AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "martini bianco disturbed" by Mortimer Twang of Low Profile
 
 
                   ·
                   :     
                __ _/\¦/\_ __  
      :) __/\__ _ _ __ _/(_) | (_)\_ __ _ _ __/\__ iF U sOFT
aMIGA     \  /  ( /_/\\_   |   _//\_\ )  \  / gET lOST!
 tERROR    /_ _\   \_\/_/  @ | @  \_\/_/   /_ _\
 wORLDWIDE   \/      \__  _|_  __/      \/  sHARP aS a kNIFE
     _ ___ _____/\_ ___/\__/\__).(__/\__/\___ _/\_____ ___ _
     \\\__\\_____ (_) __ ___ (_¦_) ___ __ (_) _____//__/// dAS fLEISCH
fICKEN  _     \___ / \/| _ _ _ _ _ |\/ \ ___/     _ GEWORDENE
uND   /(___ _/\_____ / /_ _ _| | | | | | |_ _ _\ \ _____/\_ ___)\ bOESE
tOETEN /  (_) \_  \/  \\_ |_|_|_|_| _//  \/  _/ (_)  \ 
   /     _/   _ _ _| | | | | | |_ _ _   \_     \
   \         ( (_)\_ | | | | | _/(_) )         / 
  /\ \  WE W¿LL NEVER   _/ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ \_    WE W¿LL NEVER / /\
  \/ /   SURRENDER _ __/\\__ _\  /_ __//\__ _ COMPROMISE!  \ \/
   /         \\\__/ \/ \_/ \/ \__///         \
   \         ¯ __/\      /\__ ¯         /
    \ __________________\__/      \__/__________________ /
i HATe \(          __/\    /\__          )/ 
PC ANd I ¯          \__/ ___ \__/          ¯
WONt STOp            __/\\_//\__
       ONL¿NE UNTIL BUST \__/ _ \__/ ONL¿NE B¿S ZUM KNAST
                 __/ \__
                 \_____/  WE WOULD DiE FOR COMMODoRE

          ^ ^ ^ SPONSORED BY SOZIALAMT ^ ^ ^ 


















                         h€r b€rjar det goa..




             _______    _____        .
     _ ______.____\\_   \_   |   |_  _   _____\ _
   .___))/   /|   /   / ____|_   / (/ .____\   \   _
   |      \!   _   /__\   \  (______|  \\   \  (/
   |    /   _____)____   \   \    (|   /   /_____
  __|_____(/_____(   rDm ¡   /   /__¡    ____(_____   (.
  _. |         ___  |___ /   /  |______¡     ¡   |
  \| !         ¾¾/    \_____\           |______|
          ______         m a r t Ì n Í
     ______  \¾¾¾¾¾      ________
     \¾¾¾¾¾   ¾¾¾¾¾ ________ \¾¾¾¾ ¾¾   b Í a n c o
      ¾¾¾¾¾   ¾¾¾¾¾ \¾¾¾¾ -¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾      _________
      ¾¾¾¾¾___ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾ ________ ¾¾¾¾¾ ¾¾
      ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾
    <--¾¾¾¾¾__¾¾    ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾   ¾¾¾¾¾ ¾¾-->
              ¾¾¾¾¾ ¾¾      ¾¾¾¾¾   ¾¾¾¾¾ ¾¾
                        ¾¾¾¾¾ ¾¾ ¾¾¾¾¾__¾¾
           D Ì S T U R B E D ?!?  ¾¾¾¾¾__¾¾




















       ·
       ¡½·_.
      .¼½¼½)
 _    ·¼½¼½¼½¼, ©Mt  _______             _ _______
 (_)   ·¼½¼½¼½¼½¼!   __)   /              .  /______
-----+·__¼¼¼¼(_V)¼¼ - ----' __ /              /  /  _  \
   _(  `¼( ¬¬\( __   _( / (__             /  /_ /  /
 ___/_ \   \_./_)_' __ / //(  `----- ----------------- -/ ©Mt / /  /-.
(____/_(--(- -_\_ _)_:) \_//_/               \_____/ _____/ ¡
.(_____\_/   )\   !\_ )--+----- -- -            /____\    |
! `--' -(___ _ \_\_ __()`----' joy, de er tilbage!             !
`---------------------------------------------------------------------------'































