_     /. |
|_l___\_______\  \____:_______\___/_____|___/______|__________/__________|_|
:/---- - ---/_______|------t^/lp!-------------------------------------- ---\:

             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: thanks     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [XxXx--------] !         ·
             -:--------------------------------:-


  _             _
 .\\-------------------- - --//.
 : ________ _____. _____ ____:__ _________ _____. ______ _____
 | _\   /_/  _|/  // _  /./  _  //   |/   //  /_____
 : \    /   \   /.  /  |  /  /    /   /._     /.
 | /________\_____/______|  \____|___/____________\______:/__________|
 |          t^/______||
 :_              _|
 |/___________________________\:
 ·               \
                 ·             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: dicksuckinbitch ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxxXXxXx---] !         ·
             -:--------------------------------:-


               _          _
              :\\--· Dick Sucking ·--//:
    __________ _____. __|__   ._____. ______  |
   ./  ._  /./   |/  _/_____|   |/   /  :
   |_  |/   |   |  \   /|   /   /  \
   :/__________|   |____/______|   \___________\
        /________|  |    |_____|     |
  ____    ______   __|__   .____. _____ ___:. ________ ____
 ./  /______/   /____./  _/_____|  |/  /_/  |/  _  /./ _/______
 |_     /   /|  |  \   /.  /  / \   |  /  |  \_   /.
 :/_________\___________|____/______|  \_______\  |___/_____|____/______|
              |    l____|  /_______|
     ______   _____._:______ _____   ___. |____
    .__\_  /____/   |\   /_/  _/_____/ _|/  / _
    |  /    /.   |    /  \   /. \   / \
    l___\________|   |________\____/______| /_________\
         /________| | t^/Lp!    /______| |
              |            |
              |_ _         _ _:
              :///---· B i t c h ·--\\\
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: ascii corner  ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxxxxxxXX--] !         ·
             -:--------------------------------:-
        _          _
       .\\-------------------//.      _   _
       | ________ _____    :____   _\__. __/_.
       |/  _  /./  /______/  _/_____/  |/  |
       / _ /  |_     /.  \   /.  |   |
       /  \\\____:/___________|___/______|  |   |
      /_______|         |   /_______|_____|
       !   aSCii cORNeR!  :
    _____ |  ______  ________ _:_. _______________  _________
   ./  _/__:___/ ._ \./ _  //  |/  _ _   / _/  _  /
   |_  \   /. |/  |  /  /. \    \ /_____/ \  /  /.
   :/___/_______|_______|  \____|___\_______\___________\  \____|
       |_    /______|   |         /______|
       :/______________________|_ _ /\_ _
       /            :  \/
       ·             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: afl diz     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxX--------] !         ·
             -:--------------------------------:-  ________ _______ ________
:-/ _  /./   /_/    /----- - - ---.
|/  /   |_    /    /.alpha flight!|
|  \_____:/_______\________|-------------|
______|t^                 |
:                     |
|                     |
|_ _                  _ _|
:///------------------------------------\\\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: sCb diz     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXx---------] !         ·
             -:--------------------------------:- ____    ____   _____   ___ ____
./  /_____:/ _/____:/  /____./ _\/  /.
|_    /|  \  /|  /|  |  \  _ |
:/_________|___/________________|____\ /__|
: _____    _______: ____   ____ \/  :
|._\__ /_____·/ _  /·/ _/____/  /____· |
||_ /   /:  /  |  \_  /_    /: |
!:/__\_______|  \____|____/____/________| |
|     /______|            |
`·---------- - - --[internal stuff]----- --'

             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Datatype    ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXx-------] !         ·
             -:--------------------------------:-


    _ _                              _ _
   .\\\------------------------------------------------------------///.
   |                                 :
   _|______ _______ _______ _______ _______ _____   _______ ______|
  ./ ._  /./ _  /.\   /_/ _  /.\   /_/  /___._\_  // _  /_
  |_ |/  | _ /  |    / _ /  |    /  /|  | _/  /  /___/ \
  :/________| \\\____:_______\ \\\____|_______\______ _| \____\__________\
   :  /______|     /______|       //____\:____\     |
   !                                 |
   |                                 :
   ·                                 |
   .                                 |
   :_                                _|
   :/__[DTP.DYN.ML.ORG]____________________________ ______________ _ \:
   /                                 ·
   ·
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: premium     ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXXXXXXx----] !         ·
             -:--------------------------------:-


