AMIGA.TEXTMOD.ES:COLLY> "Quantum The Colly" by Zabora of Sative Mea


          |
   _______  __|__  _____
  zbr   |__| | |__|  __|_  still third place in the world ]--|-
   |__  __   -     ___|____   _____  _____  _______  |
    |___|_______|_________. |  __|___|  __|__|  __|__|    |__|
          |     | |_______    ___.     __  __
          |     |____________________|___________|___|__s3a
   appendix.whq |                          |
    anadune.whq | powered by: amiga1240T/603e/240mhz/4gb warez space|
   teklords.phq |                          |
    floppy.phq | nonstop supporters: jacobs-prefix.appendix-ziutek |
  sative mea.phq |                          |
 dinx project.phq | master:madbart.appendixnons            |
    jormas.phq |                          |
     mawi.phq | node0: +48-91-4879493               |
  doggystyle.phq |                          |
   venus art.phq | node1: telnet                   |
pic saint loup.phq |           [ t h e s e c t  b b s ]  |
    linear.whq | node2: telnet                   |
   old bulls.whq |       _____   _____  _____  _______  |
          |      _|  __|___|  __|__|  __|__|    |__|
   _______  __|__  ____|.|_______    ___.     __  __
   |    |__| | |__|  __| _________________|___________|___|__s3a
   |__  __   -     ___|                   |
  zbr|___|_______|_____________|  still third place in the world ]--|-
          |
          |


......................
:new collection by :.: sciencific
:zabora / sative mea : collection
:  ____  5 colly : 'quantum
:___| __|__ in sea : the colly'
|  |______ |____  :_____ .....
zbr_______  ___|___|   |____:
:     |  ___.   -    :
[.s.e.a.].|_______|_____|_____s3a   |           ---\----------------------------------
 - --\--------------------------\\--
   |
   | Mechanika kwantowa I
   |
   | Lista 4
   |
   |
   | 1. Stan czastki opisany jest unormowana funkcja falowa
   |   F(x,y,z) = <x,y,z|F> Wypisac wzory na prawdopodobienstwo
   |   nastepujacych zdarzen:
   |
   |   (a) pomiar wspolrzednej x czastki daje wynik w przedziale
   |     [a1,a2], (a1<a2);
   |
   |   (b) czasteczka znajduje sie w obszarze
   |     [a1,a2]x[b1,b2]x[c1,c2], (a1 < a2, b1 < b2, c1 < c2);
   |
   |   (c) czasteczka znajduje sie pomiedzy plaszczyznami y=b1 i
   |     y=b1;
   |
   |   (d) mierzac wspolrzedne x i y czastki otrzymano dla x wynik
   |     mniejszy od a, dla y wynik nie wiekszy od b1
   |     albo wiekszy od b2;
   |
   |   (e) pomiar skladowej px pedu daje wynik w przedziale
   |     [a1,a2], (a1<a2);
   |
   |   (f) mierzac ped czasteczki uzyskano wynik w kostce
   |     [0,a]x[0,b]x[0,c]
   |
   |   (g) energia kinetyczna czastki jest wieksza od E.
   |
   |
   |
   | 2. Jaka jest czestosc i dlugosc fali de Broglie'a elektronu
   |   poruszajacego sie z energia kinetyczna 20 keV? Jest to
   |   typowa energia elektronow w kineskopie kolorowego monitora.
   |   Czy przy pomocy takich elektronow mozna 'zobaczyc' szczegoly
   |   budowy: - wirusow (10^-6m) - czasteczki DNA (10^-8m) -
   |   protonu (10^-15m)?
   |
   |
   | 3. Przyjmijmy, ze wirus moze byc przyblizony przez szescian o
   |   gestosci wody i o boku jednego miktrona. Zakladajac jeden
   |   mikron jako gorna granice nieoznaczonosci polozenia wirusa,
   |   obliczyc nieoznaczonosc jego predkosci.
   |
   |
   |
   | 4. Obliczyc nieoznaczonosc predkosci protonu przyjmujac jego
   |   rozmiar liniowy (10^-15m) jako gorna granice
   |   nieoznaczonosci polozenia.
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
23:14 | czytam cos o operatorach w przestrzeniach Hilberta...
   | sajgon totalny...
   |
   |
   |
   |
23:42 | przeczytalem pierwsze zadanie z listy...
   |
   |
   |
   |
   |
23:48 | wrocilem z papierosa... zadanie bylo po chinsku
   |
   |
   |
   |
   |
23:59 | juz wiem co to wszystko znaczy...
   |
   |
   |
   |
   |
00:44 | zadanie pierwsze jest banalne... jeszcze tylko napisac maly
   | komentarz...
   |
   |
   |
   |
00:59 | przepisalem troche rzeczy z wykladow, bedzie jako komentarz...
   | czytam nastepne zadania
   |
   |
   |
   |
01:06 | ide na papieroska...
   |
   |
   |
   |
   |
   |
01:45 | kawa dobrze mi zrobila... cala kartka juz zapisana... kurna, latwe...
   |
   |
   |
   |
   |
1:53 | wszystko leci na falach de Broile'a... niezle...
   |
   |
   |
   |
   |
2:12 | fajki mi sie koncza...
   |
   |
   |
   |
   |
2:31 | czytam cos o nieoznaczonosci Heisenberga... niezly koles.. macierze 
   | zostawie na jutro...
   |
   |
   |
   |
   |
2:57 | skonczylem liste zadan...
   |
   |
   |
   |
   |
3:01 | wlaczam komputer
   |
   |
   |
   |
   |
3:02 | tworze nowa kolekcje...
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |                 . . . k o l e k c j e  n a u k o w a
   ||
   |
   |
   ||
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |


   |


    |


   |


    |
    |

    |       _________     k o l e k c j a  n a u k o w a
    |-------------------  /________________________________________
    |           /
   ||          / s c i e n c i f i c  c o l l e c t i o n
   |
   |                         :
   |                         |
  [ sea azkee providers presenta newa kollekcja from --------- ]
   |                         |
   |                         |
   |                    [ -------:-- z.a.b.o.r.a ]
   |                         |
   |                         :
   |  _____  __ __  _____  __ __      :
   | _|   |__| | |__|   |__| \| |__ _______ : __ __  __ __
   | |  -    |    -    \ \   |    |:_| | |__| | |_
   | zbr____| |____________|_______|\______|__  __|   |       |
   |    |__|               |___|_______________|-|_s3a
   |                         :
   |                [ q u a n t u m :t h e  c o l l y ]
   |                         :
   |                         :
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |

   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  teoria nioznaczonosci Heisenberga
   |
   |        ___                _
   |    /\   |  \  /\   \ /  /  |/  / | |
   |    / \ _ |___/ / \ _ X  \\  /-. /  /
   |   /____\(|)|   /____\(|)/ \  \\  | | /  /__|
   |       | |      |
   |
   |
   |
   |
   ||            ...iloczyn  nieoznaczonosci pedu i
   ||            polozenia czaski (w stanie fi) jest
   ||            zawsze mniejszy rowny stalej Placka
   |             podzielonej przez cztery pi: stala
   ||            placka 'h' rowna sie 2 pi razy h_bar
   |             ('h kreslone')...
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  zabora for me :)
   |
   |
   | _____  _____  _____
  ._||__  |__|   |__|  _ |_
  | ______|   -     __ |___  _____  _____
  zbr____________|__________.   |__|  _ |__|   |__.
   |            |  -    ___|   -   |
  [ z a b o r a ]      |____________\________|___s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |


    |                ...stany   reprezentujemy   jako
                    unormowane  wektory  falowe w L^2
                    (przestrzen  Hilberta calkowalna z
                    kwadretem)...