                __.-----.         .
                \( .---!-.       ·   .
                _)(    \     ° ÷ ¼¤ ·
                )_____ ___(.  __. ×÷·×o¢¼°¼ ÷ .
               __ ¼¼¼¼( `¼¼-'  \¢_÷ .·¤ · ÷  .
     __ _______    __\(__`¼( ¢ ·½'_  (___)_   °
       .  /    \ \\ __ \_./_ _ _\  /_)_
      /  /____ _____· \ \(   \ /_ ) \_ /__/  ______ __ _
      /   \  ¡   / \ \    \ ___\_ )___\ __ /
     /   /____!____/    ____.__)__ `----'  //
     \_____/        ______   (     /· ©Mt
      _ _________    /   _\_ ___ _ ______ ·_________
 __________   ____/ _ _____\   \ \(___\_ .  //     ( ______
 )  _  \  _   \   _ \   \_/   /  /__  /_____/__\_  \
 \  \____/___/ ___/_____ /  \   \______/   \ /_______._     \_
  \____\  \_________  /_____/\   \  /   //_    `-----------'
   _____      /  (  /  /_____/  \_____///(_________________ __ _
   \____\     \_______/           ·/
       w w w . g a l i o u s . c o m / l p // b o n g 
 _ ______________________________________________/·   a l l s t j € r n o r


                      okey, fel nummer ett... hur i
                      helvete kan det komma færg ur den
                      dær burken då?
                      
                      svar på tal: detta ær surrealism

                      p€ tal om det.. hur kommer det sig
                      att min email inte funkar som den
                      ska?

                      svar p€ tal: passagen har b€rjat
                             knarka.































................
        :
 g e v a l i a :
        :
...............:











                                _:_
                              __ _) /_
                              _\`-' / )-
             :_ __________          ( _ _  (__
   ___      _ _____:_   ____/          \(Y_)_(__/
  _(___\_ _____ _ \\\_   \  _   \ _____________   __/¬¬ )_/__ _
 /  _ /_\   __ /   / ·/   /   _   ( ©Mt ) \._/ __`-/_
 /_____/  \  /_ /  __/___/ ___/____  \    \  \__   \/_//(_
    \_____\   \/_  \: \_________  \___________ ___/_(__  /_  /\
       \_____\\\__/:     /    /    (____/_ /___/// ·
             :     \______ /     (_____\   __ _
             .               `--' - -- -'
                              .

              ok introtexten får bli kort... vi ær tillbaka.

              tacktal:

              jag vill tacka, min agent, mina advokater och
              forst och fræmst trivial... sist men inte minst
              de få personer som riskerat att førlora allt;
              sina ægodelar, sitt goda rykte och sina vænner,
              genom att bestælla askii material från oss...
              kimster, vem vill du tacka... jag vill tacka
              min mormor, hon e sn€ll, belton fabriken
              slurry o hans brud f€r att jag f€r ha deras
              l€genhet, oss€ framf€r allt dig lukas min
              lilla nallebj€rn.. €h, slut p€ text..



                               ................
                               :
                               : kakkabajs....
                               :...............


       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .    . · .
       \_____/ _____/ ¡·   ·   ·   ·
        /____\    |· o1 · mono · o2 · file id
               ! · . ·    · . ·
-----------------------------'







                     .¼½¼¼½¼¼.
                     .¼½¼½¼½¼¼½.
                     ¼½½¼½¼½¼¼½¼
________    _____ _______ ______ _ `¼½(__Y)¼½' _ __
\   /____ _ /   ¡  _ /__\    ___¼`.¬¬)½¢__ \))\\__ _____ _______
 )___\(   _ \ ____!____/   \  ___\_(_ `-°'  .\ _\_\\( /_  ¡   /
   \   (___\     \_____\· (____/_ )_  ©Mt|/ \_ ) _) \____!_____/
    \_____\          \___(____/--/  _ |__ `---'
                   `--' /____ /__\_____ __ _
                    /_________/-----'



                ____      __________ _____ _ _
                \  \_____ _  /    _ /_\   __________
                 )___\   _ \ ______/  \  /_    /
                   \   (___\   \_____\   \______/
                    \_____\        \_____\
                 ------------- -----------------------------
                 mono® yapyapypaypaypaypaypapyapayapyapaypay
                 yaypaypaypay,aypay,aypay,a,payp,ayp,ay,ay,p
                 --- ------ -- -------- --- ----- ---------










