AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Jak To Kurwa Nazwac?" by Zabora of Sative Mea
° o   _ . ° _______ . o _______ O .
 . °____)\__o__\ ___(__°__\ _ /._°|
o __\  ___(_) \  ___(_)  -\  /_|o
__\ \_______ _______________|______(
)_____________(. °        ° . \
 zbr!s3a    \ . sative mea!'98 O °
 O   o   |\          +|
 o  :.  o  |  jtkn by zabora!  |
 .°    ° . |·  mag^chip colly  |
   ° +    |     by     |
  O  .:  :_   z a b o r a ! _|
   ·     :)__________________(°.
                __________      _________
     ___________  ________\   ___(____   ___\  _  /___
   ____\   ___(____)        _____/-----\   -\   /_____
_____\  \___________    _____\            |___________(
)___________________________(   \ s a t i v e  m e a |    zBr!s3a
                 - \_____________________| -    jak to kurwa nazwac?


             by


   _ ____________________________________/_
                      /
      ____  _______ .____    _______  ________  _______
   ______)__ \./  _  \| _(______/    \._\___  \ /  _  \.
   \   _____|  _  | \_   /  7  |  _(  /.  _  |
    \  \i___\____/  |  '  /__________|___\______|____/  |
    tF!___\    /_____|_______/             /__u'R!
                   /  z a b o r a !
                  _/_______________________ _
                  /

             zabora / sative mea azkee crew

       _____                  .··.
      _\___/_ ______    _________     :  :
      |    |_\  _ \______\_______/_______/ ·..· ____
      |    |   \ \_    ---'    /    \  |
      |    |-------\____________________\\________//--'
      |_______|÷®ev¿/l124÷        zabora say - olny 12 logos
        zabora say - only chip ^ zin logos
        zabora say - only 2 h work
        zabora say - go to whisky bar...
                       ...only for 3
              ________
       ______    |  _____|   ____     ______
      _\  _ \ _____|  ___|_______\  \_________\_  /_
      |   \ \/   |     7   \ \_    _/   |
      `-------\_/-----|     |-------\________________|
      .---------------|__________|-------------÷®ev¿/l124!÷
      | menu!_ jak to kurwa nazwac?
      `---------------------------


        abc           mecenas/phase truce
        abc           mecenas/phase truce

        red pack        idaho/red bullz
        red pack        idaho/red bullz

        save da vinyl      acid
        save da vinyl      acid
        save da vinyl      acid

        strefa mroku [ansi]   twilighr editors team
        strefa mroku [ansi]   twilighr editors team

        speed          blaze/sative mea :)
        speed          blaze/sative mea :)
        speed          blaze/sative mea :)


     ____   _
   ------==/-----//  abc pack
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998

              .....   ......................
           .......:.. : ... :         .:.:..
           :   :.: :.:.:..:.a b c  p a c k :....
           :    __________:   ..........:..: ::..:
      _________: ______\____  (_______: __________  :...
    ____\  _  /---\     /    __ /___\  _____(______:
   __\    -\     ________________           /:
   )_________|_________(        )_____________zbr!sea( :
                     :....:: : :.:..:.:.:.: :
                        :.:....:..:.: :...:


     ____   _
   ------==/-----//  abc pack
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998

                 _________
       ___________   ____\\    (__________   _________
    ____\\  _  //___\\  \\     ___  //___\\  ____//____
  ___\\     -\      ____________________          //
  \\_____________|___________\\         //___________zbr!sea//
                - A B C P A C K -

     ____   _
   ------==/-----//  red pack
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998
       _____________  __________       __________
     ____\  _    /____\   ___(____ ________)  ____/____
   _____\    )______/       _____/--\   _  \\    /_____
   )______--------\\___________\__________________________\\-----______(