    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  blaze for blaze
   |
   |
   | _____  __
  ._||  _ |__| |____
  |    __   |  |___  _____  _____
  zbr______________.   |__|__  |__|  __|__.
   |       |  -   ______|    ____|
  [ b l a z e ]  |___|_____________________s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

                    ...obserwable (np. ped, energia)
                    reprezentujemy jako operatory
                    symetryczne...
   |
                    


   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  azzaro for azzaro
   |
   |
   | _____  _____  _____
  ._||   |__|__  |__|__  |_
  |   -   ______| ______| |___  _____  _____
  zbr___|___________________.   |__|  _ |__|   |__.
   |            |  -    ___|   -   |
  [ a z z a r o ]      |___|________\____________s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  rownanie falowe
   |
   |
   |                    * |
   |                  __ | |/ \/
   |             ___     | |\ /\
   ||        ___   |  |  ____
   ||       (_|_) __ |---| _|___/
   ||        |  -- |  |  |___
   |         |
   ||
   |    rownanie falowe - zapis eksponencjalny
    |
   ||   A - amplituda
   |    i - liczba zespolona (pierwiastek z -1)
       k - wektor falowy
   |    x - polozenie
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  revi for revi
   |
   |
   | _____  _____
  ._||  _ |__|  __|_
  |   ___|    ___| _  _____
  zbr___\___________. \/ |__|   |__.
   |        |    |_____| |
  [ r e v i ]    |_______________s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |

   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  fei for fei [ex.yoyo]
   |
   |
   | _______
   _||  ____|
  |   ___|___   ____
  zbr_____  __|___|  |__.
   |   |  ___. |____| |
  [f e i] |_______|_______s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  komutator obserwabli A i B
   |
   |
   |    _      _
   |    | __   __ |    __   __     __   __
   |    | |__|  |__/ | ____ |__| \/ |__/    |__/ \/ |__|
   |    | | |  | \ | ____ | | /\ | \ --- | \ /\ | |
   |    | | | *, |__/ |   | |  |__/    |__/  | |
   |    |_   /   _|
   |
   |
   |    obserwable A i B komutuja...
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  old bulls for olb members
   |
   |
   |____  __    ____
  __|   |__| |_____|  |__          [ http://oldbulls.o.k.pl ]
 |   -    |   __   |____  _____  __    __    ____
 zbr_______________________. |  |__| | |__| |_____| |______| __|__
   |           |   __   |    |    |   |______ |
 [ o l d b u l l s ]   |____________________________________________s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |

                    ...tylko te obserwable, dla ktorych
                    zachodzi  zaleznosc  komutacyjna
                    (ktore komutuja) moga byc mierzone
                    jednoczesnie...
    |


   |

   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  counting down for darkus
   |
   |
   |_____  _____  __ __
   _|  __|__|   |__| | |_         [ c o u n t i n g  d o w n ]
  |       -    |  |_ __  ______  _____  __ _  _____
  zbr______________________.  \| |_|   |__|   |__| \| |__| _ |__
   |           |  \   |_  __| |_____|      |____  |
   |           |___|\__________|_______________|\______________|
   |                 ____   _____  __  __  __ __
   |               __|  |___|   |__| |-| |__| \| |_.
   |               | __     -         \ \  |
   |               |_______________________/-\_______|\___s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |


   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  potencjal jednowymiarowy
   |
   |             .
   | dol potencjalu     /:\
   |           U(x) :
   |             :
   |        ___________: U(x)    ___________
   |             | °    |
   |             |      |
   |             |      |
   |       .............|___________|............\.
   |             :            /
   |             :      a       x
   |             :
   |             :
   |
   | dol potencjalu posiada spektrum energetyczne ciagle araz dyskretne
   |
   |
   ||                 dol potencjalu posiada spektrum
   ||                 energetyczne dyskretne, gdy:
   ||
   |                        E(x) < U(x)
   ||                           °
   |                  oraz ciagle gdy:
    |
   ||                       E(x) > U(x)
   |                            °

