AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Macaw" by Macaw of Dask
      Ascii collection (c) copyright 1997 - Macaw / DASK
 No reproduction of any kind is allowed without written permision from Macaw.

       __/\__________/\__________/\__________/\ ________
     .----\\__ _  _____   ______  ________ |  __//----.
     |  _// |  \_// |  \ //____  \_//  ___\mw   |
     |  \_ _|  \\_  _  \\_/  _|  \_  |  \\_   |
     |   /____   _/___|   _//_____   _/___|   _/   |
     `--------\\_____/---\\_____/-----\\_____/---\\_____/------'
           = DANSKE ASCII KREATIVISTER - DASK =
ÕÍ-- -                                  - -Ä͸
| This is the first official DASK release. DASK is a new ascii group, with  |
: DANES only. There are currently only 2 members, who are Macw (MW) and Cyber :
| Kid (CK). If you are interessted in joining please contact Macaw.      |
ÔÍ-- -                                  - -Ä;

ÕÍ-- -                                  - -Ä͸
| This is my 3th ascii collection done so far and i have improved my artwork |
: much since the first package (mc-ascii.zip).                :
| This one includes logos for my board (Comicon) and others i did for friends |
ÔÍ-- -                                  - -Ä;


      This collection contains [ 4 ] oldschool styled asciis
       -    -     -   [ 1 ] newschool styled asciis
       -    -     -   [ 2 ] ansi/info styled asciis


Õ-- -                                   - Ä͸
| If you would like me to do an ascii logo for you, please mail me either by |
: email or by connecting to Comicon and leave a message for the sysop. My   :
: email address is [email protected], and should be useable the next couple  :
| of years. So if you ever need something for your board/ftp/prod contact me. |
Ô-- -                                   - Ä;

.
ÔÍ-- [#1:Comicon (My self)]
    ___    ____  ___  ____  ___    ____    ____  ___  ____
______(  )_____(  )_(  )_(  )_(  )_____(  )_____(  )__(  )_(  )
\_  _______  .  ____  _   ___  ___  ________  .  ___.  __   |
 |  |mw | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
_|  |  |_|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |_|   \
______________________________________________________________________________

                [ - COMICON - ]

     DENMARKS FASTEST BBS SYSTEM - TRUE OLD HONEST BBS SPIRIT

        ONLINE - WITH NO BREAKDOWNS - SINCE SUMMER 1996

       ACID PRODUCTIONS DKHQ - NOCTURNAL DKHQ - DANCE DKHQ
                 OPIUM DKHQ
            ULTRABEAT DISTRO - BEAM DISTRO


        NODE 1 [ +45 869 83932 ] DYNALINK 28800 V.34
        NODE 2 [ +45 869 8XXXX ] USR SPORTSTER 33600 V.34


.
ÔÍ-- [#2:Hot Spot (Skywalker/Levis)]

                      ___
     ___________)\_________)\_________) |________________
     \__________  _ _____ ___ ______ _________________/
     flip thi_/  |  \_/  |  \_/  |  \s capital ec
     lipse th\   |  \_ _|   \_ _|   \_a vocal to
     ne has go\____|_  _/____   _/____   _/t them now
     .------------\_____/----\_____/----\_____/----------.
     |_______)\__________________)\_________/ |_________|
     |\______ ______________  _ ___ ______ __________/|
     |  /____  \_/  _____/  |  \_/  |  \   |
     | _/  _|  \_    \_ _|   \_ _|   \_  |
     | \______   _/___   \____   _/_____  _/mw |
     `--------\_____/---\______/--\_____/----\_____/-----'
             -\/\- HOT SPOT -\/\-

.
ÔÍ-- [#3:Comicon (My self)]

____/\_________/\________/\__________/\______/\__________/\_________/\_______
\___ _  ______ ___ _____ __ __ ____  _____ _  ______ ___ ______ __  __/
 _/° |____\_/  |  \/  | |°  \°   \_/  |_____\_/  |  °\_/  |  \
 \_ _|   \_ _| ° \_ | |   \_   \_ _|   °\_ _|   \_° |   \_
 /____   _/____  ° _/__|°|_  _/°_  _/____   _/____°  _/___|_  _/
   \_____/mw \_____/   \_____/ \___/  \°_____/  \_____/  \____°/


.
ÔÍ-- [#4:Comicon (My self)]