               - r e d p a c k -
     ______________                  ____ _____
   ____\   _   / ___________    __________ _____\  \) _/_____
  ___\    /______/__\  _  /___ ___\  _____/__\   \____     /
  \_____________       -\   /-\         \\-----\\_______/
        //____________|____________________________\\zbr!s3a     ____   _
   ------==/-----//  red pack
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998                               .........
                               :    :
          _                   _....:.......:....
         __)\________   _________      __)\___:__   ...:
       ____\  _    \---/   ___(___ ________)  ____/____ : :..
      __\    )_______( /   _______/-\   _   \    /_.: : :
     :)____________\____________________________________\-------( :..:.:
     : ...                 .......... ....: :   : :
     :.:.:               ...:   :..:..:.....:.....:.:
      :         r e d  p a c k:          :.:
      :____________         ..:..:      ____ _____  :
     ____\  _   \_ _________   :_:________  ___\  \) _/____:
    _\    )_______(-\  _  /___ ___\  _____/___\  \____    /..
    )_______________    -\   /-\        _______\_zbr!sea :
       ....:......)_______|_______________________(:   : ...    :
       :...:                :..:.. :.....: :.:.......:
                            :.: :.:......:.:

     ____   _
   ------==/-----//  save da vinyl
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998
                                     ···
  _________                              ·0·
  \ _ _ /                              ···
   [ °^° ]                               ·
 ____\`-'/_____                             ·
 \       \  __________   _________   ____ ____    ______·_
  \ \    | | ___\   ___(___ __\  _  /__ __\  \|  /__ ___/  ____/
  |\ \   | |_\  \_________ /-\   -\  /-\   \   /-\ /  ___/·___
 +---\__\__--/| |)--____-----+_______________________________________________(
 |  |_| \;;|_|;; /  \ ;;;|                      ·
 |  | ||;-,|;|/';;| ,-. | ;;|                      ·
 |  | ~  | ~'  |   | ;;|          ________   _________·
 |  \____/    \____/  |       ______)  ___/__ __\  _  /·_
 |              |       \  __  \  /--\   -\  /__
 +----------------------------+        )______________________________(
                                     ·
                                     ·
   ____ ____   ________   _____ ___   _____ .____   ______  ·
  __\  \|  /__ __\______/__ ___\ _ \| (__ __\  \|  /__.__\  (___·_
 _\   \   /-\     /-\   | \  /-\ \_  | / /-\ \_______ /__
 )__________________________________|_______________________________________(
                                    zbr!s3a
   [save] [da] [vinyl] [issue] [#] [0XX]                ·
                                     ···
            (or some others texts)              ·0·
                                     ···     ____   _
   ------==/-----//  save da vinyl
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998           ___________   _____ _____
   __________  ___\  _  /__ __\  \|  /__  _________
  ___\   ___(___\    -\   /-\    `   /__/  _____/
 _\  \___________  ______________________    /  ____/____
 )___________________/   _________    \___________________(
               \ _ _ /
    - save da vinyl -   [ °^° ]
              ____\`-'/_____      some
     c h i p p a k  \       \        te×t
              \ \    | |          here
      __________    |\ \   | |
  ________)  _____/____ .---\__\__--/| |----____-----.
  \  ___   \    /-'  |_| \;;|_|;; /  \ ;;;|
  )_____________________  | ||;-,|;|/';;| ,-. | ;;|  ___________
             |  | ~  | ~'  |   | ;;| ___\  _  /___
             |  \____/    \____/  |_\    -\   /__
             |               ___________________(
             `----------------------------'
  ____ ____                         ______
 __\  \|  /___ ________   _____ ___   _____ .____ ___\  (_____
 _\   `   /__\______/__ ___\ _ \| (__ __\  \|  /__\  \______ /__
 )____________       /-\   | \  /-\ \__ | /   ____________(
       /______________________|___________________________\- zbr!s3e -