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |

   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  darkus for darkus
   |
   |
   | ____   _____
   _||  |___|   |_
  | ___     -  |_____   _ __   __ __   ____
  zbr____________|__   _ |___| |/ _|___| | |___| __|__
   |        |  ____|        |   |______ |
  [ d a r k u s ]  |___\_________|_______________________s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               / low profile for low profile members
   |
   |
   | __    _____   _  _
   _|| |_____|   |___| |-| |_
  |   |    -       |        [ l o w  p r o f i l e ]
  zbr_____________________/-\___!
   |    _____  ______  _____  ______  ____  ___   _____
   |   __| _ |__|  _ |_|   |_|  __|_|  |__|  |____| ___|_
   |  |   ___|   ___|  -  | ___| |____|   |  |  ___|
   |  |_______________\_________________|__________________________s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  potencjal jednowymiarowy
   |
   |                .
   | prog potencjalu       /:\
   |             U(x) :
   |        [1]      :       [2]
   |              U(x):_________________
   |              ° |
   |                |
   |                |
   |     ......._______________|....................\.
   |                :          /
   |                :           x
   |                :
   |                :
   |
   | prog potencjalu posiada spektrum energetyczne ciagle
   |
   |
   |
   |                liczba falowa dla fali padajacej
   |                i odbitej w obszarze [1]:
   |                   __________
   ||                  /2mE /
   ||               k = \/  / h_bar
   ||
   |
   ||               dla fali w obszarze [2]:
   |                   ______________
    |                  /2m(E-U) /
   ||               q = \/    °/ h_bar
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |


   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  anormalix for me :)
   |
   |
  _____  __ __  _____  ______           [ a n o r m a l i x ]
 _|   |__| \| |_|   |_|  _ |_
|  -    \ \    -    ___| |_ __  _____  __   ____ ___ __
zbr__|_______|\_________________\_  | | |__|   |__| |____|  |_\ \/ /_.
                 |       -    |  |____|     |
[ anormalix.ift.uni.wroc.pl ]   |___|-|_______|_______________________/\_s3a

   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  mawi for mawi members
   |
   |
   | __ __   _____
  ._|| | |___|   |__
  |        -   |_  __  _____
  zbr__|-|________|___ | |-| |__|   |__
   |        |      |_____| |
   [ m a w i ]   |____/-\____________s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |                obserwable - wielkosci fizyczne

   |                 funkcje falowe - stany

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  potion for potion members
   |
   |
   | _____  _____
   _||  _ |__|   |__             [ p o t i o n ]
  |   ___|   -   |______  _____   _____   __ __
  zbr________________.    |__|   |___|   |___| \| |_.
   |        |___  __| |_____|   -    \ \  |
   [ p o t i o n ]   |___|__________________________|\___s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |   |

          \               /
   |=============================================
  ===|       \             /------------[ da news? yes!
     |      \
            \
  \--------------------\
 zbr\s3a-----------------\ / _________  _______  ____ ___  ________
   _______   ________ / __\__  __/_ __\  _/-·-\  \/ /-+_\  __/__
 ____\  _/__ __\  _ /__\    /  |  \__/  | \    |    ___|
|   \___  |   _   \--/________!-\________!---\_______|---\_______!
·--\__________!------/_______\   ____ ____   ________   ________
               \ ___\  \/  /---+__\  __/__ __\  _ /___
 _____________________________ \   \ /   |     ___|   _   |
 WICKED KNIGHTS OF SMALL LINES \------\/|______!----\_______!------/______!
  ______  ______  ____   \\-----------------[.s.a.t.i.v.e. .m.e.a.]-
 -- AZZARO -- RENTON -- REVI --  \\
    ______  _______     \\     [ s p e c i a l  n - e w s ]
   - X-BALL -- ZABORA! --           |sponsored by ADIHASH(tm)|