 ___/\_________/\________/\__________/\______/\__________/\_________/\_______
\\__ _  ______ ___ _____ __ __ ____  _____ _  ______ ___ ______ __  __//
 _// |____\_// |  \/  | |  \\   \_// |_____\_// |  \\_// |  \\
 \_ _|   \_ _|   \_ | |  \\_   \_ _|   \_ _|   \_  |  \\_
 /____   _/____   _/__|_|_  _/__  _/____   _//____  _/___|_  _/
   \\_____/mw \\_____/   \____// \\__/  \\______/  \\_____/  \____//


.
ÔÍ-- [#5:Dance (Xcene)]

     ___________________________________________________________
 .-------\\__ _  _____   ______ __  ____ _  _______ ________//-----.
 | ======_// |  \_// |  \_// |  \_/ |_____\_//  ____)mw====== |
 | ::::::\_ _|  \\_  _  \\_  |  \\_ _|   \\_ _|  \\_:::::: |
 | ====== /____   _/___|   _/___|_  _/____   _//___   _/====== |
 `-----------\\_____/---\\_____/----\_____//--\\_____/----\_____//-------'

.
ÔÍ-- [#6:Dance (Xcene)]

                  ÜÛßßßßßßßßßÛÜ
                  Û ÜÛÛßÛÛÛ²Ü Û
       Ûßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß ÛÛÛ ÞÛÛÛÛÝßßßßßßßßßÛÜ
       Û ÛÛÛ ÜÛÛßÛÛÛÜ ÛÛÛÜÛÛÛÜ ÛÛÛ Û²ÛÛ ÜÛÛÛßÛÛÛÜ ÛÜ
       Û ÛÛÛÞÛ²ÛÝÞÛÛÛÝÞÛÛ ÛÛ²ÛÝÛÛÛmwÛÛÛÛ ßÛÛÛ ÞÛÛÛÝ Û
     Ûßßßßß ÛÛÛ ßßß ÛÛÛÛ ÛÛÛ ÞÛÛÛÝÞÛÛ Þ²ÛÛÛÛÜÜ Û ÛÛÛ²Û Û
    Ûß ÜÛÛßÛÛÛÛ ÜÛÛßÛÛ±Û ÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛ    ÜÜÜÛßßßßßß Û
    Û ÞÛÛÛ ÛÛÛÝÞÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛ Û²ÛÛ ÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜ Û ÛÛÛÛ Ûß
    Û ÛÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛÛÝ ²ÛÛÛ ÛÛÛ ÞÛÛÛÝÞÛÛ ÛÛÛ²Ûß ÜÜÛ ÞÛ²ÛÝßÛ
    Û ÞÛ²Û ÛÛÛÝÞÛ²Û ÛÛÛ² ÛÛÛ ÛÛ²Û ÛÛÛ ÞÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û²ÛÛ Û
    ßÛ ßÛÛÜÛÛÛÛ ßÛÛÜÛÛÛÛ ÛÛÛÞÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÝßÛÛÛÜÛÛÛß ÜÛ
     ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛ ÞÛ²ÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ
                  Û ßÛÛÜÛÛÛÛß Û
      = dance into the light = ßÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛß d.a.n.C.e

.
ÔÍ-- [#7:Quake (Indigo)]

              ÜÛßßßßßßßßÛ
              Û ÜÛÛÛÛÛß Û
      ÜÛßßßßßßßßßßßßßßÞÛÛÛÛÛ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÜ
      ÜÛ ÜÛÛÛßÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛßÛÛÛÜßÛÛÛÛ ÞÛÛÛÛÝÛÛÛÛßÛÛÛÜ Û
      Û ÞÛÛÛÝ ÞÛÛÝÞÛÛÛÛ ÛÛÛÛÝÞÛÛÛ ÛÛÛÛÝÞÛÛÛÜÛÛÛÛß ÛÛÛÛ ÞÛÛÛÝÞÝ
     ÞÝ ÛÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛÝ ÞÛÛÛ ÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛ ÛÛÛßÛÛÛÜ ÞÛÛÛÛßßßßß Û
      Û ÞÛÛÛÝ ÞÛÛÝÞÛÛÛ  ÛÛÛÝÞÛÛÛ ÛÛÛÛÛÝÞÛÛ ÞÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÝÞÝ
      ßÛ ßÛÛÛÜÛÛÛÛ ßÛÛÛÜÛÛÛß ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛmwÛÛÛÛÝÛÛÛÛÜÛÛÛß Û
      ßÛÜ ßßßÛÛÛÛÛ ßßßßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛß
       ßßßÛ ÛÛÛÛÛ Ûßßßßßßß     Û ÛÛÛÛ Û
         Û ÛÛÛÛÛ Û        Û ÛÛÛÛ Û
         ÛÜÜÜÜÜÜÜÛ        ÛÜÜÜÜÜÜÛ