     ____   _
   ------==/-----//  save da vinyl
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998
 ________________________              ________________________
|.---.    _______  |             |  _______    .---. |
||( )|    / ___ \  |  - save da vinyl -  |  / ___ \   |( )| |
|`---'   | |  | | |   c h i p p a k   | | |  | |   `---' |
|      | |___| | |             | | |___| |      |
|.---.    \_______/  |    i s s u e    |  \_______/   .---. |
||( )|          |     # 016     |         |( )| |
|`---'_____________   |             |   ____________`---' |
|  /       \   |             |   /       \  |
|  |  _______  |  |__________   _____ __|__ |  _______  |  |
|  |  /__________ | ___\  _  /__ __\  \|  /__| _/_______\  |  |
|  | ___\   ___(_|_\    -\   /--\    `   /__/  ______/: |  |
|  |_\  \___________  _______________________    /  _____/__|_ |  |
|  |)___________________/   _________     \____________________( |  |
|  |  `-------'  |  |   \ _ _  /      |  |  `-------'  |  |
|  \_____________/   |   [ °^° ]      |   \_____________/  |
|            |  ____\`-'/_____    |            |
|            |  \       \    |        [zbr!s3e]|
`------------------------'  \ \    | |    `------------------------'
      __________     |\ \   | |
  ________)  _____/____ .-----\__\__--/| |--____-----.
  \  ___   \    /-'  / |_|\;;; |_| /  \ ;;;|
  )_____________________  |  ||,| :;|/'| ,-. | ;;|  ___________
             |  | ~-' | ~'  |   | ;;| ___\  _  /___
             |  \____/    \____/  |_\    -\   /___
             |               ____________________(
             `----------------------------'
  ____ ____                         ______
 __\  \|  /___ ________   _____ ___   _____ .____ ___\  (_____
 _\   `   /__\______/__ ___\ _ \| (__ __\  \|  /__\  \______ /__
 )____________       /-\   | \  /-\ \__ | /   ____________(
       /______________________|___________________________\

     ____   _
   ------==/-----//  speed
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998
       ......................    .....
       :          :.......:...:
       : s p e e d  p a c k :             .....
    ... :     ...................:..           ..:.. :
    :.:..:     : ...       :.:           :.:.:.:
     :      :.:.: ........................................: :.
     :        :....:                    :
   _____:___    __________ _________  _________     ______..:
 ___\   __(____ __\  _  \_\   __(____\   __(____ _____)__ /_____
 _\  \________ /-\_   )_____(-\_  _____/-\   ____/-) __     /_
 )___________________________________________________________________zBr!sea(
                    ...:..  ...    :      :.
                    : : :: .: :  ....:..  ....  :
                    : :..:: : : ...:.. : :  :..:....:..
                    :....: : :.:..:.:.:.:   :  :.:
                       ..:....:..:.: :........:
                       :.:  :..:.
     ____   _
   ------==/-----//  speed
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998


   _________    ___________ __________  __________     _______
 ___\   __(____ __\  _  / \   ___(___\   ___(___ _____)__  /____
 _\  \________ /-\   )___/---\_  _____/-\   ____/-\ __     /_
 )___________________________________________________________________zbr!sea(

  speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed     ____   _
   ------==/-----//  speed
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998

     ___________    _____________    __________
   ____\   ___(________\  _    /_______\   ___(______
 ___\  \___________     )______/        _______/___
 _ _______________________________________________________________ _

  s p e e d  m a c h i n e  _________        ________ zbr!sea
              ____\  ___(______ ________)   /____
  c h i p p a k    _____\     _______/__\  __    /  /____
           _ ________________________________________________ _
     ____   _
   ------==/-----//  strefa mroku [ansi]
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998

   ____________________________.......................................____
 [==\\·  ·  ·  ·  ·  ·  //==]__::__::__::__::__::__::__::__::__:/  /
 \\               //_/:/_/:/_/:/_/:/_/:/_/:/_/:/_/:/_//  //
 :\\ ·  ·  ·  ·  ·  ·  · //--------==========================/___//=
 :|\\_______      _______//t w i l i g h  e d i t o r s  t e a m||
 :||\ _____||_·_ · __·||____::/::_______::::::_________:::_________::::||_
 :|___\   ___/___\\ _  //___\\  _//____\\ _____//__\  _  //_:/__/
 :\\  \__________ \\ )_____   \\  ____\ \\  -\\    -\  // ||_
 \\_________ ·  ·  · ____\------\\__________________________|______//__/
 \||:::::::||     ||:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|//
 :\|:::::::|| ·  ·  ·||      s t r e f a  m r o k u      /__/
 :||:____::||__  ____||____::::_________::::____:_____::::___:____::::||_
 :|_\\  \/  /___·\ _   /___\\    //__\\  \) _//__\\ |  //_:/__/
 :\        \\ )_____     ()    \\_____     -   // ||_
 \\____|____|____________\__________________/-----\____________________/__/
 \||:::::::|| ·  ·  ·||:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::||_
 :\\:::::::|| r z e c z|y w i s t o ô ê  j e s t t y l k o  s n e m /__/
 :|\\::::::|| ·  ·  ·||:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::__||
 =|+=\=====||==========+|============================================/  //
 :| zbr!s3a|| ·  ·  · |  sf.fantasy.opowiadania.nauka.ufo.rpg  /  //|
 =+--------+|-----------+==========================================/___//=+     ____   _
   ------==/-----//  strefa mroku
   jtkn? /------/
      /====================================-
     / zabora! / sative mea '998