 - Blaze changed his handle for Blejz, but finally few days later he moved for
  Renton. New tag: tøn'sea. Gee, a jednak wszystko jest po staremu... Znowu
  sië znatowaîem ;D
 - Revi got released his first colly under our name (sea-mysl.txt). Get it!
  He also changed the address, notice the new one instead of old!
 - Watch out at X-BALL carefully ;D
 - Zabora changed address and email. Look down!
 - We are looking for more members/boards woldwide!

           [ o f f i c i a l  r e l e a s e s  t i l l  n - o w ]
 -----------------------------------------------------------------------------
 no | shortcut   | full title        | artist  | date   | lenght
 -----------------------------------------------------------------------------
 ONE-NINE-NINE-EIGHT]. .[07 releases till now
 -----------------------------------------------------------------------------
 01 | sea-dubt.txt | dubitation        | renton  | 18/12/98 | 042.104
 02 | sea-neon.txt | neon flow        | azzaro  | 15/12/98 | 074.000
 03 | sea-orig.txt | origami         | azzaro  | 20/12/98 | 116.314
 04 | sea-4a3.txt | 456 alien 3       | azzaro  | 20/12/98 | 124.145
 05 | sea-blue.txt | portrait out of the blue | azzaro  | 20/12/98 | 106.000
 06 | sea-pulv.txt | pulverturm        | azzaro  | 20/12/98 | 108.000
 07 | sea-jtkn.txt | jak to kurwa nazwac?   | zabora  | 10/12/98 | 021.550
 08 | sea-1pos.txt | 100 percent of shit   | renton  | 10/01/99 | 022.858
 09 | sea-1999.txt | najnhundretnajntynajn  | renton  | 11/01/99 | 048.361
 10 | sea-fngr.txt | finger          | zabora  | 16/02/99 | 050.777
 11 | sea-zero.txt | zero remix        | azzaro  | 27/02/99 | 183.000
 12 | sea-psyl.txt | psilocybe semilanceta  | zabora  | 03/03/99 | 105.352
 13 | sea-ck01.txt | construction kit 01   | azzaro  | 06/03/99 | 047.733
 14 | sea-pead.txt | peanut head       | renton  | 05/04/99 | 080.548
 15 | sea-dobm.txt | dobberman        | azzaro  | 06/04/99 | 100.000
 16 | sea-kore.txt | klubbhead loop 89    | a+a+k+z  | 25/04/99 | 400.000
 17 | sea-time.txt | timelessness       | renton  | 03/05/99 | 048.663
 18 | sea-mysl.txt | myôl           | revi   | 05/05/99 | 224.774
 19 | sea-nwor.txt | new order        | x-ball  | 10/05/99 | 112.547
 20 | sea-pace.txt | peace          | renton  | 13/05/99 | 060.927
 21 | sea-mlem.txt | morning lemon      | az0!+tøn | 16/05/99 | 100.436
 22 | sea-agpa.txt | age of panic       | renton  | 21/05/99 | 068.808
 23 | sea-dcry.txt | diskocit. rocks u bitch | azzaro  | 06/06/99 | 192.593
 24 | sea-celi.txt | the celebration of the. | renton  | 14/06/99 | 080.000
 25 | sea-adia.txt | aqua di azor       | azzaro  | 20/06/99 | 250.000
 26 | sea-xfl9.txt | ex-factor lite 99    | azzaro  | 27/06/99 | 117.541
 27 | sea-cdn.txt | counting down    [g] | darkus  | 05/07/99 | 036.837
 28 | sea-garf.txt | garden my flies     | x-ball  | 07/07/99 | 156.007
 29 | sea-qntm.txt | quantum the colly    | zabora  | 07/07/99 | 043.896
 -----------------------------------------------------------------------------
 FURTHCOMING].
 -----------------------------------------------------------------------------
  | sea-mpf.txt | multiplastikk micro form | azzaro  | xx/xx/99 | xxx.xxx
  | sea-0004.txt | numer 0004        | revi   | xx/xx/99 | xxx.xxx
  | sea-wbar.txt | whiskey bar       | renton  | xx/xx/99 | xxx.xxx
  | sea-near.txt | not to touch the earth  | renton  | xx/07/99 | xxx.xxx
  | sea-5to1.txt | five to one       | renton  | xx/07/99 | xxx.xxx
  | sea-azmk.txt | colly azkymakery dwa   | zabora  | xx/08/99 | xxx.xxx
  | sea-ktrn.txt | kataryniarz       | zabora  | xx/08/99 | xxx.xxx
  | sea-ubik.txt | ubik           | zabora  | xx/08/99 | xxx.xxx
  | sea-tnvl.txt | Tinuviel da pierscien... | zabora  | xx/08/99 | xxx.xxx
 -----------------------------------------------------------------------------
 total number of collections: 029      total lenght in bytes: 003.135.xxx
 -----------------------------------------------------------------------------
                           [ s - t a t i s t i c s ]
 -----------------------------------------------------------------------------
             actual members productivity:

   azzaro ---------- 12 ascii collections, 11 own made, 02 cooperations
   renton ---------- 09 ascii collections, 08 own made, 01 cooperations
   revi ------------ 01 ascii collections, 01 own made, 00 cooperations
   x-ball ---------- 02 ascii collections, 02 own made, 00 cooperations
   zabora! --------- 05 ascii collections, 04 own made, 01 cooperations

             guest collections released:

   acid ------------ 01 ascii collection, 00 own made, 01 cooperation
   darkus ---------- 01 ascii collection, 01 own made, 00 cooperation
   kempy ----------- 01 ascii collection, 00 own made, 01 cooperation
 -----------------------------------------------------------------------------
                              [ c - o n t a c t ]
 -----------------------------------------------------------------------------
     azzaro - tommy wisniewsk'y · szeroka 35/8 · 75-814 koszalin · poland
                      e-mail: [email protected]

        renton - pat kalinowsk'y · p.o.box 3 · 21-200 parczew · poland

      revi - sly ostruszka · sw. jerzego 7a/17 · 43-400 cieszyn · poland
                           e-mail: [email protected]

     x-ball - mark nowack'y · dabrowskiego 66/7 · 41-500 chorzow · poland

     zabora - gregory zaborowsk'y · kopernika 28/8 · 68-100 zagan · poland
                     e-mail: [email protected]

           call SEA polish headquarter: DA SECT BBS - +48-91-4879493
        look oficial SEA web page: http://anormalix.ift.uni.wroc.pl/sea
 -----|-----------------------------------------------------------------------
                typed by renton'sative mea, psychikal kreation
   |                     updated by zabora at 07/07/99
 -----|-----------------------------------------------------------------------
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  gestosc produ prawdopodobienstwa
   |
   |
   |          * |   _             _
   |     ___    | |/  |    ___   ___    |
   |      |    | |\  | _ ____ _    _ ____ _ |
   |      | ___ ________ | (|)\ /(|) --- (|)\ /(|) |
   |     /| ___  _ _ _ | | \/ |    | \/ | |
   |     /_|   '/ | | | |_             _|
   |         /_|| | |
   ||
   ||
   ||
   |              J - gestosc proadu prawdopodobienstwa
   ||              i - liczba zespolona i (pierwiastek z -1)
   |              k - liczba lafowa
    |              ____
   ||              \ / - operator nabla
   |               \/

   |              ---              _
    |             (|) - sprzezenie zespolone do (|)
                  |               |
   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  floppy for floppy members
   |
   |
   | _______  __    _____
   _||  ___|__| |_____|   |__        [ f l o p p y ]
  |   ____|   |    -   |_____   _____   __ ___
  zbr______|___________________. |  _ |___|  _ |___| \/ /_
   |             |   ___|   ___|   /   |
   [ f l o p p y ]      |_____________________________s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |


   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  maq for maq
   |
   |
   | __ __   _____   _____
  ._|| | |___|   |___|   |_
  |        -     -  |
  zbr__|-|________|___________| |
   |             | |
  [ m a q ]          |s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |

   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  k0re for k0re members
   |
   |
   | _ __   _____
  ._|| |/ _|___|   |_
  |        -  |_____   _____
  zbr__|_____________.   _ |___|  __|_
   |        |  ___|    ___|
  [ k o r e ]    |____\____________s3a
   |
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |                 wzory de Brogilie'a:

   |                  w = E / h_bar
    |
                     k = p / h_bar
    |
                     l = h / |p|
   |
                     E = h * f
    |


   |    |

   |

   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  sative mea for sea members
   |
   |
   |____   _____
  __| __|___|   |_       [ a z z k e b a n d ]
  | |______   -  |____  _____  _ _  _____
  zbr____________|_.    |__|   |__| \/ |__|  __|__
   |       |__  __| |_____|        ____|
   |        |___|______________________________|
   |             __ __  ____  _____
  [ s a t i v e ]     .__| | |__| __|__|   |__
   |           |       ___.  -   |
  [ m e a ]        |____|-|__________|____|___s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  linear for linear members
   |
   |
   |___    ____  __ __  ____
   _|  |___ _|  |__| \| |__| __|__
  |     | |____|  \ \     ____|___  _____
  zbr___________________|\___________. |  |__|  _ |__
   |                |  -    ___| |
   [l i n e a r ]          |___|________\___s3a
   |
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |    |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  Lista nr 4. zadanie 1.b
   |
   |
   |
   |     _  /       __ \           __ | _
   ||    (|) | \/  |_|   / |  --- / \/  |_|   / | (|) \
   ||     |  \ /\ , _| , /_ /  --- \ /\ , _| , /_ | | /
   ||
   |
    |
   |    prawdopodobienstwo tego ze mierzac wspolzedne czastki w stanie
   |    fi, otrzymamy wynik w przediale [a1,a2]x[b1,b2]x[c1,c2], gdzie
        a1 < a2, b1 < b2, c1 < c2;
   |

   |    a2 b2 c2                         _
   |     _ _ _                         '/
        / / /                         /_
   |    | | |  |   |   |__ /       __  | _  \
   |    | | | _|\/ _||_| _| / | / \/  |_|   / | (|) \ |
       _/ _/ _/ |_|/\ |_| _| |_|/_ \ \ /\ , _| , /_ | | / /
   |   a1 b1 c1
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  speed for blaze
   |
   |
   | ____   ______
   _|| __|____|  _ |_
  | |______    ___| |_____   _____   ____
  zbr_________________   __|____|  __|____|  |___
   |         |   ____    ____  ___   |
   [s p e e d]    |_________|__________|_________s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |
   |          \-----------------------------:-------------------
------\--------------------\............................:
   |  [ z a b o r a ] _________   q u a n t u m  t h e  c o l l y
   |------------------------  /_______________________________________
   |  sative mea azkee providers /
   |               /  janeq for janeq
   |
   |
   |_____   _____   __ __   _____   _____
   _|   |___|   |___| \| |___|  __|___|   |__
  | |_____|   -    \ \     ____   -  |
  zbr_/__________|________|\_______________|______|  |
   |                       |  |
   [j a n e q]                  |_s3a
   |
   |
   |
   ||
   ||
   ||
   |
   ||
   |
    |
   ||
   |