       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .
       \_____/ _____/ ¡·   ·
        /____\    |· o3 · vouck
               ! · . ·
-----------------------------'








                         _ _______
                       _________ /
                _________   \    /./
 .--- - ____________  _.___/     \  /   / `-------------------.
__!_______\__     \___\. /\  /_____/___/   / ________       !
\__  /   /_________/\  !  ________/  /  ___/__\    \ -----------'
 /________/     /_____._____\   /_______________________\








       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .
       \_____/ _____/ ¡ ·   · dual.
        /____\    | ·o4  ·  ·crew
               ! · . ·
-----------------------------'






         ________ _       _ _______
        ___\  .    ___________ .  /
       /  _  \___.  \   _  \/  /
       \  \  /  |___/_____\  /   \ _
        \_______/  ¡  _/_______/   ///
           /_____!  \    \_____//·
          ¡    !-----' _ _________        ______
          |            ____/   __________\_____\ ©Mt
          |    _________/  _   \ _ _/     ( ______
          |  _ _/  _____/____/ ___/_____  /_____/__\   \___
          |  // __ /    \_________  /_______._  \   \ _\
          |    /_____.____/    /    /   )_____   / ·
          |             \______ /       \____/
          |                ·/
          !





       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·
        /____\    | ·o5  · t a x i
               ! · . ·
-----------------------------'





                          ____
                          .) /(_ (_
               _______ _       _( `--/___
      _ _______     \   ///  _____  __)   ·(_ (_.
      \\\   /_________ \  \_____(____/  ) ___,  (_
       /  _   _  \/\_ _/___/_   \__ \_ ( )_ _/ ©Mt
    __ _ /  /_\____\  /  ·/   /  /___\ `_/·¢ )_/__ _ _ __
    // /  / / ____ ./____/   /_\______/ )( \._/ __`-) ///
      \   /---------'   \   \ \  \_`- ! \\   \/ /
      \___/         \_______\  `--\`-_/_____/ /)
                          \   (__/






       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .    . · .
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·   ·   ·
        /____\    | ·  o6· dcn · o7 · just got
               ! · . ·    · . ·     married
-----------------------------'









  . · .
  ·   ·   ______
  · o6 ·   \_____\   _______  ________ _   ___________
  · . ·    ______  /    \ \   ///_ ___/     /
        __\   \_/___/  /___\   \         (_
       /  \   \_ /_____\  \   \         /
       /_____\   /_____/ \____\\   \ ______________/
          \___/        \______\










            _______          _______
            \   /      ________\   /
             \  \ _____ _.__\   _//  _/
            _ _\  \  /___  \  \/  /_
            \\\ \  \ /  \________/  / /   . · .
             \   /________\    \   /   ·   ·
              \___/         \___/   · o7 ·
           _ __ _______   G O T        · . ·
      ___________   ____/ _ _________     __________  ______ _
 _______  \   _  \  _   \    ____/   _ _/     (___\  .
/__   \___/_____\  /___/ ___/__/  _   \  ______  /_____/  _  \
 ) \   ____/_______/ \______  /____/ ___/__(_____/_____._ \  \  /_
 \__\   \___\        /    .______  _   \     \_______///
   \_____\         \_____ /   /____\   \         /·
                  ·/       \______\









       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   · b i l l  
        /____\    | ·  o8·  c o s b y
               ! · . ·   
-----------------------------'










            _ _        .
         _  :)\\---------------: _______
   _____   _\/. _:___ ______    :/   (__.
  .__\_ /____/  |/  //   /          :
  |  /_   /.  |  /:   /:[b i l l c o s b y]: _
  l____/______|___|_____|______|          :///
          __:_   _______ ____    __:__   ____:  .
         ./ _/_____/ _  /./  /_______\_ /____/  /  |
         |  \   /. /  |_    /. /_   /  /|  |
         :___/______|_______:/_________|___/_____\_______ _|
           :               :    ///____\t^
           |  [ el negro boldstars ]  : 
           ._ _            _ _|
           :///-----------------------\\\:







       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   · r e d   
        /____\    | ·  o9·  d e m o n         
               ! · . ·   
-----------------------------'








          _ _                        _ _
          .)\\---[ R e d . D e m o n . L o w . P r o ' s ]---//(.
  ________ _______: _________ _________ ______ ___ ____ _____  ______: 
 ./ _  // _  /:_\ ._  /_\ ._  // _  // _ \/  /./ _ \./ _  /_
 |  /  // _/__/ |  |/  /  |/  /  /__// \  _  :  /  |  / / \
 l___\  \_ \_____:________\_________\___________\ /___________|__/  \_ \
   \_______\  :t^/lp!    _______ __ ___ __\/_____     /_________\
        _ _:_ _____ ______\ ____\\_\\__\\_____ /___ ___ ___ _ _:_
          ://____//_________\        /_____//__//__//_\\:






       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   · p h u n k
        /____\    | ·  1o·   a s c i i
               ! · . ·
-----------------------------'







   . · .
   ·©Mt ·      _  ·  ____
   · lp!·    __ ! ,¼¡½·_.  (__  __ __________ __ _   _ ____
   · . ·    _)`-'·¼½¼½¼½¼,   `---' \\        _________ /
  _________ ____)  ·¼½¼½¼½¼½¼!      ·\ ________ _  \    //
  \ ___________  _¼¼¼¼' )¼¼._____ _______ \   ///  /   //
__  \\_    / \ (__`¼( ¢·\¼')   ¡  __ /__\   \ ___/   /·________
\   ·/   /_ ___/_(/__\_./_/______!___\   \   \ /  ___/__\    \
 \   ______/ (____/_)  / \_  \    \_____\   \____________________\
 \______\ _  (_____\  \ ( __\       \______\
      \___ `--'(__ _ \_/(           ______
        /        ________   _________/______)_
       ·_______________ \   / ____\    \     \ _____
       //    _   /__\   \/   \______/______ _ _(_____\_
       \\________/___./  \   \______________/   /    /
       \__ __   /_____________\          /________/











       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·
        /____\    | ·  1¹· b u r n e d  c h i l d
               ! · . ·
-----------------------------'



                         



               _               _
               .)\\- b u r n e d c h i l d -//(.
   ______   _____   ___:_____ __________ ________ _____:___
 .__\_  /____/  /  ./ _   /_\  _  // _   /__\___  /
 |  /    /  /|  |  /  /   /  /  /____/   |/  /. 
 :___\_______\_________|  \__________/_________________________|
            :____| ____   ____.   .____. ____:_ _________
               |/ _/_____  _|______:  |/   /__\___  /
               :  \   /. \_   /.  |_  /.  |/  /.
               :___/______|  /______|____:/_____|__________|
               :     l____|      t^/lp:
               :_               _:
               :///--------------------------\\\:






                         
       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·
        /____\    | ·  ¹2· m o n o ² ¹ ¹
               ! · . ·
-----------------------------'







                          _:_
                        __ _) /_
                       _\`-' / )-
                       ( ___  (__
                       \( \_(__/
                       __/·¢ )_/__ _
  ________    _____________ _______ __ ) \._/ __`-/
  \_   /_______/     _ /__\     \__   \/_/ ______________
  /  \   _ \ _________/   \   ___/_(__  /_        /
  /____ \   \___\     \_____\·  (____/_ /___///__________²¹¹_/
     \_____\          \_____(_____\   ___)    `---'-
                      `--' - -- -'








       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·
        /____\    | ·  1²· d a r k u s
               ! · . ·
-----------------------------'







                                _ _                    _ _
       .)\\-( d a r k u s )-----------------------//(.
   _______: ______  _____________. ______ _____   __:_t^/lp!
  ._\_   // _  /.__\_   /  |/   //  /  ./  /______
  | /  /  /  |  /   /.  /   /.  /|  |_     /.
  :______/____\____|___\______|____\______|__________:/__________|
       :_           _         _ _:
       :/--------------------//( lo'pro represent )\\.