   ____________________________.......................................____
 [==\\·  ·  ·  ·  ·  ·  //==]__ __ __ __ __ __ __ __ __ /  /
 \\               //_/ /_/ /_/ /_/ /_/ /_/ /_/ /_/ /_//  //
  \\ ·  ·  ·  ·  ·  ·  · //--------==========================/___//=
  |\\_______      _______//t w i l i g h  e d i t o r s  t e a m||
  ||\ _____||_·_ · __·||____ / _______   _________  _________  ||_
  |___\   ___/___\\ _  //___\\  _//____\\ _____//__\  _  //_ /__/
  \\  \__________ \\ )_____   \\  ____\ \\  -\\    -\  // ||_
 \\_________ ·  ·  · ____\------\\__________________________|______//__/
 \||    ||     ||                        |//
  \|    || ·  ·  ·|| s t r e f a  m r o k u  i s s u e # 5   /__/
  || ____ ||__  ____||____  _________  ____ _____  ___ ____  ||_
  |_\\  \/  /___·\ _   /___\\    //__\\  \) _//__\\ |  //_ /__/
  \        \\ )_____     ()    \\_____     -   // ||_
 \\____|____|____________\__________________/-----\____________________/__/
 \||    Yoyo^Twilight [red. naczelny] Katowicka 27/7, 47-400 Racibórz   
  |\Quetzalcoatl^Twilight [dziaî naukowy] Grzegórzecka 33/3,31-532 Kraków   
  |\\  Zabora!^Twilight [rpg, fantasy] Kopernika 28/8, 68-100 Ûagaï_||
 =|+=\=====||==========+|============================================/  //
  | zbr!s3a|| ·  ·  · |  sf.fantasy.opowiadania.nauka.ufo.rpg  /  //|
 =+--------+|-----------+==========================================/___//=+   ________   .··.
  |    | _ :  :  _______ ________ ______ ______    ______
  |   ___|_\__·..·  _\ ___/_\   /_\____/_\  (_______) ___/_
  |  |____  \  _/  --'  \___       ____/  \____  |
  |    7-----\___\--------------/______________\----------'/____|
  |________|                       ÷®ev¿/l124÷


        colly name:   jak to kurwa nazwac?
        acronyme:    jtkn
        file name:   sea-jtkn.txt
        file size:   21550 bytes
        released:    22.12.1998


        logos by:    zabora! / sative mea
        art [?] by:   zabora! / sative mea


        music      tom waits 'bone machine'
                tom waits 'beautiful maladies
                       the island yeard'
                kult   'posluchaj to co ciebie'


        zabora logo   the founder
        info logo    revi/link124
        menu logo    revi/link124
        credits logo  revi/link124
                        thanx...


        respekts    acid
                azzaro
                blaze
                luk
                revi
                sundance
                yaneq
        zabora!,kopernika 28/8, 68-100 zagan, poland
        [email protected]


        sative mea productions '1998
   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  _______ ___ ___ _______ _______ ___ ___
 |  _  |  Y  |  _  |    |  Y  |
 |. |___|.   |. |  |.|  | |  |  |
 |. __)_|. \_/ |. ____`-|. |-'\_  _/
 |: |  |: |  |: |   |: |  |: |
 |::.. . |::.|:. |::.|   |::.|  |::.|
 `-------`--- ---`---'   `---'  `---'
      FILE_ID.DIZ IS MISSING
ArtistZabora
TitleJak To Kurwa Nazwac?
Date22 Dec 1998
Views134
Download sea-jtkn.txt
Viewon ASCII Arena