.
ÔÍ-- [#8:Dask (Dask)]

   __/\__________/\__________/\__________/\ ________
 .----\\__ _  _____   ______  ________ |  __//----.
 |  _// |  \_// |  \ //____  \_//  ___\mw   |
 |  \_ _|  \\_  _  \\_/  _|  \_  |  \\_   |
 |   /____   _/___|   _//_____   _/___|   _/   |
 `--------\\_____/---\\_____/-----\\_____/---\\_____/------'

.
ÔÍ-- [#9:Dask-diz (Dask)]

   ܲÛÛÛÝ ÛÛßßÛÛ ÜÛÛÛßßÛÛÛÜÞÛÛ ÛÛ²Û
  mwÞÛÛÛÛÛ ÛÛ²Û ÛÛÞÛ²ÛÝ ßßßßßÞÛÛ ÞÛÛÝ
 ÜÛÛÛßÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ ßßßßßßßÛÛÜÞÛÛÜÛÛß
ÞÛÛÛÝ ÛÛÝÜÛ²ÛÛÛÛ ÛÛÝÜÛÛÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛ ÞÛÛÜ
ÞÛ²ÛÝ ÛÛÝÛ²ÛÛÛÛÝ ÛÛ ÛÛÛÛ² ÞÛÛÝÛÛ ÛÛ²Ý
 ßÛ²ÛÜÛÛÝßÛÛÛÛÛÛÜÛÛÝßÛÛÛÛÛÜÛÛßÜÛÛ ÞÛÛÛÛ
=======[DANSKE ASCII KREATIVISTER=======

.
ÔÍ-- [#10:Elite Dask-diz (Dask)]

ÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛßßÛÛÛÛÛÛÛßßÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ²ÛÝ
²ß ßÛÛÛÛ ÛÛÛÛ²Û ÛÛÛÛ²ÛÝ ßßßßß²ÛÛ ÞÛÛÝ
 ÜÛÛÛßÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ ßßßßßßßÛÛÜÞÛÛÜÛÛßmw
ÞÛÛÛÝ ÛÛÝÜÛ²ÛÛÛÛ ÛÛÝÜÛÛÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛ ÞÛÛÜ
ÞÛ²ÛÝ ÛÛÝÛ²ÛÛÛÛÝ ÛÛ Û²ÛÛ² ÞÛÛÝÛÛ ÛÛ²ÛÝ
ÛÛÛ²ÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛ
=======[DANSKE ASCII KREATIVISTER=======


> Uh, guess this is the end..
If you have any requests, or just want to contact me for information, please
use my hotmail address at '[email protected]', or call up my board COMICON,
phone number : +45-86983932.


@BEGIN_FILE_ID:
ASCII COLLECTION BY MACW / DASK [01/01]
ÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛßßÛÛÛÛÛÛÛßßÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ²ÛÝ
²ß ßÛÛÛÛ ÛÛÛÛ²Û ÛÛÛÛ²ÛÝ ßßßßß²ÛÛ ÞÛÛÝ
 ÜÛÛÛßÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ ßßßßßßßÛÛÜÞÛÛÜÛÛßmw
ÞÛÛÛÝ ÛÛÝÜÛ²ÛÛÛÛ ÛÛÝÜÛÛÛÛÝ ÛÛÛ ÛÛ ÞÛÛÜ
ÞÛ²ÛÝ ÛÛÝÛ²ÛÛÛÛÝ ÛÛ Û²ÛÛ² ÞÛÛÝÛÛ ÛÛ²ÛÝ
ÛÛÛ²ÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛ
=======[DANSKE ASCII KREATIVISTER=======
@END_FILE_ID

   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  _______ ___ ___ _______ _______ ___ ___
 |  _  |  Y  |  _  |    |  Y  |
 |. |___|.   |. |  |.|  | |  |  |
 |. __)_|. \_/ |. ____`-|. |-'\_  _/
 |: |  |: |  |: |   |: |  |: |
 |::.. . |::.|:. |::.|   |::.|  |::.|
 `-------`--- ---`---'   `---'  `---'
      FILE_ID.DIZ IS MISSING
ArtistMacaw
TitleMacaw
Date01 Jan 1997
Views233
Download macaw.txt
Viewon ASCII Arena