       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·
        /____\    | ·  ¹3· a v e n g 3 r
               ! · . ·
-----------------------------'









            _ __ ____
    ____ __         \·
    \ _____________      \\________      _________
 _________\__  /   /________  ·\   / ___________\    \_______
/   _   /________/ ____ /______\   \/  ___  /_\____  /    \
\_____/___./   /__________/_\   \  /__________/______  .\   ___\
            /____  \   \  __\ ___/   -------' \____\
              \__________\ ______/
                    \\
                     ·\____________ __ _    . · .
                                  ·©Mt ·
                                  · lp!·
                                  · . ·






       _ _______
        .  /______
        /  /  _  \
       /  /_ /  /
----------- -/ ©Mt / /  /-. . · .   
       \_____/ _____/ ¡ ·   ·
        /____\    | ·  ¹4· v o l a t i l e
               ! · . ·
-----------------------------'




                         
     _ _               _ _
    .)\\-----( v o l a t i l e )-----//(. _
   __:__   ______ ______ ______ ______: _\/_._______ ________
  ./  /  ./ _ /./   // _  /.\  /_/  |   // _   / _
  |_  /|  |  /  |_  /. /  |   /   |_  /. /____/  \
  :/________|_______:/_____| \____|______\_____:/ ____|____________\
    :                  :t^/lp!
    :_ _                _:
    .///------------------------------\\.





                         





       ________    _________        _________
  .---------'   `-------'    `---------------'    `-----.
  (_______________________________________________...______________)
  |                               |
  |                  ¡             |
  | martini bianco disturbed     |  _ _______       |
  |  _               |   .  /______    |
  | ____)__   ______ ___________ |   /  /  _  \    |
  | \   \\_  \   \\_  _  /__|____/  /_ /  /    |
  _|\_\_  _____ _\ _ _\   /  /  !     / /  /    |
  \!  /__/  \______\\    \______. · ._______/ _____/     /
  \______ __/   \__________\  · ©Mt·  /____\       |
  ¡  /___/            · &t^·            | .
 ¡\_|                 · . ·     lo' profile  |_/¡
 | _!_¡__________________________________________________________¡_|_ |
 !/ `/ .--. .--. (_                / .--. .--.-\' \!
   `-(  )(  )-'                `-(  )(  )-'
    `--' `--'                   `--' `--'






            ah vaffan.... nu har vi ingen isnpiration,

           _           _
           .)\\- Kim €nd Lukas -//(.
         .__:__.      _______ :t^/lp!
         |   | ______  ./   /_.______ _
         |   :/  _/ & |   //   _///
         |   /   \___ |   / \\_  \
         |   \_________\|_______________\
         :_____|     :     :
           :_ _         _ _:
           ://p r o d u k t i o n\\.




                __æææÑÑÑÑææµµµ____
               _ÆØØ@°'''''°°¶¶@#ÑØØÑæµ__
               d#'         ¬°¶Ñ#æµ_
              ÆP            ¬°¶#
              Ø              Ø
              J1              0Þ
              ÆF   _ _______       ÆL
              Ø     .  /______    7F
              Ø    /  /  _  \    7F
             J# µw  /  /_ /  /    7F
         ¸_µµæµ_µØÑ_¶F  / ©Mt / /  / __  7F
         _ØÑ@¶°¶Ø@' ¶w  \_____/ _____/  ØQ  ÆÑm_
         ÆF  Æ@  °¾_   /____\    °´ _a° ¶Øw______
         Ø   #_   ¬°¹          '   ]ØØÑØØØØØÑæµ_
        J#   `#_                  Ø#   ¯'°*##m_
        J#   ¬#m_                _µØØ     ¬¶ÑÑ
        µJ#    ¬¶Øæµ__           ___µæØØØ@       Ø
        Ø##    JF°¶ÑØMmµ_____  ____µæµæÑØØØØ@°¯        ÆF
       J# ¶Q    ØÞ  '°@Ñ#ØØØØØØØØØØØØØØØØ@J#         æ@
       j# #,   ¶Ñ_    ,w__¯¯¯°°@ÑÑÑ@¶° ÆF         æ#
     _µæµµØ_ ¬#w_   ¬##_   ¬°¶¶       J#         æ@
    _Ø°¨'ØØØÑm_°ÑØm_   °##_ æwæm__       Ø         [email protected]
   _Æ@  ÆP '¶ÑØm_¶#x  _ '#Ñ®°ÑØMØm      J#        _æ#
   µØF  [email protected]    °##Ø®#_ ¶#& ¬¶Øm_°°¯    ___ÆF       µØØÑæµ_
  _d#´  Ø     ¬¶ØØØmJ#Ø  ¬¶#wµµµµµæææÑØØØØP       _µØ ¯'°0Ø
 _æØP   Ø      ¬¶ÑØØØ_   ¶@@@¶¶¶Z°°'¯¯      __µÆØ@¶  ,Ø´
µØØE    Ø        ¬¶ØØÞ     aØØm     __aµæØØÑP'   ØÑÑw
P¯¬#    ØL            JÑm____®®F__a __aµæÆØØ@M°¯     ÆK Ø
  ¶L   Ø&_            °¶ÑØØØØØØØÑØØØØ@M°'       _ÆP  Ø
---`ØL-----¶ÆÆb------------------------------------------------------ÆP----O--
  `P   `¶OP                           /'   o
   !   ¯Y'                              ·
       !  tycker du att vi €r kassa o vill skicka hatbrev...    °
       ·  €ppna mailproget o skicka till [email protected]    ÷
                   [email protected]     .
         tycker du att vi €r b€st o du vill ha en elite best€llning
         skicka skiten till; [email protected]
                   [email protected]