   |
    |

   |
    |

    |

   |

    |

   |    |

   |


    |       _________     k o l e k c j e  n a u k o w a
    |-------------------  /________________________________________
    |           /
   ||          / s c i e n c i f i c  c o l l e c t i o n
   |
   |                         :
   |                         |
  [ sea azkee providers presenta newa kollekcja from --------- ]
   |                         |
   |                         |
   |                    [ -------:-- z.a.b.o.r.a ]
   |                         |
   |                         :
   |  _____  __ __  _____  __ __      :
   | _|   |__| | |__|   |__| \| |__ _______ : __ __  __ __
   | |  -    |    -    \ \   |    |:_| | |__| | |_
   | zbr____| |____________|_______|\______|__  __|   |       |
   |    |__|               |___|_______________|-|_s3a
   |                         :
   |                [ q u a n t u m :t h e  c o l l y ]
   |                         :
   |                         :
   ||                        :
   ||                        :
   ||                        :
   |                         :
   ||                        : zabora / saive mea
   |                         : sea-qntm.txt
    |                        : quantum the colly
   ||                        :
   |                         : exploited
                            : ventylator
   |                         : marlyn manson
    |                        :
                            :
   |                         :
    |                        :
                            :
    |                        :
                            :
   |                         :
    |                        :
                            :
    |                   [requests] : zabora
                            : palimy traFke   [pT]
   |                         : przyjaciele tabaki [pt]
                            : Pijemy tury    [Pt]
    |                        : walimy siurua   [wô]
                            : maskine [msk]
   |                         : welc
                            : rock&roll
    |                        :
                            :
   |                         :
    |                        :
                            :
   |                         :
                            :
    |                        :
                            : masa elektronu:
                            : me = 9,11*10^(-31)kg
   |                         :
                            : masa protonu:
    |                        : mp = 1,67*10^(-27)kg
                            :
   |                         : stala Placka:
                            : h_bar = h/2pi
    |                        : h_bar = 1,05*10^(-34)Js
                            :
   |                         :
                            :
                            :
                            :

    |


   |

          |
   _______  __|__  _____
  zbr   |__| | |__|  __|_  still third place in the world ]--|-
   |__  __   -     ___|____   _____  _____  _______  |
    |___|_______|_________. |  __|___|  __|__|  __|__|    |__|
          |     | |_______    ___.     __  __
          |     |____________________|___________|___|__s3a
   appendix.whq |                          |
    anadune.whq | powered by: amiga1240T/603e/240mhz/4gb warez space|
   teklords.phq |                          |
    floppy.phq | nonstop supporters: jacobs-prefix.appendix-ziutek |
  sative mea.phq |                          |
 dinx project.phq | master:madbart.appendixnons            |
    jormas.phq |                          |
     mawi.phq | node0: +48-91-4879493               |
  doggystyle.phq |                          |
   venus art.phq | node1: telnet                   |
pic saint loup.phq |           [ t h e s e c t  b b s ]  |
    linear.whq | node2: telnet                   |
   old bulls.whq |       _____   _____  _____  _______  |
          |      _|  __|___|  __|__|  __|__|    |__|
   _______  __|__  ____|.|_______    ___.     __  __
   |    |__| | |__|  __| _________________|___________|___|__s3a
   |__  __   -     ___|                   |
  zbr|___|_______|_____________|  still third place in the world ]--|-
          |
          |


   
  

Shout!

Log in to leave a comment.

  _______ ___ ___ _______ _______ ___ ___
 |  _  |  Y  |  _  |    |  Y  |
 |. |___|.   |. |  |.|  | |  |  |
 |. __)_|. \_/ |. ____`-|. |-'\_  _/
 |: |  |: |  |: |   |: |  |: |
 |::.. . |::.|:. |::.|   |::.|  |::.|
 `-------`--- ---`---'   `---'  `---'
      FILE_ID.DIZ IS MISSING
ArtistZabora
TitleQuantum The Colly
Date07 Jul 1999
Views147
Download sea-qntm.txt
Viewon ASCII Arena