          _      ____________________       _
         .\\----------\___________________\-----------//.
  ________   |  _________       _____.       _:__ _____
 .__\_   /______|_./ _   /_ ____ _____/   | ______  ./  _\/  /.
 | _/  // _   /|  /____/ \/  _\/  /.  _|/   /____:  \  _  |
 | \_____\ /  / :___________\  \  _  |____\:   /|  |_____\ /___:
 l____\ /  \______|     |_____\ /___:  /·___________| |  \/
    /______| :          \/             |
         :                       |
         |                       |
         |_ ___________          ____________ _|
         ://__________/-------------------\___________\\:
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Last Legend   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXxX------] !         ·
             -:--------------------------------:-
                       ·
       -\---------------· Last Legend ·-\- ·
        ·                \
       ___\______    _____  _____  · __________
      ./     / _______\_  \./  /_____\_\    /_
      |_    /./    /  _|_      /.     /
      :/_________|_________\___\:/____________|_________\
           ·                \
           \                ·
    ________ _______\_ ____    _________ ______\___ ________
   ./    // _   /_/ _/______/ _   /_/  _  // ._  /.
   |_   /.  /____/ \  \_   /. /____/ \   /  /  |/  |
   :/_______|___________\___/______:__________\___/_______________|
              \                \
              \                ·
               ·                \
               -\--------------------------------\-·             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Dreamphase   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXxxXx----] !         ·
             -:--------------------------------:-        _                         _
       .\\-----------[+> DREAMPHASE.DYNDNS.COM <+]---------//.
 ______ ____|__ ______ _____ __ ___ _______ _. ____ ____ ___ | ______
./ ._ /./ _  // _  // _ /./ _\/ /._\_  //_|/  //_ /./ /__:_/ _  /_
|_ |/  | /  /. /__/ \ /  |_ \  _ | _/  / \  /. /  |_   /. /__/ \
:/______| \\____|________\\___:/__\ /_| \____\ /_____| \___:/_______|_______\
   /_____| :   /_____|    \/ l____\ /____| /____|     |
       |                           |
       |                           |
       :_                          _!
       :/___________________________________________________\:
       ·                           ·
                                  ·             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Digital World  ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXxxx-----] !         ·
             -:--------------------------------:-      _     _
     |/---------\|
     : diGiTAL :
     |      |
     : ____.   |   ____.
  _______/  | ____|   /  |_______ ________ ________
 ./ ._ /.  |/ _/:____/   |\   /_/  _  /./    /
 |_ |/  |  |  \_  /.   |    / _ /  |_   /.
 :/_______|  |____/_____|   |_______\ \\\____:/_______|
    /________|   : /________|   /_______|
     |      |
     |      |
     !      |     ·
     ·      | ______  \ ________  __________ ________ ________
     |      :/   /  \/  _  \./  _   /./    // ._  /.
     |      /   /\   \  /  | _ /  / |_   /.  |/  |
     :     /______/\______\________| \\\______:/_______|_________|
     .      |          /_______|
     |_ wORLd! _|
     :/_________\:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Da junction   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [XXxXxxxxxx--] !         ·
             -:--------------------------------:-


     __ _
      ///_____.
    ________  |______ _________  _______ __________
   _\   /_  |\   \/ _   / _         /_|_
   \    / _|/   /  /____/ \          :
   /________\ \______/:____________\          |
          |                    ·
          :                    !
          :                   _|
     .____. ___!__   ________ _____   _______ _\/|. _____  ______
  ______|  |/   /___./  _  /./  _/_____\   /_/  |/ _ \./ _ /.
 .\  /|  |   /|  |  /  |_  \   /.   /   |  /  |  /  |
 |___________|__________|___/_____:/___/______|______\   |_______|__/____|
          |                /_______|
         _ |                    ! _
         /-:---------------------------------------|-\             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Mystic Bytes  ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxX--------] !         ·
             -:--------------------------------:-
           .)\\----( mYSTiC · bYTES )----//(.
           |  ______            :
      ___ ____ |___\__  \. ____  _______ ___| ____
     ./ _\/  /./   /  |/  /____\   /_/  |/ _/_____
     |  \  _ |_  /| __|_    /.   /  |  \   /.
     |____\ /__:/________\ :/________|______\  |___/______|
        \/  :         t^/lp! /______|
           |  ______           |
      _____  : ___\__  \.________ _________ :____
     ._\_ /_____/   /  |\   /_/ _   /./  /_____
     | /    /._  /| __|    / /_____/ :_    /.
     l__\________|/_______\ /________\__________:/_________|
           :                :
           |_ _             _ _|
           :///--------------------------\\\:

             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Ramjam Diz   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxX--------] !         ·
             -:--------------------------------:- _________t^  ._____.
./ _   /_____|   |--------------------.
|  /  /:  /|  _| r A M j A M |
|  \_____|__________\:-------------- - ---:
:_____\                  :
:                     |
:                     |
:_ _ _____             ____ _ _:
:////____/-------------------------\___\\\\:


             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Spaced Out Bbs ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxx--------] !         ·
             -:--------------------------------:-


       .------ -( s P A C E D o U T b B S u K )- -------:-
  ____   ·  _________ ________ ____    __________ _____:___
 ./  /_____:___\__   //  _  /./ _/______.\ _   /./  ._  /.
 |_     /.  /  /.  /  |  \   /. /_____/ |_  |/  |
 :/___________|  \_____|  \____:___/_______|__________:/_________|
       |   | /________\t^/lp!             :
      _|______| _______  ______  _______.      · .
       :    ./  _  \./   /____\   |_ _ _ ____: ·
       · .____|  /  |   /|  |    /// ¬ :¬ : .
 _ ___ __ ___,-:¬ _:_________:___________|_______\___,--'  :__:__ _
    Y ¬     ¬:                      :
                                 .
 faction & aerosol whq · sos lkr lp! otl lsd lfc fth abs 5d trsi rj ukhq

    .  Node0 · +UK (0) - Euhrm · Node1 · +UK (0) - Duuhh  ·
    .      Telnet Nodes * 3 for extra pleasure     :
 ___,---:________________________________________________________:---.___
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Planet Hemp   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXx---------] !         ·
             -:--------------------------------:-


                  ·_ _               _ _
                  :)\\---( p L A N E t h E M P )---//(.
 ________ _______ _______ ______ | _______________          |
._\_   //   // _  /./ ._ \|/ _   /\   /_          |
| /  /.   /.  /  |  |/  | /____/    /          :
| \_____|_______|  \____:___/____:________________\          |
:____\     /_______\t^/lp!   :                  |
                  |                  |
                  |                  |
               .____: ______ _________ ____ ____ ______:_
               |  _|/   // _   //  _\/  /._\_   /
               :  \_   /. /_____/   \  _ | /  /.
               |  /______|_______________\ /__: \_____|
               |_____\           \/  :____\ |
                  |_ _ _             _ _ _|
                  :////----------------------------\\\\:
                  ·
             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Uzi Suicide   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xX----------] !         ·
             -:--------------------------------:-

                _                   _
                .\\----------[ Uzi Suicide ]----------//.
 _ _______        ____ | ____.                 |
 ///   /_____. ________\  \|/  |                 !
 /   /|   |/      _|   |                 .
 /______________|_____________\:_____|
                |                    .
   ____    _______   _!__. ____   ____. ________ ________ ·
  ./  /______/   /____./  |/ _/_____/  |/ ._  /./ _  /_.
  |_     /.   /|  |   |_ \   /.  |  |/  |_ /___/ \
  :/__________|___________|_____:/__/______|____|_________:/_________\
   t^/lp!          |_ _                 _ _|
                |///---------------------------------\\\:

             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Stezo Style   ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxx--------] !         ·
             -:--------------------------------:-
             _ _            _ _
            .)\\: s T E z O t E H i c ://(.   ._____
 ___  ______ _______|  ___  _____ _____ ______ ____:  /___. ____
./ /____\  /_/ _  /:____\ \./ _ \.\  /_/ _  /:\ _|  //  |/ _/___
|_   /.   / /___/ |    _|  /  |   / /__/ |  \  /.  |_ \  /.
:/_______|_____\_____ __|_______\:_______|_____\_______|___/  |____:/__/____|
            : . /.\ .  __       :  /_____|t^/lp!
            |  (___)¢  .)(. s T Y L e |
            :____(_)______|__|____________:             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Stezo      ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xX----------] !         ·
             -:--------------------------------:-           _ _               _ _
          .)\\---( s T E Z O T E H I C )---//(.
       ____ | ________ _________   ____  _:____
      ./  /__:__\   /_/ _   / _____\  \./ _  \.
      |_    /.    / /_____/ /     _|  /  |
      :/_________|_______\____________________\:________:
          :t^/lp!               |
          |                  :
          :                  :
          :_                 _|
          ·/---( Legalized Style Wanker! )---\:


             ·
 -·\----------------------:--------------------------------------------- \·-
  \\ CROOKLYN MOVIESTARZ · ©TRIVIAL/LOW PROFILE · PIECE: Condition 76  ·\
 - - ·--------------------.-------------------------- -----·----- --- -----\\-
             · DERANGE-O-METER [xXxXxxX-----] !         ·
             -:--------------------------------:-                 _               _
                .\\----( c O N D i T i O N )----//.
                :                 :
                |   ____.    ____.    ___:__
  ____       ______  __|____/  |_______/  | _____/  _ \.
 ./ _/_____ ______/  _ \./ ._  /.  |\   /_  |/ _ \. /  |_ _
_|  \   /./  _ \. /  | |/  |____|    /____|  /  |_/____://
\:___/______|  /  |_/____:________:t^ /_______\  :_______| |
      :________|     :    ________ _____     :
                |    \_   /./  /_____   |
                |    _/   |  ._  /   |
     .           |    \    |_  |/  /.   |
     .           :    /_______:/_________|   |
     · . ·        :_ _              _ _|
     : .· ·:        ://--( s E V E N T Y s i X )--\\:
     : ::.::
     :::::::                   .
..........:::::::...   ..             //\  ·
:     .._.__  : .... :            __/ \__:
:.. :  :   | :..: :            .\   /|__ _
 : _|____:   : ..   :            |    |
 . |   |  /\ ·· . .:      .__ ______  | ______|
   |  _|__/ \____ ___/\ ______ |  \   \.____\   \ __________
 .. |  \     /   \   / |  \   \   \   \   _  /.
 : |   \    /|      \ |  /   /   /   /   /  |
   |_____/    \|_____/\______\ |  /_____/|___ /   //__________|__
 ...... /____/\____\   ... .   |_____| rDm | \_____\      |
 : ..: :   :     :           |    .      ·
 . :  |_....:   e N T:E R P R I S E s  _ __|_   _|
   :..................  :           |/_  _\
     :::::::   :...: .          / \ /
     .......      .:          /:  \//
     :::::::                · .  ·

           .
     ·       .
     :       ·
     |       |
     :       :
     | gUEStsTARz! :
 ___  :     ____:_____  ______  ___  ______ _____  _______  ___
./ _/____:__ .___./ _  /  /____\  /_./ /___\  /_/ _ \./ _  /____\ \.
| \_  \. \| _| /__/_.___  \.   /|__  \.   / _/  | _/ /.   ___|
l___/____|______\:_______|/______|_____\ /______|_____\ \____|__\____|______\
     :       :               l___|t^lp!
     :BROOKLYNBEATZ|_
     .       |/
     |  ©cG   /
    -·------------/·-
     |LOW PROFILE#1|
     |  ©rDM   |
    -·-------------·-
     |LOW PROFILE#2|
     |  ©rDM   !
    _:_____________:
     :       :
     :HISTORYLOGO!:|
       ©rDM
_______ .________ ____|______   _ .__________________  ________
   //|| _  / _  /  /_____\|| _  /_  / _/____\   /_ _____ _.
   // || _/  /. /___/__     \| /___/ /___/_ \  \.    ///
____//__|| \_____|________/__________|  \ l________\_______|_______\
     |___|     |       l____\t^lp!
     :       |
     | ...gOZZ!... :
     | ...tANGO... |
     | ...sTEzO... :
     : ....rDM.... :
     : ...rAMOn... |
     . ...vOUCk... |            ·   ·
     | ..rEliEF!.. |             \ _ /
     | ....©Mt.... |         _  ·-- (_) --·
    _| ....mO!.... |_        ( )   /  \
    \: ..MiSFIT!.. |/        (_o_)  ·   ·
     : ..++mORE!.. : hOW tO reaCh mE-|-
______ __|\___________/:___________ _ _ _\|/ __________________ _ _ __ __ _
         |                    |
         :     EMAIL: [email protected]     |
         | VOICE PHONE: +46-16-357533 - ANYTIME! :
         | DATA - TELNET - LSD.DYNDNS.COM 24H |
         |  MAIL: TRIVIALINKO/LP! c/O MONTEL  |
         |       VASSGATAN 7       |
         |      644 35 TORSHÄLLA      |
         |_ _       SWEDEN       _ _|
         :///---------------------------------\\\:

  Greetings goes out to all ppl who does sumthin new and creative
              you know who you are

 Respect to all artists who dares to try sumthin new and non mainstream

                stay ultRa

                                 .
                              · .  :.
                              ·: ·  ··
                             · · :·.:::
                             :::.::::::
                             ::::::::::
                             ::::::::::
                             ::::::::::
                             ::::::::::
                             ::::::::::
                ________________      ::::::::::
         _      _)  _     /      _
  ÷ SMACK MY BI|CH UP ÷   \  ·|R¡V¡A|· /   ÷ PU HC|IB YM KCAMS ÷
 .______ _  _ _______  _ ___.\      /_ ___.  _ ________. _ _____
_|   ///_._\\\_   \ _\\\__|_\   _ __ /_\\\__|_._\\\__   |_\\\  /___.
\_     | _ /  _/     \    //     |  _/   |   /  |
 |     | \\\   \_     \   //     |  \_   |   /   |
 |_________|_____\_____/      \  //      |_____|_____|____/______|
            |    · __\ ·/__ ·    |tGø
  INDEPENDENT:    |    _:_\ \/ /_:_    |    R O Y A L !:
          _ _|__   |     |   __|_ _  RYL-NGR.TXT
  KIMCOLL1.TXT  \\\: /______·__ ____ __·______\ :///  RYL-BRTN.TXT
  KIMCOLL2.TXT    _ _   · // /\ \\ ·   _ _    RYL-ABOM.TXT
  KIMCOLL3.TXT     \ __ _|__   __|_ __ /     RYL-SWUN.TXT
  KIMCOLL4.TXT      \\( : /_  _\ : )//
  KIMCOLL5.TXT      \\ · /____\ · //     DIVINE STYLERZ!:

  DREAMPHASE!:       [ TOTAL OF 48 ? ]     . DS!-FEST.TXT
                              DS!-RAIL.TXT
  DP!-RTOO.TXT    [ Theeze are the one's i can ]   DS!-BUGG.TXT
  DP!-KNAS.TXT    [ remember and NOT remember! ]  · DS!-DESC.TXT
            [ Thanx to Tangø for da help ]   DS!-HOPP.TXT
   CAFFEINE!:                     · DS!-____.TXT
            [ © Trivial / Lo'Pro 94 - 98 ]  : DS!-ZZZZ.TXT
  CFE-KATT.TXT                .     · DS!-----.TXT
  CFE-KATT.LHA                ·      DS!-DSBW.TXT
  CFE-REQS.TXT   DOPED NOLABEL INC:    :     · DS!-KRAM.TXT
  CFE-ZEPH.TXT                |     : DS!-SYRA.TXT
            AB-CDEF.TXT       :     : DS!-MAMM.TXT
   JEDI ARTS:    CP-HOOG.TXT       :     |
            CP-HOO2.TXT       .     : LOW PROFILE:
  JA!-ODER.TXT                :     :
  JA!-T^O1.TXT    IMMORTAL ART:      :     : LP!-2XWP.TXT
                        .     · LP!-SPIN.TXT
            iA!-SEX.TXT       :     : LP!-FORU.TXT
            iA!-ONES.TXT      :     : LP!-UZI.TXT
            IA!-HOES.TXT      .     : LP!-HO!.TXT
                        !     | LP!-OOC!.TXT
                        ·     | LP!-BBS.TXT
                        .     ! LP!-SCT1.TXT
                        :     | LP!-SOA1.LHA
                        |     | LP!-HSOC.TXT
                       · |     : LP!-DSK.TXT
     ___________________________________: |     | LP!-DMUB.TXT
    ._\                 | |     | LP!-LSD.TXT
 .____ |  lOW pRO hISTORY .____      | | aRTISTs |
 | _ | |   . _ _________ _| _ |_     | ·_________·
 | /_|___ .___\/_\.  _  \\. /__/  .________\.  _  \ .____ ___
 |  _ /_|   /_|_ /___/_|  |____|  _ /_|  /___/_|  /  /_
 |_  /   _    _'---   _     _  /   _  _   _  _ /_
 /--(_____(/------(/____(---(/--)_____(/----:-:-(/---(____(/____\  (
  rDm .                  | |     .  /_______/
    | lP!-dEDi.tXT   'bRING dA pAIN'  | | rED dEE |
    | lP!-sPiN.tXT 'lET dA rECORD sPIN' | | tRiViAL |
    | lP!-fORU.tXT 'a tASTE OF pROFiLE' | | tRiViAL |
    | lP!-hAtE.tXT    'H A T E'   | | rAMoNe |_ .
    | lP!-bOMb.tXT  'bOMb thE sYsTeM' | | Misfit |//
    | lP!-LpdS.tXT  'La Pusta deL SoL' | | rAMoNe /
    | lP!Plain.Lha     'Plain'    | | ZorrO /|
    | lP!-uZI.txt     'DriveBy'   | | ALL!  |
    | lP!-lET.tXt   'Low end theory' | | rN!-aB! |
    | lP!-iNDI.tXT   'iNDIVIDUaRT'  | | rED dEE |
    | lP!-hO!.tXT   'Unnamed Fukkup' | | tRIViAL |
    | lP!-rESP.tXT  'Blunts, Pieces ..' | | rED dEE |
    | lP!-fATS.tXT  'For all that Shit' | | Misfit |
    | lP!-oOC!.tXT   ' Out of Cans'  | | tRiViAL |
    | lP!-n4L!.tXT   'Niggaz 4 Life'  | | rAMONe |
    | lP!-iNSU.tXT    'Inner Sun'   | | zEUS  |
    | lP!-fS.tXT    'First Strike'  | | rED dEE |
    | lP!-2xWP.tXT   'Devil Made It'  | | tRiViAL |
    | lP-BROK.TXT  'bROOKLYNs fINEsT!' : : sTRATOs :
    | lP!-bbS.tXT 'bUCKEt·bONg·sHAbANg' | ! tRiViAL |
    | lP!-sTR2.tXT   ' Strike Two '  | | rED dEE |
    : lP!-sCT1.TXT 'sCANDiNAViAN tOUR!' | | tRiViAL |
    | lP!-sOA1.LHA ' sTATE oF aRt #1 '  | : tRiViAL |
    | lP!-hSOC.tXT ' hIGHER sTATE oF..' | | tRiViAL |
    : lP-sKOOL.tXT 'sKOOLofHArdKnoCKz..' | | rAMOna! :
    | lP!-dSK.tXT ' tHE lONE dERANGEr ' : | tRiViAL |
    : lP!-dMUB.tXT ' dIZ ME uP biTcH!.' | | triViaL :
    ! lP!-oFF.TXT 'tRiViAL gOES tRIPPin': : tRivIaL :
    | lP!-sTR3.tXT' tHE uMPIRE sTRIKES ' | | rED dEE |.
    ! lP!-LSD.TXT  ' cROOKLYN bEATz ' : : tRiViAL :
   __|____________________________________: :_________/
    |                        /
    : = 3o Releases
    -:------------------------- - · ·
        Made between 01:02Am - 04:05Am - Nuff Said!

                < puf end! >


   keep em blockz rokkin, and keep waitin for stoned on aerosol 2

 [EOF LP!-LSD.TXT]  

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

        ________ ________
      t^./    /__\_   /
.---- - -----|_   /:  /  /-----------.
:LOW PROFILE!:/_______|  \____\ PRESENTS: :
`:--------------------:_____\-------------:'
 :                    |
 :   C R O O K L Y N  B E A T S    |
 |
 |_t R i V i S T E R a\k\a ERICK SERMON_|
 :/--------------------------------------\:
ArtistTrivial
Titlem 3 s s a g 3 f r o m g o d
Date01 Jan 1998
Views259
Download lp!-lsd.txt
Viewon ASCII Arena