         tycker du om mortimers musik o inte askiin, prova
         http://www.blacksista.mypage.org
         http://www.scene.org/mono
         http://www.members.tripod.com/~mortimertee (betabeta)

         mortimer vill ha alla sina gamla grejjer mailade till
         honom s€ f€r ni vara med i hans svarta systrarnas
         b-flicka arme och k€mpa mot dem onda.. helt utan
         n€got k€pkrav..

         oss€ tack till taxi som skicka feta saker till lukas

         Oss€ vill ja att ni kollar p€ www.galious.com/lp/
         d€r finns v€r tuffa hemsida...
                            Fred..








slut p€ skiten.....



 
 
                   ·
                   :     
                __ _/\¦/\_ __  
        __/\__ _ _ __ _/(_) | (_)\_ __ _ _ __/\__ iF U sOFT
aMIGA     \  /  ( /_/\\_   |   _//\_\ )  \  / gET lOST!
 tERROR    /_ _\   \_\/_/  @ | @  \_\/_/   /_ _\
 wORLDWIDE   \/      \__  _|_  __/      \/  sHARP aS a kNIFE
     _ ___ _____/\_ ___/\__/\__).(__/\__/\___ _/\_____ ___ _
     \\\__\\_____ (_) __ ___ (_¦_) ___ __ (_) _____//__/// dAS fLEISCH
fICKEN  _     \___ / \/| _ _ _ _ _ |\/ \ ___/     _ GEWORDENE
uND   /(___ _/\_____ / /_ _ _| | | | | | |_ _ _\ \ _____/\_ ___)\ bOESE
tOETEN /  (_) \_  \/  \\_ |_|_|_|_| _//  \/  _/ (_)  \ 
   /     _/   _ _ _| | | | | | |_ _ _   \_     \
   \         ( (_)\_ | | | | | _/(_) )         / 
  /\ \  WE W¿LL NEVER   _/ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ \_    WE W¿LL NEVER / /\
  \/ /   SURRENDER _ __/\\__ _\  /_ __//\__ _ COMPROMISE!  \ \/
   /         \\\__/ \/ \_/ \/ \__///         \
   \         ¯ __/\      /\__ ¯         /
    \ __________________\__/      \__/__________________ /
i HATe \(          __/\    /\__          )/ 
PC ANd I ¯          \__/ ___ \__/          ¯
WONt STOp            __/\\_//\__
       ONL¿NE UNTIL BUST \__/ _ \__/ ONL¿NE B¿S ZUM KNAST
                 __/ \__
         :)       \_____/  WE WOULD DiE FOR COMMODoRE

          ^ ^ ^ SPONSORED BY SOZIALAMT ^ ^ ^ 

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

     _ _______
       .  /______
      /  /  _  \
      /  /_ /  /
-------- -/   / /  /-. . · .
Swedish  \_____/ _____/  . Mt .
 Version  /____\    |·.twang!...
 martini bianco disturbed :und trivial
--------------------------'
ArtistMortimer Twang
Titlemartini bianco disturbed
Date01 Jan 1998
Views290
Download lp-twang.txt
Viewon ASCII Arena